mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet 7 Szkoła
język Angielski
autor: maciej148
134 słówka
Oxford Repetytorium MATURA PODSTAWOWA Podręcznik do języka angielskiego. oxford matura support
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial Types of schools

   • szkoła, akademia
   • academy
   • koedukacyjna
   • coeducational / mixed
   • szkoła pomaturalna
   • college
   • państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w nauce
   • comprehensive
   • szkoła płatna
   • fee-paying school
   • szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
   • grammar school
   • językowa
   • language
   • przedszkole
   • nursery
   • podstawowa
   • primary
   • prywatna
   • private / independent / public
   • średnia
   • secondary
   • tylko dla chłopców lub dziewcząt
   • single-sex
   • państwowa
   • state, public
   • uniwersytet
   • university
   • szkolenie zawodowe
   • vocational training

  Dzial School subjects

   • plastyka
   • art
   • biologia
   • biology
   • chemia
   • chemistry
   • angielski
   • English
   • języki obce
   • foreign langauages
   • geografia
   • geography
   • historia
   • history
   • informatyka
   • information technology
   • matematyka
   • mathematics / maths
   • muzyka
   • music
   • wychowanie fizyczne
   • physical education
   • fizyka
   • physics
   • religia
   • religious education
   • przedmioty przyrodnicze
   • sciences
   • przedmiot
   • subject

  Dzial People in a school

   • koleżanka lub kolega z klasy
   • classmate
   • dyrektor
   • head teacher
   • uczeń
   • pupil, student
   • nauczyciel
   • teacher

  Dzial Being at school

   • przerwa
   • break
   • świadectwo
   • certificate
   • uzyskać świadectwo
   • get a certificate
   • klasa
   • classroom
   • zeszyt
   • copybook / notebook
   • podręcznik
   • coursebook / textbook
   • wykształcenie
   • education
   • stopień
   • grade
   • dostać dobry stopień
   • get a good grade
   • wakacje
   • holidays
   • biblioteka
   • library
   • boisko
   • playground
   • dziennik
   • register
   • uczyć się pilnie
   • study hard
   • brać udział w lekcji
   • take part in a lesson
   • semestr
   • term
   • semestr letni
   • summer term
   • semestr zimowy
   • winter term
   • plan lekcji
   • timetable
   • mieć zaległości
   • fall behind
   • dostać się na uczelnie
   • get into university
   • zdawać egzaminy
   • get through exams
   • sprawdzać coś w słowniku
   • look sth up in a dictionary
   • podnosić rękę
   • put up your hand
   • nie kłaść się , czuwać
   • stay up late
   • robić ćwiczenia
   • do exercises
   • robić kurs językowy
   • do a language course
   • robić projekt
   • do a project
   • robić powtórkę
   • do revision
   • studiować coś
   • do a degree in sth
   • zdawać egzamin
   • do an exam
   • przeprowadzać eksperyment
   • do an experiment
   • bardzo się starać
   • do one's best
   • odrabiać lekcje
   • do your homework
   • mieć rok przerwy w nauce
   • have a gap year
   • robić błąd
   • make a mistake
   • robić postęp
   • make progress
   • robić prezentację
   • make a presentation
   • zrobić sobie przerwę
   • take a break
   • zrobić notatki
   • take notes

  Dzial Leaving school

   • egzamin na zakończenie szkoły średniej
   • A-levels
   • licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
   • Bachelor of Arts
   • licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
   • Bachelor of Science
   • otrzymać stopień naukowy
   • get a degree
   • otrzymać dyplom
   • get a diploma
   • otrzymać stypendium
   • get a scholarship
   • dostać się na uczelnie
   • get into university
   • absolwent
   • graduate
   • kończyć studia
   • graduate from a university
   • magister nauk humanistycznych
   • Master of Arts
   • magister nauk ścisłych
   • Master of Science
   • dr
   • PhD
   • kwalifikacja
   • qualification
   • student (przed uzyskaniem stopnia licencjata)
   • undergraduate

  Dzial Extracurricular activities

   • klub
   • club
   • robić kurs żeglarski
   • do a sailing course
   • uprawiać sport
   • do a sport
   • pracować społecznie
   • do voluntary work
   • zajęcia pozalekcyjne
   • extracurricular activities
   • jeździć na wycieczki
   • go on trips
   • wstąpić do towarzystwa
   • join a society
   • organizować imprezy charytatywne
   • organize charity events
   • grać w zespole (muzycznym)
   • play in a band
   • klub wioślarski
   • rowing club
   • impreza towarzyska
   • social event
   • obóz letni
   • summer camp

  Dzial Ways of learning English

   • chodzić na lekcje angielskiego
   • go to English classes
   • prowadzić zeszyt ze słówkami
   • keep a vocabulary book
   • słuchać piosenek
   • listen to songs
   • czytać angielskie gazety
   • read English newspapers
   • czytać adaptacje powieści
   • read adapted novels
   • szperać po internecie
   • surf the internet
   • odwiedzać kraje anglojęzyczne
   • visit English speaking countries
   • oglądać filmy
   • watch films
   • sposoby uczenia się
   • ways of learning

  Dzial Examinations

   • skupiać się
   • concentrate
   • pewny siebie
   • confident
   • kopiować, przepisywać
   • copy
   • rozproszony
   • distracted
   • egzamin wstępny
   • entrance exam
   • ściągać na egzaminie
   • cheat in an exam
   • oblać egzamin
   • fail an exam
   • zdać egzamin
   • pass an exam
   • ponownie przystąpić do egzaminu
   • retake an exam
   • powtarzać do egzaminu
   • revise for an exam
   • egzaminator
   • examiner
   • egzamin końcowy
   • final examination
   • uczyć się na pamięć
   • learn by heart
   • egzamin próbny
   • mock / practice exam
   • nerwowy, stremowany
   • nervous
   • panika
   • panic
   • pytanie
   • question
   • zrelaksowany
   • relaxed
   • zabrakło czasu
   • run out of time
   • błąd ortograficzny
   • spelling mistake
   • zestresowany
   • stressed
   • sprawdzian
   • test
   • sprawdzian z matematyki
   • test in maths
   • pisać sprawdzian
   • take / write a test
   • zmęczony
   • tired
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022