mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Repetytorium Oxford - 01 Szkoła
język Angielski
autor: gata151
192 słówka
Słówka z języka angielskiego do matury związane ze szkołą z repetytorium Oxford. Pakiet zawiera zarówno słownictwo podstawowe jak i rozszerzone. Podzielony jest na 9 działów: 1.1. Types of schools 1.2. People in a school 1.3. The school building 1.4. Going to/leaving/finishing school 1.5. Being at school/learning 1.6. School year 1.7. Examinations 1.8. School subjects 1.9. Teachers and student Skróty: AE - amerykański BrE - brytyjski sth (something) - coś sb (somebody)- ktoś
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • rodzaje szkół
   • types of schools
   • ludzie w szkole
   • people in a school
   • budynek szkoły
   • the school building
   • chodzić, skończyć, ukończyć
   • going to/leaving/finishing school
   • być w szkole, uczyć się
   • being at school/learning
   • rok szkolny
   • school year
   • egzaminy
   • examinations
   • przedmioty szkolne
   • school subjects
   • nauczyciele i uczniowie
   • teachers and student
 • Dzial 1.3. The school building

   • tablica
   • blackboard / whiteboard
   • mazak do tablicy
   • board pen
   • gąbka
   • board rubber
   • stołówka, bufet
   • canteen
   • kreda
   • chalk
   • klasa
   • classroom
   • sala komputerowa
   • computer lab / IT suite / ICT unit
   • ławka
   • desk
   • sala gimnastyczna
   • gym (gymnasium)
   • korytarz, hol
   • hall
   • gabinet dyrektora
   • headmaster's office
   • gabinet, laboratorium
   • lab (labolatory)
   • labolatorium językowe
   • language lab
   • biblioteka
   • library
   • szafka
   • locker
   • sekretariat
   • office
   • boisko do zabawy
   • playground
   • gabinet, sala (fiz., biol. lub chem.)
   • science lab
   • boisko sportowe
   • sports field
   • pokój nauczycielski
   • staff room

  Dzial 1.2. People in a school

   • kolega z klasy
   • classmate
   • kolega ze szkoły
   • schoolmate
   • student
   • college / university student
   • zastępca dyrektora
   • deputy head / assistant principal (AE)
   • egzaminator
   • examiner
   • durektor
   • head teacher / principal (AE)
   • wychowawca
   • home-room teacher (AE)
   • wykładowca
   • lecturer
   • uczeń , uczennica
   • pulpil / student (AE)
   • uczeń
   • schoolboy
   • uczennica
   • schoolgirl
   • nauczyciel
   • teacher
   • grono pedagogiczne
   • teaching staff
   • nauczyciel prywatny
   • (personal) turor

  Dzial 1.1. Types of school

   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • szkoła koedukacyjna
   • co-educational (co-ed) / mixed school
   • szkoła pomaturalna, wydziały niektórych uniwersytetów
   • college
   • ogólnokształcąca (współczesna) szkoła
   • comprehensive school
   • szkoła ogólnokształcąca (tradycyjna, z egzaminami wstępnymi)
   • grammar school
   • szkoła podstawowa
   • primary / elementary school (AE)
   • szkoła prywatna
   • private / independent / public school (BrE)
   • szkoła średnia
   • secondary / high (AE) school
   • szkoła tylko dla chłopców, dziewcząt
   • single-sex school
   • szkoła państwowa
   • state / public (AE) państwowa
   • uniwersytet , szkoła wyższa
   • university
   • szkoła zawodowa
   • vocational school / technical (school / college)

  Dzial 1.4. Going to/leaving/finishing school

   • nieobecność
   • absence
   • uczęszczać do szkoły
   • attend school
   • uczęszczać na lekcje
   • attend classes
   • uczęszczać na kurs
   • attend a course
   • obecność
   • attendance
   • być zawieszonym, usuniętym
   • be excluded
   • być usuniętym ze szkoły
   • be expelled from scool
   • być obecnym
   • be present
   • być nieobecnym
   • be absent
   • odpaść, przestać chodzić na kurs
   • drop out from a course
   • odpaść, przestać chodzić do szkoły
   • drop out from school
   • usunięcie (ucznia ze szkoły)
   • expulsion
   • uzyskać świadectwo
   • get / obtain a certificate
   • uzyskać stopień (naukowy)
   • get / obtain a degree
   • uzyskać dyplom
   • get / obtain a diploma
   • dostać się na uczelnię
   • get into university
   • otrzymać raport o wynikach
   • get a report
   • chodzić do szkoły
   • go to school
   • absolwent (uniwersytetu)
   • graduate
   • skończyć (uczelnię)
   • graduate from (a univwersity)
   • wagarować
   • play truant
   • dziennik
   • register
   • sprawdzić obecność
   • take the register
   • absolwent
   • school leaver
   • opuszczać lekcje, uciekać z lekcji
   • skip classes
   • wagarowanie
   • truancy

  Dzial 1.5. Being at school/learning

   • być na lekcji
   • be at a class / be at a lesson
   • zeszyt
   • copybook / exercise-book / notebook / folder
   • termin (na wykonanie pracy)
   • deadline
   • wykonać ćwiczenie
   • do an exercise / do a task / do an activity
   • mocno się starać
   • do one's best
   • wykonać pracę projektową
   • do project work
   • odrobić pracę domową
   • do in homework
   • otrzymać pracę domową
   • get in homework
   • dać pracę domową
   • give in homework
   • zadać pracę domową
   • set in homework
   • oddać pracę domową
   • hand in homework
   • otrzymać stopnie
   • get marks
   • postawić stopnie
   • give marks
   • dać lekcje dodatkowe
   • give extra lessons
   • wziąść lekcje dodatkowe
   • take extra lessons
   • uczyć się na pamięć
   • learn by heart / memorize
   • uczyć się czegoś , o czymś
   • learn sth / about sth
   • robić błędy
   • make mistakes
   • robić notatki
   • make notes / take notes
   • wykonać prezentację
   • make / give a presentation
   • robić postępy
   • make progress
   • wycieczka szkolna
   • school trip
   • lektury szkolne
   • set books
   • rozwiązać zadanie
   • solve a problem
   • uczyć się pilnie
   • study hard
   • zrobić sobie przerwę
   • take a break
   • brać udział w lekcji
   • take part / participate in a lesson
   • podręcznik
   • textbook / coursebook
   • zeszyt ćwiczeń
   • workbook

  Dzial 1.6. School year

   • semestr jesienny
   • Autumn term
   • semestr wiosenny
   • Spring term
   • semestr zimowy
   • Winter term
   • semestr letni
   • Summer term
   • przerwa
   • break
   • długa przerwa
   • lunch break
   • wolna lekcja, okienko
   • free period
   • wakacje
   • holidays
   • lekcja
   • lesson / period / class
   • plan lekcji
   • timetable / schedule (AE)
   • przerwa zimowa, ferie
   • winter break (Christmas holidays / the holidays)
   • dzwonek dzwoni o
   • the bell goes at
   • zajęcia w szkole kończą się w dniu
   • school breaks up on

  Dzial 1.7. Examinations

   • ocenianie
   • assessment
   • oszukiwać, ściągać na egzaminie
   • cheat in en exam
   • przystępować do egzaminu
   • do / take / sit an exam
   • zdać dobrze egzamin
   • do well in an exam
   • zdać źle egzamin
   • do badly in an exam
   • egzamin z
   • exam in
   • test z
   • test in
   • egzamin wstępny
   • entrance test
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • egzamin końcowy
   • school-leaving test / exam
   • arkusz egzaminacyjny
   • exam paper
   • wyniki egzaminu są ogłaszane
   • exam results come out
   • oblać egzamin
   • fail exam
   • oblać test
   • fail test
   • dać
   • give a test
   • zrobić
   • do a test
   • pisać
   • take a test
   • otrzymać wyniki (testu lub egzaminu)
   • get the results (of a test / exam)
   • stopień
   • mark
   • ocena
   • grade
   • sprawdzać egzamin
   • mark exam papers
   • poprawiać egzamin
   • correct / grade (AE) exam papers
   • zdać egzamin
   • pass an exam
   • przygotować się do
   • prepare for
   • przystępować po raz drugi do egzaminu
   • retake / re-sit an exam
   • powtarzać do
   • revise for
   • uzyskać 100 punktów na egzaminie
   • score / get 100 points in an exam
   • uzyskać 100 punktów z testu
   • score / get 100 points in a test
   • uczyć się do klasówki
   • study for a test
   • uczyć się do egzaminu
   • study for an exam

  Dzial 1.8. School subject

   • plastyka
   • Art
   • przedsiębiorczość
   • Business Studies
   • informatyka
   • Computer Studies / IT (Information Technology)
   • obowiązkowy
   • compulsory
   • program nauczania
   • curriculum
   • zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne
   • extra-curricular activities
   • języki obce
   • foreign languages
   • geografia
   • Geography
   • przedmioty humanistyczne
   • Humanities
   • historia
   • History
   • matematyka
   • Maths (Mathematics)
   • muzyka
   • Music
   • do wyboru
   • optional
   • wychowanie fizyczne
   • PE (Phisical Education)
   • religia
   • Religious Education
   • nauki przyrodnicze
   • Sciences
   • biologia
   • Biology
   • chemia
   • Chemistry
   • fizyka
   • Physics

  Dzial 1.9. Teachers and students

   • aktywny
   • active
   • ambitny
   • ambitious
   • pomocny
   • co-operative
   • niepomocny
   • uncooperative
   • skrupulatny, sumienny
   • conscientious
   • twórczy
   • creative
   • sprawiedliwy
   • fair
   • niesprawiedliwy
   • unfair
   • utalentowany
   • gifted / talented
   • pracowity
   • hard-working
   • leniwy
   • lazy
   • zmotywowany
   • motivated
   • motywujący
   • motivating
   • pasywny, bierny
   • passive
   • cierpliwy
   • patient
   • niecierpliwy
   • impatient
   • profesjonalny
   • professional
   • punktualny
   • punctual
   • niedbały
   • sloppy
   • systematyczny
   • systematic
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024