mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Leki grupa IV rok
język Polski xD
169 słówek
lek grupa
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • doksazosyna
   • selektywny antagonista a1
   • alfuzosyna
   • selektywny antagonista a1a
   • ergotamina
   • nieselektywny antagonista rec. a
   • propranolol
   • nieselektywny beta bloker
   • sotalol
   • nieselektywny beta bloker
   • acebutolol
   • beta bloker z PAA
   • pindolol
   • beta bloker z PAA
   • atenolol
   • beta-1 selektywny bloker
   • metoprolol
   • beta-1 selektywny bloker
   • bisoprolol
   • beta-1 selektywny bloker
   • karwedilol
   • beta-bloker wazodyl. (plus bloker alfa1)
   • nebiwolol
   • beta-bloker wazodyl. (plus pośrednie uwalnianie tlenku azotu)
   • klonidyna, moksonidyna
   • agoniści alfa2/rec. imidazolinowych
   • metylodopa
   • agoniści alfa2/rec. imidazolinowych
   • labetalol
   • a1 b1 b2 bloker
   • doksazosyna
   • antagonista a1 andrenergicznych
 • Dzial antyarytmiki

   • chinidyna
   • antyarytmik klasy Ia - bloker kanałów sodowych
   • lidokaina
   • antyarytmik klasy Ib - bloker kanałów sodowych
   • propafenon
   • antyarytmik klasy Ic - bloker kanałów sodowych
   • flekainid
   • antyarytm,klasy Ic - bloker kan Na
   • sotalol
   • antyarytm klasa III
   • amiodaron
   • antyarytm III
   • ibutylid
   • antyarytm III (Ikr-bloker
   • adenozyna
   • agonista rec. A1

  Dzial krzepnięcie

   • fitomenadion
   • preparat wit. K
   • klopidogrel
   • antagonista rec. ADP
   • tiklopidyna
   • antagonista rec. ADP
   • prasugrel
   • antagonista rec. ADP
   • abciksimab
   • antagonista rec. Gp IIb/IIIa
   • Tirofiban
   • antagonista rec. Gp IIb/IIIa
   • dipirydamol
   • inhibitor fosfodiestrerazy płytkowej
   • danaparoid
   • heparynoid
   • polisiarczan pentosanu
   • heparynoid
   • desirudynna
   • pochodna hirudyny
   • biwalirudyna
   • pochodna hirydyny (swoisty inhibitor trombiny)
   • warfaryna
   • doustny kagulant, antagonista wit. K
   • alteplaza
   • rekombinowany t-Pa
   • streptokinaza
   • trombolityk
   • kwas traneksamowy
   • antyfibrynolityk
   • heparyna
   • aktywator antytrombiny
   • enoksaparyna
   • heparyna drobnocząsteczkowa
   • dabigatram
   • bezpośredni inhibitor trombiny
   • rivaroxaban
   • bezpośredni inhibitor czynnika Xa
   • fondaparynuks
   • wybiórczy inhibitor Xa
   • biwalirudyna
   • inhibitor trombiny
   • kwas traneksamowy
   • antyfibrynolityk
   • abciksimab
   • przeciwciało przeciwko gp IIb/IIIa
   • tirofiban
   • niepeptydowy antagonista rec. gp IIb/IIIa
   • amlodypina
   • Ca-bloker

  Dzial diuretyki

   • hydrochlorotiazyd
   • tiazydy (inh. kan Na/Cl)
   • dekstrometorfan
   • opioidowy lek przeciwkaszlowy działający ośrodkowo
   • montelukast
   • lukast, antyleukotrienowy
   • nedokromil
   • kromon hamuje degranulację mastocytów
   • flutikazon
   • gks wziewny
   • indapamid
   • analog tiazydów (inh. kan Na/Cl)
   • furosemid
   • diuretyk pętlowy (inhibitory kanału Na/K/Cl)
   • cyklezonid
   • gks wziewny
   • budezonid
   • gks wziewku
   • torasemid
   • diuretyk pętlowy (inhibitory kanału Na/K/Cl)
   • spironolakton
   • antagonist aaldosteronu
   • eplerenon
   • antagonista aldosteronu
   • dornaza alfa (dnaza)
   • rekombinowana dnaza) mukolityk w mukowiscydozie)
   • acc (acetylocysteina)
   • mukolityk (zrywa wiązania dwusiarczkowe)
   • acetazolamid
   • inhibitor anhydrazy węglanowej
   • dorzolamid
   • inhibitor anhydrazy węglanowej
   • ambroksol
   • mukolityk
   • mannitol
   • diuretyk osmotyczny
   • zafirlukast
   • lukast, antyleukotrienowy
   • omalizumab
   • przeciwciało przeciw IgE
   • roflumilast
   • inhibitor fosfodiesterazy4 (stosowany w przebiegu POChP)
   • prometazyna
   • pochodna fenotiazyna antyhistaminowy H1, I generacja
   • difenhydramina
   • pochodna etanolodiaminy lek antyhistaminowy H1 I generacji,
   • cetyryzyna
   • pochodna piperazyny bloker H1 II generacji
   • ketotifen
   • niekompetycyjny bloker H1
   • digoksyna
   • bloker Na/K ATPazy zależnej od Mg2+ lek inotropowo dodatni

  Dzial chns

   • CEE
   • koniugowane estrogeny końskie
   • etynyloestradiol
   • estrogen
   • werapamil
   • antagonista kanału wapniowego (z grupy werapamilu)
   • diltiazem
   • antagonista kanału wapniowego (z grupy diltiazemu
   • kaptopril
   • IKA
   • cilazapril
   • IKA
   • enalapril
   • IKA
   • ramipril
   • IKA
   • kaptopril
   • IKA
   • walsartan
   • sartan
   • losartan
   • sartan
   • hydralazyna
   • bloker IP3 zależnego uwalniania wapnia
   • nitroprusydek sodowy
   • nagłe uwalnianie NO
   • minoksylid
   • otwieranie kanałów potasowych
   • dopamina
   • katecholamina biogenna
   • milrynon
   • lek inotropowo dodatni inhibitor fosfodiesterazy, wazodylatator
   • nesiritid
   • rekombinowany BNP
   • esmolol
   • b1 adrenolityk, pozbawiony PAA oraz dział stabilizującego
   • prokainamid
   • lek antyarytm Ia wg V-W bloker kan sodowych
   • chinidyna
   • antyarytmik Ia wg V-W
   • sotalol
   • niewybiórczy b-adrenolityk pozbawiony PAA i stab. błony, III antyarytmik wg V-W
   • propafenon
   • antyarytmik Ic V-W
   • amiodaron
   • antyarytmik III
   • ibutylid
   • antyarytm III (Ikr-bloker)
   • dronedaron
   • antyarytm III
   • adenozyna
   • antyarytm agonista A1
   • siarczan magnezu
   • antyarytm (na TdP)
   • ivabradyna
   • lek zwalniający rytm działa na prąd If serca
   • fenofibrat
   • hipolipemizujący; agonista alfa-PPAR
   • atorwastatyna
   • statyna inhibior reduktazy hmgcoa
   • rosuvastatyna
   • statyna inhibitor reduktazy hmgcoa
   • cholestyramina
   • żywica jonowymienna zmniejsza wchłanianie steroli
   • acenokumarol
   • antagonista wit K
   • dimenhydrynat
   • antagonista H1 I generacja
   • somatotropina
   • hormon wzrostu
   • desmopresyna
   • analog ADH
   • terlipresyna
   • analog ADH
   • oxytocyna
   • wiadomka
   • bromokryptyna
   • agonista rec dopaminergicznych w podwzgórzu
   • goserelina
   • analog gonadoliberyny
   • leuproleina
   • analog gonadoliberyny
   • oktreotyd
   • inhibitor hormonu wzrostu
   • lanreotyd
   • analog somatostatyny
   • fludrokortyzon
   • gks
   • pegwisomant
   • antagonista rec. hormonu wzrostu
   • deksametazon
   • gks
   • betametazon
   • gks (silnie przeciwzapalny)
   • metyloprednisolon
   • gks
   • kortyzol
   • gks
   • prednizon
   • gks
   • hydrokortyzol
   • gks
   • triamcynolon
   • syntetyczny gks
   • klobetazol
   • gks
   • mometazon
   • gks
   • mifepriston
   • antagonista rec progesterowego wczesnoporonny
   • tyroksyna
   • homon tarczycowy
   • mitotan
   • cytostatyk na raka nadnerczy
   • liotyronina
   • hormon tarczycowy
   • propylotiouracyl
   • pochodna tiomocznika, lek przeciwtarczycowy
   • tiamazol
   • pochona tioimidazolu - przeciwtarczycowy
   • glukagon
   • wiadomo
   • insulina lispro
   • analog ludzkiej o którkim czasie działania
   • insulina glargine
   • insulina długo dział
   • insulina aspart
   • analog ludzkiej o krótkim czasie działania
   • metformina
   • doustny lek przeciwcukrzycowy, biguanid
   • gliklazyd
   • pochodna sulfonylkomocznika, stymuluje uwalnianie insuliny
   • glimepiryd
   • hipoglikemizujący, pochodna sulfonylomocznika
   • akarboza
   • inhibitor alfa glukozydaz jelita cienkiego
   • repaglinid
   • pochodna kwasu karbamoilobenzoesowego - hipoglikemizujący
   • pioglitazon
   • pochodna tiazoliedynonów - hipoglikemizujący
   • stagliptina
   • inhibitor dipeptydylopeptydazy 4
   • eksenatyd
   • agonista GLP-1
   • levonorgestrel
   • gestagen
   • estradiol
   • estrogen
   • norgestrel
   • gestagen
   • dydrogesteron
   • progestagen
   • octan cyproteronu
   • gestagen/antyandrogen
   • megestrol
   • antyandrogen/gestagen
   • testosteron
   • androgen
   • nandrolon
   • steroid anaboliczny
   • raloksyfen
   • wybiórczy modulator rec. estrogenowego
   • danazol
   • przeciwgonadotropowy
   • tamoksyfen
   • niesteroidowy antyestrogen
   • anastrozol
   • silny niesteroidowy inhibitor aromatazy
   • letrozol
   • niesteroidowy inhibitor aromatazy
   • flutamid
   • antyandrogen
   • finasteryd
   • inhibitor 5alfa reduktazy
   • salbutamol
   • krótkodziałający beta-2 mimetyk
   • ipratropium
   • antagonista rec muskarynowych poch atropiny
   • tiotropium
   • antagonista rec muskarynowych M3
   • fenoterol
   • beta2 mimetyk
   • salmeterol
   • długo dizałający beta2 mimetyk
   • teofilina
   • bloker fosfodiesterazy (metyloksantyna)
   • diazoksyd
   • otwiera kanały K+ relaksacja mięśni gładkich
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024