mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • być zobowiązanym do zapłaty
   • be obligated to pay
   • precedens
   • precedent
   • akceptacja oferty
   • acceptance of an offer
   • sprawa
   • a case
   • strony
   • parties
   • prawo zwyczajowe
   • common law
   • orzeczenie
   • pronouncement
   • wiążacy
   • binding
   • sądy pierwszej instancji
   • courts of first instance
   • motywy rozstrzygnięcia
   • ratio decidendi
   • opinia incydentalna
   • obiter dictum
   • istotny czynnik
   • a relevant factor
   • zasada prawna
   • principle of law
   • skodyfikowany system
   • a codified system
   • źródło prawa
   • a source of law
   • usystematyzowany zbiór praw
   • a body of laws
   • rozpoznawalny
   • distinguishable
   • załączyć dokument
   • to enclose a document
   • w czyimś imieniu
   • on someone's behalf
   • potwierdzić
   • to confirm
   • zaakceptować ofertę
   • to accept an offer
   • udzielić porady
   • to give advice
   • konto
   • an account
   • rachunek
   • a bill
   • faktura
   • an invoice
   • świadczenie wzajemne
   • consideration
   • wzajemny
   • reciprocal
   • ważna umowa
   • valid contract
   • w zamian za
   • in return for
   • stosunek między stronami
   • relationship between parties
   • oferent
   • an offeror
   • adresat oferty
   • an offeree
   • minąć
   • to lapse
   • upływ czasu
   • lapse of time
   • ważność oferty minęła
   • the offer lapsed
   • odrzucić ofertę
   • to reject an offer
   • wycofać ofertę
   • to revoke/withdraw an offer
   • kontroferta
   • a counter-offer
   • powstrzymanie się
   • forbearance
   • odnieść korzyść
   • to gain a benefit
   • poniesć szkodę
   • to suffer a detriment
   • strona poszkodowana
   • an injured party
   • intencja
   • intention
   • wydać
   • to issue
   • ustawa
   • an Act of Parliament/a statue
   • posłowie do Izby Gmin
   • Members of Parliament
   • wybierać
   • to elect
   • wybory
   • general election
   • ustawodawstwo
   • legislation
   • nałożyć restrykcje
   • to place (impose) restrictions upon
   • warunki umowy
   • contract terms
   • ograniczyć odpowiedzialność prawną za zaniedbanie
   • to limit liability for negligence
   • osoba trzecia
   • third party
   • ujawnić
   • to disclose
   • zawrzeć umowę
   • to enter into a contract
   • umowa w formie urzędowej
   • contract under seal/a deed
   • darowizna
   • donation
   • stosować się do
   • to comply with
   • nieważny
   • void
   • egzekwowalny
   • enforceable
   • pod przymusem
   • voluntarily
   • naruszenie
   • breach
   • strona naruszająca warunki umowy
   • party in breach
   • zdolność prawna
   • capacity to contract
   • w sprzeczności z
   • contrary to
   • okres obowiązywania umowy
   • term of contract
   • pojęcie
   • term
   • warunki umowy
   • terms of the contract
   • zasadnicze warunki umowy
   • conditions
   • zakończyć umowę
   • to discharge a contract
   • zapłacić czekem
   • to pay by cheque
   • na podstawie
   • on the grounds
   • roszczenie
   • a claim
   • wnieść pozew
   • to issue a claim
   • pozwać
   • to sue
   • wadliwy produkt
   • a defective product
   • strata bezpośrednia
   • direct loss
   • strata pośrednia
   • consequential loss
   • bezwarunkowo
   • unconditionally
   • zgoda
   • consent
   • wyrazić zgodę
   • to conset
   • spór
   • dispute
   • obowiązek
   • duty
   • cały
   • entire
   • zabronić
   • to forbid
   • zapisany
   • recorded
   • ubezpieczyć
   • to cover
   • przedmiot
   • subject
   • propozycja
   • proposal
   • proponować
   • to propose
   • wartość
   • value
   • cena
   • price
   • jurysdykcja
   • jurisdiction
   • Izba Gmin
   • House of Commons
   • Izba Lodrów
   • House of Lords
   • monarchia
   • monarchy
   • sąd wyższej instancji
   • senior court
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2018