mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet FARMA EGZAMIN GRUPA LEK
język Polski xD
331 słówek
Farmakologia egzamin
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • warfaryna
   • doustny antkoagulant, antagonista wit. K
   • nitrofurantoina
   • antybiotyk syntetyczny z grupy pochodnych nitrofuranu
   • acenokumarol
   • pochodna kumaryny, doustny antkoagulant, antagonista wit. K
   • chlorochina
   • inhibitor hemopolimerazy, przeciwmalaryczny
   • 21. Atovaquone+proguanil hydrochloride
   • przeciwmalaryczny inhibitory syntezy dna można stosować u kobiet w ciąży
   • heparyna
   • heparyna niedrobnocząsteczkowa, aktywator AT-III
   • werapamil
   • Ca-bloker, lek hipotensyjny; antyarytmik klasy IV
   • dorzolamid
   • inhibitor anhydrazy węglanowej, lek hipotensyjny
   • acetazolamid
   • inhibitor anhydrazy węglanowej, lek hipotnesyjny
   • spironolakton
   • antagonista aldosteronu, diuretyk oszczędzający potas
   • triamteren
   • pseudoantagonista aldosteronu, bloker kan. Na
   • amirolid
   • pseudoantagonista aldosteronu, bloker kan. Na
   • furosemid
   • diuretyk pętlowy
   • torasemid
   • diuretyk pętlowy
   • hydrochlorotiazyd
   • tiazyd
   • mannitol
   • diuretyk osmotyczny
   • indapamid
   • diuretyk tiazydopodobny
   • klonidyna
   • alfa2-adrenomimetyk - działa na ośrodek nacyznioruchowy w mózgu
   • metyldopa
   • agonista receptorów alfa2, inhibitor dekarboksylazy DOPA
   • propranolol
   • czysty beta bloker, niewybiórczy wobec rec. beta
   • acebutolot
   • b1 bloker małe ISA
   • metoprolol
   • b1 bloker
   • karwedilol
   • b-bloker nieselektywny, a1 bloker
   • bisoprolol
   • b1 bloker
   • nebiwolol
   • b1 bloker, wzmaga syntezę n2o
   • labetalol
   • b bloker nieselektywny!!!!!, a1 bloker
   • doksazosyna
   • alfa1 bloker
   • aluzosyna
   • alfa bloker
   • amlodypina
   • Ca bloker
   • felodypina
   • Ca bloker
   • nitrendypina
   • Ca bloker
   • diltiazem
   • Ca - bloker; antyarytmik IV
   • peryndopril
   • ACEi
   • enarapril
   • ACEi
   • ramipril
   • ACEi
   • chinapril
   • ACEi
   • kaptopril
   • ACEi
   • losartan
   • ARB
   • valsartan
   • ARB
   • nitroprusydek sodu
   • lek hipotensyjny uwalniający N2O
   • minoksydil
   • aktywator kanałów K+ zależnych od ATP (działa hipotensyjne bezpośrednio na naczynia krwionośne)
   • hydralazyna
   • hipotensyjny działający na naczynia przez blok IP3???
   • diazoksyd
   • aktywator kanałó K+ rozkurczający mięśnie gładkie
   • dopamina
   • inotropowo+ a1/b1/d agonista
   • dobutamina
   • inotropowo+ a1/b1 agonista
   • enoximon, milrynon
   • inhibitory PDE III (ino+)
   • levosimendan
   • zależne od Ca wiązanie z troponiną C, (ino+)
   • nesiritid
   • analog BNP
   • chinidyna
   • antyarytmik IA VW bloker kanałów sodowych
   • prokainamid
   • antyarytmik IA VW loker kanałów sodowych
   • lidokaina
   • antyarytmik IB bloker kanałów sodowych
   • fenytoina
   • antyarytmik IB bloker kanałów sodowych
   • propafenon
   • antyarytmik IC bloker kanałów sodowych
   • eprelenon
   • loker receptora aldosteronu
   • siarczan magnezu
   • antyarytmik niesklasyfikowany, na TdP
   • amiodaron
   • bloker kanałów K+ antyarytmik klasy III
   • sotalol
   • nieselektywny b-bloker, antyarytmik III
   • ibutylid
   • bloker kanałów K+ antyarytmik klasy III
   • diosmina
   • naturalny bioflawonoid stosowany poprawienie ukrwienia obwodowego
   • adenozyna
   • agonista rec. receptorów A1 (puynergicznych)
   • trokserutyna
   • rutyna+pochodne flawonowe z cytrusów (zmniejsza kruchość i przepuszczalność naczyń)
   • pentoksyfilina
   • pochodna teofiliny - stosowana w zwężeniach naczyń kończyn dolnych
   • ivabradyna
   • inhibitor węzła zp , ma wpływ na prąd If rozrusznika
   • ivabradyna
   • inhibitor węzła zp , ma wpływ na prąd If rozrusznika
   • cholestyramina
   • żywica jonowymienna wiążąca kwasy żółciowe
   • atorwastatyna
   • inhibitor HMGCoA, lek przeciwlipemiczny
   • simwastatyna
   • inhibitor HMGCoA, lek przeciwlipemiczny
   • rosuwastatyna
   • inhibitor HMGCoA, lek przeciwlipemiczny
   • fenofibrat
   • pochodna kwasu fibrynowego lek przeciwlipemiczny
   • triazotan gliceryny
   • nitrat
   • triazotan isosorbitolu
   • nitrat
   • molsidomina
   • wazodilator zwiększa aktywność cyklazy guanylowej
   • ezetymib
   • absorbent cholesterolu egzogennego, hipolipemizujący lek
   • enoksaparyna
   • heparyna drobnocząsteczkowa
   • dabigatran
   • bezpośredni inhibitor trombiny
   • rivaroxaban
   • wybiórczy, bezpośredni inhibitor czynnika Xa
   • fondaparynuks
   • syntetyczny wybiórczy inhibitor czynnika Xa
   • biwalirudyna
   • inhibitor trombiny
   • kwas traneksamowy
   • inhibitor fibrynolizy
   • amciksimab
   • przeciwciało, antypłytkowe przeciwko rec. dla fibrynogenu Gp IIb/IIIa
   • tirofiban
   • niepeptydowy, odwracalny antagonista rec. Gp IIb/IIIa dla fibrynogenu
   • klopidogrel
   • pochodna tienopirydyny antagonista rec. PY, modifikuje rec. ADP dla płytek
   • tiklopidyna
   • poch. tienopirydyny, lek przeciwagregacyjny
   • alteplaza
   • fibrynolityk, ludzki aktywator plazminogenu
   • streptokinaza
   • aktywator układu fibrynolizy, fibrynolityk
   • fitomenadion
   • preparat wit. K stosowany w zab krzepnięca
   • prasugrel
   • pochodna tienopirydyny, lek przeciwpłytkowy
   • pindolol
   • niewybiórczy b bloker + ISA + działanie błonowe
   • demeklocyklina
   • antagonista ADH
   • penicylina G
   • penicylina benzylowa, antybiotyk beta laktamowy
   • penicylina V
   • antybiotyk beta laktamowy
   • amoksycylina
   • beta laktam, aminopenicylina
   • kwas klawulanowy
   • inhibitor beta laktamaz
   • oksacylina
   • penicylina izoksazolilowa
   • tikarcylina
   • karboksypenicylina
   • piperacylina
   • ureidopenicylina
   • cefazolina
   • cefalosporyna I gen, beta laktam
   • cefaklor
   • cefalosporyna II hen, beta laktam
   • cefuroksym aksetyl
   • cefalosporyna II generacji
   • ceftriakson
   • cefalosporyna III generacji
   • ceftazydym
   • cefalosporyna III generacji
   • aztreonam
   • monobaktam
   • imipenem, cilastatin
   • karbapenemy
   • azytromycyna
   • makrolid (II gen)
   • klarytromycyna
   • makrolid (II generacji)
   • telitromycyn
   • ketolid (pochodna sysntetyczna erytromycyny)
   • klindamycyna
   • linkozamidy
   • gentamycyna
   • aminoglikozyd
   • amikacyna
   • aminoglikozyd
   • streptomycyna
   • aminoglikozyd
   • doksycyklina
   • tetracyklina
   • tigecyklina
   • tetracyklina
   • wankomycyna
   • antybiotyk glikopeptydowy
   • dronedaron
   • antyarytmik niespecyficzna grupa
   • Chinupristine-dalfopristine
   • sreptograminy
   • chloramfenikol
   • antybiotyk chemioterapeutyk, syntetyczny, bakteriostatyczny
   • kotrimoksazol
   • trimetoprim+sulfometaksazol
   • suflometaksazol
   • slfonamid (hamuje syntetazę dihydrofolianową)
   • trimetoprim
   • inhibitor reduktazy dihydrofoliowego kwasu
   • sulfacetamid
   • sulfonamid (chemioterapeutyk zapalenie spojóki)
   • norfloksacyna
   • fluorochinolon
   • ciprofloksacyna
   • fluorochinolon
   • moksyfloksacyna
   • fluorochinolon
   • gemifloxacyna
   • fluorochinolon
   • metronidazol
   • pochodna nitroimidazolu bakteriobójcza
   • amfoterycyna B
   • antybiotyk GRYBOBÓJCZY/grzybostatycnzy zależnie od dawki, wiże się z egosterolem sciany komórkowej grzybów co powoduje większa przepuszczalność dla potasu i aminokwasów
   • nystatyna
   • antybiotyk GRYBOBÓJCZY/grzybostatycnzy zależnie od dawki, wiże się z egosterolem sciany komórkowej grzybów co powoduje większa przepuszczalność dla potasu i aminokwasów STOSOWANA MIEJSCOWO
   • natamycyna
   • antybiotyk GRYBOBÓJCZY/grzybostatycnzy zależnie od dawki, wiże się z egosterolem sciany komórkowej grzybów co powoduje większa przepuszczalność dla potasu i aminokwasów stosowana MIEJSCOWO
   • klotrimazol
   • antybiotyk grzybostatyczny, syntetyczny,wyłącznie miejscowo, pochodna imidazolu
   • itrakonazol
   • pochodna imidazolu, bakteriostatyczny syntetyczny
   • flukonazol
   • pochodna triazolowa, grzybostatyk blokujący syntezę ergosterolu, teratogenny pojedyncza dawka na grzybka pochwy
   • terbinafina
   • nowy syntetyczny antybiotyk przeciwgrzybiczny - inhibitor epoksydazy skwalenowej
   • gryzeofluwina
   • inhibitor syntezy RNA i chityny grzyba, fungostatyna
   • kaspofungina
   • nowy lek p/grzybiczy inhibitor syntesy beta-1,3-glukanu (na Candida i Aspergillus)
   • flucytozyna
   • antymetabolit zasad pirymidynowych hamuje synteze dna
   • izoniazyd
   • analog witaminy B6 - inhibitor syntezy kwasów mikolowych w TB (sciana komórkowa = bakteriobójczy)
   • ryfampicyna
   • inhibitor polimerazy RNA antybiotyk ansamycynowy
   • pirazynamid
   • działający tylko na prątki wewnątrz makrofagów,
   • etambutol
   • chemioterapeutyk przeciwgruźliczy, inhibitor syntetazy i transferazy arabinozylowej
   • acyklowir
   • inhibitor polimerazy DNA wirusa, (przekształcane tylko przez monofoforowe kinazy)
   • ancyklowir
   • inhibitor polimerazy DNA wirusa, (przekształcane tylko przez monofoforowe kinazy)
   • rybawiryna
   • inhibitor syntezu nukleotydów guaninowych i polimerazy RNA
   • amantadyna
   • inhibitor odpłaszczania wirusa - na wirus grypy A i chorobę Parkinsona (uwalnianie dopaminy)
   • oseltamiwir
   • tamiflu - lek na grypę inhiitor neuraminidazy
   • zanamiwir
   • inhibitor neuraminidazy (tylko inhalacje słabe wchłanianie p.o.)
   • adefovir
   • na WZW B NTRTI inhibitor odwrotnej transkryptazy
   • zydowudyna
   • NRTI - inhibitor odwrotnej transkryptazy/analog nukleozydów
   • stawudyna
   • inhibitor odwrotnej transkryptazy
   • indianavir
   • inhibitor proteazu HIV
   • foskarnet
   • przeciwwirusowy inhibitor polimerazy DNA (HSV, CMV WZW B HIV)
   • efavirenz
   • nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy NNRTI
   • meflochina
   • inhibitor hemopolimerazy przeciwmalaryczny
   • lignokaina
   • lokalny anestetyk bloker kanalów sodowych o budowie amidu
   • bupiwakaina
   • jak lignokaina tylko dłużej działą
   • tetrakaina
   • anestetyk estrowy bloker kanałów sodowych
   • articaina
   • anestetyk lokalny bloker kan sodowych o budowie amidowej
   • desfluran
   • anestetyk ogólny wziewny, eter halogenowany
   • izofluran
   • anestetyk ogólny wziewny, ter halogenowany
   • ketamina
   • anestetyk ogólny bloker NMDA
   • etomidat
   • anestetyk ogólny barbituran
   • propofol
   • anestetyk ogólny krótkodziałający
   • pilokarpina
   • cholinomimetyk bezpośredni (jaskra zespół SJógrena, pobudza receptory M w gruczołach)
   • endrofonium
   • krótko działający bezpośredni cholinomimetyk zastosowanie w miastenii gravis diagnostyce (u chorego wzrost siły mięśniowej, u zdrowego nic się nie dzieje)
   • neostygmina, rivastygmina
   • inhibitor acetylochilonesterazy
   • betanechol
   • agonista rec. M
   • pirydostygmina
   • inhibitor acetylocholinesterazy
   • atropina
   • parasympatykolityk antagonista M1, M3, M4
   • butylobromek hioscyny
   • parasympatykolityk
   • tropikamid
   • selektywny parasympatykolityk
   • bromek ipratropium
   • syntetyczny parasympatykolityk
   • bromek tiotropium
   • syntetyczny parasuympatykolityk
   • ASA
   • NLPZ inhibitor COX1 i COX2
   • oksybutynina
   • parasympatykolityk
   • trimetafan
   • lek hamujący zwoje AUN, zast. tetniak rozwarstw, burza wegetatywna,
   • papaweryna
   • inhibitor fosfodiestreazy, zwiot mm gładkie OPIOID
   • suxametonium (sukcynylocholina
   • depolaryzujący zwiot. mm szkieletowe
   • wekuronium
   • niedepolaryzujący środek zwiotczający mm szkieletowe
   • atrakurium
   • niedepolaryzujący środek zwiotczający mm szkieletowe (uwalnia histaminkę)
   • propofol
   • anestetyk ogólny krótko działający
   • fentanyl
   • anestetyk ogólny opioid
   • amitryptylina
   • TLPD
   • imipramina
   • TLPD
   • escitalopram, citalopram
   • SSRI NAJBARDZIEJ SELEKTYWNY
   • sertralina
   • SSRI
   • venlafaksyna
   • III generacja antydepresantów - SNRI (wychwyt NA i serotoninki)
   • mirtazapina
   • alfa2 bloker zwiększa wydzielanie NA i 5ht
   • bupropion
   • antagonista zwrotnego wychwytu dopaminy - leczenie uzależnienia od papierochów
   • tianeptyna
   • induktor wychwytu zwrotnego serotoniny
   • fenobarbital
   • barbituran
   • buspiron
   • antagonista 5ht1a - anksjolityk
   • zolpidem
   • selktywny agonista receptoów BDZ moega 1
   • diazepam
   • relanium BDZ
   • alprazolam
   • BDZ
   • lorazepam
   • BDZ
   • estazolam
   • BDZ
   • midazolam
   • BDZ
   • clonazepam
   • BDZ silnie p/drgawkowy
   • karbamazepina
   • normorytmik, BDZ p/drgawkowy, blokuje kanał Na
   • etosuksymid
   • p/padaka bloker kan wapniowych stosowany u dzieci
   • wigabatryna
   • pochodna GABA - gamma-winylo-GABA
   • kwas walproinowy
   • depakinka :) normorytmik, p/drgawkowy
   • lamotrigmina
   • bloker kan Na (jak fenytoina, karbamazepina) snty padaka
   • topiramat
   • p/drgawkowy w padace
   • gabapentyna
   • agonista GABA, nasila uwalnianie GABA
   • levodopa+carbidoba
   • lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy dopa w celu zmniejszenia obwodowej eliminacji DOPA
   • węglan litu
   • normorytmik
   • ropinirol
   • agonista receptorów dopaminergicznych D2 D3 (zespółniespokojnych nóg w ciąży, z cukrzycą i mocznicą)
   • selegilina
   • inhibitor MAO-B
   • entakapon
   • inhibitor COMT
   • haloperidol
   • neuroleptyk klasyczny (antagonista rec dopaminergicznych D2>D3>D1=D4
   • chloropromazyna
   • D3>D2>D1>D4 antagonista nerulopetyk pierwszy klasyczny
   • flufenazyna
   • neuroleptyk najsilniej działąjący przeciwpsychotycznie
   • arypiprazol
   • neuroleptyk II generacji
   • risperidon
   • neuroleptyk II generacji
   • olanzapina
   • neuroleptyk II generacji
   • salbutamol
   • krótkodziałający beta2 mimietyk
   • pirenzepina, telenzepina
   • wybiórcze cholinolityki stosowane w ChWŻiD
   • ksylometazolina, oxymetazolina
   • alfa2 adrenomimetyki - na katarek obkurczają błony śluzowe noska
   • fenoterol
   • beta2 mimetyk
   • izoprenalina
   • beta1,2 adrenomimetyk
   • efedryna
   • pobudza tworzenie NA i pobudza oun
   • prazosyna
   • alfa bloker
   • fentolamina, fenoksybenzamina
   • alfa 1,2 bloker
   • jahimbina
   • alfa2 adrenolityk
   • ergotamina, dihydroergotamina
   • alkaloid sporyszu - adrenolityk
   • salmeterol
   • dłuodziałający beta2 mimetyk
   • formoterol
   • długodziałający beta2 mimetyk
   • izoprenalina
   • nieselektywny agonista beta
   • paracetamol
   • nieopioidowy lek p/bólowy (acetaminofen)
   • indometacyna
   • NLPZ stosowany do zamknięcia przewodu botalla
   • metamizol
   • nlpz - pyralginka
   • kodeina
   • opioid słabszy od morfiny
   • ibuprofen
   • NLZP
   • ketoprofen
   • NLPZ
   • celekoksyb
   • selektywny inhibitor COX2
   • metadon
   • opioid czysty agonista
   • diklofenak
   • nlpz
   • petydyna
   • dolargan opioid receptory mi
   • denozumab
   • • Wysokie powinowactwo przeciw osteoporozie do ludzkiego ligandu RANK • Wysoka swoistość dla ligandu RANK • Brak wykrywalnego wiązania TNF-α, TNF-β, TRAIL ani ligandu CD40
   • cyjanokobalamina
   • wit. b12
   • kwas foliowy
   • B11
   • sumatryptan
   • agonista 5ht1b/1b na migrenę
   • oprelvekin
   • IL-11 na trombocytopeniew
   • filgrastim
   • G-CSF
   • sargramostin
   • GM-CSF
   • dekstrometorfan
   • opioid przeciwkaszlowy
   • ambroksol
   • mukolityk
   • acetyloceysteina
   • mukolityk, antidotum na paracetamol
   • dornaza alfa
   • ludzka rekombinowana DNAaza rozpierdziela zewnątrzkomórkowe DNA które jest w śluzie w CF
   • budezonid
   • GKS wziewny w astmie
   • cyklezonid
   • GKS wziewny w astmie prolek
   • flutikazon
   • GKS wziewny w astmie
   • nedokomil sodowy
   • bloker uwalniania histaminy z mastocytów
   • montelukast
   • lek antyleukotrienowy
   • zafirlukast
   • lek antyleukotrienowy
   • omalizumab
   • przeciwciało ludzkie monoklonalne przeciwko IgE
   • roflumilast
   • inhibitor PDE4 na POCHP
   • epoetin alfa
   • EPO
   • chlorek wapnia
   • na hipokalcemię
   • kalcytriol
   • najsilniejsza postać D3
   • cholkalcyferol
   • prekursor d3
   • ranelinian strontu
   • lek hamujący osteoporozę, pobudza osteoblasty do syntezy kolagenu, hamuje akywność osteoklastów
   • teriparatyd
   • rekombinowany PTH
   • dantrolen
   • spazmolityk obwodowy, hamuje uwalnianie Ca z siateczki śródplazmatycznej - na hipertermię złośliwą
   • flumazenil
   • antagonista rec. BDZ
   • deferoksyamina
   • odtrukta na żelazo, chelatujący
   • EDTA
   • wersenian chelatujący metale na 2+
   • węgiel leczniczy
   • absobent
   • alendronian sodu
   • bisfosfonian
   • buprenorfina
   • opioid
   • teofilina
   • metyloksantyna na astmę
   • siarczan morfiny
   • opioid
   • tramadol
   • opioid
   • naloxon
   • odtrutka na opioidy antagonista rec. opioidowych
   • metadon
   • czysty agonista rec. opioidowych - na leczenie uzależnienia od hery i morfiny
   • pentoksyfilina
   • pochodna puryny poprawiająca mikrokrążęnie (polifin prolongatum)
   • tymolol
   • nieselektywny beta adrenolityk
   • latonoprost
   • prostaglandyna stosowana w jaskrze
   • poliwidon
   • sztuczne łzy lek nawilżający rogówkę i
   • kwas azaleinowy
   • lek zwiększający wrażliwość skóry na UV, stosowany w ciężkich postaciach łuszczycy
   • toksyna botulinowa A
   • bot ox hamuje uwalnianie ACh z błony presynaptycznej - wiotkie mięśnie, MPD, nadmierna potliwość skóry
   • prazykwantel
   • lek na robale płaskie (przywry tasiemce) - powoduje depolaryzację płytki ruchowej
   • niklozamid
   • na robaki płaskie hamuje cykl krebsa lek z wyboru w tasiemczycach
   • pyrantel
   • na robaki obłe - porażenie płytki
   • mebendazol
   • zaburzenie przyswajania glukozy - robaki obłe
   • albendazol
   • hamowanie polimeryzacji tubuliny - robaki obłe (i wszystkie)
   • desmopresyna
   • analog ADH
   • loperamid
   • opioid brak działania sedatywnego najsilniej zapierający
   • laktuloza
   • przeczyszczający środek osmotycznie czynny (działanie 2-3dni)
   • bisacodyl
   • środek przeczyszczający o charakterze drażniącym błonę jelita grubego (czopki) (6-12h p.o. 15-60min czopki)
   • makrogole
   • polietylenoglikole - przeczyszczające osmotyczne zajebiste do kolonoskopii endoskopii i dla starych
   • smektyn dwuoktanościenny smekta
   • antysraka o charakterze osłaniającym błonę sluzową jelita
   • metoklopramid
   • przeciwwymiotny blokera rec. D2
   • dimenhydrynat
   • aviomarin przeciwwymiotny anty H1 (I generacja)
   • ondansetron
   • antagonista 5HT lek przeciwwymiotny
   • aprepitant
   • antagonista NK1 dla substancji P przeciwwymiotny
   • cytrynian bizmutowyt
   • lek w eradykacji h pylori
   • antrachinony
   • przeczyszczające (8-12h) drażniące błonę grubego jelita
   • sukralfat
   • lek osłonowy neuralizujący kwasy w żołądku
   • mizoprostol
   • analog PGE2 (osłonowo na żołądek)
   • pantoprazol
   • inhibitor pompy protonowej
   • ranitydyna
   • bloker rec H2
   • somatotropina
   • ludzki GH
   • terlipresyna
   • analog ADH
   • bromokryptyna
   • agonista D2, stosowany w celu zatrzymania laktacji
   • goserelina
   • analog gonadoliberyny
   • leuproleina
   • analog gonadoliberyny
   • oktreotyd
   • analog somatostatyny (zmniejszenie guza przysadki, rakowiak, VIPoma, krwawienie z żylaków przełyku, sraka w AIDS)
   • lanreotid
   • syntetyczny analog somatostatyny
   • pegvisomant
   • antagonista rec. dla GH (gigantyzm, akromegalia)
   • płyn lugola
   • roztwór 1% jodu w 2% jodku potasu (przygotowanie do tyroidektomii, przełomy tarczycowe tyreotoksyczne)
   • levotyroksyna
   • tyroksyna lewoskrętna - na niedoczynność
   • liotyronina
   • T3 tylko przy przełomie hipometabolicznym - nie stosowana ze względu na podawanie 3-4 razy dziennie
   • jod 131
   • jod radioaktywny stosowany na niszczenie komórek nabłonka pęcherzyków tarczycy
   • propylotiouracyl
   • tyreostatyk inhibitor peroksydazy tarczycowej
   • tadalafil
   • inhibitor PDE5
   • sildenafil
   • inhibitor PDE5
   • tyzanidyna
   • bloker a2 zwiotczający mięśnie szkieletowe
   • baklofen
   • zwiotczający mięśnie szkieletowe - agonista GABAb
 • Dzial GKS

   • mitotan
   • inhibitor 11alfa hydroksylazy - hamuje syntezę GKS
   • mifepriston
   • bloker receptora dla GKS
   • triamcynolon
   • aktywator receptora dla aldosteronu
   • metyrapon
   • inhibitor syntezy GKS
   • aminoglutetymid
   • inhibitor syntezy GKS
   • leflunomid
   • inhibitor dehydrogenazy dihydroorotanu (na RZS) - immunosupresant i antyproliferant

  Dzial cukrzyca

   • insulina lispro
   • szybko działający analog insuliny ludzkiej
   • insulina aspart
   • szybko działający analog insuliny ludzkiem
   • insulina glargina
   • długo działający analog insuliny ludzkiej
   • insulina detemir
   • insulina bługodziałająca bezszczytowa
   • glimepirid
   • pochodna sulfonylomocznika III generacji doustny przeciwcukrzycowy (agonista receptora SUR1 komórek B trzustki) - zaknięcie ATP zależnych kanałów potasowych=> otwarcie wapniowych=>depolaryzacja=> wydz
   • gliklazyd
   • pochodna sulfonylomocznika II generacji doustny przeciwcukrzycowy (agonista receptora SUR1 komórek B trzustki) - zaknięcie ATP zależnych kanałów potasowych=> otwarcie wapniowych=>depolaryzacja=> wydzi
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024