mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
dołącz do nas! zarejestruj się
Pakiety użytkownika franciszekwajdzik
 • 0
  Słówka
  oil spill, chemical waste, rat, być członkiem klubu, river, tuna, science, owl, carbon footprint, industrial waste, pay attention to, waste energy, exhaust fumes, drought, valley, ozone layer, feather, doskonalić umysł, trunk, ecosystem, leaking taps, arid region, organise an event, iguana, teach, scales, uczyć się o czymś, fly, sheep, vocational school, conservation programmes, radiation
 • 0
  Vocabulary
  odnowiony, w górach, przyjmować/akceptować płatność kartą, dostępny, na przedmieściach, targowisko, biuro podróży, delikatesy, płacić z góry, niemodny, mieszkalny, negocjować, wolne miejsce parkingowe, wysokiej jakości, przestronny, Mój rozmiar to, nad jeziorem, halowy plac zabaw, stan, wejście główne, para..., odnowiony, media, na peryferiach miasta, domek letniskowy, sklep z upominkami, być na rynku, łódź mieszkalna, zaspakajać czyjeś potrzeby, karta stałego klienta, wiejski dom, rabat
 • 0
  Dzieje Ziemi
  1.Proterozoiczny superkontynent rozpada się na kilka mniejszych bloków 2. klimat większości obszarów był gorący i suchy 3. kambryjska eksplozja życia, 1. Intensywne procesy górotwórcze orogenezy alpejskiej 2. ciepły klimat 3. Świat zwierzęcy zdominowany przez ssaki , 1.Kontynenty zmieniają swoje położenie, wkraczając w różne strefy klimatyczne. 2. Zróżnicowanie klimatu 3. Ewolucja typów i gromad kambryjskich, 1.Laurazja i Gondwana dzielą się na znane nam kontynenty 2. Na kuli ziemskiej panuje klimat ciepły 3. Na lądach dominują dinozaury, 1.Intynsywne przemieszczanie się kontynentów 2.Na większości kontynentów panuje klimat gorący i wilgotny 3. Pojawienie się pierwszych owadów latających, 1.Formuje się pierwotna skorupa ziemska. 2.Formuje się atmosfera ziemska. 3.W oceanach pojawiają się pierwsze prymitywne organizmy żywe, 1. Ostateczne ukształtowanie się współczesnego rozkładu kontynentów i oceanów 2. Klimat zbliżone do współczesnego 3. Flora i fauna zbliżona do współczsnej , 1.Pangea rozpada się na Gondwanę i Laurazję 2.Klimat sprzyjający rozwojowi życia 3. Pojawia się pierwszy ptak - archeopteryks, 1.Powstanie Euroameryki 2.Znaczne zmiany klimatu na kontynentach 3. Pojawienie się pierwszych ryb, 1.Ocean Tetydy powiększa swój zasięg 2. Przeważa klimat ciepły, wilgotny i suchy 3. Pojawienie się gadów morskich, 1. Lądy skupiają się w jeden kontynent. 2. Znaczne zróżnicowanie klimatu 3. Życie występuje tylko w morzach, 1. Zbliżanie się kontynentów północnych do Gondwany 2. Gondwana - chłodny klimat 3. Wymieranie roślin i zwierząt z niewyjaśnionych przyczyn, 1. Powstanie Morza Bałtyckiego 2. Ocieplenie klimatu 3. wyodrębnienie Homo Sapiens, 1.Utworzenie się gigantyczne kontynentu - Pangei 2. Na półkuli południowej pojawiają się lodowce kontynentalne 3. Rozwój ramienionogów
 • 0
  Słówka
  Plötzlich, Der Mund, Ausruchen, Ein Medikament gegen Husten Verschreiben, Ich habe.....-schmerzen, Die Hand, Die Brust, ..... tut mir weh, Die Schulter, Der Hals, Zum Arzt gehen, Der Muskel, Rauchen, Erkälten, Die Nase, Die Ernährung, gute Besserung wünschen, Schaden, Was tut dir?, Der Kopf, Untersuchen, Vitaminreich, Die Abhängigkeit, Die Erkältung, Der Arm, Das Knie, Der Schmerz, Beim Arzt, Angst vor der Zukunft, keinen Appetit haben, Der Bauch, Der Rücken
 • 0
  Unit 4 part I
  buy gifts, keep in touch, spectators, get ready, surf the Net, do gymnastics, be in charge of, decorations, carnival, gathering, holiday, have an early start, go trick or treating, get-together, chat online, light/blow out candies, paint eggs, watch fireworks display, public holiday, war memorial, wear fancy dress costumes, throw streamers, bouquet, put up decorations, throw/hold a party, write a blog, have a night out, hold a two-minute silence, ancient ritual, fast and pray, gather around, do crosswords
 • 0
  Rozdziały konstytycji
  Rzeczypospolita, Zmiana Konstytucji, Przepisy przejściowe i końcowe, Stany nadzwyczajne, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Sejm i Senat, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Samorząd Terytorialny, Źródła prawa, Finanse publiczne, Prezydent Rzeczypospolitej, Sądy i Trybunały
 • 0
  Unit 4 Part II
  gripping plot, chapter, guitar, step into the limelight, opera house, have an unexpected twist, front row, costume, trumpet, poetry, cello, whistle a tune, play, sketch, wind, string, chat show, take a bow, based on real life, fiction, tour, landscape, album, audition for a role, masterpiece, flute, make a life-size statue, special effects, percussion, concert hall, take/have a bath, gig
 • 0
  Materiały na sprawdzian
  1138, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, 1202-1204 , Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, 1248-1254 Ludwik IX Święty, 1270 Ludwik IX Święty, 1189-1192 Filip August, Fryderyk I Barbarossa, Ryszard Lwie Serce, 1096-1099 Rajmund z Tuluzy, Gotfryd z Bouillon, Boemund II, Hugon, Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 1147-1149 Ludwik VII, Konrad III, 1212 , 1217-1221
 • 0
  Angielski
  civil servant, lawyer, travel expenses, candidate, sign a contract, police officer, apply for a job, clues, gain experience, work flexi-time, applicant, contract, pension, do sth for a living, reference, social worker, bonus, traffic warden, be self-employed, CV, executive, retire, do/work overtime, income, firefighter, cover letter, previous experience, be in charge of, accept a job offer, interview, be on sick leave, promotion
 • 0
  Słówka
  president, accuse sb of, tax evasion, shop lifting, public prosecutor, be charged with, embassy, suspect, press charges, conviction, kidnap, mugging, reach a verdict, in charge, break/violate the law, majority, break into, take the blame for, pay a fine, defendant, bank robbery, commit a crime, sentence sb to, interrogate, be under arrest, hooliganism, arrest sb, try/be tried for, fingerprints, judge, trial, vandalism
 • 0
  Słówka Angielski
  theory, antivirus software, charger, gadget, thermostat, digital organiser, conclusion, mathematician, researcher, antenna, inventor, microchip, hair dryer, findings, confirm a theory, perform experiments, light bulb, SIM card, leave message, hands-free set, artificial intelligence, microwave, make a discovery, mobile phone, research team, electric shaver, calculator, keypad block, biologist, come to conclusion, vacuum cleaner, discover sth
 • 0
  Słówka
  running shoes, whistle, wear protective gear, goggles, eat healthy, hang-building, stay in the lead, fair play, track, stadium, take part in, ring, kick/pass a ball, field, pool, host an event, build up muscles, natural talent, arena, do regular excercise, referee, defender, rowing, skydiving, relay, pad, beat a team, club, goalkeeper, hurdle, spectator, tenis tournament
 • 0
  Przywileje
  Władysław Jagiełło, Władysław Jagiełło, sejm w Radomiu podczas panowania Aleksandra, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Jagiełło, Ludwik Węgierski, sejm w Toruniu i Bydgoszczy, Jan Olbracht
 • 0
  Treści dokumentu
  ograniczono wychodźstwo chłopów ze wsi, mieszczanie nie mogą kupować ziemi poza miastem, urząd starosty mieli pełnić tylko Polacy, szlachta uzyskała zgodę na żeglugę po Wiślę, nietykalność majątkowa szlachty bez wyroku sądowego, król nie mógł wydawać nowych praw bez zgody sejmików, tylko szlachcic mogł zostać dostojnikiem kościelnym, wykupienie szlachcica z niewoli jeśli dostał się do niej podczas walk poza granicami, król nie może ustanowić nowych praw bez zgody szlachty
 • 0
  Pokoje
  Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - Turcja, Moskwa - Szwecja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - elektor branderdburski, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - kozaki, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Szwecja, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Moskwa, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Moskwa, Rzeczpospolita - Kozaki, Rzeczpospolita - Rosja, Rzeczpospolita - Turcja, Rzeczpospolita - Rosja, Rosja - Kozaki, Rzeczpospolita - Francja, Turcja - Liga Święta
 • 0
  Słówka dział I
  dark, elastic, generous, ethnic origin, pretty, common experience, nagging feeling, striped, checked, tie, genetic engineering, gender, rozpuszczone, be part of someones's nature, slippers, brief, wavy, handsome, shoulder-length, cross, handbag, paint your nails, silver, boots, single, freckles, oddball, be keen on sth, clean skin, bad-temperred, have the time of your life, beautiful
 • 0
  Słówka dział II
  amenities, porch, turn up for, kettle, stream in, wrapped up in, basement/cellar, oak, change the sheets, retirement flat, blanket, cushion, do the gardanening, laundry room, ceiling, bin, loft, floorboards, potted plant, embellish, rough, sheltered accommodation, convert, complain, beyond, unedr construction, attic, hedge, sigh, extension, rack, solitude
 • 0
  Słówka
  Streng, Es gibt Krach, Auf dem Bauernhof arbeiten, Die Erziehung, Verschieden, Sich verändern, Die Ausbildung, Ausgehen, Die Freiheit, Abhähgig, Das Elternhaus verlassen, Hilfe brauchen, Berufstätig, Heutzutage, Das ist bequemer, Die Scheidung, Fast niemand
 • 0
  Niemiecki
  antworten auf, erzählen, sprechen mit, sich Könnern um, einladen zu, helfen bei, fragen nach, sich interessieren für, bitten um
 • 0
  Słówka
  maintain, do your homework, pupil, past paper, coursework, common room, environmental science, coeducational school, get a degree, high school, get caught, canteen, concentration span, vote with your feet, motivational speech, staffroom, notebook, prize-giving, present, pay attention, history, religious education, punctuality, social sciences, single-sex school, state school, test, mock/ practice exam, in anticipation of, design and technology, timetable, end of term
 • 0
  Słówka
  trigger, tin opener, soup, rinse, circulation, side dish, tub of ice cream, packed lunch, set the oven, swallow, piece of cake, celebrity chef, not my cup of tea, weak, culinary critic, chew, lick, allergic to, insistent, waiter/waitress, snack, shake, fork, deliciuos, service, in a nutshell, undercooked, breakfast, pot of tea, kettle, apologise, brunch
 • 0
  angielski
  I particularly enjoyed, The photograph shows, It brought back a lot of memories, I believe this idea would be the most useful/interesting/enjoyable, She's wearing, It's a bit isolated, I was really impressed with, Many congratulations on, I was given a clear plan od the week, It happened while, Would it be OK with you if I, When we got there, I'd go for this option, because, What household chores are you prepared to do>, There are several ways of looking at this question, The first thing he did was to, We could put you up, My advice is to, I guess he feels, I feel very strongly that, One evening we went, How much is the rent?, Does the rent include all the bills?, I didn't earn much, but ot made me feel proud of myself, It's hard to believe but, The first week i simply observed, How many rooms are there in this flat?, In the end, As soon as I met, This idea is much better because, In the photograph, I can see, The things you learn
 • 0
  Angielski
  I like (the middle poster) best, because, OK, if you insist, We had a great/ an awful time, In the meantime, I have the impression that, It was pleasant/tiring day, Don't mention it, Actually, Thank You, I can manage, It's also possible that, We have got two posters to choose form, I think the first poster is most likely to attract customers, Let me help You, I think it would appeal to the target audience
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024