mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Repetytorium Oxford - Writing Bank
język Angielski
autor: gata151
165 słówek
Przydatne zwroty z języka angielskiego do matury pisemnej. Pakiet zawiera zarówno słownictwo podstawowe jak i rozszerzone. Zwroty podzielono na 7 działy i 13 poddziałów: 1. Krótki tekst użytkowy 1.1. Wiadomość/notatka 1.2. Ogłoszenie 2. List prywatny 3. List oficjalny 3.1. Zapytanie 3.2. Podanie o pracę 3.3. Reklamacja 3.4. Zaproszenie 3.5. Przeprosiny 4. Rozprawka 4.1. Argument 4.2. Rezultat tezy 4.3. Przykład 4.4 Dodatkowa informacja 4.5. Przeciwna opinia 4.6. Podsumowanie 5. Opowiadanie 6. Opis 6.1. Wygląd 6.2. Charakter 6.3. Opis miejsca 7. Recenzja Skróty: sth - something sb - sobebody
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial 1.1. Wiadomość/notatka

   • Wpadnę ... (dziś wieczorem).
   • I'll pop in ... (tonight).
   • Przepraszam.
   • Sorry.
   • Dzięki.
   • Thanks.
   • Jesteś super !
   • You're a star !
   • Przepraszam za kłopot.
   • Sorry to bother you.
   • Na razie.
   • See you (later).
   • Proszę odezwij się.
   • Please answer.
   • Proszę oddzwoń jak naszybciej.
   • Please call back asap.
   • Proszę daj mi znać.
   • Please let me know.
   • Nie uda mi się.
   • I can't make it.
   • Czy masz ochotę na ... (pójście do kina) ?
   • Do you fancy ... (going to the cinema) ?
   • Zadzwonię dziś wieczorem.
   • Will ring tonight.
   • Mam nadzieję, że możesz przyjść dziś wieczorem.
   • Hope you can come tonight.
   • Wracam za pięć minut.
   • Back in five minutes.
   • Pamiętaj, żeby ... (zrobić zakupy).
   • Remember to ... (do shopping).
   • tak szybko jak to możliwe.
   • asap (as soon as possible)
   • proszę o odpowiedź
   • RSVP (z fran. rèpondez s 'il vous plaìt)

  Dzial 1.2. Ogłoszenie

   • Na sprzedaż !
   • For sale !
   • Zbugiono !
   • Lost !
   • Znaleziono !
   • Found !
   • Proszę o kontakt z ... (Jolką) pod nr. ... w przypadku odnalezienia.
   • If I found, please contact ... (Jolka) on ... .
   • (10) funtów nagrody
   • Pound (10) reward
   • W dobrym stanie.
   • Good condition.
   • Proszę o telefon po ... (godz. 19) pod nr. ... .
   • Please phone after ... (7 p.m.) on ... .
   • W doskonałym stanie.
   • Excellent condition.

  Dzial 2. List prywatny

   • Dzięki za list.
   • Thanks for your letter.
   • Fajnie, że napisałeś, napisałaś.
   • It was great to hear from you.
   • Przepraszam, że od dawna nie pisałem, pisałam.
   • I'm sorry I haven't written for so long.
   • Przepraszam, że od wieków nie pisałem, pisałam.
   • I'm sorry I haven't written for ages.
   • Miłą niespodzianką było otrzymanie wiadomości od Ciebie po tak wielu miesiącach.
   • It was a nice surprise to hear from you again after so many months.
   • Napiszę wkrótce.
   • Write soon.
   • Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
   • Looking forward to hearing from you.
   • No cóż, muszę już kończyć.
   • Anyway, I have to finish now.
   • Mam nadzieję, że wkrótce odezwiesz.
   • Hope to hear from you.
   • Bądź w kontakcie.
   • Keep in touch.
   • Przekaż pozdrowienia Jimowi.
   • Give my regards Jim.
   • Przekaż uściski rodzicom.
   • Give my love to your parents.
   • Pozdrowienia.
   • Rewards.
   • Wszystkiego dobrego.
   • All the best.
   • Trzymaj się.
   • Take care.
   • Uściski.
   • Love / Lots of love

  Dzial 3.1. Zapytanie

   • Piszę z zapytaniem o ... .
   • I am writing to enquire about ... .
   • Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ... ?
   • Could you please send me further details about ... ?
   • Czekam z niecierpliwością na Waszą szybką odpowiedź.
   • I look forward to hearing from you soon.
   • Byłbym, byłabym wdzięczny, wdzięczna za w miarę szybką odpowiedź.
   • I would appreciate a reply at your earliest convenience.

  Dzial 3.2. Podanie o pracę

   • Piszę w odpowiedzi na Wasze ogłoszenie, które ukazało się w ...(nazwa pisma) dnia ... (data).
   • I am writing in response to your advertisement which appeared in ...(nazwa pisma) on ... (data).
   • Piszę w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w ... dnia ... .
   • I am writing with to your advertisement which appeared in ...(nazwa pisma) on ... (data).
   • Chciałbym, chciałabym ubiegać się o pozycję ... .
   • I would like to apply for the post (position) of

  Dzial 3.3. Reklamacja

   • Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą ... .
   • I am writing to complain about ... .
   • Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z ... .
   • I want to express my strong dissatisfaction with ... .
   • Dlatego byłbym, byłabym wdzięczny, wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości ... (cena zakupu) .
   • I would therefore be grateful if you could consider a full refund of ... (cena zakupu).
   • Mam nadzieję, że wymienicie Państwo (uszkodzone CD).
   • I hope you will replace (the faulty CD).
   • Niemniej mam nadzieję, że wymienicie Państwo (uszkodzone CD).
   • Nevertheless I hope you will replace (the faulty CD).
   • Żądam całkowitego zwrotu (moich pieniędzy).
   • I demand a full refund.

  Dzial 3.4. Zaproszenie

   • Jest Pan, Pani zaproszony, zaproszona do uczestnictwa w ... (konferencji).
   • You are invited to attend ... (a conference).
   • Byłoby mi niezmiernie miło uczestniczyć w ... .
   • I would be delighted to attend ... .
   • To byłby dla mnie zaszczyt uczestniczyć w ... .
   • I would be honoured to take part in ... .
   • Obawiam się, że nie będę mógł, mogła uczestniczyć w ... .
   • I am afraid I am unable to attend ... .
   • Proszę przyjdź na przyjęcie urodzinowe (Paula). (potocznie)
   • Please come to (Paul's) birthday party. (informal)
   • Proszę przyjdź na obiad w dniu ... (data).
   • Please come to dinner on ... (data).

  Dzial 3.5. Przeprosiny

   • Piszę do Ciebie, Pana, Pani w sprawie ... .
   • I am writing to you about ... .
   • Piszę do Ciebie, Pana, Pani w odniesieniu do ... .
   • I am writing to you with reference to ... .
   • Piszę do Ciebie, Pana, Pani w związku z ... .
   • I am writing to you with regard to ... .
   • Chciałbym, chciałabym przeprosić za ... .
   • I would like to apologise for ... .
   • Proszę przyjąć moje szczere przeprosiny.
   • Please accept my sincere apology.

  Dzial 4.1. Argument

   • na początku
   • to start with
   • w końcu
   • finally
   • po drugie
   • secondly
   • inną wadą
   • another drawback
   • po pierwsze
   • firstly
   • przede wszystkim
   • first of all

  Dzial 4.2. Rezultat tezy

   • w wyniku
   • as a result
   • dlatego
   • therefore
   • w ten sposób
   • thus
   • tak, więc
   • so
   • więc
   • consequently

  Dzial 4.3. Przykład

   • na przykład
   • for example / for instance
   • takich jak
   • such as

  Dzial 4.4 Dodatkowa informacja

   • co więcej
   • what is more
   • również
   • also
   • oprócz tego
   • apart from this / apart from that
   • dodatkowo
   • in addition
   • ponadto
   • furthermore / moreover

  Dzial 4.5. Przeciwna opinia

   • jednak
   • however
   • chociaż
   • although
   • jeszcze
   • yet
   • niemniej jednak
   • nevertheless
   • ale
   • but
   • nawet
   • even though
   • jak w tym samym czasie
   • as the same time

  Dzial 4.6. Podsumowanie

   • bilansując
   • on balance
   • w końcu
   • finally
   • w sumie
   • all in all
   • na ogół
   • on the whole
   • biorąc wszystko pod uwagę
   • all things considered
   • na zakończenie
   • in conclusion
   • podsumowując
   • to sum up

  Dzial 5. Opowiadanie

   • Kiedy dotarliśmy do domu ... .
   • When we got gome ... .
   • Kiedy kierowca zmieniał ... .
   • While the driver was changing ... .
   • Najpierw ... a potem ... .
   • First ... and then ... .
   • Przede wszystkim autokar był ... .
   • First of all, the coach was ... .
   • Jak tylko wyruszyli ... .
   • As soon as they set off ... .
   • W ciągu paru sekund zdałem, zdałam sobie sprawę, że jestem w pułapce.
   • Within seconds I realized I was trapped.
   • Natychmiast zdałem, zdałam sobie sprawę, że jestem w pułapce.
   • Immediately I realized I was trapped.
   • W chwili, w której otworzyły się drzwi ... .
   • The moment the door opened ... .
   • Wtedy policjant zapytał mnie ... .
   • Then the policeman asked me ... .
   • Kierowca ledwo zdążył ruszyć, kiedy pasażer poprosił go (żeby się zatrzymał).
   • Hardly had the driver set off when the passenger asked him (to stop).
   • Czekaliśmy, aż mężczyzna zniknął.
   • We waited until the man disappeared.

  Dzial 6.1. Wygląd

   • Ona ma dwadzieścia kilka lat.
   • She is in her late twenties.
   • Ona ma niecałe trzydzieści lat.
   • She is in her early thirties.
   • Jest nastolatką.
   • She is in her teens.
   • On wygląda na ok. 30 lat.
   • He looks about fourty.
   • Ma długie i kręcone włosy.
   • Her hair is long and curly.
   • Ma długie i pofalowane włosy.
   • Her hair is long and wavy.
   • Ma długie i proste włosy.
   • Her hair is long and straight.
   • Jej krótkie, jasne włosy sprawiają, że wygląda bardzo młodo.
   • Her short fair hair makes her look very young.
   • Jest szczupły i średniego wzrostu.
   • He is slim and of medium height.
   • Jest dobrze zbudowany i średniego wzrostu.
   • He is well built and of medium height.
   • Ona ma jasną karnację.
   • She has a fair complexion.
   • Ona ma ciemną karnację.
   • She has a dark complexion.
   • Ubiera się elegancko w ... .
   • She dresses smartly in ... .
   • W pierwszej chwili zauważa się jej ... .
   • When you meet her, the first thing you notice is her ... .

  Dzial 6.2. Charakter

   • Jest niesamowicie skromna i ... .
   • She is extremely modest and ... .
   • Niestety, nie jest zbyt tolerancyjny.
   • Unfortunately he is not very tolerant.
   • Jest tak odpowiedzialna, że zawsze można na nią liczyć, gdy masz jakiś problem.
   • She is so responsible that you can always count on her when you have a problem.
   • Jest jedną z tych osób, którym zawsze można ufać.
   • He is the kind of person you can always trust.
   • Zawsze zachowuje się w bardzo przyjazny sposób.
   • She always behaves in a very friendly manner.
   • Zawsze zachowuje się w bardzo uprzejmy sposób.
   • She always behaves in a very polite manner.

  Dzial 6.3. Opis miejsca

   • Miejscem, które najbardziej lubię w moim mieście jest ...
   • The place in my city which I like best is ... .
   • Pokojem, który najbardziej lubię w moim domu jest ...
   • The room in my house which I like best is ... .
   • To miejsce znane jest z ... .
   • The place is famous for ... .
   • Miejsce to jest wyjątkowe z wielu powodów. Jednym z nich jest ... .
   • This place is special for a number of reasons. One of them is ... .
   • A wiec jak wygląda ten wyjątkowy pokój ? Jest ... .
   • So what does this special room look like ? It is ... .
   • A wiec jak wygląda ten wyjątkowy budynek ? Jest ... .
   • So what does this special building look like ? It is ... .
   • Z tyłu jest ... (las).
   • Behind it there is ... (a forest).
   • Z lewej strony ... (parku) jest ... .
   • To the left of ... (the park) there is ... .
   • Z prawej strony ... (parku) jest ... .
   • To the right of ... (the park) there is ... .
   • Obok ... (szkoły) jest ... .
   • Next to ... (the school) there is ... .
   • Dom umiejscowiony jest pośród ... (dębów).
   • The house is set among ... (oak trees).
   • Jest usytuowany na wybrzeżu.
   • It is situated on the coast.
   • Jest usytuowany w centrum miasta.
   • It is situated in the city centre.

  Dzial 7. Recenzja

   • Jest to romantyczna komedia.
   • It is a romantic comedy.
   • Jest to thriller.
   • It is a thriller.
   • W filmie występuje Richard Gere jako prawnik.
   • The film stars Richard Gere as a lawyer.
   • Film opowiada historię ... .
   • The film tells the story of ... .
   • Książka opowiada historię ... .
   • The book tells the story of ... .
   • Historia dotyczy ... .
   • The story concerns ... .
   • Akcja koncentruje się na ... .
   • The plot centres on ... .
   • Obsada jest doskonała.
   • The cast is excellent.
   • Obsada jest słaba.
   • The cast is weak.
   • Scenariusz jest ekscytujący.
   • The script is exciting.
   • Scenariusz jest nudny,
   • The script is dull.
   • Co mi się podobało, jeśli chodzi o tę książkę, to ... .
   • What I liked about the book was ... .
   • Co mi się podobało, jeśli chodzi o ten film, to ... .
   • What I liked about the film was ... .
   • Treść jes wiarygodna i zabawna.
   • The plot is believable and entertaining.
   • Treść jes absurdalna i słaba.
   • The plot is ridiculous and weak.
   • To klasyka w swoim rodzaju.
   • It's a classic of its kind.
   • To dzieło sztuki w swoim rodzaju.
   • It's a masterpiece of its kind.
   • Mogę w pełni polecić ten film ... .
   • I can thoroughly recommend this film.
   • Mogę w pełni polecić tę książkę ... .
   • I can thoroughly recommend this book.
   • Zmieni on, ona sposób waszego myślenia o ... .
   • It will change the way you think about ... .
   • Jest wart obejrzenia.
   • It is well worth seeing.
   • Jest warta przeczytania.
   • It is well worth reading.
   • Obejrzyj ten film i przekonaj się sam, sama !
   • See the film and find out !
   • Przeczytaj tę książkę i przekonaj się sam, sama !
   • Read the book and find out !
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024