mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  der teelöffel, das messer, der quark, die kanne, der orangensaft, der Esslöffel, die cornfakes, das weißbrot, die kaffemashine, die tomate, der käse, die Zuckerdose, die marmelade, das ei, der paprika, die gabel, das glas, die serviette, das Müsli, das mineralwasser, die banane, der kaffee, das brötchen, die butter, das Vollkornbrot, der teller, die wurst, der joghurt, der Honig
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  piesn pochwalna, zasada zgodnosci tresci z forma, złoty srodek, Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, bogini zemsty, uzdrowiciel bogów, wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, rywalizacja, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., oda, nie wszystek umre, list do pizonow, najstarsze metrum, zasada twórczego naśladownictwa natury, twórczość o charakterze dydaktycznym , zly los, polaczenie piekna i dobra, powtarzajace sie okreslenia, Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, przewodniczacy chóru, Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , piesni horacego, najczesciej cytaty, poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj)
 • 0
  .
  im vordegrund, meistens, die größe, das Sonderangebot, wie viel kosten, per internet, eng, wichtig, mit der kreditkarte zahlen, sonst noch etwas ?, die zahnpasta, der Drogeriemarket, der parkplatz, entsheiden, im hintergrund, frish, das Lebensmittel, der karton, könnten sie mir bitte helfen , die Süßigkeiten, die dose, die Buchhandlung, gehören, das wäre alles, das Kaufhaus, besonders, das paar, haben sie solche auch in schwarz, das Tashengeld, die Flashe, die Kleidung, das Schuhgeshäft
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości , zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform, za cel mają one kontrolę nad decyzjami państwowymi, ponieważ to państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczne., rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp., zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie., określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin, Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko, założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw. , układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes, tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;, Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu, ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int, oznacza podział społeczeństwa na klasy i grupy, różniące się od siebie stosunkiem do środków produkcji tj. posiadaczy i nie posiadaczy środków produkcji.Ten rodzaj struktury odpowiada koncepcji klasow, ruch praw obywatelskich, ruch społeczno-polityczny w USA, głównie w latach 50. i 60. XX w., dążący do likwidacji segregacji rasowej i dyskryminacji ludności murzyńskiej; , mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych w krótkim czasie Za środek osiągania swoich zamierzeń i postulatów ruchy te przeważnie przyjmują radykalne metody, np. przewrót rewo, Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jes, Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO, Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet, zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę, tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, awans lub degradacja z klasy do klasy., połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję, W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, pozbawione struktury (wspólnoty pierwotne)
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  ruhig, die besichtigung, einfluss auf haben, das wetter, am strand liegen, die erinnerung, sein tashengeld aufbessern, das lagerfeurer, die belohnung, das portmonee, im meer baden, gleiche interessen haben, als animateur in arbeiten, streiten, faulenzen, aus stoff, müde, der ausflug, jemand hat mir (rzecz) gestolen, verlieren, das abenteuer, entspannen, passieren, froh, zufrienden, kinder betreuen, die polizei, traurig, die anzeige, begeistert sein von, brav, ausehen
 • 0
  qwerty
  pflegen, mittelgroß, seine persönlichkeit ausdrücken, kariert, der ring, die hose, geshmackvoll, hübsh, bedeuten, das aussehen, oval, das vorblild, der absatz, sich kleiden, der rock, ser sakko, geschmacklos, der gürtel, zur kunst gehören, der charakter, der nasenring, der stil, ERREICHEN, die mütze, das halstuch, das haar, veränden sich, das auge, das hemd, umhaben, hässlich, die cordhose
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  der rücken, die gesundheit, der fuß, beim arzt, keinen appetit haben, das auge, wenn, das herz, einsam, die brust, sich gesund ernähren, den arzt holen, der mund, der hals, zum arzt gehen, kalt, schaden, das haar, nach dem essen, bewegen sich, neugierig, vitaminreich, das gesicht, die sucht, tut mir weh , stress bewältigen, die droge , die medikamente dreimal täglich einehmen, rauchen, der kopft, das ohr, das suchtmittel
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  die pünklichkeit, die ordnung, die sehenswürdigkeit, pünktlish, die sparsamkeit, das schloss, humorlos, der dom, der fleiß, den nobelpreis erhalten, der abfahrstpunkt, der friendensnobelpreiss, die sauberkeit, ordentlich, riesig, der turm, die hektik, die kathedrale, der ausländer, wert legen auf, die zuverlässigkeit, aus aller welt, die rundfahrt, entdecken, zuverlässig, fleißig, das ticket, bekannt sein durch, die ermäßigung, laut, was ist im preis enthalten, sparsam
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  hilfsbereit, ich treffe mich gern mit <jakimi> leuten., temperamentvoll, er gefält mir WENN/DASS, humorloss, vergesslich, ich kenn es nicht leiden, wenn, ., energish, verschlossen, karriere machen, mutig, als single lieben, traditionelle`, sich im veruf sebst verwirklichem, patchwork familie, kinderlose ehe, den haushalt führen, selbstbewusst, homorvoll, in (freier) partnerschaft leben, ich mag wenn, kinder allen erziehen, ruhig, ängstlich, fromm, gut verdienen, einen beruf erlernen / ausuben, ich hasse wenn, kompromisslos, altmodish, wissbierig
 • 0
  tjwj656
  anregen zu, einladen für, ankommen in, glauben an, gehören zu, aufhören mit, beziehen sich auf, abholen von, bedanken sich bei, erwarten von , bitten um, aufpassen auf, diskutiren über, beginnen mit, freuen sich auf, arbeiten bei, ängern, einladen zu, berichten über, bedanken sich für, anfagen mit, denken an, antworten auf, fürchten sich vor, achten auf, freuen sich über, beurteilen nach, erinnern sich an, fragen nach, arbeiten an, gehen um, erzählen von
 • 0
  autor: osta4
  wos
  Amnesty International została założona w 1961 roku przez Brytyjczyka Petera Bensona autora artykułu „Zapomniani więźniowie”. Artykuł stał się powodem do spotkania w Luksemburgu przedstawicieli Wielkie, Międzynarodowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka (IHF) jest organizacją zrzeszającą ponad dwadzieścia państw tworzących tzw. Komitety Helsińskie. Powstała w1982 roku, w Wiedniu pośród państw, które po, instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie praw i egzekwowanie kar , Sądy powszechne Sądy administracyjne Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Organizacje pozarządowe, (co 4 lata ) zglaszany przez rade praw clzowieka zawiera raport o przestrzeganiu praw czlowieka w krajach czlonkowskich oraz rezolucje dot wszystkich aspektow przestrzegania praw czlowieka, 1215, jan bez ziemi, 1919, anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie pr, segregacja rasowa, odrebny rozwoj bialych,azjatow,czarnych, 1915-17 1,5mln ofiar turcja zarzucala ormianom sympatyzowanie z rosja, 1.g prawa wyborcze, prawo do referendum,zrzeszania,skargi na instytucje,inf o dzial wladzy,wolnosci pokojowych zgromadzen, 1992-95 na terenie bih , ludnosc i wojujacy pozostaja pod wladza zasad prawa narodow oraz zasad sumienia publicznego, Wyznaczenie obowiązków dla państw w zakresie ochrony praw mniejszości W zakresie tolerancji i rozwoju różnych narodów Zabezpieczenie wolności myśli sumienia, zgromadzeń przedstawicielom mn, wobec wladzy publicznej william ockham Śr, prawa rannych i chorych zolniezy,jencow i cywili podczas wojny, 1945 kartą narodow zjednoczonych, 2gen,prawo do pracy,godnego wynagrodzenia,bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,strajku,zwiazkow zawodowych, antonio guterres nadaje status uchodzcy i umozliwia znalezienie bezpieczenstwa w innym panstwie z mozliwoscia dobrowolnego powrotu do domu, rezerwaty dla mudzinow zajmujace 1/8 kraju, procedury i instytucje pozwalajace wyegzekwowac czlowiekowi przestrzeganie praw materialnych od wladzy, 1837 postulowala o nadanie praw socjalnych i politycznych pracownikom, zglaszana do onz w p[rzywadkach lamania praw czlowieka we wszystkich krajach (rada praw czlowieka), wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., sporzadzenie skargi->weryfikacja skargi->przekazanie skargi panstwu ktoremu zarzuca sie lamanie prawa ->uzyskanie stanowiska panstwa->opracowanie raportu i rekomendacji przez grupe ekspertow->podjecie, od mater. nalozony na wladze zakaz ingerowania w pewne obszary zycia czlowieka, 2gen,prawo do renty i emerytury, opieki zdrowotnej, wupoczynku iprawnych urlopow., procedury i środki umożliwiające jednostce postępowanie w dochodzeniu swych praw, konkretne wolnosci i prawa przyslugujace czlowiekowi, polska 127 zburzonych, gwarancje bezpośrednie (chronią w sposób instytucjonalny prawa np. rzecznik Praw Obywatelskich) i pośrednie (mają duży wpływ na podstawowych przestrzeganie praw np. podział władzy w państwie).
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  nicht eingebildet, führen, entdecken, vertrauen, der erfolg, gemeinsam, verantstädnisvoll, eine gute atmosphäre shaffen, die karriere, allergish sein, die schwierigkeit, humorvoll, eingebildet, Tiere als Medizin udn Therapie, schüchtern, laufen, Allergie gegen Tiere, der behindererte, Stress bewältigen, eifesüchtig, Sie retten uns das Leben, einsam, in in allen Schwierigkeiten zur Seite stehen, pflichten haben, versuchen, Hunde suchen Drogen, lohnen sich, dein Stress ist weg, das verauten, nicht im Stich lassen, ehrilch, Schau ins Aquarium
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  donnern, erreichen, mild, sich an das trockene klima anPASSEN, der fluss, das polargebiet, die dürre, der donner, der wetterbericht, der wind, sich an erinnern, die natur, die pflanze, unter wasser stehen, der rettungsdients, der regen, hilfe leisten, klar, die temperatur liegt bei, der baum, basieren auf, stundelang, vocherSAGEN, der schnee, warm, wehen, oder, windig, der blitz, das hochwasser, gebirgig, der shauer
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  dove, dodoci, una sorpresa, una chaive, quanti, parlare , un quaderno, tedesca, trenta, bianchi, ventitre, ja, quattordici, tre, nono, sette, brasiliania, oni, chiedere, e tu ?, sesto, settanta, una studentessa, on, otto, verde, chi, sesanta, un ombrelllo, uno spillo, e, argentina
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  panetteria, supermercato, a 12, capire, frutto, giornata, ascoltare, a pranzo, liberia, a letto, per me, a, pesheria, Do i fiori a Luisa, io prendo, alto, in bicicletta , settimana, di oggi , andare, freddo, in bus, vigile, cena, caldo, tè, anch'io, da, fare, gelato, lenti, mercato
 • 0
  grqeg
  possono, dietro, Il lunedi, apparecchiare la tavola, pagare, ostello, soggiorno, accanto a, buonanotte, al, stirare, in mezzo a, ristorante, a sinistra, in via , l'ufficio è aperto, alle 14, edificio storico, Quanto pago, venerdi, cuocere, devo, prendere un'autobus, camere libere, in via, appartamento di lusso, casa unifamiliare, cento, di fronte a, cucina, l'edificio è vecchio, campeggio
 • 0
  rtwjtj
  optimum techniczne, koszty, wszystkie koszty zmienne (koszty calkowite), fc/q, standard oil - rockeffeler, wszystkie wplywy finansowe, zoo,jawna,tajna,akcyjna,partnerska,cywilna,komandytowa(ak), koszty calkowite, przychod marginalny, wylacznosc na kupno, dlugookresowe koszty marginalne, p*q, przychody, przychód-koszty, przecietne przychody, zagwarantowany przez panstwo, tc/q, przychod przecietny, powstaje sam z siebie, tr/q, ilosc,jednostka,produkcja, mr=mc, przecietne koszty calkowite, wylacznosc na sprzedaz, vx/q, koszty zmienne, optymalna wartosc produkcji, przychody calkowite, tc`, koszty stale, cena, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło
 • 0
  autor: osta4
  hrthwrth
  nel complesso , allo, sull', senza fretta, dalla, faccio, allora, ogni mattina lei trucca prima di andare, quando si mette a letto, si sveglia, dell', nell', all', sulle, Sono una persona puntuale, tempo pieno, dello, incontrare , alle, ti svegli, il sabato sero mi sempre incontaro con l'amici, ricordare, ogni mattina, il libretto dello studente, dagli, svegliarsi, volta, a part-time, spesso, dei, alla, zawsze
 • 0
  autor: osta4
  dsgagd
  to slip, to be (generally) recognised, a retreat, touchy-feely, red tape, to overcome, to get(things)back on track, to get bogged down(in sth), to divert, to start from scratch, (population) resettlement, to crash(the schedule), kamień milowy, kluczowy etap, ważne wydarzenie, team-building (activities), to pass for(sth), to merge (into sth), to buy into(an idea), to accelarate, (the)delivery (date), to set sb back, to prevail, (behind/ahead of) schedule, to lose one's temper, to be (physically) gifted, a (geological) survey, a bunch, a Gantt chart, to impose, roboty ziemne, prace wykopaliskowe, to share(a passion), to run smoothly, studium wykonalności, badanie przedinwestycyjne
 • 0
  fgsdfgsdf
  Yr = Y = PKB, C+s, wielkosci realne w cenach stalych, AD=c+i+g, 1(1-ksk), , zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów, - kosztów wytwarzania- zasobów czynników produkcji- ogólnego poziomu cen towarów, 40-60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi , majątek produkcyjny (maszyny, budynki, marteriały, surowce), ceny i płace są „lepkie”, dlatego wolno reagują na skoki, C = A + cY , 1, W wy =Y 1 /Y 0 *100, wzrost produkcji potencjalnej – czyli wzrost zdolności wytwórczych gospodarki., to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczy na wzrost konsumpcji, krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji , Y′ - C, wymaga dodatkowych inwestycji by utrzymać t.u.p., okazuje zależność łącznej ilości towarów jaka producenci decydują się dostarczyc na rynek od ogólnego poziomu cen, są zależne od popytu zagregowanego, wtedy produkcja potencjalna jest dana., ucieleśniona wiedza + umiejętności + kwalifikacje + motywacje + nawyki +zdrowie., Długość dnia roboczego,, dwa kwartaly ujemnej stopy wzrostu, Ca+KSK*Y, zuzywa sie, to powiększenie się realnej wartości PKB, ilosciowe, autonomiczny popyt konsumpcyjny, niezależny od poziomu dochodu , -poziomu cen towarów- poziomu dochodów ludności- DN per capita, = 1, AD = C + J, Keynes, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów, =AD=c+i
 • 0
  fhfgh
  Czas,DestGosp,MiN/A,AutZmiany AS i AD, gdy AS jest zbyt niski i wymaga pobudzenia, obnizanie podatkow wzrost wydatkow, Restrykcyjna i Ekspansywna, inflacja,utrata wiarygodnosci,+CobsulugiDł,, Autonomatyczne stabilizatory koniunktury, polityka dyskrecjonalna, aktywna i pasywna, wplywy podatkowe > wydatki budzetowe, T.Dochodowy,zasilek,programy pomocy dla rolnictwa, podnoszenie podatkow, obnizanie wydatkow, hamuje spadki AD w recesju i wzrosty w pobudzeniu, G i T ktore zmiejszaja mnoznik, zmiana stawek opodatkowania, wydatkow z budzetu, =poziom aktywnoscigosp,-zmiany,=wzrostgosp., kiedy AS jest za wysoki, SE CHUJU POCZYTAJ, G - T, decyzyjnoscia dot. zmian Y i G dla osiagniecia celu, systemy T, zasiliki, zasady pomocy
 • 0
  autor: osta4
  ighggujert
  nevicare / nevica, endo, meridione, settembre, il cielo e sereno, l`estate, blyska sie, il paesi di confine, il fiume, ando, l`autunno, settentrione, sud, dicembre, sto, dicendo, novembre, marzo, ovest, i monti, quando una tempesta e in arrivo, ci, febbraio, ci sono 3 gradi sotto lo zero, sta, grzmot, stai, nell`estate andiamo al mare, acciento, vi posso chiamare domani, la, orientale
 • 0
  yjuetyj
  Kapitał własny + kapitał długookresowy obcy/aktywa trwałe > 1, kapitał własny + kapitał obcy długookresowy/aktywa trwałe powinien > 1, Zysk netto/Przeciętny stan majątku (aktywów) ogółem*100%, Zysk netto/ Przychody ogółem*100%, Zysk ze sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów * 100%, kapitał własny/kapitał całkowity, 360/ wskaźnik obrotowości, przychody ze sprzedaży/ przeciętny stan zapasów, aktywa trwałe/aktywa obrotowe*100%, kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy/aktywa trwałe + środki obrotowe > 1, kapitał własny/aktywa trwałe powinien < 1 , Długookresowe aktywa/długookresowy kapitał ≤ 1, Kapitał długoterminowy (cały własny i obcy (zobowiązania i rezerwy długoterminowe))/Kapitał całkowity, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału własnego *100%, 360/Wskaźnik obrotowości należności (w razach) = liczba dni, Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, kapitał obcy/kapitał własny (1-3), kapitał obcy/kapitał całkowity, Zysk brutto/Przychody ogółem *100%, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału podstawowego * 100%, Koszty działal. operacyjnej/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100%, Zysk netto/Koszty działalności gospodarczej *100%, Krótkoterminowe aktywa/ krótkoterminowy kapitał ≥1 , Koszty działalności gospodarczej/Przychody ogółem *100%, Przychody ze sprzedaży brutto (sprzedaż powiększona o podatek od towarów i usług VAT)/Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług = Liczba cykli inkasa, Kapitał krótkoterminowy(krótkoterminowe rozliczenia kapitałowe)/Kapitał całkowity, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 0,1-0,2, (0,5) = kapitał własny/kapitał obcy, Zysk ze sprzedaży/ Koszty działalności operacyjnej * 100%, Aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 1
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024