mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika franciszekwajdzik
 • 0
  Słówka
  carbon footprint, science, use pesticides, volunteer to do sth, raise money for sth, chameleon, desert, mouse, reduce carbon emissions, whale, conservation, participate in an activity, hoof, oil spill, forest, arid region, uczęszczać na, recycle, leaf, boarding school, gases, organise an event, scales, bush, polluted, preserve natural habitats, learn by heart, plant trees, zapisać się do klubu, feather, crocodile, beetle
 • 0
  Vocabulary
  zaspakajać czyjeś potrzeby, w górach, udogodnienie, wiejski dom, być na sprzedaż, wolne miejsce parkingowe, łódź mieszkalna, płacić gotówką, umieścić reklamę, przymierza coś w rozmiarze, być na rynku, piekarnia w centrum handlowym, czekać w kolejce, umeblowany, jasny, zaoferować coś komuś, dom towarowy, apteka, zniszczony, biuro podróży, podstawowy, ciasny, willa, na peryferiach miasta, halowy plac zabaw, zakwaterowanie, delikatesy, moneta, mieszkalny, karta stałego klienta, płacić kartą kredytową, schronisko młodzieżowe
 • 0
  Dzieje Ziemi
  1. Zbliżanie się kontynentów północnych do Gondwany 2. Gondwana - chłodny klimat 3. Wymieranie roślin i zwierząt z niewyjaśnionych przyczyn, 1. Intensywne procesy górotwórcze orogenezy alpejskiej 2. ciepły klimat 3. Świat zwierzęcy zdominowany przez ssaki , 1.Ocean Tetydy powiększa swój zasięg 2. Przeważa klimat ciepły, wilgotny i suchy 3. Pojawienie się gadów morskich, 1.Kontynenty zmieniają swoje położenie, wkraczając w różne strefy klimatyczne. 2. Zróżnicowanie klimatu 3. Ewolucja typów i gromad kambryjskich, 1. Ostateczne ukształtowanie się współczesnego rozkładu kontynentów i oceanów 2. Klimat zbliżone do współczesnego 3. Flora i fauna zbliżona do współczsnej , 1.Intynsywne przemieszczanie się kontynentów 2.Na większości kontynentów panuje klimat gorący i wilgotny 3. Pojawienie się pierwszych owadów latających, 1. Powstanie Morza Bałtyckiego 2. Ocieplenie klimatu 3. wyodrębnienie Homo Sapiens, 1. Lądy skupiają się w jeden kontynent. 2. Znaczne zróżnicowanie klimatu 3. Życie występuje tylko w morzach, 1.Powstanie Euroameryki 2.Znaczne zmiany klimatu na kontynentach 3. Pojawienie się pierwszych ryb, 1.Laurazja i Gondwana dzielą się na znane nam kontynenty 2. Na kuli ziemskiej panuje klimat ciepły 3. Na lądach dominują dinozaury, 1.Utworzenie się gigantyczne kontynentu - Pangei 2. Na półkuli południowej pojawiają się lodowce kontynentalne 3. Rozwój ramienionogów, 1.Pangea rozpada się na Gondwanę i Laurazję 2.Klimat sprzyjający rozwojowi życia 3. Pojawia się pierwszy ptak - archeopteryks, 1.Proterozoiczny superkontynent rozpada się na kilka mniejszych bloków 2. klimat większości obszarów był gorący i suchy 3. kambryjska eksplozja życia, 1.Formuje się pierwotna skorupa ziemska. 2.Formuje się atmosfera ziemska. 3.W oceanach pojawiają się pierwsze prymitywne organizmy żywe
 • 0
  Słówka
  Der Mund, Fühlen, Der Kopf, Rauchen, Die Droge, sich vor einer Erkältung schützen, Stress bewältigen, Schädlich, Angst vor der Zukunft, Die Entspannung, Suchtmittel, Was fehlt dir?, sich gesund ernähren, Die Ernährung, Was tut dir?, Der Husten, Das Haar, Sucht, Die Gesundheit, keinen Appetit haben, Ein Medikament gegen Husten Verschreiben, Schaden, Rat, Neugierig, im Bett bleiben, Das Ohr, Der Rücken, Die Krankheit, Drogenabhängig, Der Bauch, Den Arzt Holen, Diät Halten
 • 0
  Unit 4 part I
  carnival, buy gifts, carve jack-o'-lanterns, go trick or treating, national symbol, procession, fast and pray, reunion, public holiday, get dressed, war memorial, iron the clothes, occasion, have an early start, do crosswords, keep in touch, spectacle, do gymnastics, have a night out, take part a competition, have firends over, ancient ritual, honour, light/blow out candies, reception, put up decorations, bouquet, throw streamers, hectic schedule, take up a new hobby, have a great time, go to the cinema/theatre
 • 0
  Rozdziały konstytycji
  Samorząd Terytorialny, Źródła prawa, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Zmiana Konstytucji, Rzeczypospolita, Sądy i Trybunały, Finanse publiczne, Przepisy przejściowe i końcowe, Prezydent Rzeczypospolitej, Sejm i Senat, Stany nadzwyczajne
 • 0
  Unit 4 Part II
  volume, concert hall, composer, interval, gig, album, have a tragic end, jump out of one's seat , choir, premiere, step onto the stage, take a bow, whistle a tune, sing a solo, conductor, fiction, take/have a rest, wind, oil paint, producer, singer, landscape, orchestra, special effects, be set in, chat show, performance, sketch, flute, arena, book/reserve tickets, front row
 • 0
  Materiały na sprawdzian
  Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 1147-1149 Ludwik VII, Konrad III, 1212 , Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, 1096-1099 Rajmund z Tuluzy, Gotfryd z Bouillon, Boemund II, Hugon, 1270 Ludwik IX Święty, 1248-1254 Ludwik IX Święty, 1138, Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, 1189-1192 Filip August, Fryderyk I Barbarossa, Ryszard Lwie Serce, 1202-1204 , 1217-1221
 • 0
  Angielski
  interview, gain experience, vacancy, applicant, civil servant, candidate, be fired/sacked, executive, employee, traffic warden, be self-employed, unemployment, bonus, accept a job offer, qualifications, lawyer, be/get promoted, cashier, run a business, work a night shift, be in charge of, do sth for a living, application, accused, cover letter, previous experience, innocent, income, security guard, CV, pension, work under pressure
 • 0
  Słówka
  election, mugging, penalty, minority, find sb guilty, verdict, vandalism, smuggle, appear in court, fraud, ambassador, put behind bars, trial, surveillance cameras, be charged with, break into, government, punish sb for, president, prosecutor, conviction, have proof, be under arrest, break/violate the law, kidnap, sentence, hacking, reach a verdict, innocent, bullying, take the blame for, identify theft
 • 0
  Słówka Angielski
  conclusion, case, findings, mathematician, perform experiments, astronomer, make a discovery, face the facts, device, loudspeaker, microchip, back-up, communicate with, send text messages, make a call, come to conclusion, netbook, analysis, microscope, formula, hair dryer, keypad block, portable DVD player, discover sth, hands-free set, archeologist, battery, check messages, screen, gadget, nanotechnology, evidence
 • 0
  Słówka
  snorkel, snowboarding, goggles, rink, track, referee, amateur, defender, opponent, relay, coach, kitesurfing, bat, archery, skydiving, running shoes, follow a sensible diet, individual sports, club, net, ring, field, tenis tournament, sprint, whistle, rowing, fair play, finish line, physical strength, parachuting, high jump, abseiling
 • 0
  Przywileje
  Władysław Jagiełło, sejm w Toruniu i Bydgoszczy, Władysław Jagiełło, Jan Olbracht, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, sejm w Radomiu podczas panowania Aleksandra, Ludwik Węgierski, Władysław Jagiełło
 • 0
  Treści dokumentu
  mieszczanie nie mogą kupować ziemi poza miastem, wykupienie szlachcica z niewoli jeśli dostał się do niej podczas walk poza granicami, nietykalność majątkowa szlachty bez wyroku sądowego, tylko szlachcic mogł zostać dostojnikiem kościelnym, ograniczono wychodźstwo chłopów ze wsi, urząd starosty mieli pełnić tylko Polacy, król nie może ustanowić nowych praw bez zgody szlachty, król nie mógł wydawać nowych praw bez zgody sejmików, szlachta uzyskała zgodę na żeglugę po Wiślę
 • 0
  Pokoje
  Rzeczpospolita - Francja, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Moskwa, Turcja - Liga Święta, Rzeczpospolita - Moskwa, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - kozaki, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Turcja, Moskwa - Szwecja, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - elektor branderdburski, Rzeczpospolita - Szwecja, Rosja - Kozaki
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2017