mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • żargon
   • jargan
   • konwecje
   • convetions
   • druga natura
   • second-nature
   • zwyczaje, obyczaje
   • customs
   • znak minus
   • minus sighs
   • podwójnie podkreślenie
   • doubled underline
   • połączony
   • combined
   • koszty ogólnego zarządu
   • general and administrative costs
   • media
   • utilities
   • niepowodzenie
   • breakdown
   • przyjmować
   • assume
   • księgowy
   • bean counter
   • nawiasy
   • parentheses
   • ryczałt
   • lump sum
   • mieć wątpliwości
   • have doubts
   • zestawienie finansowe
   • balance sheet
   • porównanie obu stron
   • side-by-side comparison
   • bilans finansowy
   • statement of financial condition
   • analiza fundamentalna
   • fundamental analysis
   • potencjał wzrostowy
   • growth-potential
   • ustalanie kursu kacji
   • security valuation
   • wierzyciele
   • creditors
   • kapitał obrotowy
   • working capital
   • wskaźnik długu do kapitału
   • debt-to-eguity ratio
   • ogłoszenie upadłości
   • involuntary bankruptcy
   • wypłacalność
   • solvency
   • wykluczanie
   • barring
   • nieprzewidziane katastrofy
   • unforesen catastrophes
   • cykl operacyjny
   • operating cycle
   • powtarzający się
   • repetitive
   • wskaźnik bieżącej płynności
   • current ratio
   • wskaźnik
   • indicator
   • pomyśl dwa razy, ponownie
   • think twice
   • koszty bezpośrednie
   • direct costs
   • koszty zmienne
   • variable costs
   • koszty pośrednie
   • indirect costs
   • koszty stałe
   • fixed costs
   • materiały bezpośrednie
   • direct materials
   • bezpośrednie koszty robocizny
   • direct labor
   • zmienne koszty ogólne
   • variable overhead
   • stałe koszty ogólne
   • fixed overhead
   • rachunek kosztów działalnośći
   • ABC- activity-based costing
   • czynniki kosztowe
   • cost drivers
   • budżetowanie biznesu
   • business budgeting
   • wytyczone cele
   • concrete goals
   • prognozy
   • forecasts
   • modele
   • models
   • przypuszczenie oparte na wiedzy
   • educated guesses
   • długoterminowe
   • long-term
   • krótkoterminowe
   • short term/ near term
   • miara
   • yardstick
   • zaciskać
   • tighten
   • złe perspektywy
   • negative outlook
   • dobre perspektywy
   • positive outlook
   • dokonać fałszywego zapisu
   • making false entries
   • przekierowywać
   • re-routed
   • zwolnienie administracyjne
   • administrative leave
   • fałszować księgi
   • cooking the books
   • pranie brudnych pieniędzy
   • money-laundering
   • przekupstwo
   • bribery
   • łapówka pod stołem
   • under-the-table payoffs
   • żonglowanie rachunkami
   • juggling the accounts
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022