mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet angielski szkoła
język Angielski
162 słówka
12345
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • sztuka, plastyka
   • arts
   • biologia
   • biology
   • chemia
   • chemistry
   • nauki doświadczalne
   • experimental sciences
   • nauka o środowisku
   • environmental science
   • podwójna lekcja
   • double
   • języki obce
   • foreign languages
   • geografia
   • geography
   • historia
   • history
   • przedmioty
   • humanities
   • informatyka
   • Information Technology
   • matematyka
   • mathematics
   • muzyka
   • music
   • nauki przyrodnicze
   • natural sciences
   • wychowanie fizyczne
   • PE (Physical Education)
   • fizyka
   • physics
   • język polski
   • Polish
   • religia
   • Religious Education
   • przedmioty ścisłe
   • science
   • nauki społeczne
   • social sciences
   • nagroda
   • award
   • ściągać
   • cheat
   • kopiować
   • copy
   • kuć, zakuwać
   • cram
   • test, egzamin na koniec semestru
   • end-of-term/year exam
   • egzamin wstępny
   • entrance exam
   • arkusz egzaminacyjny
   • exam paper
   • egzamin
   • examination
   • oblać, nie zdać
   • fail
   • egzamin końcowy
   • final exam
   • dostać wyniki
   • get results
   • wystawiać stopnie
   • give marks
   • ocena, oceniać
   • grade
   • zapamiętać, uczyć się na pamięć
   • memorise
   • egzamin próbny
   • mock/pratice exam
   • egzamin ustny
   • oral exam
   • zdać
   • pass
   • egzamin z poprzednich lat
   • past paper
   • egzamin praktyczny
   • practical exam
   • ponownie przystąpić do egzaminu
   • retake
   • powtarzać do
   • revise for
   • egzamin na zakończenie szkoły
   • school-leaving exam
   • rozsyłać, wysyłać
   • send out
   • pisać test, zdawać egzamin
   • take a test/ an exam
   • test, sprawdzian
   • test
   • egzamin pisemny
   • written exam
   • egzamin dojrzałości
   • A levels
   • wyniki na uniwersytecie
   • academic results
   • licencjat ( nauki humanistyczne)
   • Bachelor of Arts
   • magister ( nauki humanistyczne)
   • Master of Arts
   • licencjat ( nauki ścisłe)
   • Bachelor of Science
   • magister ( nauki ścisłe)
   • Master of Science
   • certyfikat
   • certificate
   • dyplom
   • diploma
   • wyróżnienie
   • distinction
   • mała matura ( egzamin zdawany w wieku 16 lat w wielkiej brytani)
   • GCSEs
   • zdobyć tytuł
   • get degree
   • ukończyć studia
   • graduate
   • ukończyć uczelnie, szkołę
   • graduate from
   • matura
   • International Baccalaureate
   • uczyć się w celu zdobycia stopnia naukowego
   • study for degree
   • dostac stypendium do
   • wina scholarship to
   • woźny
   • caretaker
   • kolega z klasy
   • classmate
   • dodatkowy nauczyciel w klasie, praktykant w szkole
   • classroom assistant
   • wicedyrektor
   • deputy head
   • egzaminator
   • examiner
   • wychowawca
   • form teacher
   • dyrektor
   • headteacher
   • dyrektor, dyrektorka
   • headmaster/headmistress
   • wykładowca
   • lecturer
   • uczeń
   • pupil
   • grono pedagogiczne
   • staff
   • uczeń student
   • student
   • nauczyciel
   • teacher
   • stolówka
   • canteen
   • klasa
   • classroom
   • świetlica
   • common room
   • korytarz
   • corridor
   • sala gimnastyczna
   • gymnasium
   • gabinet dyrektora
   • headmaster's office
   • pracownia
   • laboratory
   • biblioteka
   • library
   • boisko do zabawy, plac zabaw
   • playground
   • boisko sportowe
   • sports field
   • pokój nauczycielski
   • staff room
   • nieobecny
   • absent
   • dzwonek
   • bell
   • przerwa
   • break
   • znęcać się
   • bully
   • sprawdzać prace uczniów
   • check work
   • obowiązkowy
   • compulsory
   • skupiać się
   • concentrate
   • podręcznik
   • coursebook
   • program nauczania
   • curriculum
   • termin wykonania pracy
   • deadline
   • odrabiać pracę domową
   • do homework
   • przeprowadzić badania
   • do research
   • napisać pracę
   • do/write an assignment
   • zostać zawieszonym w prawach ucznia
   • get suspended
   • wygłosić prezentacje
   • give a presentation
   • oddać prace domową
   • hand in homework
   • omówić coś
   • have a talk on
   • przerwa obiadowa
   • lunch break
   • popelniać błędy
   • make mistakes
   • opuszczać lekcje
   • miss lessons
   • zeszyt
   • notebook
   • obowiązkowy
   • obligatory
   • opcjonalny
   • optional
   • drugie śniadanie
   • packed lunch
   • strój na WF
   • PE kit
   • chodzić na wagary
   • play truant
   • obecny
   • present
   • projekt szkolny
   • project work
   • autobus szkolny
   • school bus
   • rok szkolny
   • school year
   • zrobić sobie rok przerwy w nauce
   • take a gap year
   • robić notatki
   • take notes
   • sprawdzić obecność
   • take the register
   • semestr
   • term
   • plan zajęć, plan lekcji
   • timetable
   • zajęcia dodatkowe,konsultacje, korepetycje
   • tutorials
   • pracować nad projektem
   • work on a project
   • uczęszczać na kurs
   • attend a course
   • należeć do
   • belong to
   • akcja charytatywna
   • charity event
   • klub
   • club
   • wymiana uczniowska
   • exchange trip/visit
   • dodatkowe lekcje
   • extra classes
   • zajęcia pozalekcyjne
   • extracurricular activities
   • zapisać się do klubu, stowarzyszenia
   • join a club/ a society
   • członek
   • member
   • orkiestra
   • orchestra
   • uważać, zwracać uwagę
   • pay attention
   • szkolna wycieczka
   • school trip
   • stowarzyszenie
   • society
   • obóz letni
   • summer camp
   • trenować
   • train
   • trening
   • training
   • wolontariat
   • voluntary work
   • akaedmia
   • academy
   • szkoła koedukacyjna
   • coeducational school
   • uczelnia,
   • college
   • państwowa szkoła średnia (UK)
   • comprehensive school
   • przejść kurs kształcenia zawodowego
   • do vocational training
   • szkoła podstawowa
   • elementary school
   • szkoła średnia (UK) szkoła podstawowa (USA)
   • grammar school
   • szkoła średnia, liceum ogólnokształcące
   • high school
   • szkoła niepubliczna
   • independent school
   • odpowiednik polskiego gimnazjum (USA)
   • junior high school
   • przedszkole
   • kindergarten
   • żłobek
   • nursery
   • przedszkole (UK)
   • nursery school
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • szkoła prywatna
   • private schol
   • szkoła państwowa
   • public school
   • szkoła średnia
   • secondary school
   • szkoła tylko dla chłopców lub tylko dla dziewcząt
   • single-sex school
   • dwuletnia szkoła średnia przygotowująca do egzaminu dojrzałości
   • sixth form college
   • szkoła państwowa
   • state school
   • uniwersytet
   • university
   • warsztat
   • workshop
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023