mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Angielski szkoła
język Angielski
226 słówek
pod mature
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • łacina
   • Latin
   • język rosyjski
   • Russian
   • język hiszpański
   • Spanish
   • język włoski
   • Italian
   • język francuski
   • French
   • język niemiecki
   • German
   • język angielski
   • English
   • język polski
   • Polish
   • greka
   • Greek
   • historia
   • History
   • geografia
   • Geography
   • przedmioty ścisłe
   • Sciences
   • matematyka
   • mathematics
   • fizyka
   • physics
   • chemia
   • chemistry
   • biologia
   • biology
   • wychowanie fizyczne
   • physical education
   • wiedza o społeczeństwie
   • social studies
   • informatyka
   • computer studies
   • wychowanie muzyczne
   • music
   • roboty ręczne
   • crafts
   • religia
   • religious instruction
   • edukacja podstawowa
   • primary education
   • przedszkole
   • nursery school
   • szkoła dla 4 i 5 latków
   • play-school
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • edukacja szkół średnich
   • secondary education
   • liceum ogólnokształcące
   • comprehensive school
   • rodzaj liceum
   • grammar school
   • zawodówka
   • vocational school
   • amerykańska szkoła średnia
   • high school
   • edukacja wyższa
   • higher education
   • uniwersytet
   • a university
   • studia wieczorowe
   • evening class
   • studia zaoczne
   • extramural courses
   • dyrektor
   • headmaster
   • dyrektorka
   • headmistress
   • wychowawca klasy
   • form master
   • profesor
   • professor
   • nauczyciel
   • teacher
   • nauczyciel zastępca
   • substitute teacher
   • bibliotekarz
   • biblarian
   • sprzątaczka
   • cleaning lady
   • uczeń niższej klasy
   • pupil
   • uczeń, uczennica
   • schoolboy,schoolgirl
   • uczeń wyższej klasy
   • student
   • kolega, koleżanka z klasy
   • classmate
   • dzieci w wieku szkolnym
   • schoolchildren
   • sprawiedliwy
   • just
   • wymagający
   • demianding
   • przyjaźnie nastawiony
   • friendly
   • tolerancyjny
   • tolerant
   • wykształcony
   • educated
   • doświadczony
   • experienced
   • uprzejmy
   • polite
   • cierpliwy
   • patient
   • interesujący
   • interesting
   • oddany(sprawie)
   • dedicated
   • urodzony nauczyciel
   • born ( teacher)
   • niesprawiedliwy
   • unjust
   • pobłażłiwy
   • indulging
   • nietolerancyjny
   • intolerant
   • niedoświadczony
   • inexperienced
   • nudny
   • boring
   • ironiczny
   • ironic
   • złośliwy
   • malicious
   • nieuprzejmy
   • impolite
   • władczy
   • authoritarian
   • niecierpliwy
   • impatient
   • pobłażłiwy
   • lenient
   • nie nadawać się na nauczyciela
   • not to be fit for teaching
   • ciężko pracujący
   • hard working
   • rozgarnięty
   • smart
   • punktualny
   • punctual
   • przyjacielski
   • friendly
   • dobrze wychowany
   • well-behaved
   • odpowiedzialny
   • responsible
   • posłuszny
   • obedient
   • wszechstronny
   • all round
   • bystry
   • clever
   • błyskotliwy
   • bright
   • wyjątkowo uzdolnione
   • exceptionally talented
   • leniwy
   • lazdy
   • kłamliwy
   • lying
   • uparty
   • stubborn
   • złośliwy
   • malicious
   • nieodpowiedzialny
   • irresponsible
   • nieposłuszny
   • disobedient
   • tępy
   • dull
   • przeciętny
   • average
   • bezczelny
   • insolent
   • tablica
   • board
   • kreda
   • chalk
   • kawałek kredy
   • a piece of chalk
   • gąbka
   • sponge
   • tabela
   • chart
   • plakat
   • poster
   • plan lekcji
   • timetable
   • tablica ogłoszeń
   • notice board
   • tornister
   • school bag
   • piórnik
   • pencil case
   • ołówek
   • pencil
   • temperówka
   • pencil sharpener
   • pióro
   • pen
   • długopis
   • ballpen
   • atrament
   • ink
   • kartka papieru
   • a sheet of paper
   • gumka
   • rubber
   • linijka
   • ruler
   • cyrkiel
   • compasses
   • książka
   • book
   • zeszyt
   • notebook
   • ćwiczenia
   • exercisebook
   • podręcznik
   • textbook
   • słownik
   • dictionary
   • kosz na śmieci
   • trash can
   • dzwonek
   • bell
   • mikroskop
   • microscope
   • dziennik
   • register
   • biórko
   • desk
   • stół
   • table
   • krzesło
   • chair
   • odrabiać pracę domową
   • to do homework
   • podchodzić do egzaminu
   • to take an exam
   • zdać egzamin
   • to pass an exam
   • powtarzać na klasówke
   • to revise for a test
   • otrzymać stypendium
   • to get a schoolarship
   • pójść na uniwersytet
   • to go to university
   • ukończyń uniwersytet
   • to graduate from a university
   • dobrze sobie radzić
   • to do well
   • robić postępy w
   • to make progress in
   • robić notatki
   • to make notes
   • robić sobie przerwę
   • to take a break
   • zdać " z czerwonym paskiem"
   • to pass with flying colours
   • otrzymać oceny
   • to get marks
   • chodzić na zajęcia
   • to attend classes
   • przerabiać język niemiecki
   • to do german
   • brać lekcje dodatkowe
   • to take extra lessons
   • uczyć się na pamięć
   • to learn by heart
   • być dobrym w
   • to be good at
   • uczyć się intensywnie
   • to learn hard
   • skupiać się na
   • to concentrate on
   • mieć dobrą pamięć
   • to have a good memory
   • uczynić duże postępy
   • to make great improvement
   • mieć zdolności do
   • to have got a talent for
   • kształcić
   • to educate
   • mieć dobre wychowanie
   • to have a good manners
   • dostać piątke
   • to get A
   • uczyć się
   • to learn
   • uczyć kogoś
   • to teach
   • sprawdzić obecność
   • to check attendance
   • oblać egzamin
   • to fail an exam
   • ponownie podejść do egzaminu
   • to resit an exam
   • płacić czesne
   • to pay tution
   • uciekać z zajęć
   • to skip school
   • wagarować
   • to play truant
   • być słaby
   • to be poor at
   • robić ściągi
   • to make cribs
   • źle sobie radzić
   • to do badly
   • zrobić błąd w zadaniu
   • to make an error
   • zrobić błąd
   • ty make a mistake
   • znęcać się nad kolegami z klasy
   • to bully classmates
   • spóźniać się do szkoły
   • to be late for school
   • ściągać na klasówce
   • to cheat during a test
   • wyjść z wprawy
   • to be out of practice
   • mieć słabą pamięć
   • to have a poor memory
   • mieć trudności z
   • to have dicciculty in
   • niewiele skorzystać z
   • to profit little from
   • karać za
   • to punish for
   • sprawiać kłopoty
   • to make trouble
   • mieć złe wychowanie
   • to have bad manners
   • być nieobecnym w szkole
   • to be absent from school
   • dostać jedynkę
   • to get F
   • rozmawiać podczas zajęć
   • to talk aloud during a class
   • przeszkadzać nauczycielowi
   • interrupt the teacher
   • powtarzać klasę
   • to repeat a year
   • skarżyć
   • to tell tales
   • wkuwać
   • to swot
   • zajmować się różnymi rzeczami oprócz uczenia się
   • to different things exept for studying
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • program wykładów
   • syllabus
   • obecność
   • attendance
   • przedmiot szkolny
   • subject
   • przedmiot obowiązkowy
   • compulsory subject
   • przedmiot nadobowiązkowy
   • voluntary subject
   • egzamin pisemny
   • a written exam
   • egzamin ustny
   • an oral exam
   • stypendium
   • scholarship
   • czesne
   • tuition
   • absolwent
   • a graduate
   • brytyjska matura
   • A-levels
   • angielski egzamin zdawany w wieku 16 lat
   • GCSE
   • amerykańska matura
   • SAT
   • świadectwo szkolne
   • school report
   • szkolny sadysta
   • a bully
   • klasa
   • form
   • ćwiczenie
   • exercise
   • praca domowa
   • homework
   • boisko szkolne
   • playground
   • przerwa na lunch
   • lunch-break
   • wakacje
   • holidays
   • słownictwo
   • vocubulary
   • pisownia
   • spelling
   • wymowa
   • pronunciation
   • wypracowanie
   • essay
   • dyktando
   • dictation
   • licencjat
   • bachelor
   • magister
   • master
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • szkoła średnia
   • secondary school
   • szkoła zawodowa
   • vocational school
   • szkoła prywatna
   • private school
   • szkoła państowa
   • state school
   • szkoła niepaństwowa
   • independent school
   • prowadzona przez duchownych
   • church affiliated school
   • egzaminy wstęne
   • entrance exams
   • egzaminy końcowe
   • final exams
   • apel szkolny
   • assembly
   • bibloteka
   • library
   • sala gimnastyczna
   • gym
   • szafka ucznia
   • locker
   • uczeń który ściąga
   • copycat
   • kujon
   • swat
   • skarżepyta
   • sneak
   • gaduła
   • chatterbox
   • darmowa nauka
   • free education
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023