mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Mikrobiologia - bakterie
język Polski xD
159 słówek
mikroby bakterie
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
 • Dzial Tlenowiec/beztlenowiec/względność

   • Vibrio cholerae
   • względny beztlenowiec
   • Bacterioides fragilis
   • bezwględny beztlenowiec
   • Mycoplasma pneumoniae
   • BEZwzględny beztlenowiec
   • Vibrio cholerae
   • względne beztlenowiec (oksydazo dodarni)
   • Staphylococcus aureus
   • względny beztlenowiec
   • Staphylococcus epidermidis
   • względny beztlenowiec
   • Staphylococcus saprophyticus
   • względny beztlenowiec
   • Streptococcus pyogenes
   • względny beztlenowiec
   • Streptococcus agalactiae
   • względny beztlenowiec
   • Streptococcus penumoniae
   • względny beztlenowiec
   • Mycobacterium tubelculosis
   • bezwzględne tlenowce
   • Nocardia asteroides
   • ścisły tlenowiec
   • Actinomyces israelli
   • beztlenowiec
   • Pseudomonas aeruginosa
   • bezwględny tlenowiec
   • Bordetella pertussis
   • bezwzględny tlenowiec
   • Legionella pneumophilia
   • bezwględny tlnowiec
   • Coxiella burnetti
   • ?
   • E. coli
   • względny beztlenowiec
   • K. penumoniae
   • względny beztlenowiec
   • Proteus mirabilis
   • względny beztlenowiec
   • Serratia marcensens
   • względny beztlenowiec
   • Citrobacter freundii
   • względny beztlenowiec
   • Proteus mirabilis
   • względny beztlenowiec
   • Salmonella Typhi
   • względny beztlenowiec
   • Shigella dysenteriae
   • względny beztlenowiec
   • Yersinia pestis
   • względny beztlenowiec
   • Yersinia enterocolitica
   • wzgledny beztlenowiec
   • Bartonella henselae
   • bezwzględny tlenoweic
   • Brucella abortus
   • bezwzględny tlenowiec
   • Francisella tularensis
   • bezwzględny tlenowiec
   • Pasterurella multocida
   • WZGLĘDNE BEZTLENOWIEC
   • Haemophilus influenzae
   • względny beztlenowiec
   • Bacillus anthracis
   • tlenowiec
   • Bacillus cereus
   • tlenowiec
   • Campylobacter jejuni
   • MIKROAEROFILNY
   • Clostridium tetani
   • BEZWZGLĘDNY BEZTLENOWIEC
   • Clostridium botulinum
   • bezwzględny beztlenowiec
   • Clostridiumperfringens (laseczka zgorzeli gazowej)
   • bezwględny beztlenowiec umiarkowanie
   • Clostridium difficile
   • bezwględny beztlenowiec

  Dzial Bakterie

   • Bacterioides fragilis
   • pałęczka beztlenowa gram - nieurzęsiona
   • Clostridium difficile
   • Gram laseczka urzęsiona peritrychalnie
   • Bacillus anthracis
   • gram- LASECZKA
   • Bacillus cereus
   • gram- LASECzKA
   • Mycoplasma pneumoniae
   • BRAK ściany KOMÓRKOWEJ!!!!!! DOMINUJĄCO ZIARENKOWATEPLEOMORFICZNA sterole
   • Staphylococcus aureus
   • Gram+ ziarenkowiec
   • Staphylococcus epidermidis
   • Gram+ ziarenkowiec
   • Staphylococcus saprophyticus
   • Gram+ ziarenkowiec
   • Mycobacterium tuberculosis
   • Gram+ /słabo) prątek (pałeczka)
   • Corynebacterium diphteriae
   • Gram+ pałeczka - maczugowiec
   • Moraxella Catarhhalis
   • Gram- dwoinka
   • Acinetobacter baumanii
   • Gram- ziarniako-pałeczka
   • Enterococcus faecalis, faecium
   • Gram+ ziarniak
   • Neisseria gonorhhoea, meningitis
   • Gram- dwoinka
   • Lactobacillus rhamnosus
   • gram+ pałeczka
   • Nocardia asteroides
   • Gram+ pałeczka, rozgałeziająca się z możliwością występowania form ziarniakowatych
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Gram- pałeczki urzesione
   • Bordetella pertussis
   • Gram- nieurzesiona pałeczka
   • Legionella pneumophilia
   • Gram- pleomorficzna pałeczka urzęsiona (1-2 rzęski)
   • Coxiella burnetti
   • Gram- pleomorficzna nieurzęsiona (bezwzględny wewnątrzkomórkowiec) tworzy przetrwalniki (SCV - small cell variant)
   • E. coli
   • pałeczka gram- perytrichalna
   • Klebsiella pneumoniae
   • pałeczka gram- perytrichalna bez zdolnoci ruchu
   • Citrobacter freundii
   • gram - pałeczka
   • Proteus mirabilis
   • gram - pałeczka
   • Serratia marcescens
   • gram - pałeczka
   • Salmonella Typhi
   • gram- pałeczka
   • Clostridium botulinum
   • GRAM+ laseczka obficie urzęsiona
   • Clostridium tetani
   • GRAM+ laseczka obficie urzęsiona
   • Clostridium perfringens
   • Gram+ laseczka nieurzęsiona
   • Vibrio cholerae
   • gram- przecinkowiec
   • Campylobacter jejuni
   • gram- pałęczka dwurzęsna na biegunach

  Dzial Mechanizm działania antybiotyków

   • Dlaczego w zakażeniach C. tetani nie stosuje się penicyliny benzylowej G?
   • bo hamuje GABA
   • Beta-laktamy
   • wiążą się z białkiem PBP będącym transpeptydazą dla sieciowania peptydoglikanu
   • aminoglikozydy
   • inhibicja biosyntezy białka poprzez wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu i zakłócenie odczytu kodu genetycznego
   • tetracykliny
   • inhibicja biosyntezy białka poprzez wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu i blokowanie przyłączania tRNA
   • makrolidy
   • inhibicja biosyntezy białka poprzez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu i blokowanie translokacji tRNA
   • linkozamidy
   • inhibicja biosyntezy białka poprzez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu i blokowanie elongacji łańcucha peptydowego
   • antybiotyki glikopeptydowe
   • inhibicja biosyntezy ściany komórkowej poprzez blokowanie syntezy prekursorów peptydoglikanu
   • chinolony
   • inhibitor gyrazy bakteryjnej (enzym niebędny do prawidłowego ułozenia DNA w chromosomie)
   • ansamycyny
   • blokują polimrazę RNA (blokada transkrypcji)
   • sulfonamidy
   • analogi PABA, blokery syntezy kwasu foliowego, niezbędnego do syntezy zasad azotowych

  Dzial Choroby/patogen

   • Bacillus anthracis
   • wąglik
   • Mycoplasma pnemoniae
   • zapalenie tchawicy, oskrzeli, atypowe płuc, ZOMR i mózgu zespół Guillain-Barre
   • Campylobacter jejuni
   • zespół Gullain Barre, reaktywne zapalenie stawów, zespół Reitera
   • Bacillus cereus
   • np. zapalenie gałki ocznej
   • Nocardia asteroides
   • stopa mandurska/nokardioza
   • Actinomyces israelii
   • promienica szyjno-twarzowa, piersiowa, brzuszna, uogólniona
   • Legionella pneumophilia
   • choroba legionistów i gorączka Pontiac
   • Coxiella burnetii
   • goraczka Q ostry (atypowe zap płuc); przewlekly (>6mmcy)-przewlekła goraćzka Q - zapalenie wsierdzia
   • E. coli (EHEC
   • zespół hemolityczno mocznicowy, plamica malopłytkowa zakrzepowa, krwotoczne zapalenie jelita grubego
   • Jak nazywamy skurcz mięśni pleców w przebiegu tężca?
   • opisthotonus

  Dzial Mechanizm działania toksyn bakterii

   • Toksyna błonicza
   • (jedynie profagi beta)transferaza rybozyowa ADP - ADP ryboza blokuje eEF-2 w translacji białek
   • Bot-tox
   • (hydroliza synaptobrewin w synapsach płytki motorycznej) hamowanie uwalniana ACh, wiązanie z receptorem GD1b
   • Tetanospazmina
   • hamuje wydzilanie mediatorów hamujących (GABA, Gly
   • Toksyna cholery
   • cyklaza adenylowa (transpozon gen) AB<5> wzór; A=26kDa, B=82kDa; ADP przenosi siowaę na białko Gs. białko jest zablokne w formie aktywnej i nie może hydrolizować GTP=>GDP
   • Toksyna termolabilna EHEC
   • cyklaza cGMP
   • Toksyna Shiga
   • wzrost cGMP, inaktywacja 28S RNA (biegunka krwotoczna HUS
   • Toksyna krztuścowa
   • transferaza rybozylowa ADP - przenoszenie na białko Gi (zablokowanie hamowania cyklazy adenylowej
   • Toksyna A (308kDa) i B (270kDa) C. difficile
   • zylmonoglukootransferaza glukoza na Rho GTPazę - zaburzenie sygnalizacji biegunka sekrecyjna
   • Toksyna binarna C. difficile
   • aktywność ADP-rybozylotransferazy zaburza funkcje filamentów aktynowych

  Dzial Broń biologiczna kategoria bakteria/toksyna

   • Kategoria A
   • wysoka zakaźność i powoduje bardzo wysoką śmiertelność
   • Bacillus anthracis
   • kategoria A 2000 przetrwalników w aerozolu
   • Yersinia pestis
   • kategoria A 100 do 900 komórek bakteryjnych
   • Francisella tularensis
   • 20 do 50 kom
   • wirusy gorączek krwotocznych`
   • 1 do 10j
   • KAtegoria B
   • umiarkowana śmiertelność umiarkowana rozsiewalność
   • Brucella abortus
   • kategoria b
   • Chlamydia psittaci
   • kategoria B
   • Coxiella burnetee
   • kategoria B
   • Wirusy przenoszone przez komary
   • np. zapalenie mózgu
   • CDAD (zespoły związane
   • Clostridium dificile aquired diseases (PMC i AAD biegunka poantybiotykowa

  Dzial Inne głupoty

   • agar TCBS
   • Vibrio cholereae
   • Odczyn azotowo-indolowy Bujwida
   • wytwarzanie indolu przez V. Cholerae
   • Jaka bakteria wydziela kwas izokapronowy i izowalerianowy?
   • C. difficile
   • Z leczeniem jakimi lekami "podwyżsoznego ryzyka" wiąże się AAD i CDAD?
   • Amoksycylina, cefalosporyny, klindamycyna
   • Jakie bakterie hydrolizują hipuran?
   • Campylobacter jejuni i Streptococcus agalactiae

  Dzial Antybiotyk - grupa

   • linezolid
   • oksazolidynony
   • ampicylina
   • aminopenicylina
   • piperacylina
   • penicyliny piperazynowe
   • kwas klawulanowy
   • inhibitor beta laktamaz
   • sulbaktam
   • inhibitor beta laktamaz
   • tazobaktam
   • inhibitor beta laktamaz
   • cefoksytyna, cefotetan
   • cefalosporyna IV generacji (na bacterioides fragilis)
   • Ceftazydym
   • cefalosporyna III generacji
   • kloksacyklina
   • penicylina izoksazolilowa stosowana w leczeniu gronkowców wytwarzających beta laktamazy
   • amoksycylina
   • aminopenicylina
   • karboksypenicyliny (np. tikarcyklina
   • ciężkie szpitalne zakażenia Pseudomonas aeruginosa
   • ceftriakson
   • podawany parenteralnie, długi czas działania, dobra przenikalność przez barierę krew mózg
   • streptomycyna
   • naturalny aminoglikozyd
   • amikacyna
   • półsyntetyczny aminoglikozyd
   • klindamycyna
   • linkozamid
   • teikoplanina
   • glikopeptyd

  Dzial bakteriobójczy/bakteriostatyczny

   • beta latkamy
   • bakteriobójczy
   • aminoglikozydy
   • bakteriobójczy
   • glikopeptydy
   • bakteriobójczy
   • linkozamidy, klindamycyna
   • bakteriostatyczny
   • makrolidy
   • bakteriostatyczny, w wysokich stężeniach bakteriobójczy
   • tetracykliny
   • bakteriostatyczny
   • chinolony
   • bakteriobójczy
   • ansamycyny
   • bakteriostatycznie
   • glikozamidy
   • bakteriostatycznie
   • sulfonamidy
   • bakteriostatycznie (lecz biseptol= 1 trimetroprim 5 sufmetaksazol dizła bakteriobójczo)

  Dzial Oporność naturalna

   • Chlamydia
   • antybiotyki β-laktamowe
   • enterokoki (Enterococcus)
   • cefalosporyny, penicylina benzylowa (niski poziom oporności)
   • mykoplazmy (Mycoplasma)
   • antybiotyki β-laktamowe
   • bakterie z rodziny Enterobacteriaceae
   • makrolidy, antybiotyki glikopeptydowe
   • paciorkowce (Streptococcus)
   • aminoglikozydy
   • Pseudomonas
   • penicylina benzylowa, aminopenicyliny, aminopenicyliny + inhibitory β-laktamaz, cefalosporyny I i II generacji, linkozamidy, tetracykliny

  Dzial Szczepionki

   • jedyna szczepionka zawierająca drobnoustroje o pełnej wirulencji
   • ospa prawdziwa (krowianka w szczepionkce) - jedyna takiego rodzaju
   • wąglik
   • żywa atenuowana
   • gruźliza
   • żywa atenuowana M. Bovis (pasazowanie na żółć 231razy) Bacillus Calmette-Guerin
   • MMR
   • żywa atenuowana - może wywołać rewersję wirulencji u osób immunokompetentnych)
   • Polio Sabina OPV p.o.
   • żywe atenuowane wirusy (WHO ma za cel eradykację polio)
   • Polio Salka IPV i.v.
   • inaktywowane 3 typy wirusów polio zabitych formaliną
   • Vaxigrip
   • szczepionka na grypę - inaktywowane wirusy
   • DiPerTe
   • toksoid błoniczy, zabity krztusiec, toksoid tężcowy
   • Metoda Ramona
   • podgrzewanie toksyny błoniczej do 37 w obecności formaldehydu
   • dlaczego nie podajemy szczepionek atenuowanych przed 9 m.ż.?
   • bo przeciwciała od matki mogłyby je inaktywować
   • Agrobacterium fumetociens? co to?
   • bakteria patogenna dla roślin, nad którą badania prowadzi prof. KApusta z Poznania, prowadzi badania nad szczepionkami w transgenicznej sałacie
   • HDCV (wścieklizna)
   • inaktywowana
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024