mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • plastyka
   • art
   • biologia
   • biology
   • przedsiębiorczość
   • business studies
   • chemia
   • chemistry
   • języki obce
   • foreign languages
   • geografia
   • geography
   • historia
   • history
   • przedmioty humanistyczne
   • humanities
   • informatyka
   • information technology (IT)
   • matematyka
   • maths
   • muzyka
   • music
   • wychowanie fizyczne
   • physical education
   • fizyka
   • phisics
   • religia
   • religious education
   • przedmioty ścisłe
   • science
   • wiedza o społeczeństwie
   • social studies
   • przedmiot szkolny
   • subject
   • program nauczania przedmiotu
   • syllabus
   • plan lekcji
   • timetable / schedule
   • przeprowadzić eksperyment
   • carry out experimets
   • wykonywac ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
   • do grammy and vocabulary exercises
   • badać owady pod mikroskopem
   • examine insects under microscope
   • lekcja
   • lesson
   • nudna lekcja
   • lesson boring
   • lekcja ciekawa
   • engaging lesson
   • lekcja peaktyczna
   • practical lesson
   • lekcja przydatna
   • useful lesson
   • zapamiętywać daty
   • memorise dates
   • grać w piłkę ręczną
   • play handball
   • czytać mapy
   • read maps
   • szkicować
   • sketch
   • rozwiązać zadania
   • solve problems
   • studiować prawa człowieka i politykę
   • study human rights and politic
   • używać
   • use
   • używać substancji chemicznych
   • use chemical sollution
   • używać mikroskopu
   • use microscopes
   • używać specjalnego sprzętu
   • use special equipment
   • pracować
   • work
   • pracować w grupach
   • work in groups
   • pracować w parach
   • work in pars
   • bufet, stołówka
   • cafeteria/canteen
   • klasa
   • classroom
   • sala komputerowa
   • computer room
   • ławka ( w szkole)
   • desk
   • siedzieć w lawce
   • sit at your desk
   • laboratorium
   • lab
   • biblioteka
   • library
   • szafka
   • locker
   • boisko
   • playground
   • boisko sportowe
   • sport field
   • pokój nauczycielski
   • saffroom
   • nieobecność
   • absence
   • apel
   • assembly
   • uczęszczać na lekcje
   • attend (a class/a course)
   • obecność
   • attendance
   • być nieobecnym
   • be absent
   • być obecnym
   • be present
   • przerwa
   • break
   • znęcać się nad kimś
   • bully sb
   • prześladowanie, znęcanie
   • bullying
   • kolega, koleżanka z klasy
   • classmate
   • koncentrować się
   • concentrate
   • przygotowywac projekt
   • do project work
   • przestać chodzić do szkoły, na kurs
   • drop out of school/ a course
   • egzamin
   • exam/examination
   • ściągac na egzaminei
   • cheat in an exam
   • zdać egzamin dobrze, źle
   • do well/bad in an exam
   • egzamin wstępny
   • entrace exam
   • nie zdać egzaminy
   • fail an exam
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • zdać egzamin
   • pass an exam
   • przygotowywać się do egzaminu
   • prepare for an exam
   • powtarzać się do egzaminu
   • prepare for an exam
   • powtarzać egzamin
   • retake an exam
   • przystępować do egzaminu
   • take an exam
   • dopasować się
   • fit n
   • dostac się na uczelnię
   • get into university
   • wykonywac prezentację
   • give a presentantion
   • ocena
   • grade/marks
   • dostac ocenę
   • get marks
   • stawiac ocenę
   • giwe a marks
   • absolwent
   • graduate
   • kończyć (szkołe, uniwersytet)
   • graduate from (a school/a university)
   • dyrektor
   • head teacher
 • Dzial Szkoła

spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022