mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  die Zuckerdose, die gabel, der teller, der Esslöffel, das Müsli, die kaffemashine, der orangensaft, der paprika, der quark, das ei, das messer, der käse, der kaffee, die serviette, die wurst, der teelöffel, die cornfakes, das Vollkornbrot, das glas, die kanne, der joghurt, das brötchen, das mineralwasser, die tomate, die marmelade, das weißbrot, die banane, der Honig, die butter
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  najczesciej cytaty, rywalizacja, polaczenie piekna i dobra, przewodniczacy chóru, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., zasada zgodnosci tresci z forma, wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, list do pizonow, oda, piesn pochwalna, powtarzajace sie okreslenia, złoty srodek, poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj), bogini zemsty, Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, zasada twórczego naśladownictwa natury, nie wszystek umre, najstarsze metrum, Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, zly los, twórczość o charakterze dydaktycznym , Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, piesni horacego, uzdrowiciel bogów
 • 0
  .
  die Tüte, die Süßigkeiten, das Bekleidungsgeshäft, die Buchhandlung, Schauen, wie viel kosten, der becher, die größe, der tante emma laden, das angebot, die jacke, der karton, das glas, eine große auswahl, die Einkäufe, der Rock, günstig, mit der kreditkarte zahlen, das Lebensmittel, was macht das zusammen, die dose, die Schreibenwaren, die hose , einkaufen, gehören, der Kasten, haben sie solche auch in schwarz, besonders, das produkt, das Geshäft, das wäre alles, das Tashengeld
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin, przedstawia strukturę społeczną, jako pionowy układ warstw, które różnią się dostępem do cenionych dóbr ( środki materialne, władza, prestiż, wykształcenie) → Struktura społeczna nie jest zjawiskiem t, Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych w krótkim czasie Za środek osiągania swoich zamierzeń i postulatów ruchy te przeważnie przyjmują radykalne metody, np. przewrót rewo, tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;, mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet, ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko, Ruchliwość międzypokoleniowa to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony empirycznej, Teoria modernizacji stara się opisać sposób w jaki społeczeństwa dochodzą do stadium społeczeństwa nowoczesnego. Celem teorii modernizacji było wskazanie działań, które powinny podjąć społeczeństwa za, Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO, ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform, za cel mają one kontrolę nad decyzjami państwowymi, ponieważ to państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczne., Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet., Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję, zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes, zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę, Ruchliwość strukturalna to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego kolejnych pokoleń. Pozostałe rodzaje to ruchliwość wymienna (cyrkulacyjna). Czynnikami, które mogą przys, Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł, założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw. , nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie., Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult, Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jes, W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  handzettel verteilen, faulenzen, das wetter, aus leder, gleiche interessen haben, die besichtigung, begeistert sein von, ausehen, zufrienden, obst pflücken, einfluss auf haben, gute / schlechte erinnerungen haben, die insel, der ausflug, der campingplatz, die belohnung, ruhig, das abenteuer, im meer baden, das lagerfeurer, aus stoff, entspannt, am strand liegen, tauchen, der streit, am lagerfeuer sitzen, das erlebnis, bemerken, die hitze, ans sware brett hängen, das portmonee, einen shreck bekommen
 • 0
  qwerty
  bunt, das aussehen, aufhaben, veränden sich, seine persönlichkeit ausdrücken, geschmacklos, das hemd, das piercing, die figur, der kapuzen-sweater, anziehen, geshmackvoll, die nase, der charakter, gestreift, lässig, das schönheitsideal, die persönlichkeit, kariert, das vorblild, der stil, das leben, locking, der tattoo, hübsh, das haar, das t-shirt, die kleidung, die frisur, ser sakko, auf die kleidung achten, schick
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  stress bewältigen, der hals, sich an der frishen luft bewegen, erkälten sich, was fehlt dir / ihnen ?, ein medikament gegen husten verschreiben, das herz, die nase , sich gesund ernähren, rauchen, der finger, der muskel, der fuß, sich vor einer erkältung schützen, die brust, das auge, der bauch, die erkälung, AUSruhen, das fieber, die sucht, der rat, tut mir weh , der schmerz, die droge , das ohr, vor dem essen, der rücken, der husten, das medikament, untersuchen, kalt
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  pünktlish, zuverlässig, ordentlich, der dom, den nobelpreis erhalten, das schloss, erfinden, die kathedrale, est ist wahr, dass, wert legen auf, entdecken, die rundfahrt, die hektik, die ordnung, was ist im preis enthalten, humorlos, sparsam, die sauberkeit, die pünklichkeit, die sehenswürdigkeit, der ausländer, stattfinden, die zuverlässigkeit, laut, bekannt sein durch, der turm, der fleiß, die ermäßigung, riesig, die sparsamkeit, aus aller welt, das ticket
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  ich kenn es nicht leiden, wenn, er gefält mir WENN/DASS, altmodish, kinder allen erziehen, kinderlose ehe, samotnie wych, ruhig, fromm, einen beruf erlernen / ausuben, ich treffe mich gern mit <jakimi> leuten., kompromisslos, sich im veruf sebst verwirklichem, traditionelle`, ängstlich, gut verdienen, ich mag wenn, modern, naseweis, humorloss, den haushalt führen, sich nur am wochenende sehem, patchwork familie, verschlossen, karriere machen, hilfsbereit, selbstbewusst, als single lieben, mutig, ., zielstrebig, offen, kinder großziehen
 • 0
  tjwj656
  beziehen sich auf, aufpassen auf, freuen sich über, entscheiden sich für, ängern, glauben an, bestehen aus, gratulieren zu, erinnern sich an, gehen um, achten auf, diskutiren über, abholen von, beginnen mit, beurteilen nach, anregen zu, antworten auf, erzählen von, fürchten sich vor, berichten über, einladen für, bedanken sich bei, arbeiten an, einladen zu, arbeiten bei, erwarten von , ankommen in, aufhören mit, denken an, beschäftigen sich mit, danken für, bedanken sich für
 • 0
  autor: osta4
  wos
  1.g prawa wyborcze, prawo do referendum,zrzeszania,skargi na instytucje,inf o dzial wladzy,wolnosci pokojowych zgromadzen, zakaz nawracania sila na chrzescijanstwo pawel wlodkowiec Śr., ludnosc i wojujacy pozostaja pod wladza zasad prawa narodow oraz zasad sumienia publicznego, 1992-95 na terenie bih , zaklada niezaleznosc prawa od praw boskich i racjonalnosc , 1215, jan bez ziemi, ekonomiczne socjalne kulturowe, nieposiadaja bezwzglednej mocy prawnej, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest on najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka. Początki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają daty 1862 r, 1815 kongres wiedenski, 1919, Międzynarodowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka (IHF) jest organizacją zrzeszającą ponad dwadzieścia państw tworzących tzw. Komitety Helsińskie. Powstała w1982 roku, w Wiedniu pośród państw, które po, sadzi sprawcow ludobojstwa,zbrodni wojennych i przeciwko ludzkosci skalada sie z 18 sedziow wybieranych na 6 etnia kadencje, instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie praw i egzekwowanie kar , Sądy powszechne Sądy administracyjne Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Organizacje pozarządowe, od mater. nalozony na wladze zakaz ingerowania w pewne obszary zycia czlowieka, 1g, prawo do zycia,wolnosci,wlasnosci,slowa,prywatnosci,ob,s.sadu,azylu,z.tortur,niewol., anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, Navanethem Pillay, 1948/94 afryka , osiedlanie murzynow w bantusanach, 2.gen prawo do nauki, korzystania z dobr kultury, swoboda artystyczna i prowadzenia badan naukowych, wobec wladzy publicznej william ockham Śr, segregacja rasowa, odrebny rozwoj bialych,azjatow,czarnych, gwarancje bezpośrednie (chronią w sposób instytucjonalny prawa np. rzecznik Praw Obywatelskich) i pośrednie (mają duży wpływ na podstawowych przestrzeganie praw np. podział władzy w państwie)., niezbywalne,nienaruszalne,przyrodzone,powszechne, wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., ostała przyjęta w 1950 roki i dotyczy ochrony podstawowych praw w tym: Prawa do życia, Zakaz tortur, Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, Prawo do wolności i bezpieczeństwa publicz, prawa osobiste, socjalne nienaruszalne, procedury i instytucje pozwalajace wyegzekwowac czlowiekowi przestrzeganie praw materialnych od wladzy, antonio guterres nadaje status uchodzcy i umozliwia znalezienie bezpieczenstwa w innym panstwie z mozliwoscia dobrowolnego powrotu do domu, gwarancje materialne i formalne. , prawa rannych i chorych zolniezy,jencow i cywili podczas wojny, wynikajace z ludzkiej natury sw.zAkwinu Śr.
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  verantstädnisvoll, träumen von, unterhalten, viel kosten, schlau, humorvoll, nicht im Stich lassen, versuchen, Behinderte/ blinde begleiten, das leben retten, die schwierigkeit, die ausbildung, vertrauen, vorstellen sich, Allergie gegen Tiere, berücksichtigen, vermisste personen suchen, die verantwrtung, Freude und Begleiter für Blinde, zuverlässig, Verantworgung lernen, verlassen sich auf, Sie retten uns das Leben, hilfsbereit, eingebildet, launich, shätzen, das verauten, Tiere als Medizin udn Therapie, dein Stress ist weg, begleiten, sich nicht so einsam fühlen
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  zuverlässig, trotzden, sich an erinnern, niedrig, die beobachtung, basieren auf, der baum, öde, angst umdie existenz haben, oder, retten, stundelang, heiß, die alpen, der schatten, das gebrige, dürren treten in polen häufig auf, der shauer, große schäden verursachen, die temperatur liegt bei, das gewitter, frieren, hilfe leisten, vocherSAGEN, rau, die natur, der ocean, überfluten, die dürre, donnern, der frost, der donner
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  che, sesto, tedesca, in, sette, fortuna, quale , jakiś, blu, argentina, cento, sesantaquatro, uno specchio, settanta, un libro, dove, ile, primo, novanta, sei, è, un taglio, per piacere, una camicia, una ragazza, rosa (kwiat), ottavo, e tu ?, marrone, una sedia, ona, ottantasei
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  di, comprare, capelli longhi, bustina, lavoro a, di oggi , biscotti, fumare, preferire, pasticceria, insegnante, abitano, ora, vicino, veloce, volta, Do i fiori a Luisa, ogni, aspedale, quando costo, Ti comporti da cretino, ma, liberia, con, supermercato, a squola, da, settimana, fare, impiegato, autista, padre
 • 0
  grqeg
  vanno, proprio di fronte, il cinema, camere libere, doccia, Quanto paga affitto, buttare la spazzatura, sąsiad, controllo se ci sono, vado a piedi, accanto a, va, marcoledi, ti sai, a sinistra, sabato, che, pensione, sanno, dalle alle , pacco, dobbiamo, l'edificio è vecchio, puoi, buonanotte, ultimo/a, edificio storico, l'ufficio è aperto, la lavastoviglie, vorrei, dovete, vorrei prenotare
 • 0
  rtwjtj
  fc/q, tc/q, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło, przychod marginalny, zoo,jawna,tajna,akcyjna,partnerska,cywilna,komandytowa(ak), optimum techniczne, przychody, powstaje sam z siebie, przychody calkowite, optimum ekonomiczne, pkt rownowahi, standard oil - rockeffeler, cena, przecietne koszty calkowite, przychód-koszty, wszystkie koszty zmienne (koszty calkowite), p*q, koszty, wszystkie wplywy finansowe, zagwarantowany przez panstwo, ilosc,jednostka,produkcja, tc`, koszty stale, uokik, dlugookresowe koszty marginalne, vx/q, tr/q, przecietne przychody, wylacznosc na sprzedaz, koszty calkowite, koszty zmienne, optymalna wartosc produkcji, przychod przecietny
 • 0
  autor: osta4
  hrthwrth
  senza fretta, con che tu coabitare in una stanza, agli, mi sveglio, il sabato sero mi sempre incontaro con l'amici, una volta all'anno, si svegliamo, il Sabato, nel complesso , vi svegliate, sugli, scrivendo una tesi, devo supero due essame, Lavora come cameriere, ricordare, del, a part-time, zakupy, il libretto dello studente, nel, al politechnico, wezwanie na egzamin, svegliarsi, dell', si mangia in mensa, dalle, due volte a settimana, quando si mette a letto, delle, meski, prawie zawsze, pettinarsi
 • 0
  autor: osta4
  dsgagd
  touchy-feely, to prevail, kamień milowy, kluczowy etap, ważne wydarzenie, to be (physically) gifted, to set sb back, a retreat, a Gantt chart, to share(a passion), red tape, (behind/ahead of) schedule, to crash(the schedule), to overcome, (population) resettlement, to buy into(an idea), to endure, to accomplish, to accelarate, to start from scratch, to get bogged down(in sth), to pass for(sth), to run smoothly, to lose one's temper, a (geological) survey, team-building (activities), studium wykonalności, badanie przedinwestycyjne, cost overruns, a bunch, a commitment, to offend, a scope, to impose, to be (generally) recognised
 • 0
  fgsdfgsdf
  ceny i płace są „lepkie”, dlatego wolno reagują na skoki, Y-J, Ad= c + i +g +nx, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą głownie od standardu życia znajomych i sąsiadów , co p i gd planują wydać na zakup dóbr, zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów,, Spl = Y – C, zależy od rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych, tworzy warunki dla wzrostu produkcji przy danym poziomie zatrudnienia i wyposażenia w kapitał rzeczowy., to powiększenie się realnej wartości PKB, ilosciowe, Yr = Y = PKB, wzrost produkcji potencjalnej – czyli wzrost zdolności wytwórczych gospodarki., krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji , obejmuje długofalowe zmiany ilościowe i jakościowe, np. zmiany strukturalne, czy systemowe,, C = A + cY , pochodna C + pochodna y, -poziomu cen towarów- poziomu dochodów ludności- DN per capita, Przez wzrost liczby zatrudnionych (wzrost wskaźnika zatrudnienia),  Wzrost liczby ludności, Wzrost kapitału ludzkiego., Długość dnia roboczego,, C+s, 1(1-ksk), spadkowa i wzrostowa, 3,5 roku krotki związane ze zmianami zapasów, cen hurtowych, jak również z rozliczaniem operacji bankowych, Ipl = Spl, autonomiczny popyt konsumpcyjny, niezależny od poziomu dochodu , okazuje zależność łącznej ilości towarów jaka producenci decydują się dostarczyc na rynek od ogólnego poziomu cen, S = A + (1 – KSK) Y, 8-10 lat 4 fazowy:kryzys,depresja,ozywienie,rozkiwt, to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczy na wzrost konsumpcji, j, z każdej dodatkowej złotówki dochodu 80 gr gospodarstwa domowe przeznaczają na wzrost konsumpcji, AD=c+i+g
 • 0
  fhfgh
  kiedy AS jest za wysoki, zmiana stawek opodatkowania, wydatkow z budzetu, T.Dochodowy,zasilek,programy pomocy dla rolnictwa, decyzyjnoscia dot. zmian Y i G dla osiagniecia celu, aktywna i pasywna, Autonomatyczne stabilizatory koniunktury, inflacja,utrata wiarygodnosci,+CobsulugiDł,, systemy T, zasiliki, zasady pomocy, SE CHUJU POCZYTAJ, G i T ktore zmiejszaja mnoznik, G - T, podnoszenie podatkow, obnizanie wydatkow, obnizanie podatkow wzrost wydatkow, Czas,DestGosp,MiN/A,AutZmiany AS i AD, hamuje spadki AD w recesju i wzrosty w pobudzeniu, polityka dyskrecjonalna, Restrykcyjna i Ekspansywna, wplywy podatkowe > wydatki budzetowe, =poziom aktywnoscigosp,-zmiany,=wzrostgosp., gdy AS jest zbyt niski i wymaga pobudzenia
 • 0
  autor: osta4
  ighggujert
  prendiamo il sole, endo, i monti, sta, il regioni, fa molto caldo, la temperatura sale sopra, tira vento e piove e tuona e lampeggia, blu, settembre, mi, il fiume, il paesi di confine, est, quando, la primavera inizia il 21 marzo, acciento, oggi fa bel tempo, siamo giacando a calcio, le citta, novembre, czynnosc w czasie mowienia (ing), pianura, settentrione, fa caldo, la primavera, coperto di nuvole, ci sono 3 gradi sotto lo zero, non nevica, beverendo, accidentale, orientale
 • 0
  yjuetyj
  kapitał własny + kapitał obcy długookresowy/aktywa trwałe powinien > 1, aktywa trwałe/aktywa obrotowe*100%, (0,5) = kapitał własny/kapitał obcy, Zysk ze sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów * 100%, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału podstawowego * 100%, Kapitał krótkoterminowy(krótkoterminowe rozliczenia kapitałowe)/Kapitał całkowity, Koszty działal. operacyjnej/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100%, kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy/aktywa trwałe + środki obrotowe > 1, Zysk netto/Przeciętny stan majątku (aktywów) ogółem*100%, Zysk netto/ Przychody ogółem*100%, Zysk ze sprzedaży/ Koszty działalności operacyjnej * 100%, Zysk netto/Koszty działalności gospodarczej *100%, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału własnego *100%, Koszty działalności gospodarczej/Przychody ogółem *100%, Przychody ze sprzedaży brutto (sprzedaż powiększona o podatek od towarów i usług VAT)/Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług = Liczba cykli inkasa, kapitał obcy/kapitał całkowity, Aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 1, Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, Kapitał własny + kapitał długookresowy obcy/aktywa trwałe > 1, kapitał obcy/kapitał własny (1-3), środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 0,1-0,2, Krótkoterminowe aktywa/ krótkoterminowy kapitał ≥1 , Kapitał długoterminowy (cały własny i obcy (zobowiązania i rezerwy długoterminowe))/Kapitał całkowity, 360/Wskaźnik obrotowości należności (w razach) = liczba dni, kapitał własny/aktywa trwałe powinien < 1 , przychody ze sprzedaży/ przeciętny stan zapasów, Zysk brutto/Przychody ogółem *100%, 360/ wskaźnik obrotowości, Długookresowe aktywa/długookresowy kapitał ≤ 1, kapitał własny/kapitał całkowity
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2018