mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Kolokacje angielskie
język Angielski
autor: anna-4
97 słówek
Popularne kolokacje z czasownikami make, do, give, have, take. Dla maturzystów i FCE/CAE
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • spowodować szkodę
   • do damage
   • zmywać naczynia
   • do the dishes
   • zdawać egzamin
   • do an exam
   • przygotować jedzenie na przyjęcie
   • do the food for a party
   • uczyć się francuskiego w szkole
   • do French at school
   • uprawiać ogród
   • do the garden
   • przerabiać Hamleta
   • do 'Hamlet'
   • uprawiać judo
   • do judo
   • jechać … kilometrów na godzinę
   • do … kilometres per hour
   • nic nie robić
   • do nothing
   • zwiedzać Paryż
   • do Paris
   • wykonać fotokopię
   • do/make a photocopy
   • prowadzić badania naukowe
   • do research
   • wykonać szkic
   • do/make a sketch
   • wykonać tłumaczenie
   • do a translation
   • zrobić pranie
   • do the washing
   • umówić się na wizytę
   • make an appointment
   • podjąć próbę
   • make an attempt
   • słać łóżko
   • make the bed
   • upiec ciasto
   • make a cake
   • wprowadzić zmiany
   • make changes
   • podjąć decyzję
   • make/take a decision
   • przygotować kolację
   • make dinner
   • podjąć wysiłek
   • make an effort
   • nakręcić film
   • make a film
   • robić zamieszanie
   • make a fuss
   • zgadywać
   • make/have/take a guess
   • robić dobre wrażenie
   • make a good impression
   • zostawić ślad
   • make a mark
   • nabałaganić
   • make a mess
   • popełnić błąd
   • make a mistake
   • zarabiać pieniądze
   • make money
   • hałasować
   • make a noise
   • pogodzić się z
   • make peace with
   • wykonać fotokopię
   • make/do a photocopy
   • czynić postęp
   • make progress
   • składać obietnicę
   • make a promise
   • wykonać szkic
   • make/do a sketch
   • wygłosić przemówienie
   • make/give a speech
   • wysunąć propozycję
   • make a suggestion
   • spisać testament
   • make one's will
   • pogadać z kimś o czymś
   • have a chat with sb about sth
   • być przeziębionym
   • have a cold
   • mieć trudności ze zrobieniem czegoś
   • have difficulty doing sth
   • napić się
   • have a drink
   • mieć wrażenie, że
   • have a feeling that
   • baw się dobrze!
   • have fun!
   • dobrze się bawić robiąc coś
   • have fun doing sth
   • zgadywać
   • have/make/take a guess
   • mieć atak serca
   • have a heart attack
   • mieć wakacje
   • have a holiday
   • mieć pomysł
   • have an idea
   • 1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
   • have an interest in sth
   • spojrzeć na
   • have/take a look at
   • wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
   • have/give a party (for)
   • zdrzemnąć się
   • have/take a nap
   • mieć operację
   • have an operation
   • mieć cierpliwość do
   • have patience with
   • doznać szoku
   • have a shock
   • przekąsić coś
   • have a snack
   • mieć czas
   • have time
   • pójść na spacer
   • have/take a walk
   • podjąć kroki, żeby coś zrobić
   • take action to do sth
   • wykąpać się
   • take/have a bath
   • ugryźć kawałek czegoś
   • take a bite of sth
   • zrobić sobie przerwę
   • take/have a break
   • pojechać autobusem
   • take a bus
   • podjąć decyzję
   • take/make a decision
   • wziąć głęboki oddech
   • take a deep breath
   • spisać czyjeś dane osobowe
   • take sb's details
   • poczuć niechęć do kogoś
   • take a dislike to sb
   • zdawać egzamin
   • take an exam
   • zgadywać
   • take/make/have a guess
   • wziąć urlop
   • take a holiday
   • zainteresować się czymś
   • take an interest in sth
   • spojrzeć na
   • take/have a look at
   • zdrzemnąć się
   • take/have a nap
   • robić notatki
   • take notes
   • zrobić zdjęcie
   • take a photo
   • nosić rozmiar dziesiąty
   • take size 10
   • zmierzyć komuś temperaturę
   • take sb's temperature
   • pójść na spacer
   • take/have a walk
   • wydać okrzyć bólu
   • give a cry of pain
   • przyprawić kogoś o ból głowy
   • give sb a headache
   • udzielić komuś pomocy
   • give sb help
   • sprawiać wrażenie, że
   • give the impression that
   • pocałować kogoś
   • give sb a kiss
   • podwieźć kogoś
   • give sb a lift
   • wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
   • give/have a party (for)
   • wyczyścić coś do połysku
   • give sth a polish
   • przyznać czemuś priorytet
   • give priority to sth
   • popchnąć kogoś
   • give sb a push
   • zaszokować kogoś
   • give sb a shock
   • westchnąć
   • give a sigh
   • wygłosić przemówienie
   • give/make a speech
   • zastanowić się nad czymś
   • give some thought to sth
   • powitać kogoś serdecznie
   • give sb a warm welcome
Przykładowe zdania ze słówkami z pakietu
This is the fun parlor game where you read a story about a politician that has either been indicted, arrested, or imprisoned and try to guess by the story from which party he hails. By the time of the film. Bed bugs consume the toxic brew from bottle and his blood causing them to become giant bed bugs. Not that there’s any risk of that happening; in fact, the federal member for Melbourne, the very brusque Lindsay Tanner, actually told me that I’m not in-line with what. The polls are suggesting the election will be a whitewash, but for perhaps the first time ever I agree with quite a few of the Liberal party frontbenchers - the vote is soft. Bruno and Daniela land there after a party we only hear about during one of the conversations they have after one of their sex sessions. Unfortunately I just don’t believe that with all the deals Rudd is making – implied or otherwise – that he can recant and deliver a progressive agenda for this country. I mean, he believes he can help that team immensely and he likely believes that he can help them score another free agent. I tried to beg for your pardon. The Liberal party, intellectual giants that they are, in the face of massive, continually building evidence will still flip flop over the best choice of leader. I am very happy being a vegetarian and I believe that it is the best way to be.
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024