mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika franciszekwajdzik
 • 0
  Słówka
  melting ice caps, bear, teach, eagle, use public transport, climate change, wing, nuclear power station, destruction, horn, solar power, recycle, frog, factory waste, fossil tuels, science, memorise sth, feather, vocational school, fly, twig, uczęszczać na, rat, raise money for sth, mountain, volunteer to do sth, preserve natural habitats, exhaust fumes, ecosystem, bear in mind, indepedent school, comprehensive school
 • 0
  Vocabulary
  wolne miejsce parkingowe, butik, wypuścić na rynek nowy produkt, zakupić, szeroki wybór, wejście główne, hotel, okazja, metka, złożyć zamówienie, przeglądać, luksusowy, zakwaterowanie, dzielnica handlowa, wiejski dom, wysokiej jakości, rodzinne miasto, nad jeziorem, schronisko młodzieżowe, umieścić reklamę, dać/otrzymać rabat, podstawowy, zniszczony, przyjmować/akceptować płatność kartą, wydawać pieniądze na, lokalizacja, wbudowany, moneta, targowisko, karta stałego klienta, na peryferiach miasta, niechlujny
 • 0
  Dzieje Ziemi
  1. Zbliżanie się kontynentów północnych do Gondwany 2. Gondwana - chłodny klimat 3. Wymieranie roślin i zwierząt z niewyjaśnionych przyczyn, 1. Intensywne procesy górotwórcze orogenezy alpejskiej 2. ciepły klimat 3. Świat zwierzęcy zdominowany przez ssaki , 1. Ostateczne ukształtowanie się współczesnego rozkładu kontynentów i oceanów 2. Klimat zbliżone do współczesnego 3. Flora i fauna zbliżona do współczsnej , 1. Lądy skupiają się w jeden kontynent. 2. Znaczne zróżnicowanie klimatu 3. Życie występuje tylko w morzach, 1.Laurazja i Gondwana dzielą się na znane nam kontynenty 2. Na kuli ziemskiej panuje klimat ciepły 3. Na lądach dominują dinozaury, 1.Proterozoiczny superkontynent rozpada się na kilka mniejszych bloków 2. klimat większości obszarów był gorący i suchy 3. kambryjska eksplozja życia, 1.Pangea rozpada się na Gondwanę i Laurazję 2.Klimat sprzyjający rozwojowi życia 3. Pojawia się pierwszy ptak - archeopteryks, 1.Kontynenty zmieniają swoje położenie, wkraczając w różne strefy klimatyczne. 2. Zróżnicowanie klimatu 3. Ewolucja typów i gromad kambryjskich, 1.Intynsywne przemieszczanie się kontynentów 2.Na większości kontynentów panuje klimat gorący i wilgotny 3. Pojawienie się pierwszych owadów latających, 1.Utworzenie się gigantyczne kontynentu - Pangei 2. Na półkuli południowej pojawiają się lodowce kontynentalne 3. Rozwój ramienionogów, 1.Formuje się pierwotna skorupa ziemska. 2.Formuje się atmosfera ziemska. 3.W oceanach pojawiają się pierwsze prymitywne organizmy żywe, 1.Powstanie Euroameryki 2.Znaczne zmiany klimatu na kontynentach 3. Pojawienie się pierwszych ryb, 1. Powstanie Morza Bałtyckiego 2. Ocieplenie klimatu 3. wyodrębnienie Homo Sapiens, 1.Ocean Tetydy powiększa swój zasięg 2. Przeważa klimat ciepły, wilgotny i suchy 3. Pojawienie się gadów morskich
 • 0
  Słówka
  ..... tut mir weh, Neugierig, Suchtmittel, Rauchen, Drogenabhängig, Das Bein, Ein Medikament gegen Husten Verschreiben, Schädlich, Den Raum Lüften, Plötzlich, Die Erkältung, Ich habe.....-schmerzen, Der Finger, Die Ursache, sich vor einer Erkältung schützen, Diät Halten, Das Herz, Das Haar, Das Ohr, Der Bauch, Der Arm, Das Gesicht, Die Brust, Die Nase, Das Auge, Erkälten, Die Gesundheit, Der Fuß, Die Hand, Der Kopf, Der Mund, Was tut dir?
 • 0
  Unit 4 part I
  surf the Net, have an early start, have a great time, hold a press conference, gathering, get-together, street parade, public holiday, go for a walk, housewarming party, ancient ritual, hectic schedule, go trick or treating, holiday, meet friends, spend time outdoors, fast and pray, do gymnastics, throw/hold a party, keep in touch, national symbol, reception, play board games, let off fireworks, burst into applause, hold a two-minute silence, patron saint, honour, get dressed, put up decorations, send a card, have firends over
 • 0
  Rozdziały konstytycji
  Stany nadzwyczajne, Finanse publiczne, Źródła prawa, Prezydent Rzeczypospolitej, Przepisy przejściowe i końcowe, Rzeczypospolita, Sądy i Trybunały, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Zmiana Konstytucji, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Sejm i Senat, Samorząd Terytorialny
 • 0
  Unit 4 Part II
  star in a film, take a bow, whistle a tune, author, choir, step into the limelight, wind, sing a solo, usher, audition for a role, exhibition, narrator, make a life-size statue, network, recording, script, have an unexpected twist, special effects, premiere, contents, saxophone, sketch, orchestra, landscape, animation, concert hall, canvas, drama series, costume, percussion, cello, flute
 • 0
  Materiały na sprawdzian
  Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 1138, 1147-1149 Ludwik VII, Konrad III, 1270 Ludwik IX Święty, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, 1212 , 1189-1192 Filip August, Fryderyk I Barbarossa, Ryszard Lwie Serce, 1217-1221 , 1096-1099 Rajmund z Tuluzy, Gotfryd z Bouillon, Boemund II, Hugon, 1202-1204 , Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, 1248-1254 Ludwik IX Święty
 • 0
  Angielski
  travel expenses, retire, dress code, be fired/sacked, start a career in sth, traffic warden, application, contract, barrister, promotion, applicant, previous experience, lawyer, meet deadlines, pension, work under pressure, accused, be/get promoted, CV, be self-employed, sign a contract, do/work overtime, interview, cashier, unemployment, work flexi-time, be on sick leave, employee, journalist, candidate, reference, cover letter
 • 0
  Słówka
  kidnap, accuse sb of, arrest sb, plead guilty, proof, president, conviction, hacking, have proof, surveillance cameras, trial, deter sb, press charges, mugging, try/be tried for, sentence, punish sb for, appear in court, minor offence, pick-pocketing, pay a fine, drop the charges, tax evasion, break into, commit a crime, witness, reach a verdict, be under arrest, vandalism, lawyer, jury, fraud
 • 0
  Słówka Angielski
  experiment, inventor, evidence, nanotechnology, thermostat, hands-free set, renowned scientist, make a call, microchip, human being, vacuum cleaner, charger, archeologist, antenna, sociologist, discover sth, keypad block, mobile phone, screen, battery, confirm a theory, antivirus software, check messages, biologist, device, analysis, be an expert on/in, mathematician, toaster, astronomer, come to conclusion, psychologist
 • 0
  Słówka
  hiking, do regular excercise, serve the ball, tenis tournament, kitesurfing, coach, hang-building, beat a team, physical strength, parachuting, sprinter, eat healthy, be disqualified, snowboarding, fair play, host an event, field, bat, follow a sensible diet, natural talent, stadium, linesman, high jump, running shoes, course, track, wear protective gear, score a goal, set a record, whistle, defender, skydiving
 • 0
  Przywileje
  Władysław Jagiełło, sejm w Radomiu podczas panowania Aleksandra, Władysław Jagiełło, Ludwik Węgierski, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Jagiełło, sejm w Toruniu i Bydgoszczy, Jan Olbracht
 • 0
  Treści dokumentu
  wykupienie szlachcica z niewoli jeśli dostał się do niej podczas walk poza granicami, nietykalność majątkowa szlachty bez wyroku sądowego, król nie może ustanowić nowych praw bez zgody szlachty, tylko szlachcic mogł zostać dostojnikiem kościelnym, szlachta uzyskała zgodę na żeglugę po Wiślę, mieszczanie nie mogą kupować ziemi poza miastem, urząd starosty mieli pełnić tylko Polacy, ograniczono wychodźstwo chłopów ze wsi, król nie mógł wydawać nowych praw bez zgody sejmików
 • 0
  Pokoje
  Rzeczpospolita - kozaki, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Turcja, Rosja - Kozaki, Turcja - Liga Święta, Rzeczpospolita - Moskwa, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - elektor branderdburski, Rzeczpospolita - Szwecja, Moskwa - Szwecja, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - Moskwa, Rzeczpospolita - Francja
 • 0
  Słówka dział I
  single, paint your nails, distinguishing features, reliable, fringe, obese, next of kin, shattered, be mad about sb, striped, rozpuszczone, wavy, beard, shirt, fat, jumper, thick, eco-freak, grow up, ballgown, shoulder-length, brief, be part of someones's nature, tattoo, address, clean skin, old-fashioned, shorts, slim, shoes, przypomnieć, straight
 • 0
  Słówka dział II
  bedsit, landing, farmhouse, cottage, fence, lane, cushion, stiffy, have green fingers, hand, potted plant, beyond, steps, chimmey, be off your head, mobile home, kettle, cuirtans, turn into, snug, brush, blanket, radiator, mantelpiece, dilapidated, stair rail, flowerbed, kitchen utensils, run-down, tiny, convert, rambling
 • 0
  Słówka
  Die Erziehung, Die Scheidung, Ausgehen, Verschieden, Sich verändern, Es gibt Krach, Das Elternhaus verlassen, Das ist bequemer, Auf dem Bauernhof arbeiten, Die Ausbildung, Abhähgig, Heutzutage, Streng, Die Freiheit, Hilfe brauchen, Fast niemand, Berufstätig
 • 0
  Niemiecki
  sich interessieren für, bitten um, sprechen mit, einladen zu, fragen nach, sich Könnern um, helfen bei, erzählen, antworten auf
 • 0
  Słówka
  do vocational training, opt for, obligatory, notebook, cut classes, club, elementary school, canteen, head teacher's office, media studies, give marks, graduate from, pay attention, concentrate, caretaker, chemistry, social sciences, past with flying colours, gymnasium, library, way too, absent, assembly, school bus, maniac, examination, state school, past paper, enforce, serve an apprenticeship, double lesson, present
 • 0
  Słówka
  reassure, reasonable, edible/inedible, grease the pan, pour, insistent, rumble, bill, chop, undercooked, harm, boil, ready meals, sour, urge, restaurant, put on low heat, miserable, disgusting, piece of cake, tub of ice cream, not my cup of tea, cutlery, snore, myth, sip, gulp, crash diet, go along with, main course, gastronomy, tea
 • 0
  angielski
  I believe very strongly that, I was given a clear plan od the week, I'd like to congratulate you on, What household chores are you prepared to do>, When we got there, What I remember most is, I believe that it is important to, On the one hand, It's a bit isolated, One advantage of ..... was that, How many rooms are there in this flat?, She looks like, I think that/In my opinion, she looks, I sat in on, How big is the flat?, From my point of view, It's hard to believe but, Where is the flat situated?, The downside was that, In my opinion, they shouldn't, Does the rent include all the bills?, If I were you, I'd, As soon as I met, There's no simple solution to the issue , I think this would be a good idea because, In the end, I particularly enjoyed, Everyone benefits from socialising, I believe this idea would be the most useful/interesting/enjoyable, She's on the beach/in a room/at a bus stop, I'd go for this option, because, There are two ways of looking at this
 • 0
  Angielski
  We have got two posters to choose form, It was pleasant/tiring day, OK, if you insist, Let me help You, We had a great/ an awful time, Thank You, I can manage, I think the first poster is most likely to attract customers, Don't mention it, I think it would appeal to the target audience, In the meantime, It's also possible that, I like (the middle poster) best, because, I have the impression that, Actually
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2020