mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet słówka angielskie, z zakresu prawa
język Angielski
autor: omiroko
132 słówka
Słówka angielskie dotyczące prawniczych zagadnień : Constitutional Law, The systems of courts, Public international law, etc...
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • accountability
   • odpowiedzialność
   • adjudicate
   • orzec, rozsądzić
   • adoption
   • adopcja, przyjęcie
   • amendment
   • poprawka
   • armed conflicts
   • konflikty zbrojne
   • asylum
   • azyl
   • attorney
   • prawnik
   • ballot
   • głosowanie (zwykle tajne)
   • bilateral
   • dwustronny
   • bill
   • projekt ustawy
   • binding
   • wiążący
   • border
   • granica
   • cast
   • oddać głos
   • chamber
   • izba
   • competence
   • kompetencja, właściwość
   • conform with
   • zgodny z
   • consent
   • zgodny
   • constituency
   • okręg wyborczy
   • consular law
   • prawo konsularne
   • convention
   • konwencja
   • custom
   • zwyczaj
   • aviation
   • lotnictwo
   • barrister
   • adwokat
   • consul
   • konsul
   • declaration
   • deklaracja
   • diplomatic
   • dyplomatyczny
   • discretion
   • uznanie
   • eligible
   • kwalifikujący się, uprawiony
   • embassy
   • ambasada
   • expire
   • wygasać
   • expiry
   • wygaśnięcie
   • grievance
   • zażalenie
   • indictment
   • akt oskarżenia
   • infringe
   • naruszać
   • inquiry
   • zapytanie, dochodzenie, śledztwo
   • instrument
   • narzędzie, akt urzędowy
   • judge
   • sędzia
   • legal capacity
   • zdolność do czynności prawnych
   • execution
   • wykonanie
   • expert witness
   • biegły sądowy
   • maritime
   • morski
   • multilateral
   • wielostronny
   • nullify
   • unieważniać
   • observence
   • przestrzeganie
   • prior
   • wcześniejszy
   • ratify
   • ratyfikować
   • redress
   • zadośćuczynienie
   • referendum
   • referendum
   • paralegal
   • asystent prawny, praktykant adwokacki
   • prevail
   • dominować, panować
   • reject
   • odrzucać
   • sanction
   • sankcja
   • security
   • bezpieczeństwo
   • seizure
   • zajęcie
   • settle
   • podjęcie ugody
   • sovereign
   • suweren
   • submit
   • przedkładać
   • summit
   • szczyt
   • supreme
   • najwyższy
   • suspended
   • zawieszenie
   • term
   • termin, warunek, kadencja
   • treaty
   • traktat
   • unilateral
   • jednostronny
   • vested
   • nabyty
   • violation
   • naruszenie
   • warrant
   • nakaz
   • solicitor
   • radca prawny, notariusz
   • inviolability
   • nienaruszalność
   • recalling
   • odwołać
   • safegurad
   • zabezpieczyć, ochrona, zapewnić, gwarancja
   • vote of confidence
   • wotum zaufania
   • Council of Europe
   • Rada Europy
   • General Assembly
   • Zgromadzenie ogólne
   • The Constitutional Tribunal
   • Trybunał Konstytucyjny
   • The Council of Ministers
   • Rada Ministrów
   • The Prime Minister
   • Prezes Rady Ministrów
   • The Supreme Court
   • Sąd Najwyższy
   • The European Court of Human Rights
   • Europejski Trybunał Praw Człowieka
   • International Bar Assocition
   • Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników
   • International Court of Justice
   • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
   • Public International Law
   • Międzynarodowe Prawo Publiczne
   • Criminal Law
   • Prawo Karne
   • Administrative Law
   • Prawo Administracyjne
   • Employment Law
   • Prawo Pracy
   • The Tribunal of State
   • Trybunał Stanu
   • Intellectual Property Law
   • Prawo Własności Intelektualnej
   • Real Property Law
   • Prawo Obrotu Nieruchomościami
   • Company Law
   • Prawo Spółek
   • Financial Law
   • Prawo Finansowe
   • terminate
   • wygasać, kończyć
   • seek
   • wyszukać, szukać
   • requested
   • poproszony
   • regret
   • żal
   • notify
   • informować, powiadamiać
   • notice
   • informacja
   • inconvenience
   • niedogodności
   • facilitate
   • ułatwiać
   • disclose
   • ujawniać
   • desire
   • pragnąć
   • commence
   • zaczynać
   • circumstances
   • okoliczności
   • assist
   • pomagać
   • additional
   • dodatkowe
   • mandatory
   • obowiązkowy
   • consent
   • zgoda
   • overburdened
   • przeciążony
   • peremptory
   • bezwzględny
   • derogation
   • odstąpienie
   • enforce
   • egzekwować
   • efocement
   • egzekwowanie
   • exclusion (from)
   • wyłączanie (spod)
   • condemnation
   • potępienie
   • retaliatory
   • odwetowy
   • retorsion
   • retorsja
   • reprisal
   • odwet
   • extended
   • długi, wydłużony
   • provision
   • postanowienie
   • signatory
   • sygnatariusz
   • good faith
   • dobra wiara
   • The UN General Assembly
   • Zgromadzenie Ogólne ONZ
   • United Nations
   • ONZ
   • International Labour Organization
   • Międzynarodowa Organizacja Pracy
   • The European Commission
   • Komisja Europejska
   • International Monetary Fund
   • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
   • The European Court of Human Rights
   • Europejski Trybunał Praw Człowieka
   • The World Health Organization
   • Światowa Organizacja Zdrowia
   • regulation
   • postanowienie
   • directive
   • dyrektywa
   • recommendation
   • zalecenie
   • decision
   • decyzja
   • ruling
   • rozporządzenie
   • substantive law
   • prawo materialne
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023