mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Moduł 6
język Angielski
autor: akilliada
197 słówek
Lista słówek z modułu 6 Destination Matura 2015
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • pracownik naukowy
   • academic
   • księgowy
   • accountant
   • kontroler lotów
   • air-traffic controller
   • prawnik
   • lawyer
   • kosmetyczka
   • beautician
   • goniec hotelowy
   • bell boy
   • kamerdyner
   • butler
   • wychowawca kolonijny
   • camp counsellor
   • dozorca, opiekun
   • caretaker
   • stolarz
   • carpenter
   • kasjer
   • cashier
   • kominiarz
   • chimney sweep
   • sprzątaczka
   • cleaner
   • urzędnik
   • clerk
   • programista komputerowy
   • computer programmer
   • cukiernik
   • confectioner
   • rzemieślnik
   • craftsman
   • asystent kustosza
   • curatorial assistant
   • malarz pokojowy
   • decorator
   • krawiec
   • dressmaker
   • instruktor jazdy
   • driving instructor
   • elektryk
   • electrician
   • inżynier
   • engineer
   • strażak
   • firefighter
   • stewardessa
   • flight attendant
   • kwiaciarka
   • florist
   • leśniczy
   • forester
   • zbieracz owoców
   • fruit picker
   • geodeta
   • geodesist
   • szef kuchni
   • head-chef
   • projektant wnętrz
   • interior designer
   • tłumacz symultaniczny
   • interpreter
   • informatyk
   • IT specialist
   • dziennikarz
   • journalist
   • żongler
   • juggler
   • sędzia
   • judge
   • drwal
   • lumberjack
   • mleczarz
   • milkman
   • górnik
   • miner
   • salowy
   • orderly
   • ratownik medyczny, sanitariusz
   • paramedic
   • farmaceuta
   • pharmacist
   • bagażowy
   • porter
   • psycholog
   • psychologist
   • pracownik ds. wizerunku
   • PR officer
   • recepcjonistka
   • receptionist
   • sprzedaż detaliczna
   • retail sales
   • przedstawicel handlowy
   • sales representative
   • tester
   • sampler
   • sprzedawca
   • shop assistant
   • notariusz
   • notary public
   • instruktor sportowy
   • sports instructor
   • makler giełdowy
   • stockbroker
   • treser (lwów)
   • (lion) tamer
   • technik
   • technician
   • kontroler biletów
   • ticket inspector
   • tester zjeżdżalni
   • water-slide tester
   • troszczyć się o (klientów)
   • care about (clients)
   • sprzątać
   • clean out
   • dawać rachunek, paragon
   • give a bill/ a receipt
   • pomagać klientom
   • help customers
   • wystawić fakturę
   • issue an invoice
   • umówić się na spotkanie
   • make an appointment
   • produkować
   • manufacture
   • reprezentować klienta
   • represent a client
   • sprzedawać
   • sell
   • obsłużyć (klienta)
   • serve (a customer)
   • pisać na klawiaturze
   • type
   • nosić dziwny strój
   • wear a strange outfit
   • pracować przy kasie
   • work at a cash desk
   • prowadzić własną działalność
   • be self-employed
   • powołanie
   • calling
   • zlecenie
   • commission
   • umowa o pracę
   • contract of employment
   • wykonalna
   • doable
   • harówka
   • drudgery
   • praca dodatkowa
   • extra job
   • wykonywać prace zlecone
   • freelance
   • praca na pełny etat
   • full-time job
   • praca umysłowa, fizyczna
   • intellectual/ physical work
   • praca, zawód
   • job/ profession
   • najemna praca
   • menial job
   • praca, zajęcie
   • occupation
   • praca dorywcza
   • odd job
   • praca na część etatu
   • part-time job
   • stała praca
   • regular work
   • praca sezonowa
   • seasonal job
   • pewna praca
   • secure job
   • praca zmianowa
   • shift work
   • siła robocza, praca (nie)wymagająca kwalifikacji
   • (un)skilled labour
   • praca w sektorze państwowym
   • state work
   • praca tymczasowa
   • temporary work
   • dobrze, źle płatna praca
   • well-/ badly-paid job
   • mieć ruchomy czas pracy
   • work flexitime
   • praca wykonywana zdalnie z domu
   • work from home
   • pracować w nadliczbowych godzinach
   • work overtime
   • nisko płatna praca
   • underpaid job
   • formularz zgłoszeniowy
   • application form
   • zasady rekrutacji
   • application rules
   • gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
   • available for a job interview
   • mieć świadomość różnic kulturowych
   • be aware of different cultures
   • mieć rozmowę kwalifikacyjną
   • be interviewed for a position
   • być w kontakcie
   • be in touch
   • sprawdzać czyjeś referencje
   • check one's references
   • znajomość języka angielskiego
   • (a good) command of English
   • znaczne doświadczenie
   • considerable experience
   • list motywacyjny
   • cover(ing) list
   • życiorys
   • CV
   • zniechęcony niepowodzeniem
   • discouraged by failure
   • składać, zostawiać
   • drop off
   • zatrudnić
   • employ
   • możliwość zatrudnienia
   • employment outlook
   • dołączyć (plik, załącznik)
   • enclose
   • przystąpić do rekrutacji
   • enter the recruitment process
   • dowiedzieć się o pracy
   • find out about a job
   • zdobyć wyższe wykształcenie
   • get higher education
   • być niekaranym
   • have no criminal record
   • podkreślić osiągnięcia
   • highlight accomplishments
   • posiadać certyfikat, dyplom z
   • hold a certificate/ diploma in
   • umiejętności interpersonalne
   • interpersonal skills
   • oferta pracy, zawodowa
   • job offer/ opportunity
   • kwalifikacje niewymagana
   • no qualifications needed
   • zaproponować pracę
   • offer a job
   • umiejętności społeczne
   • people/ social skills
   • wytrwałość
   • perseverance
   • samozaparcie
   • persistence
   • cechy osobiste
   • personal qualities
   • sprawność fizyczna
   • physical abilities
   • wymagać dodatkowych umiejętności
   • require extra skills
   • zawód, zajęcie, praca, stanowisko
   • role, job, position, post
   • szukać pracy
   • look for a job
   • łapać każdą okazję
   • seize every chance
   • nieudane próby
   • unsuccessful attempts
   • wolny etat
   • vacancy
   • ochotnik
   • volunteer
   • kandydat
   • candidate
   • praktykant
   • apprentice
   • kolega z pracy
   • colleague
   • współpracownik
   • co-worker
   • pracownik
   • employee
   • pracodawca
   • employer
   • osoba szukająca pracy
   • job seeker
   • kierownik
   • manager
   • podwładny
   • subordinate
   • przełożony
   • supervisor
   • pracownicy umysłowi, fizyczni
   • white-/ blue-collar workers
   • ciężkie zadanie
   • arduous task
   • być odpowiedzialnym za
   • be in charge of
   • awans zawodowy
   • career advancement
   • szanse na szybki awans
   • chances for quick promotion
   • upomnieć, domagać się
   • claim
   • pokryć koszty dojazdu
   • cover travel expenses
   • zmierzyć się z wyzwaniami
   • face some challenges
   • różnice w traktowaniu płci
   • gender gaps
   • parytet płci
   • gender parity
   • dostać awans
   • get a promotion
   • rzucić pracę
   • give up a job
   • dobra atmosfera w pracy
   • good atmosphere at work
   • strajkować
   • go on strike
   • zajmować stanowisko
   • hold a position
   • zagrażać życiu rodzinnemu
   • jeoparadise family life
   • wypalenie zawodowe
   • job burnout
   • utrzymywać rodzinę
   • keep one's family
   • żyć na miarę możliwości finansowych
   • live within one;s means
   • gorsze traktowanie ze względy na wygląd, płeć, wiek
   • lookism/ sexism/ ageism
   • utrzymywać
   • maintain
   • zarabiać na życie
   • make a living
   • ubezpieczenie zdrowotne
   • medical benefits
   • nękanie, zastraszanie pracownika
   • mobbing
   • przestrzegać zasad dot. ubioru
   • observe the dress code
   • przeszkody
   • obstacles
   • pokonać trudności
   • overcome difficulties
   • perspektywy
   • prospects
   • wymagania
   • requirements
   • wspinać się do szczeblach kariery zawodowej
   • take a step on the career ladder
   • wziąć urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy
   • take maternity/paternity/parental leave
   • krótkie terminy
   • tough deadlines
   • związek zawodowy
   • trade union
   • możliwość szkolenia
   • training opportunities
   • nosić mundur
   • wear a uniform
   • pracować na zewnątrz, w budynku
   • work outdoors/ indoors
   • godziny pracy
   • working hours
   • honorarium
   • fee
   • dochód
   • income
   • podwyżka
   • pay rise
   • emerytura,r enta
   • pension
   • premia, nagroda
   • bonus
   • tantiemy
   • royalities
   • miesięczne, roczne wynagrodzenie
   • salary
   • zasiłek dla bezrobotnych
   • unemployment benefit
   • płaca (godzinowa, tygodniowa)
   • wage
   • być zwolnionym
   • be fired
   • być naz wolnieniu lekarskim
   • be on sick leave
   • być bez pracy
   • be unemployed
   • dzień wolny
   • day off
   • biuro pośrednictwa pracy
   • job centre
   • emerytura
   • retirement
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023