mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika osta4
 • 0
  autor: osta4
  ....
  der kaffee, die wurst, der teelöffel, der Honig, die banane, das glas, der quark, der Esslöffel, die gabel, die Zuckerdose, die serviette, der teller, der paprika, das Vollkornbrot, die kanne, das Müsli, der käse, der orangensaft, das ei, die butter, die kaffemashine, das brötchen, die marmelade, die cornfakes, das weißbrot, die tomate, das messer, das mineralwasser, der joghurt
 • 0
  autor: osta4
  Antyk
  zly los, najczesciej cytaty, ukazywanie wspanialych,monumentalnych zjawisk, zasada twórczego naśladownictwa natury, polaczenie piekna i dobra, piesni horacego, list do pizonow, powtarzajace sie okreslenia, zasada zgodnosci tresci z forma, Porownanie zachowan ludzi z zachowaniem zwierzat , uzdrowiciel bogów, Mitologizacja – proces tworzenia się mitu, bądź zabieg stylistyczny stosowany w literaturze. Polega na przekształcaniu wydarzeń, bohaterów w mit, opowieść zawierającą archetypy zachowania, pierwotne w, wzbudzenie u widza litosci i trwogi a nastepnie oczyszczenie go z tych ludzi, kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł., twórczość o charakterze dydaktycznym , Wzniosłem sobie pomnik trwalszy od spiżu, rywalizacja, nie wszystek umre, przewodniczacy chóru, złoty srodek, bogini zemsty, poezja patriotyczna (nawolujaca do walki za kraj), piesn pochwalna, najstarsze metrum, oda
 • 0
  .
  könnten sie mir bitte helfen , das Tashengeld, einkaufen, das Geshäft, der Shuh, das produkt, das öl, das paar, die Umkleidekabine, das Sonderangebot, mit der kreditkarte zahlen, die dose, wo kann ich das anprobieren, weil, die jacke, der Drogeriemarket, das Bekleidungsgeshäft, der preis, dass, das Kaufhaus, meistens, auf dem markt, günstig, kaufsüchtig, die Kleidung, die hose , frish, besonders, die Schreibenwaren, die zahnpasta, wichtig, die Einkäufe
 • 0
  autor: osta4
  QWERT
  W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst, odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int, założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw. , do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł, Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult, To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości , Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet, tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami, Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko, połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M, nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie., Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu, • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł, Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jes, Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO, ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np. , ruch praw obywatelskich, ruch społeczno-polityczny w USA, głównie w latach 50. i 60. XX w., dążący do likwidacji segregacji rasowej i dyskryminacji ludności murzyńskiej; , Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie , zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu., Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję, Ruchliwość strukturalna to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego kolejnych pokoleń. Pozostałe rodzaje to ruchliwość wymienna (cyrkulacyjna). Czynnikami, które mogą przys, określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin, Teoria modernizacji stara się opisać sposób w jaki społeczeństwa dochodzą do stadium społeczeństwa nowoczesnego. Celem teorii modernizacji było wskazanie działań, które powinny podjąć społeczeństwa za, ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet., Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. , rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp., mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno, ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform, zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka., Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs, pozbawione struktury (wspólnoty pierwotne), zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę
 • 0
  autor: osta4
  niemiecki
  zeitungen ustragen, gleiche interessen haben, verdienen, am lagerfeuer sitzen, ständing, zelten, erholen, mittelgroß, im meer baden, der streit, bemerken, brav, einen shreck bekommen, die insel, sein tashengeld aufbessern, traurig, jemand hat mir (rzecz) gestolen, aus stoff, der ausweis, auswähhlen, die belohnung, der ausflug, begeistert sein von, als animateur in arbeiten, am strand liegen, faulenzen, das lagerfeurer, passieren, ausehen, gestresst, die hitze, die tashe
 • 0
  qwerty
  das gesicht, geschmacklos, der ring, der nasenring, das piercing, auf die kleidung achten, ERREICHEN, sich kleiden, seine persönlichkeit ausdrücken, die haarfarbe, veränden sich, mittelgroß, mollig, aufhaben, das halstuch, umhaben, pflegen, der anzug, der absatz, das t-shirt, die werbung, die persönlichkeit, der schal, das kleid, der kapuzen-sweater, locking, der tattoo, oval, die kleidung, seine persönlichkeit ausdrücken, anziehen, lässig
 • 0
  autor: osta4
  qwerrty
  rauchen, der rat, nach dem essen, im bett bleiben, der arm, der kopft, den arzt holen, AUSruhen, der schmerz, schädlich, kalt, die medikamente dreimal täglich einehmen, der rücken, der bauch, erkälten sich, was fehlt dir / ihnen ?, das medikament, einsam, der schulter, angst vor der zukunft, das haar, das gesicht, die krankheit, fühlen sich, drogenabhängig, das auge, stress bewältigen, die abhängigkeit, tut mir weh , der muskel, die droge , die knie
 • 0
  autor: osta4
  afsgbwthaeuyhwjns
  wert legen auf, erfinden, die sehenswürdigkeit, die pünklichkeit, das schloss, laut, ordentlich, stattfinden, die zuverlässigkeit, weltbekannt, die ermäßigung, der abfahrstpunkt, was ist im preis enthalten, das ticket, est ist wahr, dass, die ordnung, die rundfahrt, der ausländer, zuverlässig, der friendensnobelpreiss, die kathedrale, entdecken, die sparsamkeit, aus aller welt, der fleiß, fleißig, die sauberkeit, humorlos, bekannt sein durch, der turm, den nobelpreis erhalten, sparsam
 • 0
  autor: osta4
  aaa
  traditionelle`, altmodish, ich hasse wenn, selbstbewusst, humorloss, fromm, offen, kompromisslos, es geht mir auf die nerven wenn/dass, zielstrebig, ich kenn es nicht leiden, wenn, kinder großziehen, mutig, den haushalt führen, kinderlose ehe, energish, patchwork familie, ich mag wenn, hilfsbereit, samotnie wych, er gefält mir WENN/DASS, modern, ., einen beruf erlernen / ausuben, sich im veruf sebst verwirklichem, karriere machen, homorvoll, vergesslich, gut verdienen, als single lieben, in (freier) partnerschaft leben, sich nur am wochenende sehem
 • 0
  tjwj656
  bitten um, abholen von, antworten auf, diskutiren über, gehen um, ankommen in, gratulieren zu, beginnen mit, bestehen aus, aufregen sich über, arbeiten an, aufhören mit, einladen für, anregen zu, freuen sich auf, bedanken sich bei, achten auf, erzählen von, glauben an, berichten über, erinnern sich an, beurteilen nach, erwarten von , gehören zu, ängern, denken an, anfagen mit, beschäftigen sich mit, aufpassen auf, arbeiten bei, danken für, bedanken sich für
 • 0
  autor: osta4
  wos
  ma za zadanie w bardziej efektywny sposob zapobiegac naruszeniom w prawach czlonkowskich, 1992-95 na terenie bih , konkretne wolnosci i prawa przyslugujace czlowiekowi, 1948/94 afryka , osiedlanie murzynow w bantusanach, 1215, jan bez ziemi, niezbywalne,nienaruszalne,przyrodzone,powszechne, głównym zadaniem urzędnika sprawującego w funkcję (od 1999 roku) jest: czuwanie nad respektowaniem praw człowieka udzielanie pomocy krajowym rzecznikom praw człowieka konsultacje z innymi, wobec wladcy naruszajacemu boskie pr jan z salisbury Śr., (co 4 lata ) zglaszany przez rade praw clzowieka zawiera raport o przestrzeganiu praw czlowieka w krajach czlonkowskich oraz rezolucje dot wszystkich aspektow przestrzegania praw czlowieka, Navanethem Pillay, zakaz nawracania sila na chrzescijanstwo pawel wlodkowiec Śr., ekonomiczne socjalne kulturowe, nieposiadaja bezwzglednej mocy prawnej, System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie pr, 2gen,prawo do pracy,godnego wynagrodzenia,bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,strajku,zwiazkow zawodowych, 1915-17 1,5mln ofiar turcja zarzucala ormianom sympatyzowanie z rosja, od mater. obowiazek rzadzacych zrobienia czegos dla czlowieka, uropejska Karta Społeczna gwarantuje: Zakaz pracy przymusowej Prawo do równego wynagrodzenia za pracę dla mężczyzn i kobiet Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Prawo , prawo do: pokoju,demokracji,narodow do samostanowienia i bogactw naturalnych,rozwoju,pomocy hum,informacji,czystego srodowiska, Wyznaczenie obowiązków dla państw w zakresie ochrony praw mniejszości W zakresie tolerancji i rozwoju różnych narodów Zabezpieczenie wolności myśli sumienia, zgromadzeń przedstawicielom mn, 1919, 1.g prawa wyborcze, prawo do referendum,zrzeszania,skargi na instytucje,inf o dzial wladzy,wolnosci pokojowych zgromadzen, anglia ~1837 walczyli o prawa pracownikow, jest to organizacja bezpieczeństwa, zorganizowana dzięki współpracy wszystkich państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw azjatyckich powstałych po rozpadzie ZSRR. Kontynuująca działaln, 2.gen prawo do nauki, korzystania z dobr kultury, swoboda artystyczna i prowadzenia badan naukowych, 1g, prawo do zycia,wolnosci,wlasnosci,slowa,prywatnosci,ob,s.sadu,azylu,z.tortur,niewol., sporzadzenie skargi->weryfikacja skargi->przekazanie skargi panstwu ktoremu zarzuca sie lamanie prawa ->uzyskanie stanowiska panstwa->opracowanie raportu i rekomendacji przez grupe ekspertow->podjecie, ludnosc i wojujacy pozostaja pod wladza zasad prawa narodow oraz zasad sumienia publicznego, gwarancje bezpośrednie (chronią w sposób instytucjonalny prawa np. rzecznik Praw Obywatelskich) i pośrednie (mają duży wpływ na podstawowych przestrzeganie praw np. podział władzy w państwie)., znosila feudalizm fr., wobec wladzy publicznej william ockham Śr, ajmuje się: przestrzeganiem praw człowieka na świecie, obserwuje nadużycia w zakresie przestrzegania praw człowieka, współpracuje z ekspertami, urzędnikami państwowymi w celu pozyskania i, wynikajace z ludzkiej natury sw.zAkwinu Śr.
 • 0
  autor: osta4
  stghstrhsrt
  kusheln, das kaninchen, gassi gehen, Behinderte/ blinde begleiten, pflichten haben, erwartern, träumen von, schüchtern, die karriere, der traumtyp, führen, Hunde suchen Drogen, nicht im Stich lassen, AUSdrücken, das pferd, das geheimnis, misstrauich, eingebildet, allergish sein, verständnisvoll, ehrilch, dein Stress ist weg, ersetzen, humorvoll, der erfolg, wahr, Verantworgung lernen, das verauten, traurig, in guten wie in schlechten Zeiten da sein , vermisste personen suchen, Geheimnisse bewahren
 • 0
  autor: osta4
  tae4u8ve
  fishen, es regnet, wolkig, trocken, das üngluck, kalt, das hochwasser, flüchten, chmura, erfahren, der regenwald, der nebel, frieren, fröhlich, sonnen, denn, retten, der hegel, bedeckt, der sand, warm, der gipfel, basieren auf, obwohl, völlig, sich an erinnern, der schnee, gafärlich, windig, öde, in panik geraten, das gebrige
 • 0
  autor: osta4
  1 dział
  come si dicie, ora, irlandese, un agenda, è, non c`è, un uomo , quindici, unduci, noi siamo, che peccato, ona, presente, gli uomini, io ho, una biro, trenta, ile, novanta, ventitre, tu, gialllo, un quaderno, un gatto, un taglio, tu sei, parlare , chi é, tedesca, un cane, pisać, uno spillo
 • 0
  autor: osta4
  tthwjrt
  basso, lenti, avere intenzione di fare qualcosa, contemplare, farmacia, ricevere, impiegato, cameriere, in bus, uffucio privati, a pranzo, patatine, segretaria, vicino, andare a, lavorare, pelle chiara, tradizione, mazetta, uscire, capire, pesa, di notte , stare, bello, aprire, da, chilo, di mattina, preferire, tè, pranzo
 • 0
  grqeg
  corridoio, rifare il letto, l'ufficio è aperto, gira, vado a piedi, chiaro , tavolo, casetta, al, dalle 6 alle 1, cuocere, voglio, buttare la spazzatura, bagno, comprare, e mezzanotte, centro, pagare, ascendere, prima di, camere libere, vado, dietro, venti, va in ascensore, tapetto, allora, apparecchiare la tavola, andate, poi, quaranta, duecentomila
 • 0
  rtwjtj
  przychod marginalny, optimum techniczne, wylacznosc na sprzedaz, vx/q, zus,przewoźnicy pub. prąd, ciepło, koszty calkowite, ilosc,jednostka,produkcja, tr/q, standard oil - rockeffeler, dlugookresowe koszty marginalne, koszty, koszty stale, przychody calkowite, optimum ekonomiczne, pkt rownowahi, przecietne koszty calkowite, cena, tc`, optymalna wartosc produkcji, p*q, wszystkie koszty zmienne (koszty calkowite), przychód-koszty, przychod przecietny, zagwarantowany przez panstwo, uokik, fc/q, zoo,jawna,tajna,akcyjna,partnerska,cywilna,komandytowa(ak), przychody, mr=mc, przecietne przychody, koszty zmienne, wylacznosc na kupno, powstaje sam z siebie
 • 0
  autor: osta4
  hrthwrth
  svegliarsi, una volta all'anno, Lavora come cameriere, spesso, guardando il film, sui, dei, quasi mai, alzarsi tardi, radersi, ogni Sabato, faccio, meski, due volte a settimana, prawie zawsze, la mensa, negli, la sessione d'essame, ogni mattina lei trucca prima di andare, quando si mette a letto, zenskie, lontano, alle, lei ho Spesso nostalgia di casa, puntuale, persona, ti svegli, nella, zakupy, vi svegliate, rilassarsi, si svegliamo
 • 0
  autor: osta4
  dsgagd
  to pass for(sth), to prevail, to crash(the schedule), to impose, a commitment, mediocre, to be accountable(for sth), to be (generally) recognised, a Gantt chart, touchy-feely, to divert, to get bogged down(in sth), a retreat, a bunch, to accomplish, a scope, to get(things)back on track, to be (physically) gifted, cost overruns, (the)delivery (date), to lose one's temper, to set sb back, to offend, to buy into(an idea), red tape, to share(a passion), to run smoothly, (behind/ahead of) schedule, team-building (activities), to slip, studium wykonalności, badanie przedinwestycyjne, to merge (into sth)
 • 0
  fgsdfgsdf
  8-10 lat 4 fazowy:kryzys,depresja,ozywienie,rozkiwt, Ad= c + i +g +nx, j, majątek produkcyjny (maszyny, budynki, marteriały, surowce), to powiększenie się realnej wartości PKB, ilosciowe, tworzy warunki dla wzrostu produkcji przy danym poziomie zatrudnienia i wyposażenia w kapitał rzeczowy., W wy =Y 1 /Y 0 *100, wielkosci realne w cenach stalych, krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji , co p i gd planują wydać na zakup dóbr, wymaga dodatkowych inwestycji by utrzymać t.u.p., Ca+KSK*Y, są zależne od popytu zagregowanego, wtedy produkcja potencjalna jest dana., AD = C + J, C+s, popyt inwestycyjny przedsiębiorstw, Ziemia Praca Kapitał, S = A + (1 – KSK) Y, to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczy na wzrost konsumpcji, = 1, łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się dostarczy na rynek w danych warunkach i czasie, -poziomu cen towarów- poziomu dochodów ludności- DN per capita, Y-J, zależy od rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych, obejmuje długofalowe zmiany ilościowe i jakościowe, np. zmiany strukturalne, czy systemowe,, Spl = Y – C, Ipl = Spl, dwa kwartaly ujemnej stopy wzrostu, 1, S wy =(Y 1 – Y 2 )/Y 0 *100, =AD=c+i, z każdej dodatkowej złotówki dochodu 80 gr gospodarstwa domowe przeznaczają na wzrost konsumpcji
 • 0
  fhfgh
  wplywy podatkowe > wydatki budzetowe, =poziom aktywnoscigosp,-zmiany,=wzrostgosp., systemy T, zasiliki, zasady pomocy, SE CHUJU POCZYTAJ, G - T, obnizanie podatkow wzrost wydatkow, polityka dyskrecjonalna, podnoszenie podatkow, obnizanie wydatkow, gdy AS jest zbyt niski i wymaga pobudzenia, aktywna i pasywna, inflacja,utrata wiarygodnosci,+CobsulugiDł,, zmiana stawek opodatkowania, wydatkow z budzetu, kiedy AS jest za wysoki, Autonomatyczne stabilizatory koniunktury, hamuje spadki AD w recesju i wzrosty w pobudzeniu, G i T ktore zmiejszaja mnoznik, T.Dochodowy,zasilek,programy pomocy dla rolnictwa, Czas,DestGosp,MiN/A,AutZmiany AS i AD, Restrykcyjna i Ekspansywna, decyzyjnoscia dot. zmian Y i G dla osiagniecia celu
 • 0
  autor: osta4
  ighggujert
  endo, il cielo e sereno, ci sono 12 gradi sopra lo zero, stanno, luglio, il fiume, l`inverno in polonia spesso e fredda, mio compleanno E, le citta, beverendo, meridione, c`e il sole`, nell`estate andiamo al mare, il logo, blyska sie, agosto, blu, quando una tempesta e in arrivo, nevicare / nevica, nel settembre in sicilia , finesce il 22 giugno, ottobre, azzuro, grzmot, oggi E, fa bel tempo, nuvoloso, la primavera, ci sono non molti turisti, l`estate, gennaio, meridionale
 • 0
  yjuetyj
  Krótkoterminowe aktywa/ krótkoterminowy kapitał ≥1 , aktywa trwałe/aktywa obrotowe*100%, kapitał własny/aktywa trwałe powinien < 1 , Zysk ze sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów * 100%, Kapitał własny + kapitał długookresowy obcy/aktywa trwałe > 1, kapitał obcy/kapitał całkowity, (0,5) = kapitał własny/kapitał obcy, Zysk brutto/Przychody ogółem *100%, kapitał własny + kapitał obcy długookresowy/aktywa trwałe powinien > 1, Koszty działalności gospodarczej/Przychody ogółem *100%, Aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 1, Kapitał długoterminowy (cały własny i obcy (zobowiązania i rezerwy długoterminowe))/Kapitał całkowity, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania bieżące Najlepiej ok. 0,1-0,2, Zysk ze sprzedaży/ Koszty działalności operacyjnej * 100%, 360/Wskaźnik obrotowości należności (w razach) = liczba dni, przychody ze sprzedaży/ przeciętny stan zapasów, kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy/aktywa trwałe + środki obrotowe > 1, 360/ wskaźnik obrotowości, Zysk netto/ Przychody ogółem*100%, Zysk netto/Przeciętny stan majątku (aktywów) ogółem*100%, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału własnego *100%, kapitał własny/kapitał całkowity, Długookresowe aktywa/długookresowy kapitał ≤ 1, Zysk netto/ Przeciętny stan kapitału podstawowego * 100%, Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, Kapitał krótkoterminowy(krótkoterminowe rozliczenia kapitałowe)/Kapitał całkowity, Zysk netto/Koszty działalności gospodarczej *100%, Koszty działal. operacyjnej/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100%, kapitał obcy/kapitał własny (1-3), Przychody ze sprzedaży brutto (sprzedaż powiększona o podatek od towarów i usług VAT)/Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług = Liczba cykli inkasa
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023