mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • szczególny
   • particular
   • zagraniczny , obcy
   • foreign
   • główny
   • main
   • tłum
   • crowd
   • cudowny
   • marvelous
   • w kierunku
   • towards
   • ale było warto
   • but it was worth it
   • jakość, gatunek, cecha
   • quality
   • kilka, poszczególny
   • several
   • zwyczajny
   • ordinary
   • niezwykły
   • extraordinary
   • przyczynić się
   • contribute
   • ogromny
   • enormous
   • reklama
   • advertising
   • na pewno
   • certainly
   • przed terminem
   • ahead of schedule
   • zakazać
   • prohibit
   • okazało sie
   • turned out
   • wybuchnąć śmiechem
   • burst out laughing
   • głupi
   • silly
   • prawidłowo
   • properly
   • przerażony
   • terrified
   • miły
   • pleasant
   • fatalny
   • fatal
   • niewłaściwy
   • improper
   • cieszę się (to słyszeć )
   • I'm glad (to hear that)
   • fajny
   • spiffy
   • wkurzający
   • annoying
   • po pierwsze
   • firstly / first of all
   • przypadkowy, sezonowy, codzienny
   • casual
   • cierpieć
   • suffering
   • odpowiedzialny
   • responsible
   • użyteczny
   • useful
   • zawód
   • profession
   • zdecydowanie
   • definitely
   • na pierwszy rzut oka
   • on first sight
   • wygodny
   • convinient
   • ciekawy
   • curious
   • oczywiście
   • obviously
   • istotne znaczenie
   • essential meaning
   • niezależny
   • independent
   • łącznie
   • including
   • zarówno
   • both / alike
   • dostępne dla wszystkich
   • available to all
   • moim zdaniem
   • In my judgment
   • chcę podkreślić że...
   • I want to press the point that...
   • krótko mówiąc
   • to be brief
   • jeśli chodzi o mnie ...
   • When it comes to me...
   • jeśli mam być szczery...
   • to be honest...
   • nie mogę się zgodzić z tym pomysłem
   • I can't agree with this idea
   • to skupia moją uwagę
   • It's focused my attention
   • ponadto
   • moreover
   • zatem
   • therefore
   • jednakże
   • however
   • jakie jest twoje zdanie?
   • What's your view?
   • z mojego punktu widzenia
   • From my point of view...
   • muszę przyznać
   • I must admit
   • to zależy od punktu widzenia
   • It depends on your points of view
   • ciężko dokładnie powiedzieć ale...
   • It difficcult to say exactly but...
   • znaczenie
   • meaning
   • mógłbyś to powtórzyć ?
   • Could you repeat that, please ?
   • Przykro mi, ale nie rozumiem, co pan powiedział
   • Sorry, I don't understand what you said
   • możesz to powiedzieć inaczej ?
   • Could you say it in different words?
   • Co masz na myśli przez "wystawienie"?
   • What do you mean by "exposing"?
   • pozwól mi to przemyśleć
   • Let me think it over
   • osobiście
   • personally
   • zwłaszcza
   • especially
   • pryzpusycyam
   • I suppose
   • talerz
   • plate
   • wieprzowina
   • pork
   • wsparcie
   • support
   • wśród
   • among
   • w kierunku
   • towards
   • okres
   • period
   • wiek, stulecie
   • century
   • personel
   • staff
   • dwujęzyczny
   • bilingual
   • efektywny
   • efficient
   • znajomy
   • familiar
   • wygodny
   • convinient
   • częsty
   • frequent
   • jesteś naprzeciwko
   • You are opposite.
   • podaj makaron
   • pass the pasta!
   • ona szuka jedzenia
   • She searches for food
   • wychowujemy rodzinę
   • We raise a family.
   • rozważać
   • consider
   • obecnie
   • currently
   • ani
   • neither
   • w przybliżeniu
   • approximately,
   • dolina
   • valley
   • plac
   • square
   • pościel
   • bed sheets
   • portfel
   • wallet
   • brzytwa
   • razor
   • grzebień
   • comb
   • łańcuch
   • chain
   • widły
   • forks
   • walizka
   • suitcase
   • podróż
   • journey
   • wyjazd
   • departure
   • zawiera
   • contains
   • wypełniać
   • fill
   • przekazać
   • deliver
   • zakładać, przyjąć
   • assumes,
   • wprowadzać
   • introduce
   • wymagania
   • demands
   • rezerwy
   • reserves
   • odbierać, otrzymać
   • receives
   • pozwalać
   • allows
   • pasuje
   • fits
   • dostarcza
   • delivers
   • zestawy
   • sets
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022