mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
język Angielski
331 słówek
Słówka maturalne
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • zepsuć się
   • break down / fail
   • przesiadać się z pociągu na pociąg
   • change trains
   • personel pokładowy
   • cabin crew
   • ofiara wypadku
   • casualty
   • schronisko młodzieżowe
   • youth hostel
   • wakacje w uzdrowisku
   • spa holidays
   • bilet powrotny
   • return / round trip ticket
   • pociąg bezpośredni
   • trough train
   • wystartować
   • take off
   • hala odlotów , poczekalnia
   • departure lounge
   • klasa ekonomiczna
   • class economy
   • stracić kontrolę nad pojazdem
   • loose control of a vehicle
   • pojechać pod namiot
   • go camping
   • postawić , zwinąć namiot
   • put up / take down a tent
   • piesza wycieczka
   • trekking
   • kantor
   • exchange office
   • apartament hotelowy
   • suite
   • zatrzymać się w hotelu
   • stay at hotel
   • wyruszyć w rejs
   • go on a cruise
   • miejscowość wczasowa
   • holiday resort
   • obca waluta
   • foreign currency
   • spaść
   • fall off
   • jazda po pijanemu
   • drink-driving
   • pokój z dwoma łóżkami
   • twin room
   • wyprzedzać
   • overtake
   • przybyć do
   • arrive in / at
   • podróżować autostopem
   • hichhike
   • odprowadzać kogoś
   • see sb off
   • wyruszać
   • set off / out
   • złapać gumę
   • have a flat tyre
   • wykonać lądowanie awaryjne
   • make a crash landing
   • rozbić obóz
   • set up camp
   • śniadanie wliczone w cenę
   • complimentary breakfast / including breakfast
   • pensjonat
   • guest house
   • zatrzymać się
   • pull up
   • przedział w pociągu
   • train compartment
   • strefa wolnocłowa
   • duty-free zone
   • zatankować benzynę
   • fill up with petrol
   • stać w korku
   • be in a traffic jam
   • zderzać się z czymś
   • collide with sth
   • zjechać z drogi
   • swerve across the road
   • wycieczka
   • trip / excursion
   • podwójna rezerwacja
   • double-booking
   • pojechać w podróż
   • go on a journey
   • wysiadać z pociągu , autobusu
   • get off a train / bus
   • obsługa hotelowa
   • room service
   • pojechać na wycieczkę
   • go on a trip, tour
   • pojechać na wycieczkę pieszą , rowerową
   • go hiking / cycling
   • peron kolejowy
   • railway platform
   • badać, zwiedzać
   • explore
   • ofiara śmiertelna
   • fatality
   • odjechać, wyruszyć z
   • depart from
   • wycieczka objazdowa
   • tour
   • biuro podróży
   • travel agent
   • zwiedzający
   • visitor
   • jeździć rowerem , motorem
   • ride a bike / motorbike
   • motocykl
   • motorbike / motorcycle
   • podróżowanie z plecakiem
   • backpacking
   • zwiedzać
   • go sighseeing
   • pójść na spacer
   • go walking
   • jazdna quadzie
   • quad biking
   • całkowicie zarezerwowany
   • fully booked / booked up
   • pokój z łazienką
   • en suite bathroom
   • zwiedzać atrakcje turystyczne
   • visit tourist attractions
   • obserwować dzikie zwierzęta
   • watch wildlife
   • B&B
   • bed and breakfast
   • zarezerwować pokój
   • book / reserve room
   • pokojówka
   • chambermaid
   • godzina zameldowania , wymeldowania
   • check in / check out time
   • pełne , niepełne wyżywienie
   • full / half board
   • suszarka do włosów
   • hair dryer
   • rozrywka na żywo
   • live entertainment
   • bar hotelowy
   • lounge bar
   • zrobić rezerwację
   • make a reservation
   • recepcja
   • reception
   • telewizja satelitarna
   • satellite TV
   • jedno- , dwu osobowy pokój
   • single / double room
   • zostać potrąconym
   • be knocked down
   • ekspres
   • fast train
   • bagaż podręczny
   • hand / carry-on luggage
   • wagon sypialny
   • sleeping carriage
   • krótkie wakacje w mieście
   • city break
   • wakacje przygodą
   • adventure holidays
   • wakacje dla aktywnych
   • active holidays
   • wakacje w przyczepie kempingowej
   • caravan holidays
   • wakacje z własnym wyżywieniem
   • self-catering holidays
   • urzędnik imigracyjny
   • immigration officer
   • wywracać się do góry dnem
   • capsize
   • pojechać na przejażdżkę
   • take / go for a ride
   • przybyć z opóźnieniem
   • arrive late
   • odjazd, odlot
   • departure
   • mieć chorobę morską
   • be seasick
   • celnik
   • customs officer
   • hamować
   • brake
   • mrugać światłami
   • flash
   • benzyna
   • petrol / gasoline
   • stacja beznzynowa
   • petrol station
   • zjechać na bok
   • pull over
   • automat do sprzedaży
   • vending machine
   • budzenie
   • wake up call
   • wolny pokój
   • vacancy
   • ważny , nieważny paszport
   • valid / invalid passport
   • wiza turystyczna , stałego pobytu
   • tourist / permanent visa
   • hotel trzygwiazdkowy
   • three-star hotel
   • zezwolenie na pobyt
   • permission to stay
   • jechać , podróżować za granicę
   • go / travel abroad
   • przejść kontrolę paszportową
   • go through a passport control
   • zorganizowane wczasy
   • package holidays
   • ciężarówka
   • truck / lorry
   • mieć dobrą podróż
   • have a good trip / journey
   • podwieźć kogoś
   • give sb a lift
   • jechać, podróżować samochodem
   • go, travel by car
   • podróżować samolotem
   • go, travel by plane
   • jeździć, podróżować pociągiem
   • go, travel by train
   • jeździć podróżować koleją
   • go, travel by rail
   • prom
   • ferry
   • podróżować drogą morską
   • go, travel by sea
   • podróżować drogą powietrzną
   • go, travel by air
   • autobus piętrowy
   • double decker bus
   • autokar
   • coach
   • zdążyć na samolot
   • catch a flight
   • autobus
   • bus
   • łódź
   • boat
   • rower
   • bike, bicycle
   • samolot
   • aeroplane, plane, airplane
   • ewakuować
   • evacuate
   • służby ratownicze
   • emergency services
   • awaria, krytyczna sytuacja
   • emergency
   • opóźnienie
   • delay
   • wypadek samolotowy , samochodowy , kolejowy
   • plane / car / train crash
   • odwołanie lotu
   • cancellation
   • wzywać karetkę
   • call an ambulance
   • przekraczać granicę
   • cross the boarder
   • cło
   • customs
   • podróżować dookoła świata
   • travel around the world
   • robić zdjęcia
   • take photos / pictures
   • wózek bagażowy
   • luggage trolley
   • pasażer
   • passenger
   • opalanie się
   • sunbathing
   • nurkowanie
   • scuba diving
   • leżeć na plaży
   • lie on the beach
   • pływanie kajakiem
   • kayaking
   • wczasowicz
   • holidaymaker
   • wziąć urlop
   • take a holiday
   • organizator wycieczek
   • tour operator
   • pamiątka
   • souvenir
   • podróż
   • journey
   • przyłączyć się do wyprawy
   • join an expedition
   • wakacje z wliczonymi wydatkami
   • all-inclusive holidays
   • historyczne budynki
   • historic buildings
   • świetna pogoda
   • fabulous weather
   • ekscytujące przygody
   • exciting adventures
   • przepyszne jedzienie
   • delicious food
   • rejs wycieczkowy
   • cruise
   • pole namiotowe
   • campsite
   • podróż służbowa
   • business trip
   • obóz, biwak
   • camp
   • biwakowanie
   • camping
   • wspominać
   • bring back memories
   • być na wakacjach, urlopie
   • be on holiday
   • bilet okresowy
   • period ticket
   • bilet miesięczny
   • monthly ticket
   • terminal
   • terminal
   • walizka
   • suitcase
   • pas startowy
   • runway
   • bilet na samolot
   • plane ticket
   • bilet na pociąg
   • train ticket
   • bilet sezonowy
   • season ticket
   • bilet w jedną stronę
   • one-way / single ticket
   • kasa biletowa
   • ticket office
   • rozkład jadzy
   • timetable
   • przyspieszać
   • accelerate / speed up
   • bagaż
   • luggage / baggage
   • biuro rzeczy znalezionych
   • left-luggage office
   • wylądować
   • land
   • bramka, wejście do samolotu
   • gate
   • opłata za przejazd
   • fare
   • stanowisko odprawy
   • check-in desk
   • zgłaszać się do odprawy
   • check in
   • lot czarterowy
   • charter flight
   • klasa biznes
   • class business
   • zarezerwować bilet , miejsce
   • book a ticket / place
   • karta pokładowa
   • boarding card
   • wchodzić na pokład samolotu
   • board a plane
   • pezyjazd, przylot
   • arrival
   • linia lotnicza
   • airline
   • zatonąć
   • sink
   • wrak
   • shipwreck
   • wjechac w coś
   • run / bump into sth
   • przejechać kogoś
   • run sb over / down
   • skończyła się benzyna
   • run out of petrol
   • spóźnić się na pociąg , samolot
   • miss a train / plane
   • kamizelka ratunkowa
   • lifejacket
   • łódź ratunkowa
   • lifeboat
   • mieć problemy techniczne
   • have technical problems
   • duży ruch
   • heavy traffic
   • zgubić się
   • get lost
   • zatrucie pokarmowe
   • food poisoning
   • zostać potrąconym przez rozpędzony samochód
   • be hit by a speeding car
   • poważnie uszkodzony
   • badly damaged
   • żaglówka
   • yacht
   • iść piechotą
   • go on foot, walk
   • furgonetka
   • van
   • metro
   • subway, underground, tube
   • taksówka
   • cab, taxi
   • jechać konno , ma wielbłądzie
   • ride a horse / camel
   • urządzić wycieczkę
   • make a trip
   • wyjazd na weekend
   • weekend break
   • wyjazd zorganizowany
   • package tour
   • przejażdżka po mieście
   • city tour
   • wycieczka autokarowa
   • couch trip
   • wycieczka jednodniowa
   • day trip
   • wycieczka szkolna
   • school trip
   • wyjście, wypad
   • outing
   • dwór, rezydencja
   • manor
   • pomnik
   • monument
   • bagażowy
   • porter
   • tor
   • track
   • cały bilet
   • full fare
   • bilet ze zniżką
   • half fare
   • dopłata
   • surcharge
   • grzywna
   • fine
   • kuszetka
   • couchette
   • konduktor
   • ticket collector / inspector / conductor (US)/ guard
   • linia podmiejska
   • suburban line
   • kolejka dojazdowa
   • commuter train
   • kursowac punktualnie
   • to run on time
   • wjeżdżać na stację
   • pull in
   • odjeżdżać ze stacji
   • pull out
   • zatrzymywać się w...
   • call at / stop in
   • wykolejenie się pociągu
   • train derailment
   • hala odlotów
   • departure hall
   • hala przylotów
   • arrival hall
   • identyfikator bagażowy
   • luggage label
   • odprawa celna
   • customs
   • celnik
   • customs officer
   • do oclenia
   • to declare
   • odbiór bagaży
   • baggage reclaim
   • taśmociąg z bagażami
   • carousel
   • lądowanie
   • landing / touchdown
   • przerwa w podróży
   • stopover
   • turbulencje
   • turbulence
   • zmęczenie po długim locie
   • jet lag
   • lot krajowy
   • domestic flight
   • miejsce od strony przejścia
   • aisle seat
   • łódź wiosłowa
   • rowing boat
   • pokład
   • deck
   • koło ratunkowe
   • life buoy
   • odbić od brzegu
   • to set sail
   • przybić do brzegu
   • dock
   • wpłynąć do portu
   • to enter the harbour
   • nadbrzeże
   • wharf
   • koja, prycza
   • berth, bunk
   • pasażer na gapę
   • stowaway
   • kołysać się
   • roll
   • zawijać do portu
   • call at port
   • wsiadać na statek
   • embark
   • schodzić na ląd
   • disembark
   • latarnia morska
   • lighthouse
   • okręt, statek
   • vessel
   • w domku letniskowym
   • in a holiday chalet
   • w zajeździe
   • at an inn
   • uregulować rachunek
   • settle the bill
   • materac dmuchany
   • inflatable bed / Lilo
   • składane krzesło
   • foldnig / fold-up chair
   • składany stół
   • collapsible table
   • leżak
   • deckchair
   • butla gazowa
   • gas cylinder
   • przenośna kuchenka gazowa
   • portable gas stove
   • latarka
   • flashlight / torch
   • znosić niewygody
   • rough it
   • skręcić (kostkę)
   • sprain
   • poparzyć się wrzątkiem
   • scald
   • zemdleć
   • faint
   • doznać wstrząsu mózgu
   • have concussion
   • reanimować
   • reanimate
   • nosze
   • stretcher
   • rozległe , drobne oparzenia
   • ,ajor / minor burns
   • zderzenie czołowe
   • head-on collision
   • stłuczka
   • bump
   • otrzymać mandat za przekroczenie prędkości
   • to be fined for speeding
   • przekroczyć dozwoloną prędkość
   • go over the speed limit / break the speed limit
   • wymuszać pierszeństwo
   • force a right of way
   • wpaść w poślizg
   • skid / go into skid
   • wpaść do rowu
   • go into a ditch
   • pirat drogowy
   • road hog
   • agroturystyka
   • farm tourism
   • pielgrzymka
   • pilgrimage
   • poza sezonem
   • out of season
   • pozasezonowy
   • off season
   • wąwóz
   • gorge
   • turystyczny (w negatywnym sensie)
   • touristy
   • zatłoczony
   • overcrowded / packed
   • miejsce na uboczu
   • off the beaten track
   • postój taksówek
   • taxi rank
   • przystanek na żądanie
   • request stop
   • automat do sprzedaży biletów
   • ticket machine
   • motorynka
   • moped
   • kamienista plaża
   • pebbly beach
   • plaża nudystów
   • nudist beach
   • opalenizna
   • suntan
   • krem do opalania
   • sunbathing cream
   • porażenie słoneczne
   • sun stroke
   • zbierać muszle
   • pick up shells
   • wydma
   • dune
   • molo
   • pier
   • koło do pływania
   • RUBBER RING
   • wygrzewać się w słońcu
   • bask in the sun
   • słona woda
   • briny water
   • smażalnia ryb
   • fish and chip shop
   • lornetka
   • binoculars
   • jeździć na sankach
   • sledge
   • stok
   • slope
   • kolejka górska
   • cable car
   • wyciąg krzesełkowy
   • chair lift
   • burza śnieżna
   • snowstorm
   • zjeżdżanie na linie po skale
   • abseiling
   • cofać
   • reverse
   • zatrąbić
   • blow one's horn
   • ustąpić komuś pierszeństwa
   • give priority to sb
   • zajechać komuś drogę
   • cut sb up
   • włączyć kierunkowskaz
   • idicate
   • puścić sprzęgło
   • let the clutch out
   • wcisnąć sprzęgło
   • push the clutch in
   • ruszyć
   • pull off
   • wjechać na jezdnię
   • pull out
   • zwolnić
   • reduce
   • nacisnąć nagle hamulec
   • slam on the breaks
   • pieszy
   • pedestrian
   • zasady ruchu drogowego
   • road traffic regulations
   • zmieniać pas ruchu
   • change lanes
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2020