mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Język Angielski
język Angielski
43 słówka
Music for Films.
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • stała się
   • has become
   • obrazy wizualne
   • visual images
   • jednak
   • however
   • jakość emocjonalne
   • emotional quality
   • poszukiwanie
   • quest
   • koniecznie
   • necessarily
   • pojedynczy nastrój
   • single mood
   • do nastrojów ustawień
   • to setting moods
   • ustanowienia charakteru
   • establishing character
   • żołnierz
   • soldier
   • chorał gregoriański
   • Gregorian chant
   • średniowiecze
   • middle Ages
   • Lata powojenne
   • the Postwar Years
   • następujący
   • following
   • łącznie z
   • including
   • pionierzy
   • early pioneers
   • ten okres
   • this period
   • klastery tonowe
   • tone clusters
   • eposy
   • epics
   • kilka
   • several
   • stopniowo
   • gradually
   • ograniczona rola
   • restricted role
   • przez niemal dziesięć lat
   • for nearly a decade
   • środowisko
   • environment
   • najlepsi rzemieślnicy
   • finest craftsmen
   • wprowadzenie
   • introduce
   • podkreślając
   • underscoring
   • rolę
   • portrayal of
   • rozważny
   • thoughtful
   • poza
   • beyond
   • system motywów przewodnich
   • system of leitmotifs
   • dał się poznać
   • he had established himself
   • wśród
   • among
   • syntezator
   • the synthesizer
   • służy również jako
   • also serves as
   • był w dużej mierze
   • was largely
   • domeną
   • the domain
   • najnowszej generacji
   • the newest generation
   • w ostatnich latach
   • in recent years
   • ogólnie przyjęty
   • received
   • podsumowanie
   • summary
   • ponad sto lat
   • over a century old
   • przyniósł
   • brought
 • Dzial Music for Films.

spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024