mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Matura Masters
język Angielski
385 słówek
różne słówka angielskie
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • szybki
   • fast
   • czas wolny
   • leisure time
   • relacje
   • relationships
   • nawyki wydatków
   • spending habits
   • kariera
   • careers
   • całkiem
   • quite
   • natomiast, tymczasem
   • whereas
   • ważny
   • important
   • niestety
   • sadly
   • argumentować
   • argue
   • osiągnięty
   • achieved
   • dumny
   • proud
   • odmówić
   • refused
   • podziwiać
   • admire
   • punkt widzenia
   • viewpoint
   • karać
   • punish
   • zamiast
   • instead
   • wyróżnione, podświetlone
   • highlighted
   • poniżej
   • below
   • zdanie
   • clause
   • pukać
   • knock
   • wylać
   • spill
   • dywan
   • carpet
   • zamiana
   • swap
   • rada
   • advice
   • surowszych
   • stricter
   • tęsknić, przepuszczać
   • miss
   • wdzięczny
   • grateful
   • oznacza
   • meant
   • ograniczać
   • restrict
   • ilekroć
   • whenever
   • więcej
   • else
   • sami
   • themselves
   • nieoczekiwany
   • unexpected
   • poprawić
   • correct
   • zachęcanie
   • encourage
   • jedynak
   • only child
   • karać
   • punish
   • dojazdy
   • commuting
   • przyzwyczajony
   • accustomed
   • znudzony
   • bored
 • Dzial Unit 2

   • zaniepokojony
   • alarmed
   • wszystko wliczone w cenę
   • all-inclusive
   • astronauta
   • astronaut
   • atmosfera
   • atmosphere
   • świadomy
   • aware
   • podróżowanie z plecakiem
   • backpacking
   • hamować
   • brake
   • zapierający dech w piersiach
   • breathtaking
   • kampania
   • campaign
   • katastrofalny
   • catastrophic
   • okrążać
   • circle
   • akcja mająca na celu oczyszczanie środowiska
   • clean-up operation
   • zderzenie
   • collision
   • komercyjny
   • commercial
   • oszczędzać
   • conserve
   • ciało, trup
   • corpse
   • uszkodzenie
   • damage
   • kaucja, zaliczka
   • deposit
   • oczekiwanie
   • expectation
   • wybuch
   • explosion
   • karuzela w wesołym miasteczku
   • fair ground ride
   • ślady stóp
   • footprints
   • kawałek
   • fragment
   • śmieci
   • garbage
   • lodowiec
   • glacier
   • rękawica
   • glove
   • wpływ
   • impact
   • ranić
   • injure
   • przedmiot, rzecz
   • item
   • śmieć
   • junk
   • wystrzelić (rakietę)
   • launch
   • śmieci
   • litter
   • topić się
   • melt
   • meteor
   • meteor
   • orbita
   • orbit
   • wywracać się
   • overturn
   • w pakiecie
   • package
   • karambol, sterta
   • pile-up
   • zanieczyszczenie
   • pollution
   • żałować
   • regret
   • obrabować
   • rob
   • rakieta
   • rocket
   • kurczyć się
   • shrink
   • prom (kosmiczny), wahadłowiec
   • shuttle
   • zwiedzanie
   • sightseeing
   • wpaść w poślizg
   • skid
   • stok, zbocze
   • slope
   • pamiątka
   • souvenir
   • szczyt
   • summit
   • gwałtownie skręcić
   • swerve
   • maleńki
   • tiny
   • skrzynka z narzędziami
   • tool box
   • szlaki
   • trails
   • trekking, piesza wędrówka
   • trekking
   • niezamieszkany
   • uninhabited
   • wyjątkowy, unikalny
   • unique
   • rozległy, przepastny
   • vast
   • stan nieważkości
   • zero gravity
   • w bazie
   • at the base
   • wybuchać
   • blow up
   • rezerwować miejsce
   • book the seat
   • przynosić, przywozić (skądś)
   • bring back
   • spalać się
   • burn up
   • przyczyniać się do
   • contribute to
   • kosztować majątek
   • cost a fortune
   • jechać na wycieczkę
   • go on a trip
   • rozumiem, dlaczego...
   • I can see why
   • na dodatek
   • in addition to this
   • z jednej strony...
   • on the one hand
   • z drugiej strony...
   • on the other hand
   • zemdleć
   • pass out
   • całkowicie źle to rozumie
   • she's got it all wrong
   • wykupić ubezpieczenie
   • take out insurance
   • traktować coś poważnie
   • take something very seriously
   • masz tutaj rację
   • that's a good point
   • zalety przeważają nad wadami
   • the advantages outweigh the disadvantages
   • im szybciej tym lepiej
   • the sooner the better
   • podróż życia
   • the trip of a lifetime
   • nie ma mowy, żeby...
   • there's no way
   • do pewnego stopnia
   • to a certain extent
   • nie mówimy o...
   • we're not talking...
   • z dużym wyprzedzeniem
   • well in advance
   • przelew bankowy
   • bank transfer

  Dzial Unit 4

   • urządzenia elektryczne
   • electrical appliances
   • produkty z drugiej ręki
   • second-hand goods
   • przekąski i napoje
   • snacks and refreshments
   • ubrania
   • clothes
   • buty
   • shoes
   • biżuteria
   • jewellery
   • multimedia
   • multimedia
   • podarunki, prezenty
   • gifts
   • pamiątki
   • souvenirs
   • zmieniać
   • alter
   • wymiar, aspekt
   • aspect
   • saldo (w banku)
   • balance
   • kod kreskowy
   • bar code
   • guzik
   • button
   • odwołany
   • canceled
   • bankomat
   • cashpoint
   • zaprzestać
   • cease
   • reszta (przy płaceniu)
   • change
   • chip (komputerowy)
   • chip
   • moneta
   • coin
   • odszkodowanie
   • compensation
   • powód do obawy
   • concern
   • połączenie
   • connection
   • przyczynić się do czegoś
   • contribute
   • przekonany
   • convinced
   • przen. paść (komputerze)
   • crash
   • uszkodzony
   • damaged
   • dług
   • debt
   • dostarczać
   • deliver
   • aparat cyfrowy
   • digital camera
   • niezadowolenie
   • dissatisfaction
   • należycie
   • duly
   • urządzenie elektryczne
   • electrical appliance
   • zapewniać
   • ensure
   • wyblaknąć
   • fade
   • wadliwy
   • faulty
   • zawieszać się (o komputerze)
   • freeze
   • towary
   • goods
   • ukończenie szkoły lub studiów
   • graduation
   • dochód
   • income
   • nieuchronnie
   • inevitably
   • rata
   • instalment
   • odsetki
   • interest
   • biżuteria
   • jewellery
   • układ, rozmieszczenie
   • layout
   • awaria
   • malfunction
   • z dnia na dzień
   • overnight
   • procent, odsetek
   • percentage
   • kupować
   • purchase
   • kolejka
   • queue
   • paragon
   • receipt
   • wymiana
   • replacement
   • pokład; duża ilość
   • reserve
   • sprzedawca (detaliczny)
   • retailer
   • ryzykować
   • risk
   • używany (dosł. z drugiej ręki)
   • second-hand
   • niedobór
   • shortage
   • kurczyć się
   • shrink
   • przekąski i napoje
   • snacks and refreshments
   • wymyślny
   • sophisticated
   • pamiątka
   • souvenir
   • plama
   • stain
   • wyciąg bankowy
   • statement
   • samobójstwo
   • suicide
   • rozdarcie
   • tear
   • kasa
   • till
   • rozebrany
   • undressed
   • ważny; niezbędny
   • vital
   • portfel
   • wallet
   • machać
   • wave
   • zamek (przy ubraniu)
   • zip
   • jak powszechnie wiadomo
   • as you well know
   • zepsuć się
   • break down
   • zdecydowanie
   • by far
   • kosztować majątek
   • cost a fortune
   • obsługa klienta
   • customer service
   • mieć dosyć
   • (be) fed up
   • od czasu do czasu
   • from time to time
   • zwrot pieniędzy
   • get a refund
   • Miło mi powiedzieć
   • I am delighted to say
   • Liczę na szybką odpowiedź
   • I would appreciate a quick response
   • Poskarżę się przełożonemu
   • I'll take the matter further
   • jakby tego było mało
   • if that weren't bad enough
   • to mnie nie satysfakcjonuje
   • it's just not good enough
   • to nie zależy ode mnie
   • it's not up to me
   • wpisywać
   • key in
   • proszę zostawić mi tę sprawę
   • leave it with me
   • rozładować się (o baterii)
   • lose charge
   • tracić połączenie
   • lose connection
   • tracić sygnał
   • lose signal
   • składać reklamację
   • make a complaint
   • (to) nie zawsze się udaje
   • not always the case
   • nieczynny
   • out of order
   • składać zamówienie
   • place an order
   • składać reklamację na piśmie
   • put a complaint in writing
   • w stosunku do
   • relative to
   • stosunkowo niewiele
   • relatively few
   • brać pożyczkę
   • take out a loan
   • oddać coś (do sklepu)
   • take something back
   • rzucić monetą
   • toss a coin
   • przymierzyć
   • try on
   • na gwarancji
   • under guarantee
   • przestrzegany jako
   • viewed as
   • czy nam się to podoba, czy nie
   • whether we like it or not
   • wypłacać pieniądze
   • withdraw money
   • utworzyć stałe zlecenie bankowe
   • set up a direct debit
   • kurs walutowy
   • exchange rate
   • karta kredytowa
   • credit card

  Dzial Unit 3

   • alkoholizm
   • alcoholism
   • starzejący się
   • ageing
   • alergia
   • allergy
   • nadużywać
   • abuse
   • karetka pogotowia
   • ambulance
   • lek przeciwdepresyjny
   • antidepressant
   • najwidoczniej
   • apparently
   • upijanie się
   • binge drinking
   • utrata przytomności
   • black-out
   • ofiara (wypadku), oddział nagłych przypadków (w szpitalu)
   • casualty
   • klatka piersiowa
   • chest
   • śpiączka
   • coma
   • zwyczjne przeziębienie
   • common cold
   • porada lekarska
   • consultation
   • obecny, bieżący
   • current
   • debata
   • debate
   • diagnoza
   • diagnosis
   • z dezaprobatą
   • disapprovingly
   • choroba
   • disease
   • zaburzenie
   • disorder
   • ważny, istotny
   • essential
   • przesada
   • exaggeration
   • urządzenie, możliwość skorzystania z czegoś
   • facility
   • słaby (o samopoczuciu), zemdleć
   • faint
   • pierwsza pomoc
   • first aid
   • grypa
   • flu
   • boleć, zranić się
   • hurt
   • system odpornościowy
   • immune system
   • bezosobowy
   • impersonal
   • coraz częściej, coraz bardziej
   • increasingly
   • niewydajny
   • inefficient
   • zakaźny
   • infectious
   • zapalenie
   • inflammation
   • galaretka
   • jelly
   • płuco
   • lung
   • mający nudności
   • nauseous
   • środek przeciwbólowy
   • painkiller
   • cierpliwy
   • patient
   • presja ze strony rówieśników
   • peer pressure
   • indywidualne podejście
   • personal touch
   • pyłek kwiatowy
   • pollen
   • recepta
   • prescription
   • radykalnie
   • radically
   • wysypka
   • rash
   • wyzdrowieć
   • recover
   • katar
   • runny nose
   • próbka
   • sample
   • potrząsać, trząść się
   • shake
   • zwolnienie lekarskie
   • sick leave
   • bolący, podrażniony
   • sore
   • obciążenie
   • strain
   • stres
   • stress
   • cierpieć
   • suffer
   • operacja
   • surgery
   • współczucie
   • sympathy
   • objaw
   • symptom
   • polubić, zacząć coś robić
   • take to
   • terapia, leczenie
   • therapy
   • gardło
   • throat
   • leczyć
   • treat
   • leczenie
   • treatment
   • ufać
   • trust
   • nieletni
   • underage
   • wymiotować
   • vomit
   • prześwietlenie
   • X-ray
   • znacznie
   • a great deal
   • przeszłość (dosł. rzecz należąca do przeszłości)
   • a thing of the past
   • kontynuować
   • carry on
   • przyciągnąć moją uwagę
   • catch my eye
   • dostać wysypki
   • come out in a rash
   • wszystko idzie dobrze
   • everything's going well
   • bezpośrednio
   • face to face
   • przewrócić się
   • fall over
   • upijać się
   • get drunk
   • zdecydowanie uważam (że)
   • I strongly believe...
   • stracić apetyt
   • lose your appetite
   • umówić się na wizytę
   • make an appointment
   • przypisywać to
   • put this down to
   • pozostawać przy
   • stick with
   • od razu
   • straight away
   • chorować na
   • suffer from
   • przemyśleć coś
   • think something through
   • doskonale zdający sobie sprawę
   • well aware

  Dzial Unit 1

   • osiągać
   • achieve
   • przewidywać
   • anticipate
   • doceniać
   • appreciate
   • uważnie słuchający
   • attentive
   • zajmować się dzieckiem
   • babysit
   • rachunek
   • bill
   • obowiązek domowy
   • chore
   • firma, towarzystwo
   • company
   • wyznanie, spowiedź
   • confession
   • konflikt
   • conflict
   • dekorować, urządzać
   • decorate
   • być nieposłusznym
   • disobey
   • wada
   • downside
   • wyposażenie, sprzęt
   • equipment
   • pasować
   • fit in
   • wściekły
   • furious
   • gadżet
   • gadget
   • występ
   • gig
   • zabraniać wyjścia, pot. uziemić
   • ground
   • ciężki, np. ciężka kara
   • harsh
   • nowoczesny
   • high tech
   • hip hop
   • hip hop
   • niezależny
   • independent
   • wtrącać się
   • interfere
   • samotny
   • lonely
   • zaniedbywać
   • neglect
   • nerwowy
   • nervous
   • nadopiekuńczy
   • overprotective
   • reagować
   • react
   • reakcja
   • reaction
   • związek
   • relationship
   • polegać na
   • rely on
   • naprawy, remonty
   • repairs
   • reputacja
   • reputation
   • rozwiązywać
   • resolve
   • odpowiedzialność
   • responsibility
   • ograniczony
   • restricted
   • awantura
   • row
   • dzielić się
   • share
   • podobny
   • similar
   • rozpieszczony
   • spoilt
   • przestrzegać
   • stick to
   • surowy
   • strict
   • gust
   • taste
   • wyrozumiały
   • understanding
   • nieposprzątany
   • untidy
   • podczas gdy
   • whereas
   • przyjęty do, na (wyższą uczelnię)
   • accepted by (a college)
   • tak długo jak
   • as long as
   • nie móc znieść
   • can't stand
   • nie zgadzać się w jakiejś kwestii
   • disagree about
   • pokłócić się z
   • fall out with
   • położyć się wcześnie spać
   • get an early night
   • być w dobrych stosunkach z
   • get on well with
   • przen. zmobilizować mnie
   • give me a push
   • pomagać w czymś
   • help out with
   • niech już będzie (wyrażanie zgody)
   • here goes
   • rozumiem twój punkt widzenia
   • I can see your point of view
   • pot. jestem spłukany
   • I'm broke
   • trochę to trwało
   • it's taken a while
   • postrzegać sprawy w różny sposób; mieć inny punkt widzenia
   • look at things in different ways
   • patrzeć z góry, pogardzać
   • look down on
   • podziwiać (kogoś)
   • look up to
   • potrzebować miejsca dla siebie
   • need my own space
   • na linii
   • on the line
   • sprzeciwić się, pot. postawić się
   • put your foot down
   • szanować czyjeś zdanie
   • respect someone's opinion
   • podzielać czyjś punkt widzenia
   • see eye to eye with
   • szok wywołany jakąś sytuacją (dosł. szok dla systemu)
   • shock to the system
   • przejawiać tendencję do robienia czegoś
   • tend to do sth
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022