mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Repetytorium Oxford - Functions Bank
język Angielski
autor: gata151
210 słówek
Przydatne zwroty z języka angielskiego do matury ustnej. Pakiet zawiera zarówno słownictwo podstawowe jak i rozszerzone. Zwroty podzielono na 33 działy: 1. Rozpoczynanie rozmowy 2. Uzyskiwanie informacji 3. Udzielanie wskazówek 4. Przepraszanie 5. Robienie zakupów 6. Reklamowanie 7. Opis ilustracji 8. Opis danych statystycznych 9. Opis przedmiotów 10. Wymienianie kolejności 11. Wyrażanie uczuć 12. Wyrażanie przypuszczenia 13. Zastanawianie się 14. Podawanie przykładów 15. Podsumowanie 16. Wyrażanie opinii 17. Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy 18. Niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy 19. Prośby 20. Udzielanie odpowiedzi na prośby 21. Zapraszanie 22. Przyjmowanie zaproszenia 23. Odrzucanie zaproszenia 24. Proponowanie 25. Przyjmowanie propozycji 26. Pytanie o pozwolenie 27. Udzielanie pozwolenia 28. Nieudzielanie pozwolenia 29. Pytanie o radę 30. Udzielanie rady 31. Dziękowanie 32. Odpowiadanie na podziękowanie 33. Prośba o powtórzenie Skróty: sth - something sb - sobebody
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial 1. Rozpoczynanie rozmowy

   • Przepraszam. Czy mogę ci coś powiedzieć ? ,
   • Excuse me. Can I tell you something ?
   • Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać ?
   • Excuse me. Can I ask you something ?
   • Czy mogę z tobą chwilke porozmawiać ?
   • Can I talk to you for a moment ?
   • Czy możemy zamienić słowo ?
   • Can I have a word ?

  Dzial 2. Uzyskiwanie informacji

   • Przepraszam, jak dostać się do ... ?
   • Excuse me. How do I get to ... ?
   • Czy gdzieś w pobliżu jest ... (poczta) ?
   • Is there a ... (post office) near here ?
   • Czy możlesz wskazać mi drogę do ... ?
   • Could you tell me the way to ... ?
   • Chciałbym, Chciałabym dowiedzieć się ...
   • I'd like to know ..., please.
   • Czy wiesz ... (gdzie jest przystanek autobusowy) ?
   • Do you know ... (where the bus stop is) ?
   • Chciałbym, Chciałabym dowiedzieć się jeszcze jednego.
   • And there is one more thing I'd like to know.
   • Nie orientujesz się ... ?
   • And you wouldn't know ..., would you ?

  Dzial 3. Udzielanie wskazówek

   • Idź prosto.
   • Go straight ahead.
   • Skręć w lewo.
   • Turn left.
   • Skręć w prawo.
   • Turn right.
   • Skręć w pierwszą przecznicę w prawo.
   • Take the first turning on your right.
   • Skręć w pierwszą przecznicę w lewo.
   • Take the first turning on your left.
   • Skręć w drugą przecznicę w prawo.
   • Take the second turning on your right.
   • Skręć w drugą przecznicę w lewo.
   • Take the second second on your left.
   • Przejdź koło ... (kościoła).
   • Go past ... (the church).
   • Idź aż dojdziesz do ... .
   • Keep going until you get to ... .
   • Idź ... (Green Street) aż do świateł. Następnie ... .
   • Go along ... (Green Street) as far as the traffic lights. Then ... .
   • Musisz ... .
   • You need to ... .

  Dzial 4. Przepraszanie

   • Przepraszam za ... .
   • (I'm) sorry for ... (sth / doing sth).
   • Bardzo przepraszam.
   • I'm really sorry.
   • Strasznie mi przykro. (potocznie)
   • I'm awfully sorry. (informal)
   • Proszę mi wybaczyć. (oficjalnie)
   • I apologise. (formal)

  Dzial 5. Robienie zakupów

   • Szukam ... .
   • I'm looking for ... .
   • Poproszę płytę kompaktową.
   • I'd like a CD.
   • Noszę rozmiar 12 (40).
   • I take size 12 (40).
   • Czy ma pan, pani coś w kolorze ... (czerwonym) ?
   • Do you have anything in ... (red) ?
   • Przepraszam, gdzie są przymierzalnie ?
   • Excuse me, where are the changing/fitting rooms ?
   • Ile to razem wynosi ?
   • How much will that be ?
   • Czy to mi pasuje ?
   • Does it suit me ?
   • To nie bardzo pasuje na mnie.
   • It doesn't fit very well.
   • Wezmę to.
   • I'll take this one.

  Dzial 6. Reklamowanie

   • Kupiłem, Kupiłam to tutaj wczoraj.
   • I bought it here yesterday.
   • Kupiłem, Kupiłam to tutaj w zeszły piątek.
   • I bought it here last Friday.
   • Obawiam się, że to jest za duże.
   • I'm afraid it's too big.
   • Obawiam się, że to jest za obcisłe.
   • I'm afraid it's too tight.
   • Obawiam się, że to jest za ciemne.
   • I'm afraid it's too dark.
   • Zbiegł, Zbiegła się po praniu.
   • It has shrunk in the wash.
   • Na kołnierzyku jest plama.
   • There is a stain on the collar.
   • Na rękawie jest plama.
   • There is a stain on the sleeve.
   • Czy mógłbym, mogłabym wymienić to na ... ?
   • Could I exchange it for ... ?
   • Czy mógłbym, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy, kosztów ?
   • Could I have a refund ?
   • Wolałbym, wolałabym zwrot pieniędzy, kosztów.
   • I'd rather have my money back.

  Dzial 7. Opis ilustracji

   • Na obrazku widzę ... .
   • In the picture I can see ... .
   • Obrazek przedstawia ... .
   • The picture shows ... .
   • Wyglądają na ... (zmęczonych).
   • They look ... (tired).
   • Wydaje się być ... (wesoła).
   • She seems ... (happy). / She appears to be ... (happy).
   • Z prawej strony znajduje się ... .
   • On the right there is ... .
   • Z lewej strony znajduje się ... .
   • On the left there is ... .
   • Na górze są ... .
   • At the top there are ... .
   • Na dole są ... .
   • At the bottom there are ... .
   • W prawym górnym rogu jest chyba ... .
   • In the top right-hand corner there seems to be ... .
   • Na pierwszym planie ... .
   • In the foreground ... .
   • W tle ... .
   • In the background ... .

  Dzial 8. Opis danych statystycznych

   • Większość ... .
   • Most ... .
   • Znakomita większość ... .
   • The vast majority of ... .
   • Prawie połowa (respondentów)... .
   • Nearly half (of the respondents) ... .
   • Prawie wszyscy (respondenci)... .
   • Nearly all (of the respondents) ... .
   • Mniej niż połowa ... .
   • Less than half of ... .
   • Prawie jedna trzecia ... .
   • Nearly a third of ... .
   • Jedna czwarta ... .
   • A quarter of ... .
   • Rzadko kto ... .
   • Hardly any ... .

  Dzial 9. Opis przedmiotów

   • Jest to rzecz, która ... (zakrywa okno). Możesz ... (pociągnąć ją).
   • It's something that ... (covers the window). You can ... (pull it).
   • Jest to coś w rodzaju ... (łóżka), na którym możesz ... (siedzieć, kiedy chcesz oglądać telewizję).
   • It's a kind of ... (bed) that you can ... (sit on when you want to watch TV).
   • ... (Jest to pudełko) wykonane z ... (drewna), w którym ... (trzyma się) ... .
   • ... (It's a box) made of ... (wood), where ... (somebody keeps) ... .

  Dzial 10. Wymienianie kolejności

   • Zacznę od ... .
   • To start with, ... .
   • Przede wszystkim ... .
   • First of all, ... . / In the first place ... .
   • Po drugie ... .
   • Secondly, ... .
   • Inną sprawą jest to, że ... .
   • Another thing is that, ... .
   • Z drugiej strony ... .
   • On the order hand, ... .
   • Głównym powodem jest ... .
   • The main reason is ... .
   • Inny powód to ... .
   • Another reason is ... .
   • Cóż, chodzi o to, że ... .
   • Well, the thing is that ... .
   • Prawdą jest również to, że ... .
   • It's also true that ... .
   • A na dodatek ... .
   • And on top of that ... .
   • I w końcu ... .
   • And finally ... .

  Dzial 11. Wyrażanie uczuć

   • Czułem, Czułam się świetnie.
   • I felt great.
   • Czułem, Czułam się fantastycznie.
   • I felt fantastic.
   • Czułem, Czułam się dobrze.
   • I felt OK.
   • Czułem, Czułam się w porządku.
   • I felt all right.
   • Czułem, Czułam się strasznie.
   • I felt awful.
   • Czułem, Czułam się okropnie.
   • I felt terrible.
   • Czułem, Czułam się zmęczony, zmęczona.
   • I felt tired.
   • Jestem trochę załamany, załamana.
   • I'm a bit down.
   • Jestem trochę zdenerwowany, zdenerwowana.
   • I'm a bit upset.
   • Jestem trochę zmartwiony, zmartwiona.
   • I'm a bit worried.
   • Nie jestem szczęśliwy, szczęśliwa.
   • I'm not very happy.

  Dzial 12. Wyrażanie przypuszczenia

   • Chyba są ... (rodzeństwem).
   • (I guess) they might (brother and sister). / (I guess) they could be (brother and sister).
   • To musi być ... (jakaś maszyna).
   • It must be ... (some kind of a machine).
   • Ona pewnie ma ... (więcej niż 17 lat).
   • She is probably ... (more than 17).
   • Na pewno nie jest ... (na wakacjach).
   • She can't be ... (on holiday).
   • Ona być może jest ... lub ... .
   • She could be ... or ... .
   • On wygląda jakby ... .
   • He looks as if ... .
   • Wygląda jakby ... (byli przyjaciółmi).
   • It looks like ... (they're friends).
   • Wydają się być ... (zakochani).
   • They seem to be ... (in love).

  Dzial 13. Zastanawianie się

   • Niech zobaczę ... .
   • Let me see, ... .
   • Cóż, niech pomyślę ... .
   • Well, let me think, ... .
   • Hmm. Niech się zastanowię nad tym przez chwilę ... .
   • Um, let me think about that for a moment ... .
   • Będę musiał, musiała się nad tym zastanowić.
   • I'll have to think about it.
   • Jakby to ująć ?
   • How shall I put it ? / How can I put it ?

  Dzial 14. Podawanie przykładów

   • Na przykład ... .
   • For example, ... . / For instance, ... .
   • Aby dać pewne pojęcie ... .
   • To give you an idea, ... .
   • Jednym przykładem może być ... .
   • One example of this is ... .
   • Proszę spojrzeć na przypadek ... .
   • Look at the case of ... .

  Dzial 15. Podsumowanie

   • A więc sprowadza się to do ... .
   • So what it comes down to is ... .
   • Chodzi mi o to ... .
   • The point I'm trying to make is ... .
   • Niech zreasumuję, co zostało powiedziane do tej pory.
   • Let me just recap what's been said so far.
   • Krótko mówiąc, ... .
   • In short ... .
   • Innymi słowy ... .
   • In other words ... .
   • Podsumowując, ... .
   • To sum up ... .

  Dzial 16. Wyrażanie opinii

   • Myślę, że dobrze będzie ... .
   • I think it's OK to ... (do sth).
   • Nie widzę żadnego problemu w ... .
   • I don't see any problem with (doing) ... .
   • Wydaje mi się, że ... .
   • It seems to me that ... .
   • Nie sądzę, że to w porządku, aby ... .
   • I don't think it's right to (do) ... .
   • Z jednej strony ... ale z drugiej strony ... .
   • On one hand ... but on the other hand ... .
   • Właściwie nie mam jednoznaczej opinii na temat ... .
   • I don't really have any strong opinions about ... .

  Dzial 17. Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

   • Tak, zgadzam się.
   • Yes, I agree.
   • Wiem.
   • I know.
   • Zgadza się.
   • Right. / That's right.
   • Masz rację.
   • You're right.
   • Absolutnie. (potocznie)
   • Absolutely. (informal)
   • Dokładnie ! (potocznie)
   • Exactly ! (informal)
   • Tak przypuszczam.
   • I suppose so.

  Dzial 18. Niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

   • Tak, to prawda, ale ... .
   • Yes, but ... . / True, but ... .
   • Obawiam się, że nie mogę się z tobą, panem, panią zgodzić. (oficjalnie)
   • I'm afraid I can't agree with you. (formal)
   • Rozumiem co masz na myśli, ale ... .
   • I take your point, but ... . / I see your point, but ... .
   • I see what you mean, but ... .
   • Wiem, o co ci chodzi, ale ... .
   • Nie jestem tego pewny, pewna.
   • I'm not sure about that.
   • Zgadzam się w pewnym stopniu, ale ... . (oficjalnie)
   • I agree to some extent, but ... . (formal)
   • Może być w tym trochę prawdy, ale ... .
   • There might be come truth in that, but ... .
   • Nie mogę się z tym zgodzić.
   • I can't agree with that. / I can't go along with that.
   • Nie zgadzam się.
   • I disagree.
   • Z całym szacunkiem, ale ... . (oficjalnie)
   • With all due respect but ... . (formal)
   • Chyba żartujesz ! (potocznie)
   • You must be joking ! (informal)

  Dzial 19. Prośby

   • Czy mógłbyś, mogłabyś ... ?
   • Can you ... ? / Could you ... ?
   • Czy możesz ... ?
   • Will you ... ?
   • Czy nie miałbyś, miałabyś nic przeciwko ... ?
   • Would you mind ... (doing sth) ?
   • Czy myślisz, że mógłbyś, mogłabyś ... ?
   • Do you think you could ... ?
   • Czy myślisz, myśli (pan, pani), że byłoby możliwe, abyś, aby (pan, pani) ... ? (oficjalnie)
   • Do you think you could possibly ... ? (formal)

  Dzial 20. Udzielanie odpowiedzi na prośby

   • Dobrze.
   • OK. / All right.
   • Tak, pewnie.
   • Yes, sure.
   • Oczywiście.
   • Certainly.
   • Nie, oczywiście, że nie.
   • Not at all.
   • Przykro mi, że ... .
   • Sorry, but ... .
   • Naprawdę nie mogę ... .
   • I can't really ... .
   • Obawiam się, że nie mogę ... . (oficjalnie)
   • I'm afraid I can't ... . (formal)

  Dzial 21. Zapraszanie

   • Czy jesteś zajęty, zajęta w ... ?
   • Are you doing anything on ... ?
   • Cz chciałbyś, chciałabyś ... ?
   • Would you like to ... (do sth) ?
   • Czy masz ochotę na ... ?
   • Do you fancy ... (sth / doing sth) ?
   • A może byśmy ... ?
   • Why don't we ... (do sth) ?
   • Zróbmy ... (coś).
   • Let's ... (do sth).
   • A co powiesz na to, abysmy ... ?
   • How about ... (doing sth) ? / What about ... (doing sth) ?
   • Zastanawiałem, zastanawiałam się, czy zechciałbyś, zechciałabyś (zechciałby pan, zechciałaby pani) ... . (oficjalny)
   • I was wondering if you'd like to ... (do sth). (formal)

  Dzial 22. Przyjmowanie zaproszenia

   • Tak, bardzo bym chciał, chciała.
   • Yes, I'd love to.
   • Pewnie, czemu nie ?
   • Sure, why not ?
   • Brzmi nieźle.
   • Sounds good to me.
   • Tak, byłoby świetnie.
   • Yes, that would be great.
   • Tak, myślę, że to dobry pomysł.
   • Yes, I think that's a good idea.
   • Tak, to chyba najlepsze rozwiązanie.
   • Yes, that's probably the best option.

  Dzial 23. Odrzucanie zaproszenia

   • Przykro mi, ale nie mogę. Jestem zajęty, zajęta w ... .
   • Sorry, but I can't. I'm busy on ... .
   • Obawiam się, że nie mogę.
   • I'm afraid I can't.
   • Przepraszam, ale muszę ... .
   • Sorry, but I've got to ... (do sth).
   • Dobry pomysł, ale ... .
   • That's a good idea, but ... .
   • Bardzo bym chciał, chciała,ale ... .
   • I'd love to, but ... .
   • Cóż, wolałbym, wolałabym ... .
   • Well, I'd rather ... (do).
   • Tak, ale nie sądzisz, że lepiej byłoby ... ?
   • Yes, but don't you think it would be better to ... (do) ?

  Dzial 24. Proponowanie

   • Czy chcesz ... (colę) ?
   • Would you like ... (a cola) ?
   • A co powiesz na ... (colę) ?
   • How about ... (a cola) ?
   • Masz ochotę ... (napić się czegoś) ?
   • Fancy ... (a drink) ?
   • Zdrobię to dla ciebie.
   • I'll do it for you.
   • Czy mam ci pomóc ... ?
   • Shall I help you to ... (do sth) ?

  Dzial 25. Przyjmowanie propozycji

   • Tak, poproszę.
   • Yes, please.
   • Dziękuję.
   • Thanks.
   • Dziękuję bardzo. To bardzo miłe z twojej, pana, pani strony.
   • Thank you very much. That's very kind of you.
   • Byłoby świetnie, dziękuję.
   • That would be lovely, thank you.

  Dzial 26. Pytanie o pozwolenie

   • Czy mógłbym, mogłabym ... ?
   • Could I ... ?
   • Czy będzie w porządku, jeśli ... ?
   • Is it OK if I ... ? / Is it all right if I ... ?
   • Czy będziesz mieć coś przeciwko temu, jesli ... ?
   • Do you mind if I ... (do sth) ?
   • Czy miałbyś, miałabyś cośprzeciwko temu, gdybym ... ?
   • Would you mind if I ... (did sth) ?
   • Czy byłoby w porządku, gdybym ... ?
   • Would it be OK if I ... (did sth) ?

  Dzial 27. Udzielanie pozwolenia

   • Tak, oczywiście.
   • Yes, of course.
   • Tak, pewnie.
   • Yes, sure.
   • Tak, jasne.
   • Yes, that's fine.
   • Nie, w porządku.
   • No, that's fine. / No, go ahead.

  Dzial 28. Nieudzielanie pozwolenia

   • Przykro mi, ale ... .
   • Sorry, but ... .
   • Obawiam się, że jest to niemożliwe. (oficjalnie)
   • I'm afraid that's not possible. (formal)
   • Wolałbym, wolałabym, żebyś (żeby pan, pani) nie robił, robiła tego (jeśli nie stanowi to problem) ... . (oficjalnie)
   • I'd rather you didn't (if you don't mind) ... . (formal)

  Dzial 29. Pytanie o radę

   • Jak uważasz, co powinienem, powinnam zrobić ?
   • What do you think I should do ?
   • Czy myślisz, że powinienem, powinnam ... ?
   • Do you think I should ... ?
   • Czy mogę cię prosić o opinię na pewien temat ?
   • Can I ask your opinion about something ?

  Dzial 30. Udzielanie rady

   • Myślę, że powienieś, powinnaś ... .
   • I think I were you, I'd ... (do).
   • Na twoim miejscu to bym ... .
   • If I were you, I'd ... (do).
   • Czy myślałeś, myślałaś o ... ?
   • Have you thought about ... (doing) ?
   • Mógłbyś, mogłabyś ... .
   • You could ... .

  Dzial 31. Dziękowanie

   • Wielkie dzięki.
   • Thanks a lot. / Many thanks.
   • Dziękuję bardzo.
   • Thank you very much.
   • To było bardzo miłe z twojej, pana, pani strony. (oficjalnie)
   • That was very kind of you. (formal)
   • To jest bardzo miłe z twojej, pana, pani strony. (oficjalnie)
   • That is very kind of you. (formal)

  Dzial 32. Odpowiadanie na podziękowanie

   • Nie ma sprawy.
   • No problem. / Don't mention it. / Any time.
   • W porzadku.
   • That's OK.
   • Proszę bardzo.
   • You're welcome.
   • Cała przyjemność po mojej stronie.
   • It's a pleasure. / My pleasure.

  Dzial 33. Prośba o powtórzenie

   • Słucham ?
   • Pardon ? / Sorry ?
   • Przepraszam, nie całkiem to zrozumiałe, zrozumiałam.
   • Sorry, I didn't quite catch that.
   • Przepraszam, umknęło mi to.
   • Sorry, I missed that.
   • Czy możesz powtórzyć ?
   • Can you say it again, please ? / Can you say that again, please ?
   • Czy mógłbym, mogłabym prosić o powtórzenie ? (oficjalnie)
   • Would you mind repeating that please ? (formal)
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024