mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • (1715) Na celu miała usunięcie wojsk saskich i Augusta II z Polski. Zakończona została traktatem warszawskim w 1716 roku, który przyjęto na sejmie niemym w 1717
   • Konfederacja tarnogrodzka
   • (1717) nazywany " niemym" z powodu niedopuszczania posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad
   • sejm niemy
   • (1700-1721) wojna pomiędzy Danią, Rosją, Saksonią, Prusami i Hanowerem, a Szwecją. Klęska polityczna Szwecji i pozbawienie jej posiadłości na południowych wybrzeżach Bałtyku. Rosja- Inflanty, Karelia,
   • wojna północna
   • związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej a niekiedy także ustrojowej
   • unia personalna
   • (1716) Którego postanowienia zatwierdzono w 1717 na sejmie niemym. Utrzymano tylko unię personalną. * przy królu mogła pozostawać tylko 1200 osobowa gwardia saska. * Król miał zakaz przebywania dłużej
   • Traktat Warszawski
   • (1764) * zniesienie ceł wewnętrznych i wprowadzenie cła generalnego. * zakazanie posłom składania przysiąg na instrukcje sejmikowe. * wprowadzenie głosowaniu większością w sprawach skarbowych. * utwo
   • sejm konwokacyjny
   • (1767) powoduje wywiezienie opozycji radomskiej w głąb Rosji. Przyznaje innowiercom pełnie praw politycznych. uchwala prawa kardynalne (1768) : * wolna elekcja * liberum veto * wyłączne prawo szlachty
   • Selm delegacyjny ( repninowski)
   • (1768-1772) skierowana przeciw Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję a zwłaszcza dających równouprawnienie innowiercom
   • Konfederacja Barska
   • ( 5.08.1772) Austria : otrzymała całą południową Polske po Zbrucz ze Lwowem ale bez Krakowa. Prusy: otrzymały Warmię i Prusy Królewskie ( pomorze grańskie) ale bez Gdańska i Torunia. Rosja: zagarnęła
   • I Traktat Rozbiorowy
   • urzędnik pełniący funkcję radcy z wyboru lub nominacji
   • konsyliarz
   • (1773) * Zatwierdza rozbiory. * Dodaje do praw kardynalnych zakaz powoływania na tron dzieci i wnuków panującego oraz cudzoziemców. * powołuje Komisję Edukacji Narodowej. * Podnosi liczbe wojska do 30
   • Sejm rozbiorowy
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022