mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet anglielski umk
język Angielski
autor: an...
127 słówek
z zajecia z 2015
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • prawie biały
   • almost white
   • chłopi opaloną skórę
   • only peasants who worked the land had tanned skins
   • w tym , zawira się elzbieta
   • including elizabeth
   • zawiera ołów
   • contained lead
   • zbliżać się do żon
   • get to close to wives
   • do,az,dopóki
   • until
   • kawalek materiału, papieru czyli kartka
   • piece of clothes ,paper
   • pumeks
   • pumice stone
   • zwyczajowo
   • customary
   • jesli mogles sobie na to pozwolić
   • if you could afford it
   • opłukać usta
   • rinse your mouth
   • pogłębiało próchnice
   • mede a decey worse
   • jednak
   • however
   • porównać
   • compare
   • druciana klatka
   • wire fram
   • gładzic , dopasować do miejsca
   • smoothed in place
   • przyciągalo , bylo atrakcja dla myszy
   • this atracted mice
   • golić nogi
   • shave the legs
   • do czynienia co tydzień
   • to deal with on weekly basis
   • w tych dniach
   • in those days
   • uznawana
   • considered
   • wynalazł gorset
   • developed the corset
   • sredniowiecze
   • medieval
   • ciagnąć po błocie
   • dragging in the mud
   • pod spodem
   • underneath
   • za kazdym razem
   • any time
   • osiągniecie
   • achieving
   • miedzyczasie
   • meantime
   • realizowany
   • realised
   • gnijący
   • rotting
   • wzloty i upadki poprzez lata
   • have had ups and downs trough the ages
   • wspomniany
   • mentioned
   • okres
   • peroid
   • troska
   • concern
   • pospolity , codzienny
   • everyday
   • nawet
   • even
   • czy
   • whether
   • odpowiedz
   • reply
   • odpowiedział
   • he replied
   • cytować
   • quote
   • chociaż
   • although
   • widocznie
   • aparently
   • niemożność
   • inability
   • doprowadziło
   • led to
   • proba , usiłowanie
   • attempt
   • uznany
   • recognised
   • lektor
   • lecurer
   • ksiądz
   • priest
   • szczególnie
   • particular
   • wzajemnie
   • each oder
   • skrót
   • abbrevietion
   • ponizej
   • below
   • cialo , mesko
   • flesh
   • szczeka
   • jaw
   • losowo
   • at random
   • moei zrob obiad
   • tell you make diner
   • pogrzeb
   • funeral
   • świętej Pamieci
   • on the late Henry Ground
   • lezec w trumnie
   • lay in coffin
   • siebie
   • himself
   • cieszyć się
   • enjoying himself
   • jeszcze raz , powtórnie
   • once more
   • ostatni raz
   • for the last time
   • krewni
   • Relatives
   • w kontakcie
   • in touch
   • od teraz jednym
   • from now one
   • cyganski
   • gypsy
   • wylał krope
   • poured the drop
   • to przypomina mi
   • That reminds me
   • zamiast
   • instead
   • umoczył palec
   • dipped his thoumb
   • przytaknął
   • nodded
   • uroczyście
   • solemnly
   • powstrzymac sie od smiechu
   • to keep from laughing
   • nigdy nie wiadomo
   • I will never know
   • zblizył
   • approached
   • nie jestes w stanie uwierzyc cos ie stało
   • well you don't image what happend
   • tylko raz
   • only once
   • jakos
   • somehow
   • dostać sie na wystawe
   • to get on exhibition
   • wywrócić do góry nogami
   • turn upside down
   • zauwazyłam
   • I noticed
   • zamozna rodzina
   • well- to- do family
   • duchowny
   • clergyman
   • dyrektor szkoły
   • headmaster
   • wyznaczony
   • appointed
   • radca prawny
   • solicitor
   • pojsc w slady ojca
   • follow the father's footsteps
   • okazlao sie
   • turned out
   • popoludnie uplywalo , skladalo sie na....
   • the afternoon consisted
   • szept
   • whisper
   • podobnie
   • alike
   • całkiem
   • quite
   • sierocy
   • orphans
   • wpływ na ubóstwo
   • affected by poverty
   • znecanie sie
   • abuse
   • moze,byc moze,mozliwe
   • perhaps
   • moze wiecej
   • even more
   • niewiarygodnie
   • incredibly
   • niepowodzenie
   • failures
   • przełom ,odkrycie
   • breaktrough
   • według
   • according
   • kiedykolwiek
   • whenever
   • przez co najmniej
   • for at least
   • dziecinny unikat
   • childlike curiosity
   • w przeciwieństwie
   • unlike
   • nic z tego
   • come to nothing
   • powiesc sie
   • suceed
   • przykład:he is really good at drawing
   • we can use be +good at :--- verb + ing
   • przewrócić
   • fall over
   • oswojony
   • domesticated
   • wykonywac
   • perform
   • szczególny
   • particular
   • rasa
   • breed
   • powody,przyczyny
   • reasons
   • wlasciwie,stosownnie
   • properly
   • potulny
   • docile
   • w naszych czasach , obecnie
   • these days
   • polegać
   • rely
   • odległy
   • remote
   • duży wielki
   • enormus,huge
   • atrakcyjny , ponetny ,super
   • fetching
   • przynosić ptaki
   • fetch birds
   • adj straszliwy, strasz-ny
   • terrific
   • zdawac sobie sprawe
   • realise
   • futro
   • fur
   • przesadzać, wyolbrzymiać
   • exaggerate
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024