mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Angielski słówka unit 3
język Angielski
211 słówek
Słówka
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • przedmioty artystyczne
   • art subjects
   • biologia
   • biology
   • chemia
   • chemistry
   • podwójna lekcja
   • double lesson
   • języki obce
   • foreign languages
   • geografia
   • geography
   • historia
   • history
   • informatyka
   • information technology
   • WF
   • physical education
   • religia
   • religious education
   • przedmioty ścisłe
   • science subjects
   • nauki społeczne
   • social sciences
   • technika
   • design and technology
   • ekonomia
   • economic education
   • nauka o ochronie środowiska
   • environmental science
   • medioznawstwo
   • media studies
   • psychologia sportu
   • sport psychology
   • ściągać
   • cheat
   • przepisywać
   • copy
   • wkuwać
   • cram
   • egzamin semestralny
   • end of term
   • arkusz egzaminacyjny
   • exam paper
   • egzamin
   • examination
   • dodatkowe lekcje
   • extra lessons
   • podejść do egzaminu
   • take an exam
   • oblać
   • fail
   • egzamin końcowy
   • final exam
   • zostać złapanym
   • get caught
   • otrzymać wyniki
   • get results
   • wystawiać oceny
   • give marks
   • składać się na
   • go towards
   • ocena
   • grade/mark
   • uczyć się na pamięć
   • memorise
   • egzamin próbny
   • mock/ practice exam
   • ustny
   • oral
   • zdać
   • pass
   • arkusz z poprzednich lat
   • past paper
   • praktyczny
   • practical
   • zdawać ponownie
   • retake
   • powtarzać do
   • revise for
   • egzamin kończący
   • school-leaving exam
   • wysyłać
   • send out
   • podejść do testu
   • take a test
   • klasówka
   • test
   • pisemny
   • written
   • wyniki w nauce
   • academic results
   • świadectwo
   • certificate
   • wyróżnienie
   • distinction
   • otrzymać stopień naukowy
   • get a degree
   • absolwent
   • graduate
   • ukończyć
   • graduate from
   • matura międzynarodowa
   • International Baccalaureate
   • zdać celująco
   • past with flying colours
   • z trudem przebrnąć
   • z trudem przebrnąć
   • zdobyć stypendium
   • win a scholarship
   • nieobecny
   • absent
   • dzwonek
   • bell
   • przerwa
   • break
   • dręczyć
   • bully
   • sprawdzić swoją pracę
   • check your work
   • skupić się
   • concentrate
   • podręcznik
   • coursebook
   • praca okresowa
   • coursework
   • program nauczania
   • curriculum
   • termin wykonania pracy
   • deadline
   • dyktando
   • dictation
   • odrabiać lekcje
   • do your homework
   • poszukiwać informacji
   • do research
   • wykonać, zapisać zadaną pracę
   • do/write assigment
   • do an essay
   • napisać esej
   • zostać zawieszonym
   • get suspended
   • przedstawić prezentację
   • give a presentation
   • wygłosić referat na temat
   • give a talk on
   • oddać pracę domową
   • hand in homework
   • przerwa na lunch
   • lunch break
   • styl uczenia się
   • learning style
   • robić błędy
   • make mistakes
   • opuszczać lekcje
   • miss lessons
   • motywować
   • motivate
   • zeszyt
   • notebook
   • drugie śniadanie
   • packed lunch
   • wagarować
   • play truant
   • obecny
   • present
   • praca projektowa
   • project work
   • zgłosić kogoś
   • report someone
   • zadawać pracę
   • set homework
   • zwolnieni
   • sick note
   • autobus szkolny
   • school bus
   • rok szkolny
   • school year
   • przerwa między szkołą a studiami
   • take a gap year
   • robić notatki
   • take notes
   • semestr
   • term
   • plan zajęć
   • timetable
   • pracować nad projektem
   • work on a project
   • pracować w parach
   • work in pairs
   • osoba nieobecna
   • absentee
   • absencja
   • absenteesim
   • zgromadzenie
   • assembly
   • czas skupienia uwagi
   • concentration span
   • urwać się z lekcji
   • cut classes
   • zatrzymanie ucznia w szkole po lekcjach
   • detention
   • podrabiać
   • forge
   • wolna lekcja
   • free period
   • obowiązkowy
   • obligatory
   • były uczeń
   • old student
   • opcjonalny
   • optional
   • rozdanie nagród
   • prize-giving
   • punktualność
   • punctuality
   • sprawdzić obecność
   • take the register
   • wziąć wolne
   • take the time off
   • konsultacje
   • tutorial
   • woźny
   • caretaker
   • kolega
   • classmate
   • asystent nauczyciela
   • classroom assistant
   • wychowawca
   • form tutor
   • dyrektor
   • headteacher
   • dyrektor
   • headmaster
   • uczeń
   • pupil
   • grono pedagogiczne
   • staff
   • uczeń
   • student
   • doradca zawodowy
   • careers adviser
   • wicedyrektor
   • deputy head
   • przewodniczący
   • head boy/ girl
   • wykładowca
   • lecturer
   • gospodarz
   • prefect
   • stołówka
   • canteen
   • sala lekcyjna
   • classroom
   • świetlica
   • common room
   • korytarz
   • corridor
   • sala gimnastyczna
   • gymnasium
   • gabinet dyrektora szkoły
   • head teacher's office
   • pracownia
   • laboratory
   • biblioteka
   • library
   • boisko
   • playground
   • boisko
   • sportsfield
   • pokój nauczycielski
   • staffroom
   • aula
   • lecture theatre
   • uczęszczać na kurs
   • attend a course
   • należeć do
   • belong to
   • impreza charytatywna
   • charity event
   • klub
   • club
   • wymiana
   • exchange trip
   • zajęcia pozalekcyjne
   • extracurricular activities
   • zbieranie pieniędzy
   • fundraising event
   • brać udział w
   • take part in
   • wstąpić do klubu
   • join a club
   • członek
   • member
   • uważać
   • pay attention
   • wycieczka szkolna
   • school trip
   • kółko
   • society
   • obóz letni
   • summer camp
   • szkolenie
   • training
   • wolontariat
   • voluntary work
   • uczelnia
   • academy
   • szkoła koedukacyjna
   • coeducational school
   • kolegium
   • college
   • uczyć się zawodu
   • do vocational training
   • szkoła podstawowa
   • elementary school
   • szkoła średnia
   • grammar school
   • szkoła średnia
   • high school
   • szkoła prywatna
   • independent school
   • przedszkole
   • kindergarten
   • złobek
   • nursery
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • szkoła żenśka, męska
   • single-sex school
   • szkoła państwowa
   • state school
   • uniwersytet
   • university
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • sieć szkół prywatnych
   • public school system
   • czesne
   • school fees
   • odbyć praktyki
   • serve an apprenticeship
   • dzielić uczniów
   • stream
   • warsztat
   • workshop
   • zaniepokojony
   • concerned
   • zdezorientowany
   • confused
   • rozczarowany
   • disappointed
   • wydobyć
   • elicit
   • podkreślić
   • emphasise
   • narzucić
   • enforce
   • zapewnić
   • ensure
   • znajomy
   • familiar
   • przerażony
   • frightened
   • pod wrażeniem
   • impressed
   • na korzyść
   • in favour of
   • uwolnić
   • let loose
   • spełnić oczekiwania
   • live up to expectations
   • stracić rachubę
   • lose count of
   • szaleniec
   • maniac
   • wprowadzić plan w życie
   • put a plan into action
   • ceny
   • rates
   • duszny
   • stuffy
   • przeciwległy koniec
   • the far end
   • o wiele za
   • way too
   • powierzchnia robocza
   • work surface
   • nie móc się zdecydować
   • be in two minds
   • zaspokajać
   • cater for
   • pragnąć
   • crave
   • opustoszały
   • deserted
   • podjechać
   • draw up
   • skończyć
   • end-up
   • bezpośrednia komunikacja
   • face-to-face communication
   • oczekując na
   • in anticipation of
   • utrzymywać
   • maintain
   • mowa motywująca
   • motivational speech
   • wybrać
   • opt for
   • prześcignąć
   • outperform
   • zespół
   • panel
   • wysilać się
   • struggle
   • dzielić się na mniejsze grupy
   • subdivide
   • cenny
   • treasure
   • głosować nogami
   • vote with your feet
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022