mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety w systemie eFiszki
 • Tagi: Sortuj wedlug: Liczba na stronie:
 • 0
  komu?czemu?, l.mnogablativus, l.mnogaccusativus, l.mnogaccusativus, l.mnogdativus, l.mnogablativus, l. pojedynczaccusativus, l. mnognominativus, l.mnogablativus, l.mnogaccusativus, l.mnogablativus, 3.singularis, l.mnogdativus, l.mnoggenetivus, l.mnogaccusativus, l.mnoggenetivus, l.mnoggenetivus, l.mnogdativus, l. mnognominativus, czyj?, l.pojedyncznominativus, l. mnognominativus, jesteś, l.mnogdativus, l. mnognominativus, l.pojedynczdativus, l. mnognominativus, l.mnogablativus, 2.singularis, kogo?co?, 1.pluralis, 3.pluralis
 • 0
  nazwy roślin
  fasolwielokwiatowa, cyniwytworna, celozjsrebrzysta, celozjsrebrzysta, rezedwonna, celozjsrebrzysta, rudbekidwubarwna, portulakwielokwiatowa, begonistale kwitnąca, wyżlin większy, niecierpek, werbenogrodowa, begonistale kwitnąca, aster chiński, aster chiński, cyniwytworna, aster chiński, cyniwytworna, aster chiński, łubin trwały, suchlin różowy, wyżlin większy, smagliczknadmorska, begonistale kwitnąca, begonistale kwitnąca, petuniogrodowa, aster chiński, chaber, begonistale kwitnąca, begonistale kwitnąca, begonistale kwitnąca, suchokwiat roczny
 • 0
  kość ramienna, koniec mostkowy, koniec mostkowy, koniec mostkowy, łopatka, powierzchnistawowmostkowa, wycisk więzadłżebrowo-obojczykowego, koniec mostkowy, łopatka, kość ramienna, powierzchnistawowmostkowa, powierzchniżebrowa, koniec mostkowy, obojczyk, powierzchnistawowmostkowa, łopatka, łopatka, powierzchnistawowmostkowa, obojczyk, kresy mięśniowe, koniec barkowy, obojczyk, brzeg przyśrodkowy, powierzchnistawowmostkowa, obojczyk, guzek stożkowaty, łopatka, otwór odżywczy, guzowatość krucza, koniec mostkowy, powierzchnistawowmostkowa, powierzchnigrzbietowa
 • 0
  warzywa po łacinie
  bób , sałatsiewna, szpinak, szpinak, szpinak, sałatsiewna, ogórek , groch, szpinak, bób , sałatsiewna, rzeżuchsiewna, bób , fasolzwyczajna, sałatsiewna, fasolzwyczajna, fasolzwyczajna, sałatsiewna, groch, szczypiorek, skorzonera, groch, pasternak, bób , cykorisałatowa, dynizwyczajna, groch, sałatsiewna, rzodkiewka, szpinak, marchew zwyczajna, seler
 • 0
  rośliny ozdobne po łacinie
  nagietek lekarski, złocień właściwy, złocień właściwy, złocień właściwy, nagietek lekarski, żeniszek meksykański, kocanki ogrodowe, złocień właściwy, nagietek lekarski, daliogrodowa, złocień właściwy, szałwibłyszcząca, Aster chiński, Aster chiński, nagietek lekarski, nagietek lekarski, nagietek lekarski, daliogrodowa, daliogrodowa, daliogrodowa, Aster chiński, żeniszek meksykański, Aster chiński, daliogrodowa, nagietek lekarski, daliogrodowa, nagietek lekarski, złocień właściwy, daliogrodowa, daliogrodowa, nagietek lekarski, aksamitkwzniesiona
 • 0
  rośliny rolnicze po łacinie
  ży, burak pastewny, len oleisty, ży, len oleisty, burak pastewny, lucernsiewna, facelibłękitna, burak pastewny, ży, len oleisty, rzepak jary, jęczmień, len oleisty, len oleisty, burak pastewny, burak pastewny, jęczmień, burak pastewny, len oleisty, ży, facelibłękitna, łubin biały, ży, facelibłękitna, koniczyna, burak pastewny, pszenżyto, pszenica, groch, ży, ży
 • 0
  słowka i paremie
  honoris causa, dicis factrespondeant, ludo,ludere,lusi,lusum, et, dictum sapienti sat, doceo,docere,docui,doctum, cado,cadere,cedidi,casum, mortuis aut beaut nihil, cernuntur in agendo virtutes, et, capio,capere,cepi,ceptum, adveni,advenire,advenio,advenitum, filia, doceo,docere,docui,doctum, chartnon erubescit, filia, doceo,docere,docui,doctum, et, disce,sed docis, ludo,ludere,lusi,lusum, laboro,labolare,laboravi,laboratum, amica, susponte, et, solus, et, ludo,ludere,lusi,lusum, numquam, contentus, et, stultus, pro forma
 • 0
  skróty
  zrób proszek, maceraty, maceraty, maceraty, kleiki, mieszanki, mieszanki, zrób proszek, kleiki, w ilości, liczba, mieszanki, mieszanki, mieszanki, w ilości, liczba, zrób proszek, zrób proszek, w ilości, liczba, zrób proszek, kleiki, w ilości, liczba, maceraty, w ilości, liczba, w ilości, liczba, w ilości, liczba, maceraty, maceraty, maceraty, w ilości, liczba, kleiki, kleiki, maceraty, maceraty
 • 0
  autor: ketka91
  pielęgniarstwo pediatryczne
  Krztusiec, Płonica, Dychawicoskrzelowa, Zamartwica, Wieloogniskowe obustronne zapalenie płuc , Świerzb, Padaczka, Płatowe zapalenie płuc, Posocznica, Glistludzka, Chorobtrzewna, Niewydolność nerek, Mukowiscydoza, Zamartwica, Zwiotczenie krtani, Zamartwica, Dychawicoskrzelowa, Niedokrwistość, Różyczka, Wcześniactwo, Cukrzyca, Brak łaknienia, Ropne zapalenie uchśrodkowego, Dychawicoskrzelowa, Duszności, Zapalenie żołądka, Glistludzka, Chorobreumatyczna, Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Nieżytowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, Zaparcia, Ostre zapalenie gardła
 • 0
  pojęcia medyczne ogólne i diagnozy.
  staw, mózg, krwawienie pierwotne, krwawienie żylne, żółć, krwawienie z naczyń włosowatych, ranmiażdżona, ucho, obojczyk, krwawienie żylne, krwawienie wewnętrzne, wstrząs urazowy, krwawienie tętnicze, krwawienie z naczyń włosowatych, krwawienie pierwotne, krwawienie tętnicze, krwawienie z naczyń włosowatych, krwawienie żylne, oskrzele, żółć, stłuczenie, krwotok, uczulenie, krwawienie żylne, rancięta, krwawienie żylne, krwawienie pierwotne, zakażenie, wykręcenie, krwawienie żylne, nowotwór, łysienie
 • 0
  Łacińskie zwrotu z rodziału: Rzymski proces cywilny z książki M. Kuryłowicza, A. Wilińskiego.
  egzekucjmajątkowa, skutecznwobec oznaczonych osób, postępowanie zwyczajne, odpowiedzialny zlicytację majątku zajętego przez powoda, treść żądaniopartnstanie faktycznym, z powodu którego pretor udzielił skargi, ekscepcje odraczające, gwarancjwykonaniwyroku, treść żądaniopartnprawie cywilnym, skargi ścisłego prawa, sięgające swym pochodzeniem prawKwirytów, zasądzenie nwykonanie świadczeniw naturze, Decemwiromie mający rozstrzygać procesy, skargi odnoszące się do dobrej wiary, listy osób mogących być sędziami, proces formułkowy, skargi ze zobowiązań deliktowych skierowane nzapłacenie kary, formułnakazujączwrot rzeczy dopiero potem kondemnację pieniężną, proces legisakcyjny, postępowanie zwyczajne, skargopartnprawie cywilnym, odniesiondo przypadków pokrewnych, przez użycie np. fikcji, proces formułkowy, sąd właściwy dlskargi z deliktu, postępowanie nadzwyczajne, ogłoszenie upadłości, sądownictwo biskupie, pozwany, oznaczonsumpieniężnw jako rodzaj zakładu, przed urzędnikiem państwowywm, Ciężar przeprowadzenidowodu spoczywntym ktwierdzi, nie kzaprzecza, Wszelkie zasądzenie powinno być pieniężne, urzędnicy cesarscy w Rzymie, zarzut sprawy już raz prawomocnie osądzonej, skargi wynikające z wierzytelności, kierowane do konkretnie oznaczonej osoby
 • 0
  Zagadnienia łacińskie z rodziału: Prawo rodzinne z podręcznika M. Kuryłowicza i A. Wilińskiego
  związki kazirodcze, legitymacjpoprzez małżeństwo rodziców, rodzinrzymska, władznad żoną, arogacja, legitymacjpoprzez rozporządzenie cesarza, prawnmożność zawarciważnego rzymskiego małżeństwa, Matkzawsze jest pewna, ojcem jest ten, nktórego wskazuje małżeństwo, prawo życii śmierci, kurator dlstrzeżeninieobjętej masy spadkowej, interdykt o sprowadzenie dzieckdo domu ojcowskiego, "Od dawnprzyjęto, że małżeństwsą wolne", pdomu, Ustawznoszącustawową opiekę agnatów nad kobietami, kuratelnad chorym umysłowo, władznad osobami wolnymi sprzedanymi mancypacyjnie przez swojego pater familias, pdomu, rodzinrzymska, władznad żoną, adopcjprzez osobę obcą, imię rodowe, rodzinrzymska, związek zbliżony do małżeństwa, obowiązki rodzinne natury moralnej, Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, obejmującym niepodzielną wspólnotę życia., Małżeństwo powstaje nie poprzez wspólne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenie woli:, władznad żoną, posag od pater familias, stanowisko społeczne, zatwierdzenie czynności prawnej przez opiekuna, darowizny między małżonkami, rodzinrzymska
 • 0
  Pojęcia łacińskie z rodziału prawo osobowe.
  mieszkańcy gmin, które poddały się względnie szybko i zachowały swoją wewnętrzną organizacje, wypłacenie z celem prawnym spłaceniistniejącego długu, status wolności, peregryni bez miasta, bo nie poddali się względnie szybko, przywrócenie do stanu poprzedniego, jeśli małoletni został pokrzywdzony z powodu niedoświadczenia, czynności dokonywane przy użyciu spiżu i wagi, niewolnik jako rzecz niczyjpo porzuceniu, skargz czynności prawnych podstępnie wykorzystujących małoletnich, formalne przyjęcie spadku, Nadejście daty(terminu) jest pewne, sporządzenie ważnego testamentu, niewypłacalni dłużnicy, prawo uczestniczenii dokonywaniczynności prawcywilnego w obrocie prawnomajątkowym, status przynależności do rodziny, błąd co do rodzaju czynności prawnej, ludzie wolni, status obywatelstwa, kurator do ochrony praw nienarodzonego dziecka, czynność dokonywanw drodze pozornego procesu windykacyjnego, wypłacenie z celem prawnym nabyciprawi korzyści majątkowej, niewolnictwo przez karę, status wolności, niewolnik wyzwolony warunkowo w testamencie, wyzwoleńcy, niewolnicy należący do państwa, wyzwoleniec zmarłego spadkodawcy, osobnie podlegającwładzy rodzinnej, kategorirzeczy stanowiących niezbędną część majątku w gospodarce rolnej, chory umysłowo, składniki treści przedmiotowo nieistotne, Akt nadający obywatelstwo rzymskie wszystkim mieszkańcom imperium, z wyjątkiem peregrini dediticii:, czynność mieszanz darowizną
 • 0
  SENTENCJE I DEFINICJE
  zwłokdłużnikprzedłużzobowiązanie, nikomu rzecz własnnie jest służebną, przysposobienie naśladuje naturę, czynność pozornjest nieważna, konieczność nie znprawa, nie mprzestępstwbez winy, działający pod wpływem błędu nie mwoli, kobietjest początkiem i końcem swojej rodziny, umów należy dotrzymywać, rzecz przyłączonprzypadgłównej, nie wolno procesować się dwrazy w tej samej sprawie, zobowiązanie do wykonaniświadczeniniemożliwego jest nieważne, dlpowodwłaściwy jest sąd pozwanego, czynność pozornjest nieważna, (ile urodzeń tyle stopni, czynność pozornjest nieważna, przysposobienie naśladuje naturę, nie należy skazywać zprzestępstwo nieobecnego, nie mkary bez ustawy, nikt nie jest odpowiednim sędziwe własnej sprawie, kmoże więcej, tym bardziej może i mniej, rzecz przyłączonprzypadgłównej, ustawsurowsznie działwstecz, przysposobienie naśladuje naturę, przestępstwrodziców nie szkodzą dzieciom, i powstrzymanie się od działanijest działaniem, dlpowodwłaściwy jest sąd pozwanego, sprawiedliwość jest podstawą państw, ten uczynił komu przyniosło korzyść, kraz zostanie dziedzicem pozostanie nim nzawsze, ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala, późniejszzłwiarnie szkodzi
 • 0
  autor: asjjaa
  Rzym 3
  działający pod wpływem błędu nie mwoli, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe, działający pod wpływem błędu nie mwoli, działający pod wpływem błędu nie mwoli, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, późniejszzłwiarnie szkodzi, ustawnie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, działający pod wpływem błędu nie mwoli, nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe, umów należy dotrzymywać, nie mprzestępstwbez winy, nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe, nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, nie mprzestępstwbez winy, ustawwyższej rangi uchylustawę rangi niższej, nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe, działający pod wpływem błędu nie mwoli, ustawnie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona, ustawsurowsznie działwstecz, działający pod wpływem błędu nie mwoli, ustawnie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona, służebność należy wykonywać w sposób oględny, działający pod wpływem błędu nie mwoli, zobowiązanie do wykonaniświadczeniniemożliwego jest nieważne, rzecz przyłączonprzypadgłównej, nie mprzestępstwbez winy, ustawnie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona, umownie zobowiązuje osoby trzeciej
 • 0
  autor: asjjaa
  Rzym 2
  kmprawo do darowanirzeczy, ten mtakże prawo do jej sprzedanii przyznania, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, przysposobienie naśladuje naturę, działający pod wpływem błędu nie mwoli, ten uczynił komu przyniosło korzyść, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, przysposobienie naśladuje naturę, kmprawo do darowanirzeczy, ten mtakże prawo do jej sprzedanii przyznania, działający pod wpływem błędu nie mwoli, nikt nie jest odpowiednim sędziwe własnej sprawie, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, czynność pozornjest nieznana, działający pod wpływem błędu nie mwoli, przysposobienie naśladuje naturę, przysposobienie naśladuje naturę, działający pod wpływem błędu nie mwoli, czynność pozornjest nieznana, to, co znajduje się npowierzchni przypadgruntowi, kradzieży nie popełnisię bez zamiaru jej dokonania, czynność pozornjest nieznana, klepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa, działający pod wpływem błędu nie mwoli, czynność pozornjest nieznana, zobowiązanie do wykonaniświadczeniniemożliwego jest nieważne, przysposobienie naśladuje naturę, zwlokłpociągzsobą ryzyko, zwłokdłużnikprzedłużzobowiązanie, gdy dłużnik popadw zwłokę odpowiadrównież poręczyciel, działający pod wpływem błędu nie mwoli, zobowiązanidzielą się z mocy prawa
 • 0
  Popularne zwrotny łacińskie używane często w życiu codziennym ;) Zaskocz znajomych ich znajomością!
  (w przyszłości, spodziewany, nprzykład, do końca, do końca, drugie ja, nkoniec, wreszcie, ostatecznie, w istocie, w rzeczywistości, (sprawodłożona) do akt, uznanzzakończoną, (sięgać) do źródeł, od samego początku, doraźnie, specjalnie w tym celu, chcąc nie chcąc, (sięgać) do źródeł, nprzykład, do końca, nkoniec, wreszcie, ostatecznie, nprzykład, nkoniec, wreszcie, ostatecznie, nprzykład, w imieniu osoby objawisię jej charakter, tymczasowo, od samego początku, w ścisłym znaczeniu, (sięgać) do źródeł, do zreferowania, do zdanisprawy, w sprawie, właściwie, stosownie, nprzykład, samo przez się, samo z siebie, po fakcie (np. oceniać coś), od samego początku, (sięgać) do źródeł, z założenia, z góry
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2020