mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet kolokwium rodzina itd.
język Niemiecki
autor: chinkaxd
309 słówek
rodzina
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po niemiecku
   • przekazywać
   • überliefern
   • przesąd
   • der Aberglaube
   • pochodzenie
   • die Abstammung
   • uroczyste otwarcie
   • die Einweihung
   • Wielki Post
   • die Fastenzeit
   • postęp
   • der Fortschritt
   • ojczyzna
   • die Fremde
   • bezpieczeństwo
   • die Geborgenheit
   • zwyczaj
   • die Gepflogenheit
   • tęsknota za krajem
   • das Heimweh
   • leczenie
   • die Heilung
   • Nowy Rok
   • der Jahreswechsel
   • błogosławieństwo
   • die Segnung
   • zwyczaje i obzyczaje
   • Sitten und (Ge)bräuche
   • przesilenie letnie
   • die Sommersonnenwende
   • strój
   • die Tracht
   • początek, pochodzenie
   • der Ursprung
   • zażyłość
   • die Vertrautheit
   • cud
   • das Wunder
   • postępowy
   • fortschrittlich
   • pogański
   • heidnisch
   • przywiązany do tradycji
   • traditionsbewusst
   • uchybić dobrym obyczajom
   • gegen die guten Sitten verstoßen
   • zerwać z tradycją
   • mit einer Tradition brechen
   • pielęgnować tradycję
   • eine Tradition pflegen
   • rozwieść się
   • sich scheiden lassen
   • rozstać się
   • sich trennen (von + D)
   • rozwodzić się
   • in Scheidung leben
   • być wolnym (stan cywilny)
   • ledig sein
   • owdowiały
   • verwitwet
   • brać ślub
   • heiraten
   • na sztuki
   • stückweise
   • w uprzejmy sposób
   • freundlicherweise
   • może
   • möglicherweise
   • stopniowo
   • stufenweise
   • na szczęście
   • glücklicherweise
   • przypadkiem
   • zufälligerweise
   • krok za krokiem, stopniowo
   • schrittweise
   • małżeństwo
   • die Ehe
   • rodzina
   • die Familie
   • zagwarantować, zabezpieczyć
   • absichern
   • przywiązywać się
   • sich (fest)binden
   • harmonizować, uzgadniać
   • harmonisieren
   • zaręczyć się
   • sich verloben
   • intercyza
   • der Ehevertrag
   • głowa rodziny
   • das Familienoberhaupt
   • pośrednictwo matrymonialne
   • die Heiratsanbahnung
   • oświadczać się
   • das Jawort geben
   • małżeństwo zawarte z powodu ciąży
   • die Haussehe
   • urok
   • der Reiz
   • fikcyjne małżeństwo
   • die Scheinehe
   • szalejący
   • ungezügelte
   • zakorzeniony
   • eingefleichte
   • tworzyć
   • prägen
   • pełen pomysłów
   • einfallsreich
   • odczytywać z twarzy
   • am Gesicht ablesen
   • obsługiwać, częstować
   • aufwarten
   • kompensata
   • der Ausgleich
   • agresywny
   • gewahlttätig
   • szyderstwo
   • der Wohn
   • oportunista
   • der Widerständler
   • pobożny
   • fromm
   • uprzywilejowany dzięki swojemu wiekowi
   • begunstigt
   • szaleć, oszaleć
   • toben
   • przesadna opieka
   • die Bevormundung
   • trzymanie czegoś w tajemnicy
   • die Geheimniskrämerei
   • nieumiejętność podejmowania decyzji
   • die Entscheidungsschwärze
   • nieobliczalność
   • die Unberechenbarkeit
   • zmienność
   • die Sprunghaftigkeit
   • głuchy na prośby
   • Taube Ohren
   • brak zaufania
   • das Misstrauen
   • myśli, że wie wszystko
   • die Besserwisserei
   • samochwalstwo
   • die Selbstbeweihräucherung
   • unikanie innowacji
   • innovationsscheue
   • interwencja
   • der Einsatz
   • dyspozycyjność
   • der Einsatzbereitschaft
   • wstawić się za...
   • sich für etwas einsetzen
   • autoprezentacja
   • die Selbstdarstellung
   • nastawienie na wysokie wyniki
   • die Leistungsorientierung
   • przedsiębiorcze myślenie
   • unternehmerisches Denken
   • dążenie do celu
   • die Zielstreibigkeit
   • samorealizacja
   • die Selbstverwiklichung
   • urząd stanu cywilnego
   • das Standesamt
   • ulga podatkowa
   • die Steuervergünstigung
   • świadek na ślubie
   • der Trauzeuge
   • akt ślubu
   • der Trauschein
   • utrzymanie
   • der Unterhalt
   • zaręczyny
   • die Verlobung
   • bezdzietny
   • kinderlos
   • ze strony matki
   • mütterlicherseits
   • ze strony ojca
   • väterlicherseits
   • płacić alimenty
   • Alimente zahlen
   • wzajemne przyciąganie
   • gegenseitig Anziehung
   • prosić o rękę X2
   • um die Hand anhalten/bitten
   • prowadzić dobre małżeństwo
   • eine gute Ehe führen
   • obiecywać komuś małżeństwo
   • jdm die Ehe versprechen
   • ożenić się
   • unter die Haube kommen
   • ślubować cywilnie
   • standesamtlich heiraten
   • odbudować zaufanie
   • Vertrauen aufbauen
   • konkubinat
   • wilde Ehe
   • ślub
   • die Trauung
   • zawarcie małżeństwa
   • die Eheschließung
   • wesele
   • die Hochzeit
   • związek
   • die Verbindung
   • małżeństwo, ozenek, zamążpójście
   • die Heirat
   • baba, białogłowa
   • das Weib
   • kobieciarz
   • der Weiberheld
   • babsko
   • das Weibsbild
   • dyskryminujący kobiety
   • frauenfeindlich
   • charakterystyczny dla danej płci
   • geschlechtsspezifisch
   • cnotliwy, wstrzemięźliwy
   • keusch
   • cielesny, rodzony
   • leiblich
   • męski
   • maskulin
   • podrywać kobietę, mężczyznę
   • eine Frau/einen Mann anmachen
   • być w lepszym, gorszym położeniu
   • im Vorteil/Nachteil sein
   • surowy obyczaj X2
   • eine strenge/raue Sitte
   • dobry obyczaj
   • die gute Sitte
   • wbrew dobremu obyczajowi
   • sittenwidrig
   • przywiązywać uwagę do czegoś
   • auf etwas Werf legen
   • brać udział w
   • teilnehmen an +D
   • prezentować
   • vorführen
   • natknąć się na coś
   • auf etwas stoßen
   • rzycić okiem
   • einen Blick werfen
   • podtrzymywać, utrzymywać
   • aufrechterhalten
   • zachowywać się, chronić tradycję przed zapomnieniem
   • bewahren
   • zahowywać (tradycję)
   • erhalten
   • ożywić
   • wieder beleben
   • nadal istsnieć
   • fortbestehen
   • brać komuś coś za złe
   • jdm etw. verübeln
   • wydawać kawę
   • einen Kaffee ausgeben
   • nine móc kogoś znieść
   • jdn nicht vertragen können
   • despotyczny typ
   • ein selbstherrlicher Typ
   • dynamiczne, badawcze spojrzenie
   • ein forscher Blick
   • warować, czaić się
   • lauern
   • pochodzę z prowincji
   • ich komme aus der Provinz
   • atak na...
   • eine Attacke auf
   • przyczyny... (czegoś)
   • Gründe
   • w przeszłości
   • in der Vergangenheit
   • cierpieć na...
   • leiden unter + D
   • niechęć między ludźmi
   • Animosität zwischen Menschen
   • porównywać z...
   • vergleichen mit
   • przyczyna, katalizator... (czegoś)
   • Auslöser für
   • drzemiące uczycia
   • schlummernde Gefühle
   • przebudzić uczucia
   • Gefühle aufwecken
   • odrzucić, odmówić
   • ablehnen
   • trafić na odmowę
   • auf Ablehnung stoßen bei + D
   • nie uznawać za
   • nicht anerkennen (als +A)
   • być przeciwko
   • dagegen sein
   • nie pozwalać
   • nicht gelten lassen
   • odrzycić
   • verneinen
   • zaprzeczyć, przeciwstawić się
   • wiedersprechen
   • nie zgadzać się z kimś, czymś
   • jdm/etw nicht zustimmen
   • obalić
   • zurückweisen
   • słuchać się kogoć
   • auf jdm hören
   • grzeczny
   • brav
   • (nie)grzeczny
   • (un)artig
   • posłuszny
   • gehorsam
   • parobek
   • der Knecht
   • karać
   • bestrafen
   • czarodziej
   • der Zauberer
   • zwolennik X2
   • der Befürworter/ der Anhänger
   • wspierać,pomagać
   • unterstützen
   • zaginąć coś komuś
   • jmd kommt etw. abhanden
   • próżność
   • die Frömmigkeit
   • władza, najwyższa instancja
   • die Obrigkeit
   • poczucie obowiązku
   • das Pflichtbewusstsein
   • surowe obyczaje
   • die Sittenstrenge
   • szyderca
   • der Spötter
   • wolnomyśliciel
   • der Freigeist
   • próżne dziecko
   • der Nachzügler
   • obsłużyć
   • bedienen
   • przewaga
   • der (Alter)vorsprung
   • skłonny do zazdrości
   • neigen zu Eifersucht
   • żądza zemsty
   • das Rachegerüst
   • świecki, doczesny
   • weltlich
   • umysłowy, duchowy
   • geistig
   • zajmować się
   • sich beschäftigen
   • wychowanie
   • die Kinderstube
   • wrogi
   • feindlich
   • rozgoryczony
   • erbittert
   • sprzeciw
   • der Widerstand
   • dojrzewać
   • heranreifen
   • urwis
   • die Range
   • świat zwierząt
   • das Tierreich
   • życzliwość, względy, łaska
   • die Gunst
   • równoczesny
   • gleichzeitig
   • odpowiedzialność
   • das Varantwortungbewusstsein
   • rywalizacja
   • der Wettstreit
   • pokojowy, spokojny
   • friedlich
   • najsłabszy
   • schwächst
   • na łonie rodziny
   • im Schoß der Familie
   • kolejność urodzenia
   • die Geburtenfolge
   • skłonny
   • geneigt
   • dzieci wariują
   • Kinder toben
   • trzymać się starych tradycji
   • sich auf etw. besinnen
   • zachwycać się czymś
   • begeistern für
   • zyskiwać, tracić na znaczeniu
   • gewinnen/verlieren an Bedeutung
   • z (jakiegoś języka) na (jakiś język)
   • aus... in...
   • niechęć do
   • Abneigung gegen
   • ukryć
   • verbergen
   • okazać się, wyjść na jaw X3
   • zum Vorschein bringen/kommen, zeigen sich
   • zdecydować się X2
   • einen Entschluss fassen zu, sich entscheiden
   • wyrazić X3
   • zum Ausdruck bringen/kommen, zeigen
   • krytykować X2
   • über Kritik (an + D), kritisieren
   • bać się
   • Furcht empfinden, sich fürchten
   • stawiać coś pod znakiem zapytania
   • etw. in Frage stellen
   • coś wchodzi w grę X2
   • etw. kommt für jdm in Frage, etw. kommt zur Sprache
   • pójść na emeryturę
   • in Rente gehen
   • popełniać błędy
   • Fehler begehen
   • poznać coś
   • mit etw. Bekanntschaft machen
   • złożyć wniosek na
   • einen Antrag an etw. stellen
   • z powodu X3
   • angesichts, infolge, wegen
   • bo X3
   • weil, da, zumal
   • sprawdzić się
   • sich bewären
   • dobro narodowe
   • lebender Nationalschatz
   • wykorzystywanie dzieci X2
   • der Kindesmissbrauch/-misshandlung
   • wypowiedzieć się
   • Stellung zu etw nehmen
   • dojrzewać
   • pubertieren
   • dojrzewanie
   • die Pubertät
   • połączenie
   • die Vernetzung
   • przeciętny konsument
   • der Normalverbraucher
   • zamówić
   • anfordern
   • połączyć
   • einbinden
   • znikać
   • schwinden
   • schować się z tchórzostwa
   • verkrochen
   • przekazywać
   • übertragen
   • wykonywać pracę
   • verrichten
   • szczerzyć się
   • grinsen
   • krowie ocz
   • Kuhaugen
   • ostry, głośny
   • schrill
   • trajkotać, paplać
   • schwaaronieren
   • kruszyć
   • krümeln
   • żuć
   • kauen
   • nieświadomy
   • ahnungslos
   • stosunki, towarzystwo
   • der Umgang
   • stany podniecenia
   • die Erregungszustände
   • pot
   • der Schweiß
   • opryskliwość, kłótliwość
   • die Unverträglichkeit
   • obecność
   • die Anwesenheit
   • dobre samopoczucie
   • das Wohlbefinden
   • niewinny
   • unschuldig
   • niewidzialny
   • unsichtbar
   • nieosiągalny
   • ungreifbar
   • z dużym wysiłkiem
   • mühevoll
   • hytrus, sknera
   • der Geizhals
   • powściągliwość
   • die Züruckhaltung
   • upokorzenie
   • die Demütigung
   • odrzucać
   • abstoßen
   • przyczyna, katalizator
   • der Auslöser
   • niby
   • scheinbar
   • zakopać
   • vergraben
   • ociupinka
   • die Winzigkeit
   • niechęć, uraza
   • die Animosität
   • ślina
   • der Speichel
   • wytworny, jak dama
   • damenhaft
   • kobiecy
   • feminin
   • żeniski
   • feministisch
   • kobiecy, dla dojrzałej kobiety
   • fraulich
   • dziewczęcy
   • mädchenhaft
   • zniewieściały
   • weibisch
   • żeński, należący do kobiety
   • weiblich
   • dyskryminowanie kogoś
   • benachteiligen
   • kształtować
   • prägen
   • zaniedbywać
   • vernachlässigen
   • aborcja
   • die Abtreibung
   • feministka
   • die Emanze
   • pani (właścicielka psa)
   • das Frauchen
   • rzecznik, rzeczniczka praw kobiet
   • der/die Frauenbeauftragte
   • gwarantowany odsetek koniet
   • die Frauenquote
   • równouprawnienie
   • die Gleichberechtung
   • życie jako kura domowa
   • das Hausfrauendasein
   • pan (właściciel psa)
   • das Herrchen
   • kawaler
   • der Junggeselle
   • duch walki
   • der Kampfgeist
   • młode pokolenie
   • der Nachwuchs
   • procent udziału kobiet na określonych stanowiskach
   • die Quotenregelung
   • przewaga
   • die Vorherrschaft
   • przypisywać komuś winę
   • jdm schwarzen Peter zuschieben
   • 0-1 Jahre X2
   • das Baby/ der Säugling
   • 1-3 Jahre
   • das Kleinkind
   • 3-12 Jahre
   • das Kind
   • 13-18 Jahre
   • die Jugendliche
   • über 18
   • der Erwachsener
   • nastolatek, podrostek
   • der Heranwachsende
   • przewijalnia
   • der Wickelraum
   • przewijać dzieci
   • Babys wickeln
   • karmić piersią
   • Babys stillen
   • karmić dziecko
   • Babys füttern
   • pełnoletni
   • volljährig
   • niepełnoletni
   • minderjährig
   • zaraz po
   • im Anschluss an
   • żywić dzieci
   • Kindern ernähren
   • dbać o
   • sorgen für
   • pielucha
   • die Windel
   • zaopatrywać
   • versorgen
   • kuzynka
   • die Base
   • małżonek
   • der Gatte
   • małżonka
   • die Gattin
   • wnuczek siostry
   • der Großneffe
   • wnuczka brata, siostry
   • die Großnichte
   • brat dziadka
   • der Großonkel
   • szwagier, szwagierka
   • der Schwager/die Schwägerin
   • teściowa
   • die Schwiegermutter
   • mojego męża siostry mąż
   • der Schwippeschager
   • brat przyrodni
   • der Stiefbruder
   • macocha
   • die Stiefmutter
   • prawnuk
   • der Urenkel
   • prawnuczka
   • die Urenkelin
   • kuzyn
   • der Vetter
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023