mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po niemiecku
   • iść
   • gehen
   • przychodzić
   • kommen
   • pisać
   • schreiben
   • żyć
   • leben
   • kochać
   • lieben
   • dzwonić
   • telefonieren
   • mówić
   • sagen
   • przeliterować
   • buchstabieren
   • śpiewać
   • singen
   • płakać
   • weinen
   • śmiać się
   • lachen
   • rozumieć
   • verstehen
   • uczyć się
   • lernen
   • gotować
   • kochen
   • malować
   • malen
   • grać
   • spielen
   • leżeć
   • liegen
   • kupować
   • kaufen
   • pić
   • trinken
   • mieszkać
   • wohnen
   • wyjaśniać
   • erklären
   • powtarzać
   • wiederholen
   • robić
   • machen
   • przynosić
   • bringen
   • używać, potrzebować
   • brauchen
   • przynosić
   • holen
   • odwiedzać
   • besuchen
   • ćwiczyć, trenować
   • üben
   • słyszeć
   • hören
   • kroić
   • schneiden
   • mówić
   • reden
   • znaleźć
   • finden
   • pracować
   • arbeiten
   • odpowiadać
   • antworten
   • poślubiać
   • heiraten
   • modlić się
   • beten
   • głodować, pościć
   • festen
   • kłócić się
   • streiten
   • otwierać
   • öffnen
   • liczyć
   • rechnen
   • rysować
   • zeichnen
   • spać
   • schlafen
   • biec
   • laufen
   • nosić, dźwigać
   • tragen
   • myć, prać
   • waschen
   • mówić
   • sprechen
   • pomagać
   • helfen
   • umierać
   • sterben
   • czytać
   • lesen
   • kraść
   • stehlen
   • jeść
   • essen
   • zapominać
   • vergessen
   • wziąć
   • nehmen
   • Witaj!
   • Grüß dich!
   • dobranoc
   • Gute Nacht
   • dobry wieczór
   • Guten Abend
   • do widzenia
   • Auf Wiedersehen
   • Jak się Pani miewa?
   • Wie geht es Ihnen?
   • Świetnie!
   • Toll!
   • Bardzo dobrze!
   • Sehr gut!
   • Niedobrze!
   • Nicht gut!
   • zły, źle
   • schlecht
   • straszny, strasznie
   • schrecklich
   • dzwony
   • die Glocken
   • dobry
   • gut
   • pani
   • Frau
   • pan
   • Herr
   • skoroszyt
   • Hefter
   • wpinać
   • heften
   • Czy to jest jasne?
   • Ist das klar?
   • zawsze
   • immer
   • czuć
   • fühlen
   • łóżko
   • das Bett
   • grupa
   • die Gruppe
   • cukier
   • der Zucker
   • długi
   • lang
   • krótki
   • kurz
   • zeszyt
   • das Heft
   • związek
   • die Beziehung
   • zadanie
   • die Aufgabe
   • powitanie
   • die Begrüßung
   • zły
   • schlecht
   • okropnie
   • schrecklich
   • jeszcze
   • noch
   • tak
   • so
   • dzwonić, brzmieć
   • klingen
   • zmiana
   • der Wechsel
   • ból
   • der Schmerz
   • boleć
   • schmerzen
   • nowy
   • neu
   • głód
   • der Hunger
   • być głodnym
   • Hunger haben
   • zepsuty
   • kaputt
   • litera
   • der Buchstaben
   • przykład
   • das Beispiele
   • miasto
   • die Stadt
   • państwo
   • der Staat
   • herbata
   • der Tee
   • śmietana
   • die Sahne
   • czuć
   • fühlen
   • krótki
   • kurz
   • zeszyt
   • das Heft
   • łóżko
   • das Bett
   • grupa
   • die Gruppe
   • pozytywny
   • positiv
   • pociąg
   • der Zug
   • śmiać się
   • lachen
   • jednak, lecz
   • doch
   • książka
   • die Buch
   • też, także
   • auch
   • czasami
   • manchmal
   • dom
   • das Haus
   • spokojny
   • ruhig
   • rozumieć
   • verstehen
   • fortepian
   • der Klavier
   • wszyscy inni
   • alle anderen
   • liczba
   • die Zahl
   • ser żółty
   • der Käse
   • liczyć
   • zählen
   • kawa
   • der Kaffee
   • gotowy
   • fertig
   • ciasto
   • der Kuchen
   • piekarnia
   • die Bäckerei
   • albo
   • oder
   • skrzydło
   • der Flügel
   • śniadanie
   • das Frühstück
   • zadanie
   • die Aufgabe
   • źle
   • schlecht
   • okropnie
   • Schrecklich
   • jeszcze
   • noch
   • Jak leci?
   • Wie geht es?
   • świetnie
   • toll
   • dzwonić, brzmieć
   • klingen
   • który, jaki
   • welcher
   • przez (np. okno)
   • durch (das Fenster)
   • Na razie!
   • Bis dann!
   • Jak się masz?
   • Wie geht es?
   • pytać
   • fragen
   • głodować, pościć
   • fasten
   • ból głowy
   • die Kopfschmerzen
   • samochód
   • das Auto
   • być głodnym
   • Hunger haben
   • czas
   • die Zeit
   • chory
   • krank
   • mieszkanie
   • die Wohnung
   • piękny, piękna
   • schön, schöne
   • pojęcie, poczucie
   • die Ahnung
   • Nie mam pojęcia
   • Ich habe keine Ahnung
   • Proszę jeszcze raz!
   • Noch einmal, bitte!
   • Proszę mówić powoli!
   • Sprechen Sie langsam, bitte!
   • Proszę powtórzyć!
   • Wiederholen Sie, bitte!
   • Proszę przeliterować!
   • Buchstabieren Sie, bitte!
   • Proszę wyjaśnić!
   • Erklären Sie, bitte!
   • Proszę mi pomóc!
   • Helfen Sie mir, bitte!
   • Proszę zapytać!
   • Fragen Sie, bitte!
   • Proszę odpowiedzieć!
   • Anworten Sie, bitte!
   • Proszę wykonać ćwiczenia w domu!
   • Machen Sie die Hausübung, bitte!
   • coś, trochę
   • etwas
   • Zróbmy coś innego!
   • Machen wir etwas anderes!
   • nic innego
   • nichts anderes
   • Zróbmy przerwę!
   • Machen wir eine Pause!
   • Słuchem? Proszę? Jak?
   • Wie bitte?
   • Co to oznacza?
   • Was bedeutet das?
   • Jak to się nazywa po niemiecku?
   • Wie heißt das auf Deutsch?
   • Jak to napisać?
   • Wie shcreibt man das?
   • Jak się to wymawia?
   • Wie spricht man das aus?
   • Czy to prawda?
   • Ist das richtig?
   • Dobrze?
   • Richtig?
   • Rozumiem.
   • Ich verstehe.
   • Nie rozumiem.
   • Ich verstehe nicht.
   • Nie zrozumiałam.
   • Ich habe nicht verstanden.
   • Jestem gotowy.
   • Ich bin fertig.
   • Wystarczy!
   • Das ist genug.
   • godzina
   • die Uhr, -en
   • kwadrans
   • die Viertelstunde, -n
   • minuta
   • die Minute, -n
   • sekunda
   • die Sekunde, -n
   • dzień
   • der Tag
   • poranek
   • der Morgen
   • przedpołudnie
   • der Vormittag
   • popołudnie
   • der Nachmittag
   • wieczór
   • der Abend
   • noc
   • die Nacht
   • północ
   • die Mitternacht
   • codziennie
   • täglich
   • porankami, każdego poranka
   • morgens
   • przed południem
   • vormittags
   • w południe
   • mittags
   • popołudniami
   • nachmittags
   • wieczorami
   • abends
   • nocami
   • nachts
   • o północy
   • mitternachts
   • poniedziałek
   • der Montag
   • wtorek
   • der Deinstag
   • środa
   • der Mittwoch
   • czwartek
   • der Donnerstag
   • piątek
   • der Freitag
   • sobota
   • der Samstag
   • niedziela
   • der Sonntag
   • święto
   • der Feiertag, der Festag
   • tygodniowy
   • wöchentlich
   • tydzień
   • die Woche
   • dni tygodnia
   • Wochentage
   • styczeń
   • Januar
   • luty
   • Februar
   • marzec
   • März
   • kwiecień
   • April
   • maj
   • Mai
   • czerwiec
   • Juni
   • lipiec
   • Juli
   • sierpień
   • August
   • wrzesień
   • September
   • październik
   • Oktober
   • listopad
   • November
   • grudzień
   • Dezember
   • comiesięczny
   • monatlich
   • rok
   • das Jahr, -e
   • pora roku
   • die Jahreszeit
   • corocznie
   • jährlich
   • wiosna
   • der Frühling
   • lato
   • der Sommer
   • jesień
   • der Herbst
   • zima
   • der Winter
   • tabela
   • die Tabelle
   • litera
   • der Buchstabe
   • liczba
   • die Zahl
   • zdjęcie
   • das Foto
   • rozmowa
   • das Gespräch
   • zdanie
   • der Satz
   • słowo
   • das Wort
   • grupa
   • die Gruppe
   • karteczka
   • das Kärtchen
   • list
   • das Brief
   • obraz
   • das Bild
   • ćwiczenie
   • die Übung
   • tekst
   • der Text
   • partner, partnerka
   • der Partner/die Partnerin
   • kursant, kursantka
   • der Kursleiter/die Kursleiterin
   • pracować w grupie
   • arbeiten in der Gruppe
   • pracować we dwoje
   • arbaiten ze zweit
   • pokazywać
   • zeigen
   • uzupełniać
   • ergänzen
   • przecinać się, krzyżować
   • kreuzen
   • układać, porządkować
   • ordnen
   • zaznaczać
   • markieren
   • rysować
   • zeichnen
   • Co mam począć?
   • Was soll ich tun?
   • pomagać
   • helfen
   • szczęśliwy
   • glücklich
   • zdrowy
   • gesund
   • głodny
   • hungrig
   • mądry
   • klug
   • pilny
   • fleißig
   • uprzejmy
   • höflich
   • punktualny
   • pünktlich
   • chory
   • krank
   • spragniony
   • durstig
   • inteligentny
   • intelligent
   • optymistyczny
   • optimistisch
   • przyjacielski
   • freundlich
   • porządny, uporządkowany
   • ordentlich
   • głód
   • der Hunger
   • pragnienie
   • das Durst
   • Chce mi się pić.
   • Ich habe Durst.
   • czekolada
   • die Schokolade
   • złoto
   • das Gold
   • diament
   • der Diamant
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024