mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Repetytorium Oxford - 12 Państwo i społeczeństwo
język Angielski
autor: gata151
311 słówek
Słówka z języka angielskiego do matury związane z państwem i społeczeństwem z repetytorium Oxford. Pakiet zawiera zarówno słownictwo podstawowe jak i rozszerzone. Podzielony jest na 9 działów: 12.1. Country 12.2. Government 12.3. Parliament 12.4. Political parties 12.5. Economy 12.6. Crime 12.7. Kinds of crime/criminals 12.8. Punishment 12.9. Religion Skróty: AE - amerykański BrE - brytyjski sth (something) - coś sb (somebody)- ktoś
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • kraj
   • country
   • rząd
   • government
   • parlament
   • parliament
   • partie polityczne
   • political parties
   • ekonomia
   • economy
   • przestępstwo
   • crime
   • rodzaje przestępstw
   • kinds of crime
   • przestępcy
   • criminals
   • kara
   • punishment
   • religia
   • religion
 • Dzial 12.1. Country

   • zagranica, za granicą
   • abroad
   • życie za granicą
   • live abroad
   • anarchia
   • anarchy
   • granica państwa
   • border / frontier
   • granica wewnątrz państwa
   • boundary
   • obywatel
   • citizen
   • obywatelstwo
   • citizenship
   • zaludniony
   • populated
   • gęsto zaludniony
   • densely populated / heavily populated
   • dyktatura
   • dictatorship
   • dyktator
   • dictator
   • emigrować
   • emigrate
   • emigracja
   • emigration
   • imperium
   • empire
   • wygnanie
   • exile
   • obcy, z innego kraju
   • foreign
   • obcokrajowiec
   • foreigner
   • ojczyzna
   • homeland / homecountry
   • imigracja
   • immigration
   • polityka imigracyjna
   • immigration policy
   • niezależność, niepodległość
   • independence
   • niezależny
   • indepentent
   • mieszkaniec
   • inhabitant
   • wewnętrzny
   • internal / domestic
   • królestwo
   • kingdom
   • monarchia
   • monarchy
   • naród
   • nation
   • narodowy
   • national
   • narodowość
   • nationality
   • hymn narodowy
   • national anthem
   • flaga narodowa
   • national flag
   • przeludniony
   • overpopulated
   • przeludnienie
   • overpopulation
   • azyl polityczny
   • politicial asylum
   • liczba ludności
   • population
   • prowincja
   • province
   • zbieg
   • refugee
   • region
   • region
   • regionalny
   • regional
   • republika
   • republic
   • członkowie rodziny królewskiej
   • royalty family
   • rodzina królewska
   • royal family
   • słabo zaludniony
   • sparsely populated / thinly populated
   • państwo, stan
   • state
   • naród
   • the people

  Dzial 12.2. Government

   • ambasador
   • ambassador
   • minister w rządzie
   • cabinet minister
   • pracownik służb publicznych
   • civil servant
   • konstytucja
   • constitution
   • demokracja
   • democracy
   • demokratyczny
   • democratic
   • dyplomata
   • diplomat
   • ambasada
   • embassy
   • upaść
   • fall / collapse
   • tworzyć
   • form
   • tworzyć rząd
   • form the government
   • rządzić, zarządzać krajem, miastem
   • govern / rule
   • głowa państwa
   • head of state
   • król
   • king
   • królowa
   • queen
   • rząd lokalny, samorząd
   • local government
   • burmistrz
   • Mayor
   • Ministerstwo Obrony Narodowej
   • Ministry od Defence
   • Ministerstwo Finansów
   • Ministry of Finance
   • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   • Ministry of Foreign Affairs
   • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
   • Ministry of Home Affairs
   • opozycja
   • opposition
   • polityka dotycząca czegoś
   • policy on sth
   • prezydent
   • president
   • premier
   • PM (prime minister)
   • referendum
   • referendum
   • reforma
   • reform
   • zrezygnować z zajmowanej pozycji
   • resign
   • rezygnacja
   • resignation
   • sekretarz, głowa departamentu w rządzie
   • secretary
   • przejęcie władzy
   • takeover
   • kadencja
   • term
   • rząd
   • the Cabinet
   • wywiad
   • the secret service / the intelligence service
   • rada miejska
   • town council / city council
   • radny
   • town councillor
   • ratusz
   • town hall / city hall

  Dzial 12.3. Parliament

   • ustawa
   • bill
   • wprowadzić ustawę
   • introduce a bill
   • wprowadzić ustawę
   • bring in law / introduce a law
   • Kongres (USA)
   • Congress
   • członek Kongresu
   • Congressman (USA)
   • członkini Kongresu
   • Congresswoman (USA)
   • okręg wyborczy
   • constituency
   • debata
   • debate
   • wybory
   • election
   • wybory powszechne
   • general election
   • wybory lokalne
   • local election
   • Izba Gmin
   • House of Commons (UK)
   • Izba Lordów
   • House of Lords (UK)
   • Izba Reprezentantów
   • House of Representatives (USA)
   • prawo
   • law
   • tworzyć ustawy
   • legislate
   • tworzyć ustawodawstwo
   • legislation
   • izba niższa
   • lower house
   • izba wyższa
   • upper house
   • członek parlamentu
   • MP (Member of Parliament) (UK)
   • Senat
   • Senate (USA)
   • na posiedzeniu
   • in session
   • posiedzenie, sesja
   • session / sitting
   • mówca
   • speaker
   • głosować
   • vote

  Dzial 12.4. Political parties

   • aktywista
   • activist
   • agitator
   • agitator
   • anarchista
   • anarchist
   • konserwatywny
   • conservative
   • demokrata
   • democrat
   • demonstracja
   • demonstration / demo (informal)
   • demonstrować
   • demonstrate
   • lewicowy
   • left wing
   • prawicowy
   • right wing
   • liberalny
   • liberal
   • członek partii
   • party member
   • lider polityczny
   • politicial leader
   • partia polityczna
   • politicial party
   • system polityczny
   • politicial system
   • polityk
   • politician
   • polityka
   • politics
   • radykalny
   • radical
   • republikanin
   • republican

  Dzial 12.5. Economy

   • konto bankowe
   • bank account
   • czarny rynek
   • black market
   • budżet
   • budget
   • handel
   • business / commerce
   • drobne pieniądze
   • change
   • moneta
   • coin
   • załamanie
   • crash
   • waluta
   • currency
   • dług
   • debt
   • wzrost gospodarczy
   • economic growth
   • spadek gospodarczy
   • economic decline
   • finanse
   • finance
   • gospodarka wolnorynkowa
   • free-market economy
   • fundusz
   • fund
   • produkt narodowy brutto (PNB)
   • gross national product (GNP)
   • rosnąca gospodarka
   • growing economy
   • słabnąca gospodarka
   • slowing economy
   • dochód
   • income
   • przemysł
   • industry
   • inflacja
   • inflation
   • inwestować
   • invest
   • inwestycja
   • investment
   • rynek
   • market
   • banknot
   • note
   • płatność
   • payment
   • stopa inflacji
   • rate of inflation
   • recesja
   • recession
   • oszczędzać
   • save
   • wydawać
   • spend
   • podatek
   • tax
   • deficyt handlowy
   • trade deficit
   • siła robocza
   • workforce

  Dzial 12.6. Crime

   • oskarżyć kogoś o coś
   • accuse sb of sth
   • alibi
   • alibi
   • aresztować
   • arrest
   • złamać prawo
   • break the law
   • złapać kogoś na gorącym uczynku
   • catch sb red-handed
   • wskazówki, trop
   • clues
   • popełnić przestępstwo
   • commit a crime
   • areszt
   • custody
   • trzymać w areszcie
   • keep in custody
   • detektyw
   • detective
   • dowód
   • evidence
   • poddać się
   • give up
   • dochodzenie
   • investigation
   • prowadzić dochodzenie
   • investigate
   • wykroczenie
   • offence
   • policjant
   • police officer / policeman
   • policjantka
   • policewoman
   • posterunek policji
   • police station
   • cela więzienna
   • prison cell
   • podejrzany
   • suspect
   • ofiara
   • victim
   • świadek
   • witness

  Dzial 12.7. Kinds of crime/criminals

   • podpalenie
   • arson
   • podpalacz
   • arsonist
   • napad
   • assault
   • szantaż, szantażować
   • blackmail
   • szantażysta
   • blackmailer
   • kradzież z włamaniem
   • burglary
   • włamywać się
   • burgle
   • włamywacz
   • burglar
   • handel narkotykami
   • drug dealing
   • handlarz narkotyków
   • drug dealer
   • podrabianie
   • forgery
   • podrabiać
   • forge
   • oszustwo, oszust
   • fraud
   • porwać samolot
   • hijack
   • porywacz samolotu
   • hijacker
   • porwanie
   • kidnapping
   • porwać
   • kidnap
   • porywacz
   • kidnapper
   • zabójstwo
   • manslaughter (BrE)
   • napad uliczny
   • mugging
   • napaść i obrabować
   • mug
   • rabuś uliczny
   • mugger
   • morderstwo, mordować
   • murder
   • morderca
   • murderer
   • pedofilia
   • paedophilia
   • pedofil
   • paedophile
   • kradzież kieszonkowa
   • pickpocketing
   • kraść, kieszonkowiec
   • pickpocket
   • zgwałcić, gwałcić
   • rape
   • gwałciciel
   • rapist
   • napad
   • robbery
   • okradać
   • rob
   • złodziej
   • robber
   • molestowanie seksualne
   • sexual herrassment
   • kradzież w sklepie
   • shoplifting
   • kraść w sklepie
   • shoplift
   • złodziej sklepowy
   • shoplifter
   • przemyt
   • smuggling
   • przemycać
   • smuggle
   • przemytnik
   • smuggler
   • wziąć kogoś jako zakładnika
   • take sb hostage
   • terroryzm
   • terrorism
   • terrorysta
   • terrorist
   • kradzież
   • theft
   • kraść
   • steal
   • złodziej
   • thief

  Dzial 12.8. Punishment

   • ogłosić werdykt
   • announce the verdict
   • aresztować
   • arrest
   • kara śmierci
   • capital punishment / death penalty
   • sprawa w sadzie
   • case
   • oskarżać
   • charge
   • być oskarżonym o
   • to be charged with
   • sąd
   • court
   • podać kogoś do sądu
   • take sb to court
   • zatrzymanie, areszt
   • detention
   • krzesło elektyczne
   • electric chair
   • sprawiedliwy
   • fair / just
   • mandat
   • fine
   • dostać mandat
   • get a fine
   • płacić mandat
   • pay a fine
   • uniknąć np. kary, ujść na sucho
   • get away with sth (informal)
   • winny
   • guilty
   • niewinny
   • innocent
   • surowa
   • heavy / harsh
   • surowa kara
   • heavy punishment / harsh punishment
   • sędzia
   • judge
   • ława przysięgłych
   • jury
   • łagodna kara więzienia
   • lenient prison sentence / light prison sentence
   • kara więzienia
   • prison sentence
   • śmiertelny zastrzyk
   • lethal injection
   • kara dożywocia
   • life imprisonment
   • mniejsze przestępstwo
   • minor offence
   • poważne przestępstwo
   • serious offence
   • przestępstwo
   • offence
   • kara za złamanie prawa
   • penalty
   • przyznać się do winy
   • plead guilty
   • nie przyznać się do winy
   • plead not guilty
   • ukarać
   • punish
   • kara (za coś)
   • punishment (for sth)
   • zwolnić kogoś za kaucją
   • release sb on bail / grant sb bail
   • wyrok
   • sentence
   • skazać kogoś na
   • sentence sb to
   • zawiesić kogoś za coś
   • suspend sb from sth
   • zawieszenie
   • suspension
   • proces
   • trial
   • mieć proces
   • go on trial
   • niesprawiedliwy
   • unfair / unjust

  Dzial 12.9. Religion

   • agnostyk
   • agnostic
   • ateista
   • atheist
   • biskup
   • bishop
   • katedra
   • cathedral
   • katolik
   • Catholic
   • chrześcijanin
   • Christian
   • kościół
   • church
   • zakon żeński
   • convent
   • nawrócić się na
   • convert to
   • życie wieczne
   • eternal life
   • życie po śmierci
   • life after death
   • wiara
   • faith
   • fundamentalista
   • fundamentalist
   • święty
   • holy / sacred
   • żydowski
   • Jewish
   • zakon męski
   • monastery
   • zakonnik
   • monk
   • meczet
   • mosque
   • muzułmanin
   • Muslim
   • zakonnica
   • nun
   • ortodoksyjny
   • orthodox
   • paież
   • pope
   • modlić się
   • pray
   • modlitwa
   • prayer
   • ksiądz
   • priest / vicar / preacher (AE)
   • religijny
   • religious
   • zbawienie
   • salvation
   • sekta
   • sect
   • grzech
   • sin
   • dusza
   • soul
   • synagoga
   • synagogue
   • Biblia
   • the Bible
   • Koran
   • the Koran
   • kościół prawosławny
   • the (Eastern) Orthodox Church
   • wielbić
   • worship
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024