mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet makroekonomia
język Polski xD
autor: osta4
61 słówek
fgsdfgsdf
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • ZAGREGOWANY POPYT def.1
   • łączna ilość towarów jaką nabywcy gotowi są zakupic w danych warunkach i czasie
   • ZAGREGOWANY POPYT def.2
   • Inaczej to – suma zamierzonych wydatków konsumentów, przedsiębiorstw i państwa w danym okresie
   • ZAGREGOWANY POPYT zalezy od
   • -poziomu cen towarów- poziomu dochodów ludności- DN per capita
   • ZAGREGOWANA PODAŻ (AS)
   • łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się dostarczy na rynek w danych warunkach i czasie
   • ZAGREGOWANA PODAŻ (AS) zalezy od
   • - kosztów wytwarzania- zasobów czynników produkcji- ogólnego poziomu cen towarów
   • KRZYWA ZAGREGOWANEGO POPYTU AD
   • pokazuje zależność ilości dóbr jaką nabywcy decydują się zakupic do ogólnego poziomu cen
   • KRZYWA ZAGREGOWANEJ PODAŻY AS
   • okazuje zależność łącznej ilości towarów jaka producenci decydują się dostarczyc na rynek od ogólnego poziomu cen
   • 2 glowne zalozenie keynesistowskie
   • ceny i płace są „lepkie”, dlatego wolno reagują na skoki
   • Model równowagi na rynku dóbr w krótkim okresie
   • AD = C + J
   • Popyt konsumpcyjny
   • Yr = Y = PKB
   • Yr
   • zależy od rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych
   • J (ad)
   • popyt inwestycyjny przedsiębiorstw
   • C (ad)
   • popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych
   • hipoteza dochodu absolutnego, Keynes
   • Keynes, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów
   • hipoteza dochodu relatywnego Duesenberry
   • wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą głownie od standardu życia znajomych i sąsiadów
   • Funkcja konsumpcji
   • C = A + cY
   • A
   • autonomiczny popyt konsumpcyjny, niezależny od poziomu dochodu
   • c
   • krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji
   • Krańcowa skłonność do konsumpcji KSK
   • to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczy na wzrost konsumpcji
   • Jeżeli KSK = 0,8
   • z każdej dodatkowej złotówki dochodu 80 gr gospodarstwa domowe przeznaczają na wzrost konsumpcji
   • KSO =
   • 1 – KSK
   • KSK + KSO
   • = 1
   • Funkcja oszczędności
   • S = A + (1 – KSK) Y
   • popyt inwestycyjny
   • , zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów
   • Ipl =
   • Y′ - C
   • Spl=
   • Spl = Y – C
   • rownowaga produkcji
   • Ipl = Spl
   • g.zam Y=
   • =AD=c+i
   • g.zam C =
   • Y-J
   • g.zam C`=
   • Ca+KSK*Y
   • g.zam.z.u.p Y=
   • AD=c+i+g
   • g.zam.z.u.p C=
   • Ca+ksk(Y-T)
   • g.ot.z.u.p Ad
   • Ad= c + i +g +nx
   • ksk =
   • pochodna C + pochodna y
   • kso +ksk =
   • 1
   • s =
   • j
   • mi=
   • 1(1-ksk)
   • Y=
   • C+s
   • cykl klasyczny (juglara)
   • 8-10 lat 4 fazowy:kryzys,depresja,ozywienie,rozkiwt
   • cykl kitchina
   • 3,5 roku krotki związane ze zmianami zapasów, cen hurtowych, jak również z rozliczaniem operacji bankowych
   • cykl kondratiewa
   • 40-60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi
   • wspolczesne fazy cyklu gosp.
   • spadkowa i wzrostowa
   • recesja
   • dwa kwartaly ujemnej stopy wzrostu
   • Wydatki inwestycyjne
   • zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów,
   • Popyt zagregowany
   • co p i gd planują wydać na zakup dóbr
   • Wzrost gospodarczy
   • to powiększenie się realnej wartości PKB, ilosciowe
   • Rozwój gospodarczy
   • obejmuje długofalowe zmiany ilościowe i jakościowe, np. zmiany strukturalne, czy systemowe,
   • Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego:
   • wielkosci realne w cenach stalych
   • Stopa (tempo) wzrostu produkcji (PKB)
   • S wy =(Y 1 – Y 2 )/Y 0 *100
   • Wskaźnik wzrostu produkcji
   • W wy =Y 1 /Y 0 *100
   • Produkcja i jej zmiany w krótkim okresie
   • są zależne od popytu zagregowanego, wtedy produkcja potencjalna jest dana.
   • Wzrost gospodarczy w długim okresie czasu jest określony przez
   • wzrost produkcji potencjalnej – czyli wzrost zdolności wytwórczych gospodarki.
   • Podstawowe czynniki produkcji:
   • Ziemia Praca Kapitał
   • Kapitał (rzeczowy)
   • majątek produkcyjny (maszyny, budynki, marteriały, surowce)
   • Techniczne uzbrojenie pracy
   • kapital twalyh na 1 miejsce pracy
   • kapital trwaly
   • zuzywa sie
   • Wzrost zatrudnienia
   • wymaga dodatkowych inwestycji by utrzymać t.u.p.
   • Praca – ten czynnik oddziałuje:
   • Przez wzrost liczby zatrudnionych (wzrost wskaźnika zatrudnienia),  Wzrost liczby ludności, Wzrost kapitału ludzkiego.
   • Dla ilości pracy świadczonej w gospodarce mają znaczenie:
   • Długość dnia roboczego,
   • Kapitał ludzki
   • ucieleśniona wiedza + umiejętności + kwalifikacje + motywacje + nawyki +zdrowie.
   • Wzrost kapitału ludzkiego
   • tworzy warunki dla wzrostu produkcji przy danym poziomie zatrudnienia i wyposażenia w kapitał rzeczowy.
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022