mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet House - zespoły
język Angielski
autor: inreb123
150 słówek
Zespoły chorobowe z Dr Housea
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial Chirurgia

   • gronkowiec
   • staphylococcus
   • zakażenie tasiemcem
   • cestodiasis
   • zakażenie tasiemcem karłowatym
   • hymenolepiasis
   • tasiemiec uzbrojony
   • armed tapeworm, pig tapeworm
   • tasiemiec wieńcogłowy
   • dog tapeworm
   • tasiemiec nieuzbrojony
   • beef tapeworm
   • tasiemiec dojrzały
   • strobila
   • tasiemiec bąblowcowy
   • case worm
   • postać larwalna tasiemca
   • echinococcus
   • larwa tasiemca
   • coenurus
   • główka tasiemca
   • scolex
   • tasiemiec
   • tapeworm
   • skalpel docięcia stawów
   • arthrotome
   • skalpel
   • scalpel, bistoury
   • skalpel z podwójnym ostrzem
   • catiling
   • borelioza
   • Lyme disease
   • babeszjoza
   • babesiosis

  Dzial Zespoły

   • zespół Meniere’a
   • audi tory vertigo
   • zespół uploidalny zespół chromosomów
   • euploidy
   • niepełny zespół maniakalny
   • hypomania
   • ostry zespół zakażenia HIV
   • acute HIV infection syndrome
   • ostry zespół niewydolności nerek
   • acute nephritik syndrome
   • płodowy zespół alkoholowy
   • foetal alcohol syndrome
   • płodowy zespół hydantoinowy
   • foetal hydantoin syndrome
   • postępujący zespół zapalenia nerek
   • progressive nephritik syndrome
   • powirusowy zespół zmęczenia
   • postviral fatigue syndrome
   • przewlekły zespół zapalenia nerek
   • chronic nephritik syndrome
   • stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym
   • pure sensory lacunar syndrome
   • stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym
   • pure motor lacunar syndrome
   • szczególne zespoły padaczkowe
   • special epileptics syndromes
   • wrodzony zespół różyczkowy
   • congenital rubella syndrome
   • zespoły bólu głowy
   • headache syndromes
   • zespoły histiocytowe
   • histiocytosis syndromes
   • zespoły miasteniczne
   • myasthenic syndromes
   • zespoły mielodysplastyczne
   • myelodysplastic syndromes
   • zespoły nadnerczowo
   • adrenogenital disorders
   • zespoły nadpobudliwości ruchowej
   • hyperkinetic disorders
   • zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
   • postgastric Kundery syndromes
   • zespoły porażenne
   • paralytic syndromes
   • zespoły przetoczenia łożyskowego
   • placental transfusion syndromes
   • zespoły sercowo
   • pulmonary heart diseases
   • zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
   • adrenocortical overactivity
   • zespół amnestyczny
   • amnestic syndrome
   • zespół arinencephalii
   • arhinencephaly
   • zespół Aspergera
   • Asperger’s syndrome
   • zespół Avellisa
   • Avelli’s syndrome
   • zespół bólu fantomowego
   • phantom limb syndrome
   • zespół bólu głowy Hortona
   • luster headache syndrome
   • zespół cewek odchylających
   • deflection system
   • zespół cewkowy
   • urethral syndrome
   • zespół chorej zatoki
   • sick sinus syndrome
   • zespół cieśni nadgarstka
   • carpal tunnel syndrome
   • zespół CRST
   • CRST syndrome
   • zespół Cushinga
   • Cushing’s syndrome
   • zespół czepca ścięgnisto
   • rotator cuff syndrome
   • zespół czopa smółkowego
   • meconium plug syndrome
   • zespół czterech objawów lub wad
   • tetralogy
   • zespół Di George’a
   • di George’s syndrome
   • zespół Downa
   • Down’s syndrome, Down syndrome, mongolism, trisomy 21 syndrome
   • zespół drażliwego jelita
   • irritable bowel syndrome
   • zespół Dresslera
   • Dressler’s syndrome
   • zespół Dubina i Johnsona
   • icterus
   • zespół Edwardsa
   • Edwards’ syndrome
   • Danlos syndrome, fibrodysplasia heperelastica
   • Ehlers
   • zespół encefalopatyczny
   • encephalopathy
   • zespół Felty’ego
   • Felty’s syndrome
   • zespół genów będących szyfrem dla białek
   • operon
   • zespół Gilberta
   • Gilbert’s syndrome
   • zespół grzewczy
   • fusing unit
   • zespół Harady
   • Harada’s syndrome
   • zespół hemofagocytowy
   • haemophagocytic syndrome
   • zespół Hornera
   • Horner’s syndrome
   • zespół katatoniczny
   • catatonia
   • zespół Klinefeltera
   • Klinefelter’s syndrome
   • zespół korzeniowy
   • radicular symptoms
   • zespół krótkiego żebra
   • short rib syndrome
   • zespół kulszowy
   • ischias syndrome
   • zespół łuku aorty
   • aortic arch syndrome
   • zespół MacLeoda
   • MacLeod’s syndrome
   • zespół Marfana
   • Marfan’s syndrome
   • zespół Melkerssona
   • Melkersson’s syndrome
   • zespół Mendelsona
   • Mendelson’s syndrome
   • zespół mielodysplastyczny
   • myelodysplastic syndrome
   • zespół nadmiernej ruchomości
   • hypermobility syndrome
   • zespół nadnerczowo
   • adrenogenital disorder
   • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
   • attention deficit hyperactivity disorder
   • zespół nadwichnięcia kręgów
   • vertebral subluxation complex
   • zespół napięcia przedmiesiączkowego
   • premenstrual tension syndrome
   • zespół Nelsona
   • Nelson’s syndrome
   • zespół nerczycowy
   • nephritic syndrome nephrotic syndrome
   • zespół nerwu skórnego bocznego uda
   • meralgia paraesthetica
   • zespół Nezelofa
   • Nezelof’s syndrome
   • zespół niedoboru przeciwciał
   • antibody deficiency disease
   • zespół niedociśnienia u ciężarnej
   • meternal hypotension syndrome
   • zespół niedorozwoju lewej części serca
   • hypoplastic left heart syndrome
   • zespół objawów przedmiesiączkowych
   • premenstrual syndrome
   • zespół objawów
   • syndrome
   • zespół objawów wzmożonej pobudliwości nerwowo
   • tetany
   • zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
   • postmastectomy
   • zespół oporności androgennej
   • androgen resistance syndrome
   • zespół ogona końskiego
   • cauda equina syndrome
   • zespół ostrego brzucha
   • acute ab domen, acute belly
   • zespół pasma biodrowo
   • iliotibial band syndrome
   • zespół Pataua
   • Patau’s syndrome
   • zespół paznokciowo
   • onychoosteodysplasia
   • zespół płodowy poalkoholowy
   • albohol embryopathy
   • zespół po kardiotomii
   • postcardiotomy syndrome
   • zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego
   • postcholecystectomy syndrome
   • zespół po wstrząśnieniu mózgu
   • postconcussional syndrome
   • zespół polaminektomijny
   • postlaminectomy syndrome
   • zespół policystyczny jajników
   • polycystuic ovaria syndrome
   • zespół połączenia chrzęstno
   • chondrocostal junction syndrome
   • zespół popromienny
   • irradiation syndrome
   • zespół porażenny
   • paralytic syndrome
   • zespół Pottera
   • Potter’s syndrome
   • zespół pozarzepkowy
   • postphlebitic syndrome
   • zespół preekscytacji
   • preexcitation syndrome
   • zespół prostych pleców
   • flatback syndrome
   • zespół rakowiaka
   • carcinoid syndrome
   • zespół Retta
   • Rett’s syndrome
   • zespół Reye’a
   • Reye’s syndrome
   • zespół Reynauda
   • Raynaud’s syndrome
   • zespół sercowo
   • pulmonary heart disease
   • zespół suchości
   • sicca syndrome
   • zespół suszonej śliwki
   • prune belly syndrome
   • zespół szyjno
   • cervicocranial syndrome
   • zespół szyjno
   • cervicobrachial syndrome
   • zespół śluzówkowo
   • mucocutaneous lymph node syndrome
   • zespół tętnicy przedniej mózgu
   • anterior cerebral artery syndrome
   • zespół Turnera
   • Turner’s syndrome
   • zespół uciskowy mózgu
   • compression of brain
   • zespół uciskowy rdzenia
   • cord compression
   • zespół ucisku tętnicy krezkowej
   • coeliac artery compression syndrome
   • zespół udarowy
   • stroke syndrome
   • zespół udarowy móżdżku
   • cerebellar stroke syndrome
   • zespół unieruchomienia
   • immobility syndrome
   • zespół urazu zimnego u noworodka
   • cold injury syndrome
   • zespół wąskiego kanału kręgowego
   • spinal stenosis
   • zespół wątrobowo
   • hepatorenal syndrome
   • zespół Weber
   • relapsing panniculitis
   • zespół wiotkiego brzucha
   • prune belly syndrome
   • zespół wstrząsowy
   • shock syndrome
   • zespół wstrząsu toksycznego
   • toxic shock syndrome
   • zespół wypadania zastawki dwudzielnej
   • billowing posteriori distress syndrome
   • zespół zachłyśnięcia u noworodka
   • neonatal aspiration syndrome
   • zespół zagęszczonej żółci
   • inspissated bile syndrome
   • zespół zależny od ekotopowego wudzielania ACTH
   • ectopic ACTH syndrome
   • zespół zmiażdżenia
   • compression syndrome
   • zespół żółtych paznokci
   • yellow nail syndrome
   • złośliwy zespół neuroleptyczny
   • malignant neuroleptic syndrome
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024