mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet ETYKA
język Polski xD
autor: asjjaa
15 słówek
ETYKA DEFINICJE
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • DEFRAUDACJA
   • Przestępstwo polegające na nielegalnym przywłaszczeniu sobie cudzych własności lub zatrzymaniu pewnego mienia
   • DEONTOLOGIA
   • Zespół zasad i obowiązków zawodowych, dział etyki traktujący o obowiązkach moralnych i o tym co decyduje o moralnej wartości czynu
   • ETYKA
   • Nauka o moralności, która stawia sobie za zadanie analizę i filozoficzne uzasadnienie faktów moralnych, z których można by wyprowadzić normy ludzkiego postępowania
   • ETYKA ZAWODOWA
   • Zbiór norm i reguł postępowania obowiązujących przedstawicieli danego zawodu
   • FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY
   • art 115 par 13 KK
   • KODEKS ETYCZNY
   • Skodyfikowany zbiór norm etycznych, określający sposób postępowania i zachowania człowieka w danej dziedzinie życia publicznego
   • KONFLIKT INTERESÓW
   • Sytuacja, w której osoba sprawująca funkcję publiczną podejmuje decyzje w sprawie, w rozstrzygnięciu której z jakichś powodów jest zainteresowany
   • KORZYŚĆ MAJĄTKOWA
   • Korzyść osiągana dla siebie, innej osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub grupy osób
   • KUMOTERSTWO
   • Nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie oparte na nieformalnych powiązaniach. Nieuczciwe lub nieoficjalne pobieranie znajomych zwykle mające im umożliwić osiągnięci korzyści materialnych
   • MORALNOŚĆ
   • Zespół przeświadczeń o tym co dobre i złe, pociągający za sobą akceptację lub negatywną ocenę postępowania
   • NEPOTYZM
   • Nadużycie zajmowanego stanowiska poprzez faworyzowanie oparte na pokrewieństwie
   • PŁATNA PROTEKCJA
   • Pośredniczenie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub obietnicę jej otrzymania
   • POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY
   • Sytuacja, w której funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawiania dokumentów, poświadcza w nim nieprawdę w sprawie okoliczności mającej znaczenie prawnej
   • STANDARD ETYCZNY
   • Wzorzec, model etycznego postępowania, przyjęty dla danej grupy zawodowej, czasami zwany etosem
   • UJAWNIENIE TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ
   • ujawnienie lub wbrew przepisom ustawy wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę państwową
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023