mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet PRAWO RZYMSKIE
język Łacina
autor: asjjaa
72 słówka
SENTENCJE I DEFINICJE
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po łacinie
   • nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
   • Absentem in criminibus damnari non oportet
   • rzecz przyłączona przypada głównej
   • Accessio cedit principali
   • dla powoda właściwy jest sąd pozwanego
   • Actor sequitur forum rei
   • czynność pozorna jest nieważna
   • Actus simulatus nullius est momenti
   • przysposobienie naśladuje naturę
   • Adoptio naturam imitatur
   • umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej
   • Alterius contractu nemo obligatur
   • dowody należy ważyć a nie liczyć
   • Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
   • należy wysłuchać także strony przeciwnej
   • Audiatur et altera pars
   • nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
   • Bis de eadem re agere non licet
   • to, co jasne, nie wymaga dowodu
   • Clara non sunt interpretanda
   • najwięcej ustaw w skorumpowanym państwie
   • Corruptissima republica plurimae leges
   • przestępstwa wygasają wraz ze śmiercią sprawcy
   • Crimina morte extinguntur
   • kto ma prawo do darowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania
   • Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est
   • kto może więcej, tym bardziej może i mniej
   • Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
   • gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel
   • Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur
   • przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
   • Delicta parentum liberis non nocet
   • surowa ustawa lecz ustawa
   • Dura lex, sed lex
   • ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie tym, kto przeczy
   • Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
   • działający pod wpływem błędu nie ma woli
   • Errantis voluntas nulla est
   • i powstrzymanie się od działania jest działaniem
   • Et non facere facere est
   • faktów się nie domniemywa, lecz dowodzi
   • Facta non praesumuntur, sed probantur
   • skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny
   • Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo
   • chory umysłowo nie ma woli
   • Furiosi voluntas nulla est
   • kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania
   • Furtom sine affectu furandi non committitur
   • uważa się, że gatunek nie ginie
   • Genus perire non censetur
   • nie dziedziczy się po osobie żyjącej
   • Hereditas viventis non datur
   • nieznajomość prawa szkodzi zaś faktu nie szkodzi
   • Ignorantia iuris nocet, facti non nocet
   • warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za nie dodany
   • Impossibilis condicio pro non scripto habetur
   • zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożliwego jest nieważne
   • Impossibilium nulla obligatio est
   • w razie wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego
   • In dubio pro reo
   • spadkobierca nie dziedziczy kary
   • In poenam heres non succedit
   • w czasie wojny milczą prawa
   • Inter arma silent leges
   • w całości mieści się także ść
   • In toto et pars continentur
   • ten uczynił komu przyniosło korzyść
   • Is fecit, cui prodest
   • prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
   • Ius est ars boni et aequi
   • sprawiedliwość jest podstawą państw
   • Iustitia est fundamentum regnorum
   • zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną
   • Legatum est donatio testamento relicta
   • dobre ustawy pochodzą ze złych obyczajów
   • Leges bonae ex malis moribus procreantur
   • ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala
   • Lex est, quo populus iubet atque constituit
   • ustawa nie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona
   • Lex non obligat nisi promulgata
   • ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
   • Lex posterior derogat priori
   • ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej
   • Lex posteriori generalis non derogat legi priori
   • ustawa nie działa wstecz
   • Lex retro non agit
   • ustawa surowsza nie działa wstecz
   • Lex severior retro non agit
   • ustawa szczególna uchyla ogólną
   • Lex specialis derogat legi generali
   • ustawa wyższej rangi uchyla ustawę rangi niższej
   • Lex superior derogat legi inferiori
   • późniejsza zła wiara nie szkodzi
   • Mala fides superveniens non nocet
   • zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie
   • Mora debitoris perpetuat obligationem
   • zwlokła pociąga za sobą ryzyko
   • Mora trahit periculum
   • kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny
   • Mulier familiae suae et caput et finis est
   • konieczność nie zna prawa
   • Necessitas non habet legem
   • nikt nie może być zmuszony wbrew woli di pozostawania we współwłasności
   • Nemo invitus compellitur ad communionem
   • nikt nie jest odpowiednim sędzia we własnej sprawie
   • Nemo iudex idoneus in propria causa
   • nikt nie może przenieść więcej praw na drugiego, niż sam ma
   • Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
   • zobowiązania dzielą się z mocy prawa
   • Nomina ipso iure divisa
   • nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe
   • Non omne quod licet honestum est
   • nie ma kary bez ustawy
   • Nulla poena sine lege
   • nikomu rzecz własna nie jest służebną
   • Nulli res sua servit
   • nie ma przestępstwa bez winy
   • Nullum crimen sine culpa
   • nie ma przestępstwa bez ustawy
   • Nullum crimen sine lege
   • umów należy dotrzymywać
   • Pacta sunt servanda
   • kto lepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa
   • Prior tempore potior iure
   • (ile urodzeń tyle stopni
   • Quot genrationes, tot gradus
   • kto raz zostanie dziedzicem pozostanie nim na zawsze
   • Semel heres semper heres
   • służebność nie może polegać na działaniu
   • Servitus in faciendo consistere nequit
   • nie może istnieć służebność na służebności
   • Servitus servitutir esse non potest
   • służebność należy wykonywać w sposób oględny
   • Servitutibus civiliter utendum est
   • jeśli ktoś pozywa ciebie do sądu, idź
   • Si in ius vocat, ito
   • najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
   • Summum ius summa iniuria
   • to, co znajduje się na powierzchni przypada gruntowi
   • Superficies solo cedit
   • trzy osoby tworzą związek
   • Tres faciunt collegium
   • siłę wolno odeprzeć siłą
   • Vim vi repellere licet
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023