mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • urbanizacja
   • ogół przemian zachodzących na różnych płaszczyznach prowadzących do rozwoju i wzrostu znaczenia miast oraz upowszechnienia sie miejskiego stylu życia
   • suburbanizacja
   • druga faza urbanizacji, charakteryzująca się gwałtownym napływem ludności do miast związanym z szybkim rozwojem przemysłu
   • dezurbanizacja
   • trzecia faza urbanizacji. Pierwsza faza szybkiej dekoncentracji ludności miejskiej przed wejściem w fazę reurbanizacji
   • reurbanizacja
   • Czwarta faza urbanizacji charakteryzująca sie intensywnymi przemianami funkcjonalno-przestrzennymi aglomeracji miejskich i metropolii i związanym z tym odpływem ludności na ich obszary peryferyjne
   • metropolizacja
   • etap rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych polegający na ich łączeniu się i tworzeniu rozległych obszarów zurbanizowanych
   • konurbacja
   • duża lub wielka aglomeracja polcentryczna utworzona przez kilka równorzędnych ośrodków miejskich o zbliżonej strukturze funkcjonalnej
   • Układ metropolitarny
   • wielki zespół osadniczy powstający w wyniku metropolizacji w krajach rozwiniętych
   • megalopolis
   • wielki układ osadniczy. skupienie układów metropolitarnych powstające w fazie reurbanizacji
   • Bosnywash Megalopolis
   • używana w Stanach Zjednoczonych nazwa Megalopolis Bostonu-Waszyngtonu utworzona ze skróconych nazw głownych metropoli wchodzących w jego skład- Bostonu Waszyngtonu i Nowego Jorku
   • Chicator Megalopolis
   • używana w Stanach zjednoczonych i Kanadzie nazwa Megalopolis wielkich jezior utworzona ze skróconych nazw największych metropoli je współtworzących- Chicago i Toronto
   • Sansan Megalopolis
   • amerykańska nazwa Megalopolis Kaliforni, utworzona z pierwszych członów nazw wielu aglomeracji i metropolii w tym megalopolis
   • Nippon Megalopolis
   • używana w japoni i w krajach anglosaskich nazwa megalopolis południowej Honsiu wywodząca się od tradycyjnej nazwy cesarstwa Japoni- Nippon
   • Slumsy
   • niegdyś tą nazwą określano najbiedniejsze dzielnice Londynu, obecnie powszechnie używa się jej na określenie przeludnionych dzielnic biedoty na przedmieściach wielkich miast w KSR
   • Deglomeracja
   • przeciwdziałanie nadmiernemu skupianiu działalności gospodarczej i ludności poprzez przenoszenie zakładów produkcyjnych poza obręb aglomeracji ( deglomeracja czynna) bądź też przez tworzenie bardziej
   • Miasta Ogrody
   • koncepcja urbanistyczna angielskiego urbanisty E.Howarda urzeczywistniona na początku XX wieku. Polegała na idealnym zharmonizowaniu układu funkcjonalnego jednostek osadniczych z otaczającą je przyrod
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022