mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Edukacja
język Angielski
autor: jodi_a
124 słówka
Słówka związane z edukacja, szkoła podstawowa, studia 124 słówek
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • żłobek
   • nursery school [nesry]
   • przedszkole
   • kindergarten
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • szkoła średnia (gimnazjum)
   • middle school
   • liceum
   • secondary school lub high school
   • szkoła dwujęzyczna
   • bilingual school [bailingul]
   • technikum, szkoła techniczna
   • trade school [treit]
   • szkoła zawodowa
   • vocational school
   • uniwersytet
   • university [juniwersiti]
   • politechnika
   • polytechnic lub poly
   • szkoła ekonomiczna
   • business school
   • szkoła państwowa
   • state school [stejt]
   • szkoła prywatna
   • private school [prajwit]
   • czesne
   • school fees [fis]
   • płacić czesne
   • to pay the fees
   • dobre oceny
   • good grades [grejts] lub good marks
   • dostac ocenę
   • to get a grade lub to get a mark
   • skończyć szkołę
   • to graduate from school [graułdejt]
   • mieć zaległości w nauce
   • to get behind in school
   • nadrabiac zaległości
   • to catch up
   • przestrzegac reguł
   • to obey the rules
   • ściągać
   • to copy
   • podręcznik
   • manual
   • przedmiot szkolny
   • school subject
   • wypracowanie
   • essay
   • zadanie
   • task lub assignment [asajment]
   • matura
   • final exams lub secondary school certificate
   • rozwiązywać zadania
   • to solve tasks
   • przedstawienie szkolne
   • school play
   • zajęcia dodatkowe
   • extracurricular activites
   • koledzy z klasy
   • classmates [klasmejts]
   • dyrektor
   • headteacher
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • średnia ocen
   • grade average [grejdafricz]
   • obecny
   • present
   • nieobecny
   • absent
   • spóźniać się
   • to be late lub to come late
   • chodzic na wagary
   • to play truant lub to bunk [bank] lub to play hooky
   • opuszczać lekcje
   • to leave classes
   • usprawiedliwienie (list od rodziców)
   • excuse note
   • wychowawca klasy
   • class teacher
   • zebranie rodziców
   • teacher-parent meeting
   • biblioteka
   • library [laibry]
   • przemoc w szkole
   • school violence [wailents]
   • dobrze sie uczyć
   • to be a good student [stiudynt]
   • wziąc sie do pracy
   • to get down to work
   • odrabiać prace domową
   • to do homework
   • korepetycje
   • private lesson lub private tutoring
   • ambitny
   • ambitious
   • zbyt ambitny
   • overambitious
   • wzorowy uczeń
   • top student
   • leniwy
   • lazy [lejzy]
   • pilny
   • studious [stiudies] lub diligent [delidżynt]
   • pracowity
   • hard-working
   • wykształcenie
   • education
   • wykształcony
   • educated [edukeityd]
   • zostać zawieszonym
   • to be suspended [syspendyt]
   • plany na przyszłość
   • plans for the future
   • dawać satysfakcję
   • to give satisfaction
   • odnieść sukces
   • to be successful
   • poniesc porażkę
   • to fail [feil]
   • mieć do czegoś talent
   • to have a talent for sth
   • być dobrym w czymś
   • to be good at sth
   • dyplom
   • diploma
   • uzyskać stopień, dyplom
   • get a degree lub get a diploma
   • stopień naukowy
   • degree
   • wykształcenie wyższe
   • higher education
   • napisac prace dyplomową
   • to write a diploma project lub write a diploma thesis
   • obronić prace dyplomową
   • to defend one's thesis
   • praca licencjacka
   • BA thesis [biej]
   • praca magisterska
   • MA thesis [emej]
   • akademik
   • dormitory [domitry] lub student accommodation [ekomedejszyn]
   • kampus uniwersytecki
   • university campus
   • studia wieczorowe
   • evening studies
   • studia podyplomowe
   • postgraduate studies
   • egzamin
   • exam
   • egzamin wstępny
   • entrance exam
   • egzamin ustny
   • oral exam
   • egzamin pisemny
   • written exam
   • egzamin poprakowy
   • make-up test
   • zdać egzamin
   • to pass an exam
   • oblac egzamin
   • to fail an exam
   • licencjat
   • BA degree
   • magister
   • MA degree (Master of Arts) lub MSc (Master of Science)
   • inżynier
   • engineer [endżinija]
   • doktor
   • doctor [dokte]
   • doktorat
   • doctorate
   • profesor
   • professor
   • dziekan
   • dean [din]
   • kierownik katedry
   • head of department
   • wykładowca
   • lecturer [lekczua] lub university teacher
   • uczęszczać na zajęcia
   • to attend classes
   • zajęcia obowiązkowe
   • compulsary classes
   • wykłady
   • lectures [lekczers]
   • wydział uniwersytecki
   • university department
   • studiowac coś (np. prawo)
   • to study sth
   • wymagający
   • demanding
   • pobłażliwy
   • lenient
   • surowy
   • strict
   • doświadczony
   • experienced
   • cierpliwy
   • patient
   • sprawiedliwy
   • fair
   • zachęcać , motywować
   • encourage lub motivate
   • pełen entuzjazmu
   • enthusiastic
   • chwalić
   • to praise
   • pochwała
   • praise
   • ukarać
   • to punish
   • kara
   • punishment
   • badania naukowe
   • scientific research
   • naukowiec
   • scientist
   • zostać skreślonym z listy studentów
   • to be expelled from university
   • przerwac studia
   • to quit one's studies
   • urlop naukowy
   • sabbatical
   • stypendium
   • scholarship
   • stypendium zagraniczne
   • international scholarship
   • przyznac komus stypendium
   • to award a scholarship to sb lub to grant a scholarship
   • list polecający, referencje
   • references
   • dostac stypendium
   • to win a scholarship
   • praktyka
   • training lub apprenticeship
   • praktykant
   • trainee lub apprentice
   • staż
   • internship
   • stazysta
   • intern
   • wymiana studencka
   • student exchange
   • legitymacja
   • student ID
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022