mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika mojanauka95
 • 0
  Słownictwo na kolokwium 2
  synovial joint, articular cartilage, synovial fluid, gliding joint, rubbing, ligament, hyaline, fibrous, periosteum, wear, resorption, pivot joint, diarthrosis, cartilaginous joint, joint capsule, to cushion, friction, tumor, extend, synovial membrane, immovable, temporal bone, ball-and-socket joint, lining, diaphysis, distal epiphysis, suture, mobility, ossification, body of the vertebra, proximal epiphysis, dense
 • 0
  Kolokwium 2 - skóra
  hypertrychosis, scabies, psoriasis, hyponychium, lesion, sudoriferous glands, duct, dilatation, fissure, integumentary system, secretion, to abrade, constituent, dissolved, sebum, papule, hair bulb, outermost, verruca, excessive, dehydration, seborrhea, mole, perception, adipose cells, irritation, shingles, retain, to nourish, seborrheic, plasma, dermatitis
 • 0
  medycyna 4
  adenoids, intranasal, acute, bony projections, bronchiolar, initial part, tonsils, expelle, distention, haemoptysis, ethnoid sinus, sense of smell, productive cough, under the breath, sphenoid sinus, emphysema, be lined with, pyrexia, sore, benign, terminal bronchiole, bronchostenosis, specimen, hoarseness, orthopnea, gasp for breath, report, terminal part, paletine tonsils, spasmodic, malignant, obstruct
 • 0
  .
  2,8 - 8,0, do klasy IgG, 30-50tys, wykrywanie analogii, 13-19 tydzień, a kończą w 6 miesiącu życia płodowego, kwasu fenylopirogronowego, kwasu fenylooctowego, fenyloalaniny, są antygenami transplantacyjnymi , Zespół Turnera, 1 mln, są przeciwciałami klasy IgM, 46, XX, p5, mutacja punktowa zmiany sensu w obu genach białka beta globiny Glu-Val w pozycji 6, sferocytoza dziedziczna , testy bezsłowne, purynowa na inną purynową, pirymidynowa na inną pirymidynową, D-galaktoza, zjawisko w F2, zakres zmienności przekracza tę od rodziców. determinowana przez geny kumulatywne
 • 0
  biofizyka
  ultrafiltracja, 192, Sr-89, w laserach, przechodzi przez nie światło spolaryzowane , 1. jonizacja (rodniki) 2. tworzenie produktu pierwotnego 3. rekombinacja , 137, okienko owalne, pionowe przenoszenie energii cieplnej. swobodna i wymuszona, 60, poniżej 1mili A, 1,1 kg/m3, 131, 125, | 127 - jod naturalny, I-131, konwekcja i dyfuzja
 • 0
  na egzamin
  upośledzenie umysłowe, małogłowie, przeważnie nie rozwija się fenyloketonuria, 3x częściej wady serca i cewy nerwowej, wady serca, nerek i kręgów, nieprawidłowe małżowiny uszne i wady nerek, szeroki, w kształcie litery U rozszczep podniebienia, mała żuchwa, tendencja do zapadania się języka, niedokrwistość, obrzęk płodu, a nawet śmierć, hepatosplenomegalia, żółtaczka, rumień, małogłowie, zwapnienia śródczaszkowe, niedokrwistość, Układ Duffy, porażenie mięśni odwodzących oka, encefalopatia z kwasicą mleczanową i napadami udaropodobnymi, polidaktylia, rozszczepy kręgosłupa, warg i podniebienia, wrodzone wady serca, zmiany skórne, zapalenie błony śluzowej nosa, hepatosplenomegalia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie kości i chrząstki, wady serca i pojedyncza tętnica pępkowa, LW, i, wąskie osadzenie gałek ocznych, hipoplazja nosa, rozszczep wargi i podniebienia, rozwój AIDS, śmierć, małogłowie, upośledzenie rozwoju, zespół Lebera, MELAS, CPEO, MERFF, hepatosplenomegalia, głuchota, małogłowie, rumień skóry, zaćma, wrodzone wady serca, upośledzenie umysłowe, może ujawniać się dopiero w wieku wczesnoszkolnym. zwapnienia śródczaszkowe, wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, upośledzenie umysłowe, brak potylicznego wiru włosów, szerokie osadzenie gałek ocznych i małogłowie, wrodzona neropatia nerwu wzrokowego, Układ MNS, zaniki kory mózgowej, skrócenie kończyn, bliznowacenia skóry, dysplazja naczyn (naczyniaki), zaburzenia w przewodzeniu w mięśniu sercowym, rodzaj pałeczki biochronicznej z cukrzycą i głuchotą, RH, KEL, FY, JK, MNS, hipoplazja (niedorozwój) płuc, zniekształcenia dłoni i stóp, tzw. "twarz Pottera" - wygląd wskazujący na uciśnięcie twarzy, jamistości mózgu, A, B, H, B1
 • 0
  LOOL
  flatulence, enamel, mucosa, faeces, faeces, keeps from entering, chyme, transanal, sedative, bundle, dentine, pituitary gland/ hypohysis, choledochal, serous, node, fibrous, cholangiogram, ascites, rate of the heartbeat, shallow, relief, oliguria, excretory system, to puke, -paresis, billary, taste buds, metabolic wastes, cecum, pericardium, cone-shaped, canines
 • 0
  omg
  Błona śluzowa, błona podśluzowa, przydanka, Ok. 8 roku życia , Błona Reissena , Prawa|Lewa = 3|2 i 10|8, Pory między pęcherzykami - biorą udział w obocznym oddychaniu w przypadku niedrożności małych oskrzelików , 90% lipidy (fosfatydylocholina, cholesterol, sfingomielina), 10% białka (białka krwi, proteiny surfaktantowe), są to ziarna wydzielnicze pneumocytów typu II, Regulacja przechodzenia pokarmów i płynów do przełyku, a powietrza do tchawicy, wytwarzanie dźwięku, 1. ciało lamelarne 2. mielina tubularna 3. błonka powierzchniowo czynna, Gruczoły Bowmana (zawierają wiążące białko wonne = OBP), 80% komórek nabłonka jednowarstwowego sześciennego OSKRZELIKÓW KOŃCOWYCH. Chronią nabłonek oskrzelików przez wydzielanie związków. DEGRADUJĄ TOKSYNY za pomocą CYTOCHROMU P-450. Biorą udział w transpor
 • 0
  .
  45. Inaczej komórki gwiaździste – są to wyspecjalizowane komórki do prezentacji antygenów. Posiadają liczne wypustki, występują szczególnie licznie w skórze, ścianie przewodów oddechowych i narządach , 49. Jest to część kory właściwej nerki, która leży pod torebką nerkową. Ta część nie posiada ciałek nerkowych., 50. Jest to tyreoglobulina. Jest ona najczęściej kwasochłonna. Prekursor hormonów: tyroksyny oraz T3 i T4. Wykorzystywana jako marker nowotworu tarczycy., 38. Otoczony torebką z tkanki łącznej zbitej, która wnika do miąższu w postaci beleczek, wprowadzając naczynia krwionośne. Zrąb z tkanki łącznej siateczkowatej w dużej części zasiedlonej przez limfocy, 40. śródbłonek i błona podstawna naczyń krwionośnych; powierzchona warstwa graniczna glejowa, 39. choroba Tay – Sachsa, Pompego, Krabbego, 35. Jest to połączenie komunikacyjne jonowo – metaboliczne. Przenikają przez nie jony nieorganiczne i małe cząsteczki rozpuszczalne w wodzie przy udziałe białka transbłonowego koneksyny. Przepływ jonó, 48. Jest to fałd skórno – mięśniowy pokryty pokryty skórą owłosioną od strony zewnętrznej i błoną śluzową od strony wewnętrznej. Między nimi znajduje się czerwień wargi pokryta skórą nieowłosioną. Nas, 41. W stanach chorobowych w erytrocytach pozostają fragmenty jądra w postaci pierścieni Cabota lub ciałek Howella – Jolly’ego, 44. Są to ziarnistości składające się z heparyny, histaminy, prostaglandyny, leukotrienów, enzymów proteolitycznych., 36. Przy pierwszym kontakcie z antygenem niektóre limfocyty odpowiadają proliferując i różnicując się do limfocytów efektorowych T i B. Z części limfocytów po proliferacji powstają limfocyty pamięci, , 32. Składa się kolejno z: - prążka Z – zakotwiczenie miofilamentów aktynowych - połowy prążka I – tylko fi lamenty aktynowe - prążka A – filamenty aktynowe i miozynowe - połowy prążka I - prążka Z W c, 33. Jest regulowana za pomocą cytokin i leukotrienów wydzielanych i uwalnianych przez fibroblasty zrębu szpiku kostnego, komórki śródbłonka, limfocyty i makrofagi. Cytokiny są niezbędne do przechodzen, 30. Są rodzajem makrofagów, które wywodzą się ze szpiku kostnego. Ich główną funkcją jest niszczenie kości. Na ogół duże, owalne komórki mające wiele jąder kwasową cytoplazmę. Znajdują się najczęściej, 31. Granulocyty kwasochłonne – zawierają ziarnistości, które barwią się eozyną na kolor czerwony, posiada jedno jądro; mają zdolność ruchu pełzakowatego, fagocytozy i wydzielania substancji przeciwbak, 34. Parathormon pobudza niszczenie kości i uwalniane jonów wapnia do krwi (hiperkalcemia). Kalcytonina działa antagonistycznie, obniża ilość jonów wapnia we krwi poprzez unieczynnienie osteoklastów., 47. Są to komórki kształtu wrzecionowatego, które znajdują się np. w śliniance przyusznej. Ich skurcz powoduje wyciśnięcie wydzieliny z ich światła do przewodu wyprowadzającego., 42. Drogę przysadkowo – podwzgórzową tworzą aksony neuronów wielokomórkowych wydzielniczych kończączych się ślepo w tylnym płacie przysadki. W zakończeniach znajdują się liczne pęcherzyki wydzielnicze, 37. mitoza: profaza, pro metafaza, metafaza, anafaza, telofaza mejoza: profaza I (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza), metafaza I, anafaza I, telofaza I, profaza II, metafaza II, anafaza, 46. komórki macierzyste pnia  proerytroblast  erytroblasty zasadochłonny (duże, kwasowe jądro)  erytroblasty wielobarwliwy (jądro stopniowo zanika)  erytroblasty kwasochłonny (niemal całkowity zan, 43. Są to grudki limfatyczne w błonie śluzowej i podśluzowej jelita krętego i grubego. Ich zrąb tworzy tkanka łączna właściwa luźna, a miąższ limfocyty B i T. W skłąd nabłonka wchodzą komórki M – bez
 • 0
  ang
  to improve all areas of your practice, paramedic, various, equipped with, comminuted fracture, to be incontinent of water, the relevant experiences that I gained are (...), heat, we attend/ we participate, sweat, emerge, accident and emergency, in each case, life-threatening condition, amend, post-ictal, twitching, more frequently, tępy, oxygen, frightened, advert, poorly, drowsy, able to get through road congestion, seizure, are these accidents preventable?, applicable, assessment, the responsibility lies WITH, road congestion, put together, draw up, draft, compile, compose
 • 0
  ang
  central nervous system, brainstem, infusion, disturbances, bruising, alignment, -lysis, solid, shrink, counsellor, pain on exertion, parotid, magnetic resonans imaging, passage, pericarion/cell body, office, investigation, examination, disabiling, pull, persistent, supress, on edge, stressed, anxious, splint, colon, loss of sensation, regurgitation, medulla oblongata, failure, reveal abnormalities, jejunotomy, associate with, link, buccines, disturbances
 • 0
  fr
  un accueil, le jeudi, un courriel, bien sur, finir, ce soir, se detendre, ensemble, jouer du violon, le randonnee, decouvrir, est annule, commencer, presque
 • 0
  inf
  italics, we can see changes immediately, <p align="center">, <img src="ball.png" alt-"red ball" height=168" "width=100">, br, img, ISO-8859-2, <font size="5"></font>, visual stuff for our web page, <font face="Courier New"></font>, <!-- -->, <meta charset="utf-8">, <!DOCTYPE html>, czyli utf-8 informuje przeglądarkę o zestawie znaków, którego chcemy użyć, bold, dane informujące przeglądarkę o ustawieniach strony internetowej, comment tags, <a href="http://www.mojdom.pl">Mój dom</a>, <font color="red"></font>, <h1></h1> aż do <h6></h6> h1 największe, <p> - paragraf
 • 0
  aaa
  spontaneously, hyperesthesia, to feel unwell, medulla, oto-, sudoriferous glands, cystitis, plasma, -cele, to comprise, fissure, stratum (layer), opacity, cerebral palsy, blepharoplegia, renal pelvis, pupil, incontinence, to distribute, to nourish, rod, capillary, blepharo, dacryorrhoea, ophthalmos, excrete, adipose cells, passing water, irritation, furuncle, -scopy, mental confusion
 • 0
  LOL
  nadmierny poziom TSH przysadki, ponieważ zbyt mało hormonów tarczycy w osoczu, mniej niż 250, skrócony odcinek PQ i fala delta, brak różnicy pęcherzykowo-włośniczkowej, badania kohortowe (prospektywne), badanie kohortowe - obserwacyjne, ocena efektów zdrowotnych, nie nadprodukcja albumin, stężenie LH i FSH -> brak miesiączki, mlekotok, niepłodność, zablokowana gałąź zstępująca lewej tętnicy wieńcowej, kompleksy antygen-przeciwciało wskutek infekcji paciorkowcowej, zwiększa GFR, kurczy tętniczki dopr i odpr, przekrwienie czynne, haptoglobina spada, hiperwentylacja, 8,8ml/dl tlenu w pęcherzyku, więcej czasu na rozkurcz, cynk, kardiogennym, większy przesięk płuc, perforacja, zapobiega tworzeniu się skrzepów; w ostrym zespole wieńcowym antytrombina usuwana jest z moczem, dlatego tworzą się ZAKRZEPY, zmniejszenie parowania, synteza GLOBINY, spowodowana uszkodzeniem nerek, wazopresyna, migotanie przedsionków, nadprodukcja mukoprotein, żółtaczki, wodobrzusze, 40, migotanie/trzepotanie komór lub asystolia, u szczytu płuca
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022