mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Know Your Phrases
język Angielski
76 słówek
angielski
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • Na zdjęciu widzę....
   • In the photograph, I can see
   • Zdjęcie przedstawia....
   • The photograph shows
   • Ona jest na plaży, w pokoju, na przystanku autobusowym
   • She's on the beach/in a room/at a bus stop
   • Ona wygląda na..
   • She looks like
   • On zdaje się być
   • He seems to be
   • Ona ma na sobie...
   • She's wearing
   • Myślę, że, Moim zdaniem ona wygląda na
   • I think that/In my opinion, she looks
   • Wydaje mi się, że on jest....
   • I guess he feels
   • Uważam, że ona pozuje
   • I believe she's posing
   • Jestem głęboko przekonany, że
   • I feel very strongly that
   • Według mnie nie powinni
   • In my opinion, they shouldn't
   • Zdecydowanie uważam, że
   • I definitely believe that
   • Pierwsza rzecz, jaką zrobił to
   • The first thing he did was to
   • Następnie obraził swojego managera
   • He followed that by insulting his manager
   • Trudno w to uwierzyć, ale
   • It's hard to believe but
   • Gdzie znajduje się mieszkanie?
   • Where is the flat situated?
   • Mieszkanie znajduje się niedaleko
   • The flat is situated close to/ next to
   • Jak duże jest mieszkanie?
   • How big is the flat?
   • Ile pokoi ma mieszkanie?
   • How many rooms are there in this flat?
   • Ile wynosi czynsz?
   • How much is the rent?
   • Czy w skład czynszu wchodzą wszystkie rachunki?
   • Does the rent include all the bills?
   • Jakie obowiązki domowe jesteś gotów wykonać?
   • What household chores are you prepared to do>
   • Mogę być odpowiedzialny za gotowanie. A Ty?
   • I could do/ be responsible for the cooking. How about you?
   • Czy zgadzasz się na to, abym
   • Would it be OK with you if I
   • Stoi trochę na uboczu
   • It's a bit isolated
   • Pewnego wieczoru poszliśmy
   • One evening we went
   • Kiedy tam dotarliśmy
   • When we got there
   • Najbardziej zapadło mi w pamięć
   • What I remember most is
   • Jedną z korzyści ..... było
   • One advantage of ..... was that
   • Minusem było to,
   • The downside was that
   • Może chciałbyś przyjechać do
   • Would you like to come to
   • Możesz mieszkać u nas
   • We could put you up
   • Myślę, że to byłby dobry pomysł, ponieważ
   • I think this would be a good idea because
   • Wybrałbym tę opcję, ponieważ
   • I'd go for this option, because
   • Uważam, że ten pomysł byłby najbardziej użyteczny, ciekawy, przyjemny
   • I believe this idea would be the most useful/interesting/enjoyable
   • Ten pomysł jest dużo lepszy, gdyż
   • This idea is much better because
   • Ta propozycja najbardziej do mnie przemawia
   • This option appeals to me the most
   • To jest pomysł, który podoba mi się najmniej
   • This is my least favorite idea
   • Nie wybrałbym tego pomysłu
   • I wouldn't choose this idea
   • Tę kwestię można rozważyć na kilka sposobów
   • There are several ways of looking at this question
   • Z jednej strony
   • On the one hand
   • Z drugiej strony
   • On the other hand
   • Jednak są także i wady
   • However, there are disadvantages, too
   • Nie ma prostego rozwiązania tej kwestii
   • There's no simple solution to the issue
   • To wydarzyło się nie tak dawno temu
   • It happened not so long ago.
   • To wydarzyło się, gdy
   • It happened while
   • Ostatecznie
   • In the end
   • Jak tylko poznałem
   • As soon as I met
   • Ku mojemu zdziwieniu
   • to my surprise
   • Nie zarabiałem dużo, ale (praca) dawała mi poczucie dumy
   • I didn't earn much, but ot made me feel proud of myself
   • Wcześniej byłem bardzo zestresowany
   • I was quite stressed out before that
   • Co gorsza, praca była słabo płatna i bardzo stresująca
   • What's worse, the job was badly paid and very stressful
   • Byłem obecny na
   • I sat in on
   • Dostałem jasny plan tygodnia
   • I was given a clear plan od the week
   • Przez pierwszy tydzień po prostu obserwowałem
   • The first week i simply observed
   • Można spojrzeć na to z dwóch stron
   • There are two ways of looking at this
   • Jest dla mnie całkiem oczywiste, że
   • It's quite clear to me that
   • Z mojego punktu widzenia
   • From my point of view
   • Rzeczy, których się uczysz
   • The things you learn
   • To daje uczniom przedsmak
   • It gives students a taste of
   • Można rozwinąć wiele umiejętności przydatnych w pracy
   • You can develop a lot of useful work skills
   • A może...
   • Why not...
   • Na Twoim miejscu
   • If I were you, I'd
   • Powinieneś.....
   • I suggest you(should)
   • a może....
   • Why don't you
   • Polecam....
   • My advice is to
   • Chciałbym pogratulować Ci
   • I'd like to congratulate you on
   • Gratulacje z okazji
   • Many congratulations on
   • Byłem naprawdę pod wrażeniem
   • I was really impressed with
   • Uważam, że ważne jest, aby
   • I believe that it is important to
   • Mocno wierzę w to, że
   • I believe very strongly that
   • Utrzymywanie kontaktów towarzyskich przynosi wiele korzyści
   • Everyone benefits from socialising
   • Dobrze, że znowu odzyskaliśmy kontakt
   • It is so good to get back in touch again
   • To doskonały pomysł
   • It's an excellent idea
   • Szczególnie ucieszyło mnie
   • I particularly enjoyed
   • To przywołało wiele wspomnień
   • It brought back a lot of memories
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024