mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  die kanne, der teller, der Honig, das ei, die banane, der Esslöffel, der paprika, die tomate, das weißbrot, das Müsli, die cornfakes, der teelöffel, das Vollkornbrot, die Zuckerdose, der joghurt, das glas, der käse, der orangensaft, das mineralwasser, die butter, die serviette, der quark, die marmelade, das messer, der kaffee, das brötchen, die kaffemashine, die wurst, die gabel
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  przewodniczacy chóru, Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, najczesciej cytaty, uzdrowiciel bogów, piesni horacego, piesn pochwalna, bogini zemsty, złoty srodek, Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , oda, polaczenie piekna i dobra, zasada twórczego naśladownictwa natury, wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, nie wszystek umre, zasada zgodnosci tresci z forma, zly los, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., rywalizacja, twórczość o charakterze dydaktycznym , list do pizonow, powtarzajace sie okreslenia, Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, najstarsze metrum, poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj)
 • 0
  .
  wirklich, kaufsüchtig, das Tashengeld, die hose , anprobieren, die dose, die Packung, Schauen, der Vorteil, der tante emma laden, das paar, was macht das zusammen, der karton, im hintergrund, haben sie solche auch in schwarz, der becher, die jacke, die Tüte, die zahnpasta, die Kleidung, könnten sie mir bitte helfen , einkaufen, wie viel kosten, auf dem markt, der Markt, das wäre alles, das Geshäft, der Shuh, sonst noch etwas ?, Vergleichen, per internet, das einkaufzentrum
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  ruch praw obywatelskich, ruch społeczno-polityczny w USA, głównie w latach 50. i 60. XX w., dążący do likwidacji segregacji rasowej i dyskryminacji ludności murzyńskiej; , odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int, awans lub degradacja z klasy do klasy., Ruchliwość międzypokoleniowa to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony empirycznej, Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet, ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform, zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości , pozbawione struktury (wspólnoty pierwotne), połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł, ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł, zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę, układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes, Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych w krótkim czasie Za środek osiągania swoich zamierzeń i postulatów ruchy te przeważnie przyjmują radykalne metody, np. przewrót rewo, Ruchliwość strukturalna to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego kolejnych pokoleń. Pozostałe rodzaje to ruchliwość wymienna (cyrkulacyjna). Czynnikami, które mogą przys, oznacza podział społeczeństwa na klasy i grupy, różniące się od siebie stosunkiem do środków produkcji tj. posiadaczy i nie posiadaczy środków produkcji.Ten rodzaj struktury odpowiada koncepcji klasow, ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet., Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie., Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult, tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;, rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp., tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu, określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  gleiche interessen haben, ruhig, müde, der campingplatz, heißt, faulenzen, das wetter, kinder betreuen, die insel, der ausweis, gestresst, entspannen, gute / schlechte erinnerungen haben, verdienen, zufrienden, am lagerfeuer sitzen, handzettel verteilen, begeistert sein von, tauchen, einen shreck bekommen, ich erinnere ich an, bemerken, der streit, aus stoff, die erinnerung, streiten, brav, einfluss auf haben, das portmonee, das erlebnis, froh, das abenteuer
 • 0
  qwerty
  pflegen, die kleidung, das schönheitsideal, mollig, zur kunst gehören, auffallen, bunt, anhaben, gestreift, das vorblild, ser sakko, das halstuch, lässig, die jacke, der nasenring, schrecklich, auf die kleidung achten, ungepflegt, die cordhose, die bluse, das leben, das hemd, der pulli, der rock, die werbung, umhaben, der tattoo, anziehen, schmal, der kapuzen-sweater, aufhaben, der schal
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  schädlich, den arzt holen, der muskel, sich gesund ernähren, rauchen, einsam, die entspannung, kalt, die knie , der schulter, schaden, vitaminreich, die sucht, der schmerz, die brust, das fieber, das herz, was fehlt dir / ihnen ?, sich an der frishen luft bewegen, die erkälung, wenn, das suchtmittel, der fuß, das auge, die medikamente dreimal täglich einehmen, im bett bleiben, keinen appetit haben, beim arzt, stress bewältigen, die droge , was tut dir / ihnen weh, fühlen sich
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  der fleiß, was ist im preis enthalten, wert legen auf, aus aller welt, weltbekannt, der ausländer, ordentlich, die sehenswürdigkeit, bekannt sein durch, est ist wahr, dass, fleißig, der abfahrstpunkt, zuverlässig, die sparsamkeit, riesig, humorlos, das ticket, sparsam, der turm, den nobelpreis erhalten, laut, entdecken, pünktlish, die ermäßigung, die rundfahrt, die ordnung, erfinden, die hektik, die zuverlässigkeit, die pünklichkeit, die sauberkeit, das schloss
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  kinder großziehen, sich nur am wochenende sehem, in (freier) partnerschaft leben, den haushalt führen, karriere machen, selbstbewusst, kompromisslos, ängstlich, ich mag wenn, humorloss, kinderlose ehe, zielstrebig, vergesslich, kinder allen erziehen, gut verdienen, energish, hilfsbereit, naseweis, mutig, ich hasse wenn, fromm, modern, altmodish, er gefält mir WENN/DASS, es geht mir auf die nerven wenn/dass, ., wissbierig, sich im veruf sebst verwirklichem, einen beruf erlernen / ausuben, samotnie wych, ich treffe mich gern mit <jakimi> leuten., verschlossen
 • 0
  tjwj656
  gehören zu, beginnen mit, anregen zu, achten auf, aufregen sich über, antworten auf, berichten über, beschäftigen sich mit, beziehen sich auf, bedanken sich bei, aufpassen auf, erwarten von , entscheiden sich für, anfagen mit, ankommen in, gehen um, fragen nach, freuen sich auf, denken an, gratulieren zu, danken für, einladen für, abholen von, arbeiten an, bestehen aus, aufhören mit, diskutiren über, bedanken sich für, glauben an, ängern, erinnern sich an, bitten um
 • 0
  autor: osta4
  wos
  polska 127 zburzonych, instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie praw i egzekwowanie kar , antonio guterres nadaje status uchodzcy i umozliwia znalezienie bezpieczenstwa w innym panstwie z mozliwoscia dobrowolnego powrotu do domu, gwarancje materialne i formalne. , Międzynarodowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka (IHF) jest organizacją zrzeszającą ponad dwadzieścia państw tworzących tzw. Komitety Helsińskie. Powstała w1982 roku, w Wiedniu pośród państw, które po, anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, konkretne wolnosci i prawa przyslugujace czlowiekowi, System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie pr, sadzi sprawcow ludobojstwa,zbrodni wojennych i przeciwko ludzkosci skalada sie z 18 sedziow wybieranych na 6 etnia kadencje, Navanethem Pillay, ekonomiczne socjalne kulturowe, nieposiadaja bezwzglednej mocy prawnej, 1g, prawo do zycia,wolnosci,wlasnosci,slowa,prywatnosci,ob,s.sadu,azylu,z.tortur,niewol., Wyznaczenie obowiązków dla państw w zakresie ochrony praw mniejszości W zakresie tolerancji i rozwoju różnych narodów Zabezpieczenie wolności myśli sumienia, zgromadzeń przedstawicielom mn, zakaz nawracania sila na chrzescijanstwo pawel wlodkowiec Śr., wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., wynikajace z ludzkiej natury sw.zAkwinu Śr., gwarancje bezpośrednie (chronią w sposób instytucjonalny prawa np. rzecznik Praw Obywatelskich) i pośrednie (mają duży wpływ na podstawowych przestrzeganie praw np. podział władzy w państwie)., 1915-17 1,5mln ofiar turcja zarzucala ormianom sympatyzowanie z rosja, ludnosc i wojujacy pozostaja pod wladza zasad prawa narodow oraz zasad sumienia publicznego, zglaszana do onz w p[rzywadkach lamania praw czlowieka we wszystkich krajach (rada praw czlowieka), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest on najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka. Początki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają daty 1862 r, rezerwaty dla mudzinow zajmujace 1/8 kraju, (co 4 lata ) zglaszany przez rade praw clzowieka zawiera raport o przestrzeganiu praw czlowieka w krajach czlonkowskich oraz rezolucje dot wszystkich aspektow przestrzegania praw czlowieka, procedury i środki umożliwiające jednostce postępowanie w dochodzeniu swych praw, niezbywalne,nienaruszalne,przyrodzone,powszechne, 1919, 2.gen prawo do nauki, korzystania z dobr kultury, swoboda artystyczna i prowadzenia badan naukowych, prawo pozytwne (prawo) i prawo negatywne (wolnosc), Amnesty International została założona w 1961 roku przez Brytyjczyka Petera Bensona autora artykułu „Zapomniani więźniowie”. Artykuł stał się powodem do spotkania w Luksemburgu przedstawicieli Wielkie, ma za zadanie w bardziej efektywny sposob zapobiegac naruszeniom w prawach czlonkowskich, 1837 postulowala o nadanie praw socjalnych i politycznych pracownikom, procedury i instytucje pozwalajace wyegzekwowac czlowiekowi przestrzeganie praw materialnych od wladzy
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  ersetzen, füttern, treu, im täglishen leben helfen, schlau, begleiten, ehrlich, entdecken, führen, träumen von, ehrilch, der traumtyp, vergleichen, allergish sein, verantstädnisvoll, das kaninchen, wahr, vertrauen, Tiere als Medizin udn Therapie, teilen, die einsamkeit, kusheln, erwartern, in guten wie in schlechten Zeiten da sein , Schau ins Aquarium, das pferd, sich nüzlich fühlen, humorvoll, Verantworgung lernen, traurig, misstrauich, shätzen
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  rau, basieren auf, der shauer, frostig, die tefebene, trotzden, neblig, warm, die temperatur beträgt x grad, windig, die alpen, der wetterbericht, in panik geraten, der frost, fröhlich, bedeckt, sonnig, der regen, trocken, erfahren, sauber, wolkig, klar, kaum, das hochwasser, sonnen, wachsen, völlig, die sonne schneit, herrshen, heiß, der sand
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  presente, quattordici, uno, tedesca, un telefono, primo, puoi, quattro, un taglio, un gatto, fratello, un libro, un insegnante, squadra, in, rosso , una sedia, trentadue, ventitre, una studentessa, uno studente, quarto, un aereo, loro sono, cinque, wy, lui/lei/Lei ha, terzo, novantasette, absente, sedici, blu
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  ascoltare, comprare, a mezzogiorno , uscire, mi piace, padre, un kilo di, pane, freddo, insegnante, grande, caserma e strada, io prendo, autista, da cinque mesi, guadagnano, succo di frutta, farmacia, mattina, mese, sfoglia, ipermercato, rispondere a, di domani, patatine, treccia, Il tavolo di legno, Ti comporti da cretino, che cosa porti, occhiali, abitano, caldo
 • 0
  grqeg
  deve, cento, io so, vorrei, la lavastoviglie, con colazione o senza, Quanto pago, ostello, probabilmente intorno alle 18, fornello, pesante, proprio di fronte, in via , dalle 6 alle 1, vado l'auto, voglio, apparecchiare la tavola, di fronte a, ogni, vuoi, attraversare, passare, tavolo, il biglietto, dalle alle , venti, e mezzogiorno, davanti a, che, cuocere, A CHE ORA ARRIVA, da lunedì a venerdì
 • 0
  rtwjtj
  ilosc,jednostka,produkcja, uokik, koszty calkowite, przychody calkowite, koszty stale, fc/q, tr/q, standard oil - rockeffeler, przecietne przychody, koszty zmienne, vx/q, zagwarantowany przez panstwo, przychod marginalny, zoo,jawna,tajna,akcyjna,partnerska,cywilna,komandytowa(ak), przychód-koszty, p*q, wylacznosc na kupno, przychody, wylacznosc na sprzedaz, cena, optymalna wartosc produkcji, przychod przecietny, przecietne koszty calkowite, tc/q, powstaje sam z siebie, mr=mc, tc`, koszty, optimum techniczne, optimum ekonomiczne, pkt rownowahi, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło, wszystkie wplywy finansowe
 • 0
  autor: osta4
  hrthwrth
  pettinarsi, ogni mattina, alla, persona, sulle, nell', si sveglia, divertirsi, la sessione d'essame, il Sabato, truccarsi, sul, scappare, raramente si addormenta subito, si svegliamo, zakupy, Lavora come cameriere, cosa fai di bello, dalle, Sono una persona puntuale, ci studiamo nella biblioteca, due volte al giorno, con che tu coabitare in una stanza, meski, raramento, dalla, nella, dello, vestirsi, allo, come ti trovi, tempo pieno
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2017