mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika mojanauka95
 • 0
  Słownictwo na kolokwium 2
  diaphysis, immovable, endosteum, periosteum, synarthrosis, ball-and-socket joint, synovium, bursa, amphiarthrosis, temporal bone, nonmoveable, pivot joint, extend, gliding joint, mobility, bone marrow, ceases bone growth, saddle joint, synovial fluid, ligament, shock-absorber, meniscus, symphysis, articular cartilage, lining, body of the vertebra, friction, centrum of the vertebra, cushion, joint capsule, epiphyseal plate, cushioning
 • 0
  Kolokwium 2 - skóra
  seborrheic, melanocyte, seborrhea, duct, plasma, sudoriferous glands, reddish, to distribute, shingles, hypertrychosis, lesion, dermatomycosis, tough, mucule, dehydration, secretion, śluz, dermatitis, hair follicle, mole, hair bulb, adipose cells, irritation, outermost, pore, furuncle, excessive, to abrade, verruca, ulcer, papule, sebum
 • 0
  medycyna 4
  terminal part, respiratory distress syndrome, adenoids, turbinate bones, sense of smell, haemoptysis, bronchiolar, obstruct, sphenoid sinus, spasmodic, emphysema, orthopnea, tonsils, productive cough, benign, expectorate, report, expelle, auscultate, be lined with, distention, bony projections, initial part, bronchostenosis, sore, terminal bronchiole, acute, under the breath, alveoli, pyrexia, ethnoid sinus, diseases affecting respiration
 • 0
  .
  wykrywanie analogii, do klasy IgG, są antygenami transplantacyjnymi , testy bezsłowne, zjawisko w F2, zakres zmienności przekracza tę od rodziców. determinowana przez geny kumulatywne , Zespół Turnera, kwasu fenylopirogronowego, kwasu fenylooctowego, fenyloalaniny, są przeciwciałami klasy IgM, 2,8 - 8,0, mutacja punktowa zmiany sensu w obu genach białka beta globiny Glu-Val w pozycji 6, 1 mln, 30-50tys, purynowa na inną purynową, pirymidynowa na inną pirymidynową, sferocytoza dziedziczna , 13-19 tydzień, a kończą w 6 miesiącu życia płodowego, 46, XX, p5, D-galaktoza
 • 0
  biofizyka
  w laserach, przechodzi przez nie światło spolaryzowane , 60, ultrafiltracja, 1. jonizacja (rodniki) 2. tworzenie produktu pierwotnego 3. rekombinacja , Sr-89, I-131, okienko owalne, poniżej 1mili A, pionowe przenoszenie energii cieplnej. swobodna i wymuszona, 137, konwekcja i dyfuzja, 131, 125, | 127 - jod naturalny, 192, 1,1 kg/m3
 • 0
  na egzamin
  zmiany skórne, zapalenie błony śluzowej nosa, hepatosplenomegalia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie kości i chrząstki, nieprawidłowe małżowiny uszne i wady nerek, RH, KEL, FY, JK, MNS, wąskie osadzenie gałek ocznych, hipoplazja nosa, rozszczep wargi i podniebienia, rodzaj pałeczki biochronicznej z cukrzycą i głuchotą, polidaktylia, rozszczepy kręgosłupa, warg i podniebienia, wrodzone wady serca, A, B, H, B1, Układ Duffy, szeroki, w kształcie litery U rozszczep podniebienia, mała żuchwa, tendencja do zapadania się języka, hepatosplenomegalia, głuchota, małogłowie, rumień skóry, zaćma, wrodzone wady serca, upośledzenie umysłowe, zaburzenia w przewodzeniu w mięśniu sercowym, 3x częściej wady serca i cewy nerwowej, hepatosplenomegalia, żółtaczka, rumień, małogłowie, zwapnienia śródczaszkowe, niedokrwistość, Układ MNS, LW, i, encefalopatia z kwasicą mleczanową i napadami udaropodobnymi, upośledzenie umysłowe, małogłowie, przeważnie nie rozwija się fenyloketonuria, zespół Lebera, MELAS, CPEO, MERFF, jamistości mózgu, dysplazja naczyn (naczyniaki), rozwój AIDS, śmierć, małogłowie, upośledzenie rozwoju, porażenie mięśni odwodzących oka, wady serca i pojedyncza tętnica pępkowa, hipoplazja (niedorozwój) płuc, zniekształcenia dłoni i stóp, tzw. "twarz Pottera" - wygląd wskazujący na uciśnięcie twarzy, może ujawniać się dopiero w wieku wczesnoszkolnym. zwapnienia śródczaszkowe, wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, upośledzenie umysłowe, wady serca, nerek i kręgów, niedokrwistość, obrzęk płodu, a nawet śmierć, wrodzona neropatia nerwu wzrokowego, brak potylicznego wiru włosów, szerokie osadzenie gałek ocznych i małogłowie, zaniki kory mózgowej, skrócenie kończyn, bliznowacenia skóry
 • 0
  LOOL
  serous, nadżerka, the runs/diarrhoea, shallow, belching, carry, cone-shaped, diagnosis, canines, choledochal, bloating, systole phase, persistent, stool, dentine, ascites, pericardium, tissue oedema, metabolic wastes, epileptic seizures, reflex, faeces, iritate bowel syndrome, billary, enamel, pituitary gland/ hypohysis, oliguria, contraction, bundle, jejunum, canines, confirm
 • 0
  omg
  Regulacja przechodzenia pokarmów i płynów do przełyku, a powietrza do tchawicy, wytwarzanie dźwięku, 1. ciało lamelarne 2. mielina tubularna 3. błonka powierzchniowo czynna, Prawa|Lewa = 3|2 i 10|8, Gruczoły Bowmana (zawierają wiążące białko wonne = OBP), 80% komórek nabłonka jednowarstwowego sześciennego OSKRZELIKÓW KOŃCOWYCH. Chronią nabłonek oskrzelików przez wydzielanie związków. DEGRADUJĄ TOKSYNY za pomocą CYTOCHROMU P-450. Biorą udział w transpor, Ok. 8 roku życia , Błona śluzowa, błona podśluzowa, przydanka, Pory między pęcherzykami - biorą udział w obocznym oddychaniu w przypadku niedrożności małych oskrzelików , są to ziarna wydzielnicze pneumocytów typu II, Błona Reissena , 90% lipidy (fosfatydylocholina, cholesterol, sfingomielina), 10% białka (białka krwi, proteiny surfaktantowe)
 • 0
  .
  46. komórki macierzyste pnia  proerytroblast  erytroblasty zasadochłonny (duże, kwasowe jądro)  erytroblasty wielobarwliwy (jądro stopniowo zanika)  erytroblasty kwasochłonny (niemal całkowity zan, 34. Parathormon pobudza niszczenie kości i uwalniane jonów wapnia do krwi (hiperkalcemia). Kalcytonina działa antagonistycznie, obniża ilość jonów wapnia we krwi poprzez unieczynnienie osteoklastów., 36. Przy pierwszym kontakcie z antygenem niektóre limfocyty odpowiadają proliferując i różnicując się do limfocytów efektorowych T i B. Z części limfocytów po proliferacji powstają limfocyty pamięci, , 35. Jest to połączenie komunikacyjne jonowo – metaboliczne. Przenikają przez nie jony nieorganiczne i małe cząsteczki rozpuszczalne w wodzie przy udziałe białka transbłonowego koneksyny. Przepływ jonó, 49. Jest to część kory właściwej nerki, która leży pod torebką nerkową. Ta część nie posiada ciałek nerkowych., 33. Jest regulowana za pomocą cytokin i leukotrienów wydzielanych i uwalnianych przez fibroblasty zrębu szpiku kostnego, komórki śródbłonka, limfocyty i makrofagi. Cytokiny są niezbędne do przechodzen, 47. Są to komórki kształtu wrzecionowatego, które znajdują się np. w śliniance przyusznej. Ich skurcz powoduje wyciśnięcie wydzieliny z ich światła do przewodu wyprowadzającego., 32. Składa się kolejno z: - prążka Z – zakotwiczenie miofilamentów aktynowych - połowy prążka I – tylko fi lamenty aktynowe - prążka A – filamenty aktynowe i miozynowe - połowy prążka I - prążka Z W c, 45. Inaczej komórki gwiaździste – są to wyspecjalizowane komórki do prezentacji antygenów. Posiadają liczne wypustki, występują szczególnie licznie w skórze, ścianie przewodów oddechowych i narządach , 31. Granulocyty kwasochłonne – zawierają ziarnistości, które barwią się eozyną na kolor czerwony, posiada jedno jądro; mają zdolność ruchu pełzakowatego, fagocytozy i wydzielania substancji przeciwbak, 48. Jest to fałd skórno – mięśniowy pokryty pokryty skórą owłosioną od strony zewnętrznej i błoną śluzową od strony wewnętrznej. Między nimi znajduje się czerwień wargi pokryta skórą nieowłosioną. Nas, 40. śródbłonek i błona podstawna naczyń krwionośnych; powierzchona warstwa graniczna glejowa, 43. Są to grudki limfatyczne w błonie śluzowej i podśluzowej jelita krętego i grubego. Ich zrąb tworzy tkanka łączna właściwa luźna, a miąższ limfocyty B i T. W skłąd nabłonka wchodzą komórki M – bez , 42. Drogę przysadkowo – podwzgórzową tworzą aksony neuronów wielokomórkowych wydzielniczych kończączych się ślepo w tylnym płacie przysadki. W zakończeniach znajdują się liczne pęcherzyki wydzielnicze, 50. Jest to tyreoglobulina. Jest ona najczęściej kwasochłonna. Prekursor hormonów: tyroksyny oraz T3 i T4. Wykorzystywana jako marker nowotworu tarczycy., 44. Są to ziarnistości składające się z heparyny, histaminy, prostaglandyny, leukotrienów, enzymów proteolitycznych., 39. choroba Tay – Sachsa, Pompego, Krabbego, 30. Są rodzajem makrofagów, które wywodzą się ze szpiku kostnego. Ich główną funkcją jest niszczenie kości. Na ogół duże, owalne komórki mające wiele jąder kwasową cytoplazmę. Znajdują się najczęściej, 38. Otoczony torebką z tkanki łącznej zbitej, która wnika do miąższu w postaci beleczek, wprowadzając naczynia krwionośne. Zrąb z tkanki łącznej siateczkowatej w dużej części zasiedlonej przez limfocy, 41. W stanach chorobowych w erytrocytach pozostają fragmenty jądra w postaci pierścieni Cabota lub ciałek Howella – Jolly’ego, 37. mitoza: profaza, pro metafaza, metafaza, anafaza, telofaza mejoza: profaza I (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza), metafaza I, anafaza I, telofaza I, profaza II, metafaza II, anafaza
 • 0
  ang
  to get into spasm but not really jerking, beating irregularly, she experienced bleeding for the first time, she came over all giddy, traffic-busting, severe, tępy, rapidly, we attend/ we participate, she came round very quickly, likely to, prone position, discriminate, differentiate, free up, the patient complained OF, job specification, enormously, emerge, put together, guidelines, single fracture, drowsy, to tell the difference (between), inevitable, more frequently, almost immediately, crush fracture, abruptly, frightened, stressful, they are likely to break, spasm, twitch
 • 0
  ang
  detection, progressive, disorder, blood supply, sigmoid colon, meeting with boss for a valuation, pericarion/cell body, cardia, painful inflammation and stiffness of joints, insist in, abnormal gait, pathological condition, jejunum, faeces, admission, -pathy, violently, to dress a wound, concussion, medulla oblongata, passing stools, to rule out, to exclude, regurgitation, result in / lead to, dress the wound, transmit, extra-, subluxation, dysphagia, stroke, motionless, bump
 • 0
  fr
  commencer, un accueil, ce soir, jouer du violon, est annule, decouvrir, ensemble, finir, presque, bien sur, un courriel, le randonnee, le jeudi, se detendre
 • 0
  inf
  <!-- -->, <!DOCTYPE html>, <p> - paragraf, <a href="http://www.mojdom.pl">Mój dom</a>, bold, czyli utf-8 informuje przeglądarkę o zestawie znaków, którego chcemy użyć, <h1></h1> aż do <h6></h6> h1 największe, italics, <font color="red"></font>, comment tags, <font face="Courier New"></font>, visual stuff for our web page, we can see changes immediately, ISO-8859-2, <font size="5"></font>, br, img, dane informujące przeglądarkę o ustawieniach strony internetowej, <meta charset="utf-8">, <img src="ball.png" alt-"red ball" height=168" "width=100">, <p align="center">
 • 0
  aaa
  blepharoplegia, sudoriferous glands, pyelonephritis, sclera, fissure, fatal condition, childbirth, delivery, vitreous body, lumen of the nephron, tempanic, to originate, lenticular, convey, stirrup, oscillation, mammary gland, adipose cells, incontinence, blood vessel, to feel unwell, dacryorrhoea, labyrinth, horny layer, cornified layer, subscleral, hammer, spontaneously, mental confusion, metabolic wates, to void urine, blepharo, ophthalmos, connective tissue
 • 0
  LOL
  badania kohortowe (prospektywne), 8,8ml/dl tlenu w pęcherzyku, zwiększa GFR, kurczy tętniczki dopr i odpr, blok Cl-, zwiększone Na+, przekrwienie czynne, haptoglobina spada, w jelicie; większa produkcja insuliny, skurcz naczyń, żeby ciepło nie uciekało, brak potu, kwasica metaboliczna, żółtaczki, skrócony odcinek PQ i fala delta, więcej czasu na rozkurcz, większy przesięk płuc, wapń hamuje wazopresyne, która zatrzymuje wodę = poliuria, badanie kohortowe - obserwacyjne, ocena efektów zdrowotnych, brak różnicy pęcherzykowo-włośniczkowej, stężenie LH i FSH -> brak miesiączki, mlekotok, niepłodność, spowodowana uszkodzeniem nerek, wazopresyna, perforacja, zapobiega tworzeniu się skrzepów; w ostrym zespole wieńcowym antytrombina usuwana jest z moczem, dlatego tworzą się ZAKRZEPY, mniej niż 250, nadprodukcja mukoprotein, zmniejszenie parowania, droga zewnątrzpochodna (VII)i wspólna (X, V, II i fibrynogen), guz wydzielający wazopresynę, synteza GLOBINY, nie nadprodukcja albumin, tylko mięśnie oddechowe, anemia złośliwa, B12, nadmierny poziom TSH przysadki, ponieważ zbyt mało hormonów tarczycy w osoczu, 40
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024