mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika mojanauka95
 • 0
  Słownictwo na kolokwium 2
  fibrous, bursa, temporal bone, centrum of the vertebra, myeloid, cartilaginous joint, to cushion, friction, saddle joint, gliding joint, synovial joint, weight bearing, dense, synarthrosis, ossification, extend, hyaline, bone marrow, pad, meniscus, immovable, articular cartilage, diarthrosis, ligament, proximal epiphysis, synovial membrane, distal epiphysis, cushioning, synovium, hinge joint, cruciate ligament, resorption
 • 0
  Kolokwium 2 - skóra
  excoriation, retain, onychomalacia, cerumen, śluzowy, constituent, to abrade, seborrheic, melanocyte, reddish, duct, furuncle, adipose cells, arrector pili muscle, prevent, excessive, śluz, fissure, secretion, plasma, to distribute, sebum, urea, hypertrychosis, dermatitis, to nourish, perception, hair follicle, excretory organ, dehydration, papule, mucule
 • 0
  medycyna 4
  terminal bronchiole, sense of smell, bronchiolar, report, be lined with, turbinate bones, hoarseness, specimen, initial part, bony projections, emphysema, orthopnea, acute, productive cough, sphenoid sinus, bronchostenosis, distention, diseases affecting respiration, gasp for breath, ethnoid sinus, paletine tonsils, expelle, sore, benign, spasmodic, obstruct, adenoids, terminal part, under the breath, general malaise, sputum, respiratory distress syndrome
 • 0
  .
  wykrywanie analogii, 13-19 tydzień, a kończą w 6 miesiącu życia płodowego, sferocytoza dziedziczna , testy bezsłowne, Zespół Turnera, są antygenami transplantacyjnymi , 1 mln, 30-50tys, kwasu fenylopirogronowego, kwasu fenylooctowego, fenyloalaniny, D-galaktoza, są przeciwciałami klasy IgM, purynowa na inną purynową, pirymidynowa na inną pirymidynową, mutacja punktowa zmiany sensu w obu genach białka beta globiny Glu-Val w pozycji 6, 46, XX, p5, do klasy IgG, zjawisko w F2, zakres zmienności przekracza tę od rodziców. determinowana przez geny kumulatywne , 2,8 - 8,0
 • 0
  biofizyka
  w laserach, przechodzi przez nie światło spolaryzowane , okienko owalne, 60, 1,1 kg/m3, 192, konwekcja i dyfuzja, poniżej 1mili A, 1. jonizacja (rodniki) 2. tworzenie produktu pierwotnego 3. rekombinacja , Sr-89, ultrafiltracja, pionowe przenoszenie energii cieplnej. swobodna i wymuszona, 131, 125, | 127 - jod naturalny, I-131, 137
 • 0
  na egzamin
  polidaktylia, rozszczepy kręgosłupa, warg i podniebienia, wrodzone wady serca, może ujawniać się dopiero w wieku wczesnoszkolnym. zwapnienia śródczaszkowe, wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, upośledzenie umysłowe, hepatosplenomegalia, żółtaczka, rumień, małogłowie, zwapnienia śródczaszkowe, niedokrwistość, LW, i, upośledzenie umysłowe, małogłowie, przeważnie nie rozwija się fenyloketonuria, porażenie mięśni odwodzących oka, jamistości mózgu, zaniki kory mózgowej, skrócenie kończyn, bliznowacenia skóry, zespół Lebera, MELAS, CPEO, MERFF, zaburzenia w przewodzeniu w mięśniu sercowym, rodzaj pałeczki biochronicznej z cukrzycą i głuchotą, Układ MNS, 3x częściej wady serca i cewy nerwowej, niedokrwistość, obrzęk płodu, a nawet śmierć, Układ Duffy, wrodzona neropatia nerwu wzrokowego, A, B, H, B1, wąskie osadzenie gałek ocznych, hipoplazja nosa, rozszczep wargi i podniebienia, nieprawidłowe małżowiny uszne i wady nerek, dysplazja naczyn (naczyniaki), hepatosplenomegalia, głuchota, małogłowie, rumień skóry, zaćma, wrodzone wady serca, upośledzenie umysłowe, szeroki, w kształcie litery U rozszczep podniebienia, mała żuchwa, tendencja do zapadania się języka, hipoplazja (niedorozwój) płuc, zniekształcenia dłoni i stóp, tzw. "twarz Pottera" - wygląd wskazujący na uciśnięcie twarzy, rozwój AIDS, śmierć, małogłowie, upośledzenie rozwoju, RH, KEL, FY, JK, MNS, brak potylicznego wiru włosów, szerokie osadzenie gałek ocznych i małogłowie, wady serca, nerek i kręgów, zmiany skórne, zapalenie błony śluzowej nosa, hepatosplenomegalia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie kości i chrząstki, wady serca i pojedyncza tętnica pępkowa, encefalopatia z kwasicą mleczanową i napadami udaropodobnymi
 • 0
  LOOL
  to puke, hiccups, cone-shaped, alkaline, persistent, molars, choledochal, passing stools/bowel movements, watery stool, the runs/diarrhoea, haemorrhage, ileum, canines, inflatable cuff, jejunum, nadżerka, labial, canines, premeable walls, sedative, breakdown, cholangiogram, faeces, diverge, belching, bundle, ascites, taste buds, haematemesis, pericardium, enamel, pituitary gland/ hypohysis
 • 0
  omg
  Gruczoły Bowmana (zawierają wiążące białko wonne = OBP), 1. ciało lamelarne 2. mielina tubularna 3. błonka powierzchniowo czynna, Błona Reissena , Regulacja przechodzenia pokarmów i płynów do przełyku, a powietrza do tchawicy, wytwarzanie dźwięku, Ok. 8 roku życia , Prawa|Lewa = 3|2 i 10|8, Pory między pęcherzykami - biorą udział w obocznym oddychaniu w przypadku niedrożności małych oskrzelików , 80% komórek nabłonka jednowarstwowego sześciennego OSKRZELIKÓW KOŃCOWYCH. Chronią nabłonek oskrzelików przez wydzielanie związków. DEGRADUJĄ TOKSYNY za pomocą CYTOCHROMU P-450. Biorą udział w transpor, Błona śluzowa, błona podśluzowa, przydanka, są to ziarna wydzielnicze pneumocytów typu II, 90% lipidy (fosfatydylocholina, cholesterol, sfingomielina), 10% białka (białka krwi, proteiny surfaktantowe)
 • 0
  .
  43. Są to grudki limfatyczne w błonie śluzowej i podśluzowej jelita krętego i grubego. Ich zrąb tworzy tkanka łączna właściwa luźna, a miąższ limfocyty B i T. W skłąd nabłonka wchodzą komórki M – bez , 37. mitoza: profaza, pro metafaza, metafaza, anafaza, telofaza mejoza: profaza I (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza), metafaza I, anafaza I, telofaza I, profaza II, metafaza II, anafaza, 32. Składa się kolejno z: - prążka Z – zakotwiczenie miofilamentów aktynowych - połowy prążka I – tylko fi lamenty aktynowe - prążka A – filamenty aktynowe i miozynowe - połowy prążka I - prążka Z W c, 40. śródbłonek i błona podstawna naczyń krwionośnych; powierzchona warstwa graniczna glejowa, 39. choroba Tay – Sachsa, Pompego, Krabbego, 45. Inaczej komórki gwiaździste – są to wyspecjalizowane komórki do prezentacji antygenów. Posiadają liczne wypustki, występują szczególnie licznie w skórze, ścianie przewodów oddechowych i narządach , 44. Są to ziarnistości składające się z heparyny, histaminy, prostaglandyny, leukotrienów, enzymów proteolitycznych., 38. Otoczony torebką z tkanki łącznej zbitej, która wnika do miąższu w postaci beleczek, wprowadzając naczynia krwionośne. Zrąb z tkanki łącznej siateczkowatej w dużej części zasiedlonej przez limfocy, 34. Parathormon pobudza niszczenie kości i uwalniane jonów wapnia do krwi (hiperkalcemia). Kalcytonina działa antagonistycznie, obniża ilość jonów wapnia we krwi poprzez unieczynnienie osteoklastów., 47. Są to komórki kształtu wrzecionowatego, które znajdują się np. w śliniance przyusznej. Ich skurcz powoduje wyciśnięcie wydzieliny z ich światła do przewodu wyprowadzającego., 30. Są rodzajem makrofagów, które wywodzą się ze szpiku kostnego. Ich główną funkcją jest niszczenie kości. Na ogół duże, owalne komórki mające wiele jąder kwasową cytoplazmę. Znajdują się najczęściej, 31. Granulocyty kwasochłonne – zawierają ziarnistości, które barwią się eozyną na kolor czerwony, posiada jedno jądro; mają zdolność ruchu pełzakowatego, fagocytozy i wydzielania substancji przeciwbak, 35. Jest to połączenie komunikacyjne jonowo – metaboliczne. Przenikają przez nie jony nieorganiczne i małe cząsteczki rozpuszczalne w wodzie przy udziałe białka transbłonowego koneksyny. Przepływ jonó, 42. Drogę przysadkowo – podwzgórzową tworzą aksony neuronów wielokomórkowych wydzielniczych kończączych się ślepo w tylnym płacie przysadki. W zakończeniach znajdują się liczne pęcherzyki wydzielnicze, 41. W stanach chorobowych w erytrocytach pozostają fragmenty jądra w postaci pierścieni Cabota lub ciałek Howella – Jolly’ego, 33. Jest regulowana za pomocą cytokin i leukotrienów wydzielanych i uwalnianych przez fibroblasty zrębu szpiku kostnego, komórki śródbłonka, limfocyty i makrofagi. Cytokiny są niezbędne do przechodzen, 49. Jest to część kory właściwej nerki, która leży pod torebką nerkową. Ta część nie posiada ciałek nerkowych., 46. komórki macierzyste pnia  proerytroblast  erytroblasty zasadochłonny (duże, kwasowe jądro)  erytroblasty wielobarwliwy (jądro stopniowo zanika)  erytroblasty kwasochłonny (niemal całkowity zan, 50. Jest to tyreoglobulina. Jest ona najczęściej kwasochłonna. Prekursor hormonów: tyroksyny oraz T3 i T4. Wykorzystywana jako marker nowotworu tarczycy., 36. Przy pierwszym kontakcie z antygenem niektóre limfocyty odpowiadają proliferując i różnicując się do limfocytów efektorowych T i B. Z części limfocytów po proliferacji powstają limfocyty pamięci, , 48. Jest to fałd skórno – mięśniowy pokryty pokryty skórą owłosioną od strony zewnętrznej i błoną śluzową od strony wewnętrznej. Między nimi znajduje się czerwień wargi pokryta skórą nieowłosioną. Nas
 • 0
  ang
  simple fracture, rapid response, ligament, occurs when certain bones are likely to break from repeated minor injuries, alter, yawn, displacement, dislocation, it tooks her longer to do sth, able to get through road congestion, she came over all giddy, single fracture, gives an opportunity, heat, minor injury, accident, which is seen in long bones as a result of twisting injuries , including, crush fracture, encourage, to obtain a job, fainting, more frequently, dizzy, various, obligatory, compulsory, mandatory, paramedic, complain OF, prone position, they are likely to break, repeatedly, CPD , reduced
 • 0
  ang
  impairment, disability, hint, mention, suggest, palatorhaphy, splint, stomatitis, loss of sensation, volume, stroke, symptoms resolved, non-nucleated, magnetic resonans imaging, progressive, shrink, counsellor, bend forward, over the counter (OTC), fixed pain, pass out / blackout / faint, colon, dysphagia, on exertion, strain, benefits, benefit from, radiculo-, -lysis, disorder, recurrent, abnormal gait, exacerbation, epileptic seizure, starch, regurgitation, to dispatch an ambulance
 • 0
  fr
  bien sur, presque, un accueil, ce soir, un courriel, le randonnee, jouer du violon, decouvrir, finir, commencer, se detendre, le jeudi, est annule, ensemble
 • 0
  inf
  <font color="red"></font>, ISO-8859-2, comment tags, <font size="5"></font>, br, img, <h1></h1> aż do <h6></h6> h1 największe, italics, <meta charset="utf-8">, <p align="center">, <!DOCTYPE html>, dane informujące przeglądarkę o ustawieniach strony internetowej, bold, <a href="http://www.mojdom.pl">Mój dom</a>, <!-- -->, czyli utf-8 informuje przeglądarkę o zestawie znaków, którego chcemy użyć, we can see changes immediately, <font face="Courier New"></font>, visual stuff for our web page, <img src="ball.png" alt-"red ball" height=168" "width=100">, <p> - paragraf
 • 0
  aaa
  medulla, stirrup, hilum, connective tissue, adipose cells, urethra, fissure, to originate, proteins, to abrade, adrenal gland, suprarenal gland, passing water, furuncle, blurring, dacryorrhoea, genitourinary, pus, metabolic wates, to retain, tough, lacrimation, failure, oscillation, mole, -itis, cutaneous, shingles, spontaneously, hair follicle, cerumen (ear wax), urinary tract, -cele
 • 0
  LOL
  anemia złośliwa, B12, migotanie przedsionków, guz wydzielający wazopresynę, kwasica metaboliczna, nadmierny poziom TSH przysadki, ponieważ zbyt mało hormonów tarczycy w osoczu, badanie kohortowe - obserwacyjne, ocena efektów zdrowotnych, kardiogennym, żółtaczki, badania kohortowe (prospektywne), wazopresyna, zwiększa GFR, kurczy tętniczki dopr i odpr, hiperwentylacja, perforacja, synteza GLOBINY, droga zewnątrzpochodna (VII)i wspólna (X, V, II i fibrynogen), cynk, zmniejszenie parowania, przekrwienie czynne, tylko mięśnie oddechowe, kompleksy antygen-przeciwciało wskutek infekcji paciorkowcowej, brak różnicy pęcherzykowo-włośniczkowej, haptoglobina spada, w jelicie; większa produkcja insuliny, skurcz naczyń, żeby ciepło nie uciekało, brak potu, spowodowana uszkodzeniem nerek, migotanie/trzepotanie komór lub asystolia, blok Cl-, zwiększone Na+, wydłużenie czasu protrombinowego, skrócony odcinek PQ i fala delta, u szczytu płuca, zapobiega tworzeniu się skrzepów; w ostrym zespole wieńcowym antytrombina usuwana jest z moczem, dlatego tworzą się ZAKRZEPY, stężenie LH i FSH -> brak miesiączki, mlekotok, niepłodność
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023