mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Uzupełnienie do działu People
język Angielski
103 słówka
Słówka z ćwiczeń do rozdziału People - Ludzie.
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • czerwono-czarny
   • red and black
   • para
   • couple
   • jasno-kolorowy
   • bright-coloured
   • wzorzysty
   • patterned
   • wełniany
   • woollen
   • nie tylko
   • not only
   • ale także
   • but also
   • mimo to
   • nevertheless
   • jednak, lecz
   • however
   • gderliwy
   • bad-tempered
   • obojętny
   • indifferent
   • gawędziarski
   • chatty
   • niedojrzały
   • immature
   • rozmawiać
   • chat
   • dzielić się radami
   • share tips
   • poszerzać swój krąg znajomych
   • broaden social circle
   • noce na zewnątrz
   • nights out
   • przeniesiony
   • relocated
   • zaprzyjaźniać się
   • make friends
   • energetyczny
   • energetic
   • szukający
   • looking for
   • przygoda
   • adventure
   • na dworze
   • outdoors
   • rowerzysta
   • cyclist
   • wspinacz górski
   • mountain climber
   • turysta
   • hiker
   • mówiący po hiszpańsku
   • Spanish-speaking
   • rozważać
   • consider
   • kelnerka
   • waitress
   • jedzenie domowe
   • home-cooked food
   • dać znać
   • drop a line
   • uwaga, spostrzeżenie
   • remark
   • wobec, w kierunku
   • towards
   • niezdecydowany
   • indecisive
   • zranić, uszkodzić
   • injure
   • filmy dokumentalne o dzikiej przyrodzie
   • wildlife documentaries
   • hojność
   • generosity
   • metka projektanta
   • designer labels
   • popłaca (np. ciężka praca popłaca)
   • pays off
   • zadowalający
   • satisfactory
   • nieważne
   • no matter
   • stopień, ocena
   • grade
   • zrobić najlepiej jak potrafię
   • do my best
   • jakkolwiek
   • anyway
   • ulżyć
   • relieve
   • schudnąć
   • lost weight
   • walory
   • qualities
   • podziwiać
   • admire
   • fantazyjny
   • fancy
   • potwierdzić
   • confirm
   • wpuścić ją do ogrodu
   • let her into the garden
   • słoik
   • jar
   • regał na ksiażki
   • bookshelf
   • różnorodny
   • various
   • słaby punkt jego stylu życia
   • bad point about his lifestyle
   • w paski
   • striped
   • z kim
   • who with
   • skręcić za róg
   • turn the corner
   • odkrzyknąć
   • shout back
   • wybrzeże
   • shore
   • zmagać się, borykać się
   • struggle
   • przejrzeć
   • look over
   • daleko za
   • far behind
   • zajechać łyżwami za róg
   • skate round the corner
   • gładki
   • smooth
   • iść, trwać
   • go on
   • nagłe załamanie lodu
   • sudden crash of ice
   • pluśnięcie wodą
   • splash of water
   • krzyk, płacz
   • cry
   • iść naprzód
   • go forward
   • gapić, wpatrywać się
   • stare
   • kaptur
   • hood
   • powyżej
   • above
   • kolej, szyna
   • rail
   • minąć kogoś
   • go past somebody
   • leżeć płasko
   • lie flat
   • płot, ogrodzenie
   • fence
   • przerażony
   • frightened
   • łyżwy
   • skates
   • mocno ciągnąć
   • pull hard
   • sznurowadła
   • laces
   • drżeć
   • shiver
   • zasypiać
   • fall asleep
   • ujawniać
   • reveal
   • prosto, łatwo
   • simply
   • w określony sposób
   • in certain way
   • gesty
   • gestures
   • niewypowiedziany
   • unspoken
   • komunikować
   • communicate
   • akcentować znaczenie
   • stress the importance
   • poprawiać
   • improve
   • aby, żeby
   • in order to
   • inaczej, w przeciwnym razie
   • otherwise
   • pochylać się ku przodowi
   • lean forward
   • nieco na bok
   • slightly to one side
   • bezpośredni kontakt wzrokowy
   • direct eye contact
   • chociaż, aczkolwiek
   • although
   • dawać sygnały
   • giving out signals
   • zwrócić uwagę na
   • look out for
   • szybko
   • quickly
   • wpływać
   • influence
   • solidne wrażenie
   • tidy impression
   • odzwierciedlać
   • reflect
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2020