mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  das brötchen, das glas, der teelöffel, die cornfakes, der orangensaft, die banane, die kanne, der paprika, der kaffee, der Honig, der Esslöffel, der teller, die wurst, der joghurt, das weißbrot, die gabel, der quark, das messer, die tomate, die butter, das ei, die marmelade, das mineralwasser, die kaffemashine, die Zuckerdose, das Vollkornbrot, der käse, die serviette, das Müsli
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  polaczenie piekna i dobra, nie wszystek umre, rywalizacja, przewodniczacy chóru, list do pizonow, zasada twórczego naśladownictwa natury, Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, bogini zemsty, zly los, piesn pochwalna, piesni horacego, uzdrowiciel bogów, powtarzajace sie okreslenia, ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , oda, Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj), wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, zasada zgodnosci tresci z forma, twórczość o charakterze dydaktycznym , najstarsze metrum, najczesciej cytaty, złoty srodek
 • 0
  .
  kaufsüchtig, bezahlen, die größe, das angebot, der becher, entsheiden, die Buchhandlung, der tante emma laden, Vergleichen, der parkplatz, könnten sie mir bitte helfen , der nachteil, wirklich, das produkt, die Tüte, im vordegrund, das paar, der karton, die Packung, das einkaufzentrum, der Rock, wie viel kosten, eine große auswahl, auf dem markt, der Kasten, besonders, wichtig, einkaufen, das Bekleidungsgeshäft, haben sie solche auch in schwarz, die Umkleidekabine, die jacke
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł, tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;, określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin, oznacza podział społeczeństwa na klasy i grupy, różniące się od siebie stosunkiem do środków produkcji tj. posiadaczy i nie posiadaczy środków produkcji.Ten rodzaj struktury odpowiada koncepcji klasow, układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes, połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, Teoria modernizacji stara się opisać sposób w jaki społeczeństwa dochodzą do stadium społeczeństwa nowoczesnego. Celem teorii modernizacji było wskazanie działań, które powinny podjąć społeczeństwa za, Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., za cel mają one kontrolę nad decyzjami państwowymi, ponieważ to państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczne., ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet., tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp., założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw. , Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO, mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult, ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform, Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet, Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu, zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę, odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int, Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko, W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, Ruchliwość międzypokoleniowa to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony empirycznej, Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jes, • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł, Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , przedstawia strukturę społeczną, jako pionowy układ warstw, które różnią się dostępem do cenionych dóbr ( środki materialne, władza, prestiż, wykształcenie) → Struktura społeczna nie jest zjawiskiem t
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  faulenzen, die besichtigung, jemand hat mir (rzecz) gestolen, das wetter, ich erinnere ich an, tauchen, das kommt nich in frage , aus stoff, das erlebnis, ausehen, SICH, die insel, aus leder, einen shreck bekommen, die polizei, die hitze, die erinnerung, müde, obst pflücken, streiten, sein tashengeld aufbessern, froh, brav, am strand liegen, der ausflug, passieren, im meer baden, gute / schlechte erinnerungen haben, zeitungen ustragen, das lagerfeurer, bemerken, mittelgroß
 • 0
  qwerty
  mittelgroß, die frisur, der absatz, schrecklich, der schuh, die persönlichkeit, das leben, das gesicht, die sache, die jacke, die lieblingsfarbe, anziehen, geschmacklos, rund, ser sakko, das top, die mütze, der kapuzen-sweater, lässig, das aussehen, veränden sich, die werbung, sich kleiden, das haar, die kleidung, die menschen manipulieren, das piercing, ERREICHEN, kariert, der ring, auffallen, hässlich
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  AUSruhen, das gesicht, kalt, die brust, wenn, schädlich, beim arzt, stress bewältigen, nach dem essen, sich vor einer erkältung schützen, schaden, die medikamente dreimal täglich einehmen, vor dem essen, die gesundheit, neugierig, die hand, ein medikament gegen husten verschreiben, die ursache, keinen appetit haben, der husten, tut mir weh , das herz, bewegen sich, die erkälung, sich an der frishen luft bewegen, die sucht, einsam, das ohr, der schmerz, die nase , das fieber, der schulter
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  der dom, der ausländer, die pünklichkeit, pünktlish, wert legen auf, weltbekannt, die rundfahrt, stattfinden, entdecken, sparsam, die sehenswürdigkeit, den nobelpreis erhalten, humorlos, die kathedrale, die sauberkeit, ordentlich, die zuverlässigkeit, der turm, was ist im preis enthalten, der abfahrstpunkt, fleißig, bekannt sein durch, die ordnung, die hektik, erfinden, die sparsamkeit, das ticket, aus aller welt, der friendensnobelpreiss, laut, das schloss, est ist wahr, dass
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  fromm, patchwork familie, kinder großziehen, wissbierig, mutig, kompromisslos, ängstlich, sich nur am wochenende sehem, einen beruf erlernen / ausuben, er gefält mir WENN/DASS, karriere machen, vergesslich, homorvoll, verschlossen, ich kenn es nicht leiden, wenn, energish, altmodish, hilfsbereit, samotnie wych, als single lieben, ., ich hasse wenn, den haushalt führen, kinderlose ehe, traditionelle`, temperamentvoll, ruhig, naseweis, ich mag wenn, kinder allen erziehen, gut verdienen, selbstbewusst
 • 0
  tjwj656
  fragen nach, glauben an, anregen zu, diskutiren über, achten auf, ankommen in, aufpassen auf, erzählen von, bedanken sich für, berichten über, einladen zu, freuen sich auf, arbeiten bei, anfagen mit, antworten auf, beginnen mit, beziehen sich auf, bitten um, gehen um, bedanken sich bei, danken für, aufhören mit, abholen von, gratulieren zu, entscheiden sich für, beschäftigen sich mit, einladen für, gehören zu, ängern, denken an, bestehen aus, fürchten sich vor
 • 0
  autor: osta4
  wos
  ludnosc i wojujacy pozostaja pod wladza zasad prawa narodow oraz zasad sumienia publicznego, procedury i środki umożliwiające jednostce postępowanie w dochodzeniu swych praw, ekonomiczne socjalne kulturowe, nieposiadaja bezwzglednej mocy prawnej, wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., 1g, prawo do zycia,wolnosci,wlasnosci,slowa,prywatnosci,ob,s.sadu,azylu,z.tortur,niewol., prawo do: pokoju,demokracji,narodow do samostanowienia i bogactw naturalnych,rozwoju,pomocy hum,informacji,czystego srodowiska, prawa rannych i chorych zolniezy,jencow i cywili podczas wojny, zaklada niezaleznosc prawa od praw boskich i racjonalnosc , ma za zadanie w bardziej efektywny sposob zapobiegac naruszeniom w prawach czlonkowskich, System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie pr, procedury i instytucje pozwalajace wyegzekwowac czlowiekowi przestrzeganie praw materialnych od wladzy, 1992-95 na terenie bih , Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest on najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka. Początki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają daty 1862 r, konkretne wolnosci i prawa przyslugujace czlowiekowi, gwarancje materialne i formalne. , anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, polska 127 zburzonych, Wyznaczenie obowiązków dla państw w zakresie ochrony praw mniejszości W zakresie tolerancji i rozwoju różnych narodów Zabezpieczenie wolności myśli sumienia, zgromadzeń przedstawicielom mn, prawa osobiste, socjalne nienaruszalne, 1.g prawa wyborcze, prawo do referendum,zrzeszania,skargi na instytucje,inf o dzial wladzy,wolnosci pokojowych zgromadzen, znosila feudalizm fr., 1815 kongres wiedenski, instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie praw i egzekwowanie kar , głównym zadaniem urzędnika sprawującego w funkcję (od 1999 roku) jest: czuwanie nad respektowaniem praw człowieka udzielanie pomocy krajowym rzecznikom praw człowieka konsultacje z innymi, 1837 postulowala o nadanie praw socjalnych i politycznych pracownikom, sadzi sprawcow ludobojstwa,zbrodni wojennych i przeciwko ludzkosci skalada sie z 18 sedziow wybieranych na 6 etnia kadencje, zglaszana do onz w p[rzywadkach lamania praw czlowieka we wszystkich krajach (rada praw czlowieka), segregacja rasowa, odrebny rozwoj bialych,azjatow,czarnych, Navanethem Pillay, rezerwaty dla mudzinow zajmujace 1/8 kraju, jest to organizacja bezpieczeństwa, zorganizowana dzięki współpracy wszystkich państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw azjatyckich powstałych po rozpadzie ZSRR. Kontynuująca działaln, 2.gen prawo do nauki, korzystania z dobr kultury, swoboda artystyczna i prowadzenia badan naukowych
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  berücksichtigen, der erfolg, Allergie gegen Tiere, schüchtern, Behinderte/ blinde begleiten, gemeinsam, humorvoll, eifesüchtig, zur bewegung motivieren und fit halten, wahr, in guten wie in schlechten Zeiten da sein , das pferd, beim joggen begleiten, dein Stress ist weg, verliebt, die bedeutung, das verauten, unterhalten, verständnisvoll, misstrauich, gassi gehen, leiden, sich auf ihn/sie verlassen konnen , verantstädnisvoll, shätzen, der traumtyp, träumen von, streitsüchtig, pflichten haben, das tier/e, füttern, die verantwrtung
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  obwohl, feucht, die savanne, der hegel, herrshen, der ocean, die wiese, die hitze, die flut, streng, sauber, wehen, sich an das trockene klima anPASSEN, sonnig, wachsen, bewölkt, der donner, der fluss, frostig, flüchten, der regenfall, mild, basieren auf, große schäden verursachen, verwüstet, der wind, rau, befürchten, vocherSAGEN, es shneit, völlig, donnern
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  verde, grigio, una donna, gli uomini, sesto, una parette, parlare , un ucelllo, non c`è, nove, ottantasei, ottanta, c`è, chi é, fortuna, unduci, my, blu, pisać, una mela, chiedere, un telefono, due, settantacinque, uno zaino, un agenda, bianco, un soffitto, come si dicie, uno, oni, sei
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  da, da bere, di chie posturatura, fromaggio, biscotti, panino, supermercato, brutto, io prendo, essere, cantare, di sera , Questo libro è scritto, mazetta, a pranzo, pelle chiara, vecchio, pesheria, capelli ricci, in fondo alla strada, tradizione, pelle scura, cipolla, caldo, pieno, piccolo, succo di frutta, anche, bello, aprire, cuffia, dolce
 • 0
  grqeg
  vanno, tavolo, dalle alle , abbiamo, l'ufficio è aperto, dietro, a destra, va in frondo alla strada, l'aria condizionata, accanto al supermercato, ogni, vogliamo, il lavandino, buonanotte, ascensore , passare lo straccio, Quanto pago, accanto a, possono, A CHE ORA ARRIVA, volere, edicola, proprio di fronte, dalle 6 alle 1, dopo, prendere un'autobus, la banca, ascendere, va in ascensore, pianterreno, cuocere, voglio
 • 0
  rtwjtj
  standard oil - rockeffeler, wylacznosc na sprzedaz, tc`, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło, optimum ekonomiczne, pkt rownowahi, dlugookresowe koszty marginalne, uokik, powstaje sam z siebie, vx/q, wszystkie koszty zmienne (koszty calkowite), optymalna wartosc produkcji, koszty calkowite, przychody calkowite, wszystkie wplywy finansowe, koszty, zoo,jawna,tajna,akcyjna,partnerska,cywilna,komandytowa(ak), wylacznosc na kupno, przychód-koszty, p*q, przecietne przychody, optimum techniczne, mr=mc, cena, tc/q, przychody, ilosc,jednostka,produkcja, zagwarantowany przez panstwo, tr/q, fc/q, koszty zmienne, przecietne koszty calkowite, przychod przecietny
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2017