mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  der teller, die marmelade, die cornfakes, das Müsli, die wurst, der kaffee, das mineralwasser, die Zuckerdose, der Esslöffel, die kaffemashine, das brötchen, das ei, die serviette, der teelöffel, die banane, das glas, die tomate, der paprika, der Honig, das weißbrot, die gabel, die butter, der joghurt, der orangensaft, das messer, das Vollkornbrot, die kanne, der quark, der käse
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., polaczenie piekna i dobra, wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, bogini zemsty, twórczość o charakterze dydaktycznym , Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, zly los, poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj), Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , powtarzajace sie okreslenia, oda, piesni horacego, Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, list do pizonow, zasada twórczego naśladownictwa natury, złoty srodek, piesn pochwalna, zasada zgodnosci tresci z forma, nie wszystek umre, najczesciej cytaty, przewodniczacy chóru, najstarsze metrum, uzdrowiciel bogów, rywalizacja
 • 0
  .
  auf dem markt, der Drogeriemarket, die Buchhandlung, der preis, die größe, der parkplatz, das Geshäft, die Flashe, der Markt, der Vorteil, wie viel kosten, was macht das zusammen, bezahlen, das Lebensmittel, eine große auswahl, weit, das paar, kostenlos, die Süßigkeiten, sonst noch etwas ?, die hose , das Kaufhaus, frish, die Kleidung, die Packung, das Schuhgeshäft, wirklich, Schauen, die Einkäufe, dass, meistens, günstig
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko, Teoria modernizacji stara się opisać sposób w jaki społeczeństwa dochodzą do stadium społeczeństwa nowoczesnego. Celem teorii modernizacji było wskazanie działań, które powinny podjąć społeczeństwa za, odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int, ruch praw obywatelskich, ruch społeczno-polityczny w USA, głównie w latach 50. i 60. XX w., dążący do likwidacji segregacji rasowej i dyskryminacji ludności murzyńskiej; , założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw. , do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł, ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet., Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp., tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;, połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin, Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO, mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych w krótkim czasie Za środek osiągania swoich zamierzeń i postulatów ruchy te przeważnie przyjmują radykalne metody, np. przewrót rewo, zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł, układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes, Ruchliwość strukturalna to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego kolejnych pokoleń. Pozostałe rodzaje to ruchliwość wymienna (cyrkulacyjna). Czynnikami, które mogą przys, Ruchliwość międzypokoleniowa to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony empirycznej, przedstawia strukturę społeczną, jako pionowy układ warstw, które różnią się dostępem do cenionych dóbr ( środki materialne, władza, prestiż, wykształcenie) → Struktura społeczna nie jest zjawiskiem t, mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję, Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, oznacza podział społeczeństwa na klasy i grupy, różniące się od siebie stosunkiem do środków produkcji tj. posiadaczy i nie posiadaczy środków produkcji.Ten rodzaj struktury odpowiada koncepcji klasow, nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie., Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu, zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  der ausweis, das abenteuer, das wetter, die polizei, zelten, aus leder, ständing, ausehen, der streit, traurig, die tashe, entspannt, begeistert sein von, verlieren, erholen, der ausflug, kinder betreuen, als animateur in arbeiten, im meer baden, am lagerfeuer sitzen, streiten, das portmonee, faulenzen, die hitze, sauer, die insel, zufrienden, passieren, die anzeige, ich erinnere ich an, heißt, einfluss auf haben
 • 0
  qwerty
  die jacke, der anzug, die menschen manipulieren, zur kunst gehören, seine persönlichkeit ausdrücken, das halstuch, mollig, schmal, umhaben, mittelgroß, bunt, ungepflegt, die frisur, das vorblild, anhaben, ausswhwn, die werbung, die hose, der charakter, rund, die sache, die kleidung, hässlich, pflegen, der rock, das hemd, schick, die nase, das top, das aussehen, der pulli, ERREICHEN
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  die abhängigkeit, erkälten sich, stress bewältigen, drogenabhängig, die entspannung, der hals, der schmerz, der bauch, plötzlich, die krankheit, die gesundheit, das ohr, rauchen, das fieber, die erkälung, das herz, die brust, angst vor der zukunft, beim arzt, bewegen sich, was fehlt dir / ihnen ?, tut mir weh , das auge, die knie , das medikament, die hand, der rücken, der finger, sich gesund ernähren, die droge , die nase , AUSruhen
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  die kathedrale, weltbekannt, das schloss, stattfinden, die ordnung, die zuverlässigkeit, der friendensnobelpreiss, sparsam, die hektik, bekannt sein durch, die sparsamkeit, der ausländer, aus aller welt, pünktlish, der dom, der turm, ordentlich, die sauberkeit, entdecken, erfinden, laut, die rundfahrt, zuverlässig, riesig, humorlos, est ist wahr, dass, die sehenswürdigkeit, die ermäßigung, der abfahrstpunkt, fleißig, den nobelpreis erhalten, die pünklichkeit
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  kompromisslos, zielstrebig, ich hasse wenn, ängstlich, sich nur am wochenende sehem, ich mag wenn, humorloss, kinderlose ehe, es geht mir auf die nerven wenn/dass, traditionelle`, wissbierig, selbstbewusst, kinder großziehen, patchwork familie, mutig, ruhig, einen beruf erlernen / ausuben, als single lieben, naseweis, hilfsbereit, altmodish, offen, energish, in (freier) partnerschaft leben, fromm, kinder allen erziehen, karriere machen, modern, temperamentvoll, er gefält mir WENN/DASS, verschlossen, ich treffe mich gern mit <jakimi> leuten.
 • 0
  tjwj656
  abholen von, bedanken sich für, bestehen aus, ankommen in, bedanken sich bei, erzählen von, einladen zu, aufpassen auf, aufregen sich über, arbeiten bei, diskutiren über, ängern, beziehen sich auf, freuen sich auf, arbeiten an, beginnen mit, gehören zu, freuen sich über, beurteilen nach, antworten auf, entscheiden sich für, erinnern sich an, anregen zu, denken an, gratulieren zu, berichten über, bitten um, anfagen mit, beschäftigen sich mit, erwarten von , achten auf, danken für
 • 0
  autor: osta4
  wos
  sporzadzenie skargi->weryfikacja skargi->przekazanie skargi panstwu ktoremu zarzuca sie lamanie prawa ->uzyskanie stanowiska panstwa->opracowanie raportu i rekomendacji przez grupe ekspertow->podjecie, wynikajace z ludzkiej natury sw.zAkwinu Śr., 1992-95 na terenie bih , uropejska Karta Społeczna gwarantuje: Zakaz pracy przymusowej Prawo do równego wynagrodzenia za pracę dla mężczyzn i kobiet Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Prawo , Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest on najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka. Początki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają daty 1862 r, Navanethem Pillay, prawo pozytwne (prawo) i prawo negatywne (wolnosc), procedury i środki umożliwiające jednostce postępowanie w dochodzeniu swych praw, System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie pr, Amnesty International została założona w 1961 roku przez Brytyjczyka Petera Bensona autora artykułu „Zapomniani więźniowie”. Artykuł stał się powodem do spotkania w Luksemburgu przedstawicieli Wielkie, anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, ma za zadanie w bardziej efektywny sposob zapobiegac naruszeniom w prawach czlonkowskich, konkretne wolnosci i prawa przyslugujace czlowiekowi, 2gen,prawo do pracy,godnego wynagrodzenia,bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,strajku,zwiazkow zawodowych, zaklada niezaleznosc prawa od praw boskich i racjonalnosc , 1945 kartą narodow zjednoczonych, od mater. nalozony na wladze zakaz ingerowania w pewne obszary zycia czlowieka, 1215, jan bez ziemi, znosila feudalizm fr., ajmuje się: przestrzeganiem praw człowieka na świecie, obserwuje nadużycia w zakresie przestrzegania praw człowieka, współpracuje z ekspertami, urzędnikami państwowymi w celu pozyskania i, 2gen,prawo do renty i emerytury, opieki zdrowotnej, wupoczynku iprawnych urlopow., od mater. obowiazek rzadzacych zrobienia czegos dla czlowieka, antonio guterres nadaje status uchodzcy i umozliwia znalezienie bezpieczenstwa w innym panstwie z mozliwoscia dobrowolnego powrotu do domu, gwarancje materialne i formalne. , 1837 postulowala o nadanie praw socjalnych i politycznych pracownikom, Sądy powszechne Sądy administracyjne Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Organizacje pozarządowe, (co 4 lata ) zglaszany przez rade praw clzowieka zawiera raport o przestrzeganiu praw czlowieka w krajach czlonkowskich oraz rezolucje dot wszystkich aspektow przestrzegania praw czlowieka, wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., segregacja rasowa, odrebny rozwoj bialych,azjatow,czarnych, jest to organizacja bezpieczeństwa, zorganizowana dzięki współpracy wszystkich państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw azjatyckich powstałych po rozpadzie ZSRR. Kontynuująca działaln, prawa osobiste, socjalne nienaruszalne, 1948/94 afryka , osiedlanie murzynow w bantusanach
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  das kaninchen, nicht eingebildet, die karriere, zuverlässig, treu, misstrauich, Sie retten uns das Leben, Probleme miteinander teilen und losen, streitsüchtig, Geheimnisse bewahren, Tiere als Medizin udn Therapie, hilfsbereit, gassi gehen, lohnen sich, verlassen sich auf, der erfolg, wahr, kusheln, mit kranken kindern spielen, einsam, ehrilch, die schwierigkeit, das pferd, berücksichtigen, humorvoll, Freude und Begleiter für Blinde, zur bewegung motivieren und fit halten, vergleichen, teilen, der käfig regelmäßig reinigen, in in allen Schwierigkeiten zur Seite stehen, eifesüchtig
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  der regen, der shauer, das gewitter, zuverlässig, deshalb, wolkig, oder, die beobachtung, das gebrige, die savanne, der himmel, heiter, wehen, der sturm, trotzden, der baum, die natur, das hochwasser, der donner, der regenwald, feucht, dürren treten in polen häufig auf, fishen, sondern, sich an erinnern, erreichen, die hitze, wachsen, neblig, vocherSAGEN, der frost, windig
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  absente, blu, ma, settimo, nero, ja, con, chiedere, una mela, ventitre, un letto, una sedia, due, nove, irlandese, e tu ?, diciannove, un uomo , presente, terzo, un treno, un ragazzo, oni, per piacere, diciotto, sette, non c`è, puoi, my, voi siete, una penna, ile
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  snello, vuoto, notte, panetteria, capelli ricci, da cinque mesi, un kilo di, pieno, mi piaccono, qualche volta, per me, io prendo, anche, a squola, caserma e strada, cameriere, a pranzo, alto, kraje i duże wyspy, miesiace -ria,-cia, che cosa porti, tradizione, cena, preferire, pescare, andare, colazione, ricevere, mi piace, succo di frutta, bere, compagni, codino
 • 0
  grqeg
  studio, potete, vado, buonasera, soggiorno, tutto pieno, il lavandino, la lavastoviglie, devo, apparecchiare la tavola, vado a piedi, divano, stazione, cento, va, pagare, trecento, gira a sinistra, dobbiamo, pagare, volere, Quanto pago, se a roma sono le, tavolo, cercare, quaranta, ostello, sappiamo, ascensore , camere libere, davanti a, pagare
 • 0
  rtwjtj
  przychod przecietny, powstaje sam z siebie, dlugookresowe koszty marginalne, tc`, zagwarantowany przez panstwo, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło, tc/q, uokik, cena, optymalna wartosc produkcji, koszty stale, przychód-koszty, p*q, koszty, ilosc,jednostka,produkcja, optimum ekonomiczne, pkt rownowahi, wylacznosc na kupno, przecietne koszty calkowite, standard oil - rockeffeler, wszystkie wplywy finansowe, koszty zmienne, vx/q, przychody calkowite, wylacznosc na sprzedaz, wszystkie koszty zmienne (koszty calkowite), mr=mc, koszty calkowite, przychod marginalny, przychody, przecietne przychody, tr/q, fc/q
 • 0
  autor: osta4
  hrthwrth
  ai, inverale semestre, secondo apello, Sono una persona puntuale, quando c'è una grande traffico, radersi, addormentarsi , ogni mattina, si mangia in mensa, ricordare, nell', ci svegliamo, zawsze, scappare, agli, dell', nello, Andiamo a classi, quasi mai, a part-time, guardando il film, come ti trovi, lavarsi, pago il mio affitto, all', negli, puntuale, pulisco la casa, dai, l'esamo scritto, subito, ST", "SP", "SC", "PS", "PN", "GN" "z"
 • 0
  autor: osta4
  dsgagd
  a (geological) survey, to accomplish, to pass for(sth), to slip, to accelarate, to offend, team-building (activities), to buy into(an idea), to prevail, to start from scratch, a Gantt chart, roboty ziemne, prace wykopaliskowe, to run smoothly, red tape, a commitment, a retreat, to impose, a scope, to get bogged down(in sth), touchy-feely, to be (generally) recognised, to share(a passion), mediocre, to overcome, to be (physically) gifted, (behind/ahead of) schedule, to endure, kamień milowy, kluczowy etap, ważne wydarzenie, a bunch, to set sb back, (the)delivery (date), to get(things)back on track
 • 0
  fgsdfgsdf
  S wy =(Y 1 – Y 2 )/Y 0 *100, majątek produkcyjny (maszyny, budynki, marteriały, surowce), Ipl = Spl, z każdej dodatkowej złotówki dochodu 80 gr gospodarstwa domowe przeznaczają na wzrost konsumpcji, S = A + (1 – KSK) Y, wielkosci realne w cenach stalych, pokazuje zależność ilości dóbr jaką nabywcy decydują się zakupic do ogólnego poziomu cen, , zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów, 1 – KSK , j, W wy =Y 1 /Y 0 *100, krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji , Ca+KSK*Y, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą głownie od standardu życia znajomych i sąsiadów , wzrost produkcji potencjalnej – czyli wzrost zdolności wytwórczych gospodarki., zuzywa sie, = 1, pochodna C + pochodna y, AD = C + J, C = A + cY , zależy od planowanego przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobu kapitału trwałego oraz stanu zapasów,, tworzy warunki dla wzrostu produkcji przy danym poziomie zatrudnienia i wyposażenia w kapitał rzeczowy., C+s, Ca+ksk(Y-T), są zależne od popytu zagregowanego, wtedy produkcja potencjalna jest dana., wymaga dodatkowych inwestycji by utrzymać t.u.p., Ziemia Praca Kapitał, Keynes, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów, co p i gd planują wydać na zakup dóbr, Y-J, 40-60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi , to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczy na wzrost konsumpcji
 • 0
  fhfgh
  podnoszenie podatkow, obnizanie wydatkow, obnizanie podatkow wzrost wydatkow, aktywna i pasywna, decyzyjnoscia dot. zmian Y i G dla osiagniecia celu, T.Dochodowy,zasilek,programy pomocy dla rolnictwa, Czas,DestGosp,MiN/A,AutZmiany AS i AD, systemy T, zasiliki, zasady pomocy, wplywy podatkowe > wydatki budzetowe, Autonomatyczne stabilizatory koniunktury, gdy AS jest zbyt niski i wymaga pobudzenia, G i T ktore zmiejszaja mnoznik, =poziom aktywnoscigosp,-zmiany,=wzrostgosp., SE CHUJU POCZYTAJ, kiedy AS jest za wysoki, inflacja,utrata wiarygodnosci,+CobsulugiDł,, G - T, zmiana stawek opodatkowania, wydatkow z budzetu, Restrykcyjna i Ekspansywna, hamuje spadki AD w recesju i wzrosty w pobudzeniu, polityka dyskrecjonalna
 • 0
  autor: osta4
  ighggujert
  prendiamo il sole, c`e il sole`, ci sono 3 gradi sotto lo zero, la collina, sto, nord, gennaio, le citta, meridione, il fiume, ottobre, la, la primavera, finesce il 22 giugno, morze, ovest, l`inverno in polonia spesso e fredda, settentrionale, sta leggendo un libro, stai, oggi E, vi posso chiamare domani, blyska sie, grzmot, sto ascoltando le radio, meridionale, luglio, novembre, ti, sta, ci sono non molti turisti, est
 • 0
  yjuetyj
  Aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 1, Przychody ze sprzedaży brutto (sprzedaż powiększona o podatek od towarów i usług VAT)/Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług = Liczba cykli inkasa, Krótkoterminowe aktywa/ krótkoterminowy kapitał ≥1 , aktywa trwałe/aktywa obrotowe*100%, kapitał własny + kapitał obcy długookresowy/aktywa trwałe powinien > 1, Koszty działalności gospodarczej/Przychody ogółem *100%, kapitał własny/kapitał całkowity, Zysk netto/ Przychody ogółem*100%, Kapitał własny + kapitał długookresowy obcy/aktywa trwałe > 1, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 0,1-0,2, kapitał obcy/kapitał własny (1-3), Zysk netto/Koszty działalności gospodarczej *100%, (0,5) = kapitał własny/kapitał obcy, Zysk ze sprzedaży/ Koszty działalności operacyjnej * 100%, Zysk brutto/Przychody ogółem *100%, kapitał obcy/kapitał całkowity, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału własnego *100%, Kapitał krótkoterminowy(krótkoterminowe rozliczenia kapitałowe)/Kapitał całkowity, Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, 360/ wskaźnik obrotowości, kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy/aktywa trwałe + środki obrotowe > 1, Zysk ze sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów * 100%, przychody ze sprzedaży/ przeciętny stan zapasów, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału podstawowego * 100%, kapitał własny/aktywa trwałe powinien < 1 , Długookresowe aktywa/długookresowy kapitał ≤ 1, 360/Wskaźnik obrotowości należności (w razach) = liczba dni, Koszty działal. operacyjnej/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100%, Zysk netto/Przeciętny stan majątku (aktywów) ogółem*100%, Kapitał długoterminowy (cały własny i obcy (zobowiązania i rezerwy długoterminowe))/Kapitał całkowity
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022