mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Rekcja czasownika (Bęza)
język Niemiecki
182 słówka
Wszystkie czasowniki z repetytorium Bęzy
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po niemiecku
   • zmieniać w czymś
   • ändern an D
   • dostosować się do
   • sich anpassen an A
   • zaapelować do
   • appellieren an A
   • pracować nad
   • arbeiten an D
   • uczestniczyć w
   • sich beteiligen an D
   • myśleć o
   • denken an A
   • przypominać sobie o
   • sich erinnern an A
   • rozpoznać po
   • erkennen an D
   • zachorować na
   • erkranken an D
   • brakować czegoś
   • fehlen an D
   • zyskiwać na
   • gewinnen an D
   • wierzyć w
   • glauben an A
   • graniczyć z
   • grenzen an A
   • trzymać się czegoś
   • sich halten an A
   • być przywiązanym do czegoś
   • hängen an D
   • przywyczaić się do
   • sich gewöhnen an A
   • cierpieć na
   • leiden an D
   • zależeć na, od
   • liegen an D
   • dostarczać komuś
   • liefern an A
   • brakować czegoś
   • mangeln an D
   • zemścić się na
   • sich rächen an D
   • rozbijać się o
   • scheitern an D
   • pisać do
   • schreiben an D
   • umrzeć na
   • sterben an D
   • brać udział w
   • teilnehmen an D
   • przechodzić obok
   • vorbeigehen an D
   • zwracać się do
   • sich wenden an A
   • wątpić w
   • zweifeln an D
   • uważać na
   • achten auf A
   • zależeć od
   • ankommen auf A
   • odpowiadać na
   • antworten auf A
   • uważać na
   • aufpassen auf A
   • zwracać uwagę na
   • aufmerksam machen auf A
   • oddziaływać na
   • sich auswirken auf A
   • opierać się na
   • basieren auf D
   • opierać się na
   • beruhen auf D
   • ograniczać się
   • sich beschränken/begrenzen auf A
   • powoływać się
   • sich berufen auf A
   • obstawać przy czymś
   • bestehen/beharren auf D
   • odnosić się do
   • sich beziehen auf A
   • robić wrażenie na
   • Eindruck machen auf A
   • nastawić się
   • sich einstellen auf A
   • cieszyć się na
   • sich freuen auf A
   • wskazać, zwrócić uwagę na
   • hinweisen auf A
   • mieć nadzieję na
   • hoffen auf A
   • koncentrować się na
   • sich konzentrieren auf A
   • liczyć na
   • rechnen auf A
   • polegać na
   • sich verlassen auf A
   • zrezygnować z czegoś
   • verzichten auf A
   • przygotowywać się do
   • sich vorbereiten auf A
   • czekać na
   • warten auf A
   • dać się czymś wyjaśnić
   • zurückführen auf A
   • powrócić do
   • zurückkommen auf A
   • składać się z
   • bestehen aus
   • wynikać z
   • sich ergeben aus
   • wynikać z
   • folgen/resultieren aus
   • wywodzić się z
   • stammen aus
   • stać się, wyrosnąć z
   • werden aus
   • zatelefonować do
   • anrufen bei
   • pozostać przy
   • bleiben bei
   • pomagać przy
   • helfen bei
   • wynikać z
   • herauskommen bei
   • wpaść do kogoś
   • verbeikommen bei
   • dzielić przez
   • dividieren durch
   • zastąpić czymś
   • ersetzen durch
   • przepływać przez
   • fließen durch
   • dzielić przez
   • teilen durch
   • zagwarantować coś
   • bürgen für
   • podziękować komuś za
   • sich bedanken (bei jdm) für
   • dziękować za
   • danken für
   • nadawać się do
   • sich eignen für
   • opowiadać się za
   • sich einsetzen für
   • zdecydować się na
   • sich entscheiden für
   • usprawiedliwiać się z powodu
   • sich (bei jdm) entschuldigen für
   • odnosić się do
   • gelten für
   • odpowiadać, ręczyć za
   • haften für
   • uważać za
   • halten für
   • interesować się czymś
   • sich interessieren für
   • kandydować do
   • kandidieren für
   • walczyć o
   • kämpfen für
   • być za
   • sein für
   • zadbać o coś, troszczyć się
   • sorgen für
   • być przeciwko
   • sein gegen
   • ubezpieczyć się od
   • sich versichern gegen
   • wykroczyć przeciw
   • verstoßen gegen
   • bronić się przed
   • sich wehren gegen
   • przybyć do
   • ankommen/eintreffen in D
   • orientować się w
   • sich auskennen in D
   • polegać na
   • bestehen in D
   • zapraszać do
   • einladen in A
   • podzielić na
   • einteilen in A
   • wejść do
   • eintreten in A
   • popaść w
   • geraten in A
   • pomylić się
   • sich irren in D
   • przetłumaczyć na
   • übersetzen in A
   • zakochać się w
   • sich verlieben in A
   • zagłębić się w
   • sich vertiefen in A
   • przeobrazić się
   • verwandeln in A
   • pogodzić się z
   • sich abfinden mit
   • zaczynać coś
   • anfangen/beginnen mit
   • przestawać, skończyć coś
   • aufhören mit
   • zajmować się czymś
   • sich befassen/beschäftigen mit
   • liczyć się z czymś
   • rechnen mit
   • rozmawiać z kimś
   • telefonieren mit
   • zaopatrywać w
   • versorgen mit
   • zderzyć się z
   • zusammenstoßen mit
   • stać w kolejce po coś
   • anstehen nach
   • pachnieć czymś
   • duften nach
   • dowiadywać się o coś
   • sich erkundigen nach
   • pytać o
   • fragen nach
   • sięgać po
   • greifen nach
   • pachnieć czymś
   • riechen nach
   • wołać kogoś
   • rufen nach
   • kierować się czymś
   • sich richten nach
   • mieć smak czegoś
   • schmecken nach
   • tęsknić za
   • sich sehnen nach
   • dążyć do czegoś
   • streben nach
   • poszukiwać czegoś, kogoś
   • suchen nach
   • złościć się z powodu
   • sich ärgern über A
   • denerwować się z powodu
   • sich aufregen über A
   • relacjonować coś
   • berichten über A
   • uskarżać się na
   • sich beklagen/beschweren über A
   • sądzić o czymś
   • denken über A
   • dyskutować o
   • diskutieren über A
   • decydować o
   • entscheiden über A
   • opowiadać o
   • erzählen über A
   • cieszyć się z
   • sich freuen über A
   • panować nad
   • herrschen über A
   • informować o
   • informieren über A
   • skarżyć się na
   • klagen über A
   • śmiać się z
   • lachen über A
   • zastanawiać się nad
   • nachdenken über A
   • pisać o
   • schreiben über A
   • rozmawiać o
   • sprechen über A
   • rozmawiać o
   • sich unterhalten über A
   • dysponować czymś
   • verfügen über A
   • dziwić się z powodu
   • sich wundern über A
   • starać się o
   • sich bemühen um
   • zazdrościć komuś czegoś
   • beneiden (jdn) um
   • ubiegać się
   • sich bewerben um
   • prosić o
   • bitten um
   • chodzi o
   • es geht um/es handelt um
   • walczyć o
   • kämpfen um
   • troszczyć się o
   • sich kümmern/sorgen um
   • kłócić się o
   • sich streiten um
   • opłakiwać kogoś
   • trauern um
   • cierpieć z powodu
   • leiden unter D
   • rozumieć pod czymś
   • verstehen unter D
   • zależeć od
   • abhängen von
   • abstrahować od
   • absehen von
   • uwolnić od
   • befreien von
   • relacjonować coś
   • berichten von
   • dowiedzieć się o
   • erfahren von
   • odpocząć, wydobrzeć po
   • sich erholen von
   • opowiedzieć o
   • erzählen von
   • sądzić o
   • halten von
   • słyszeć o
   • hören von
   • skorzystać z
   • profitieren von
   • rozmawiać o
   • sprechen von
   • marzyć, śnić o
   • träumen von
   • odrózniać od
   • unterscheiden von
   • przekonać o
   • überzeugen von
   • pożegnać się z
   • sich verabschieden von
   • znać się na czymś
   • verstehen von
   • świadczyć o
   • zeugen von
   • bać się czegoś
   • Angst haben vor/sich fürchten vor
   • chronić się przed
   • sich schützen vor
   • ostrzegać przed
   • warnen vor
   • przyczyniać się do
   • beitragen zu
   • uprawniać do
   • berechtigen zu
   • służyc do
   • dienen zu
   • zapraszać na
   • einladen zu
   • zdecydować się na
   • sich entschließen zu
   • rozwinąć się
   • sich entwickeln zu
   • prowadzić do
   • führen zu
   • należeć do
   • gehören zu
   • gratulować z okazji
   • gratulieren zu
   • doradzać komuś coś
   • raten zu
   • przejść do
   • übergehen zu
   • dopomoć w
   • verhelfen zu
   • stawać się czymś
   • werden zu
   • zmuszać do
   • zwingen zu
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2020