mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Szkoła zwroty
język Angielski
autor: weeastlly
63 słówka
Szkoła
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • attend a course
   • uczęszczać na kurs
   • attend classes
   • uczęszczać na zajęcia
   • attend school
   • uczęśzczać do szkoły
   • omawiać lektury
   • discuss set books
   • robić kurs
   • do a course
   • robić projekt
   • do a project
   • wykonywać zadanie
   • do a task
   • robić ćwiczenia
   • do an exercise
   • przeprowadzać ekseryment
   • do an experiment
   • bardzo się starać
   • do one's best
   • dobrze sobie radzić
   • do well
   • wydalić kogoś ze szkoły
   • expel sb from school
   • oddawać pracę dom.
   • hand in homework
   • nabyć nową umiejętność
   • learn a new skill
   • zrobić dobre wrażenie
   • make a good impression
   • zrobić prezentacje
   • make a presentation
   • robić błędy
   • make mistakes
   • uczyć się na pamięć
   • memorise
   • opuszczać lekcje
   • miss lessons
   • brać udział w lekcji
   • take part in a lesson
   • uważać na lekcji
   • pay attention in class
   • zadawać wypracowanie
   • set an essay
   • zadawać pracę domową
   • set homework
   • opuszczać lekcje, wagary
   • skip classes
   • rozwiązywać zad. mat.
   • solve a problem
   • uczyć się pilnie
   • study hard
   • studiować teksty źródłowe
   • study sources
   • sprawdzać listę obecności
   • take the register
   • ścierać tablicę
   • wipe the board
   • pracować w grupach
   • work in groups
   • pisać wypracowanie
   • write an essay
   • wyniki w nauce
   • academic results
   • poziom nauczania
   • academic standards
   • arkusz egzaminacyjny
   • exam paper
   • zeszły arkusz egz.
   • past exam paper
   • wyniki egz.
   • exam results
   • egzamin
   • exam
   • dostać się na uniwersytet
   • get a place at a university
   • egz. końcowy
   • school-leaving exam
   • ezgamin wstępny na uczelnie
   • university entrance exam
   • ściągać na egz.
   • cheat in an exam
   • przystępować do ezg.
   • take an exam
   • źle poradzić sobie na egz.
   • do badly in an exam
   • dobrze poradzić sobie na egz.
   • do well in an exam
   • oblać egz.
   • fail an exam
   • dostać 56 pkt. z egz.
   • get 56 marks in a test
   • spr. egz.
   • mark exam paper
   • spr. test
   • mark a test
   • spr. zad. dom
   • mark a test
   • zdać egz.
   • pass an exam
   • przygotować się do egz.
   • prepare for an exam
   • ponownie do egz.
   • retake an exam
   • powtórzyć do egz.
   • revise for an exam
   • uczyć się do egz.
   • study for an exam
   • licencjat (hum)
   • Bachelor of Arts
   • licencjat (ścisłe)
   • Bachelor of Science
   • absolwent
   • graduate
   • doktor
   • Doctor of Philosophy
   • dostać się na uczelnie
   • get into university
   • skończyć uczelnie
   • graduate from university
   • otrzymać świadectwo
   • get a certificate
   • uzysakć stopień naukowy
   • get a degree
   • otrzymać dyplom
   • get a diploma
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022